Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globální trendy a národní kvalifikační dynamika PhDr. Ivan Fišera nezávislý poradce Konference Kvalifikační potřeby trhu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globální trendy a národní kvalifikační dynamika PhDr. Ivan Fišera nezávislý poradce Konference Kvalifikační potřeby trhu."— Transkript prezentace:

1 Globální trendy a národní kvalifikační dynamika PhDr. Ivan Fišera nezávislý poradce (ifisera@cmc.cz)ifisera@cmc.cz Konference Kvalifikační potřeby trhu práce Liberec - EDUCA – 30. října 2008

2 Vztahy trhu práce a trhu vzdělávání Poptávka firem a institucí Nabídka dospělých jednotlivců Nabídka škol a vzdělávacích institucí Poptávka žáků a studentů Vstup absolventů na trh práce Vstup absolventů na trh práce Vstup absolventů na trh práce Plynulé přizpůsobování trhu práce Pomalé přizpůsobení trhu práce Nejistá a neurčitá budoucnost Informace a seriózní předvídání Zájmy, pohodlnost, předsudky Problém přirozené prodlevy vzdělávací soustavy Vstup … Míra a kvalita zaměstna -nosti Vliv státu + - Demografický problém Problém rozdělení talentůProblém sociální nerovnosti

3 Globální trendy, výkyvy a překvapení Nezadržitelná globalizace x paradoxy globální diferenciace – multipolarita, konkurence a závislost Diferencovaný demografický růst x omezené šance na jeho zpomalení Pokračování hospodářského růstu a jeho nebezpečných vedlejších efektů – vyčerpávání a devastace Růst významu surovinových a energetických zdrojů a hospodářské bezpečnosti Klimatické a další změny x jejich rozdílné důsledky Kvalifikační globalizace a migrace x rizika kulturní retardace Globální vědecko-technologický boom x velmocenská soutěž a konflikty zájmů Tendence k mezinárodní spolupráci a regulaci x konflikty a nízká úroveň národních i nadnárodních institucí

4 Současný hospodářský pokles a šance na zotavení Největší pokles a nejnebezpečnější finanční šok od 30. let Podstatné zpomalení do začátku 2009, pak mírné oživení 2009 Zmírňující inflace bude ovlivňována kolísáním cen komodit (nafta) Situace je mimořádně nejistá a obsahuje vysoké riziko poklesu. Bezprostřední úlohy: stabilizace finančních podmínek, podpora ekonomiky v období snížené aktivity a udržování inflace pod kontrolou. Dále vybrané problémy: Problém plochých trhů a tzv. emerging markets Problém snížení růstu, stagnace až poklesu poptávky + její restrukturalizace Problém pronikání Suverénních fondů bohatství a firem z rozvojového světa Pokles zaměstnanosti Problém hledání šancí na trhu atp. Viz: WORLD ECONOMIC OUTLOOK October 2008 (Financial Stress, Downturns, and Recoveries) International Monetary Fund (IMF)

5 Počet osobních aut na obyvatele: Potenciál růstu a saturace Saturace Růstový potenciál HDP na obyvatele v US $ Počet aut na 1000 obyvatel Ploché a rozvíjející se trhy – příklad automobilový průmysl

6 Produkce automobilového průmyslu v Číně v milionech aut

7 str. 2 Přehledný odhad vývoje světové ekonomiky v procentech meziročního růstu HDP Viz: WORLD ECONOMIC OUTLOOK October 2008 (Financial Stress, Downturns, and Recoveries) International Monetary Fund (IMF) –str. 2

8 str. 30 Ohrožení základní projekce Globálního ekonomického výhledu Existuji podstatná ohrožení růstového výhledu. Největší ohrožení se projeví pokud finanční omezení budou intenzivnější a trvalejší, než předpokládá základní projekce. Ohrožení mohou vyplynout také z poptávky domácností a globální nerovnováhy, zatímco rizika týkající se inflace a trhu s naftou se zdají být vybalancována. Výhled světového růstu HDP (procentní změny) Přitom ceny nafty mohou oscilovat s devadesátiprocentní spolehlivostí v pásmu 60 až 165 USD za barel. Pokles cen bude stimulován spíše poklesem poptávky, zatímco růst cen šokovým poklesem nabídky. Viz: WORLD ECONOMIC OUTLOOK October 2008 (Financial Stress, Downturns, and Recoveries) International Monetary Fund (IMF) –str. 30 a 33

9 Důsledky pro trh práce a kvalifikační poptávku Intenzivnější dynamika struktury firem – úpadky, přesuny, rychlá adaptace, změny celých oborů Podstatně vyšší tlak na adaptabilitu podnikatelů (zejména MSP) a zaměstnanců Vyšší potřeba národního inovačního podnikání v mezinárodním kontextu a jeho kvalifikované a odpovědné finanční, zejména bankovní podpory Podstatně vyšší politický tlak na kvalifikovanou státní podporu záchranných a adaptačních procesů, a to při rostoucím nedostatku veřejných finančních zdrojů Snížená schopnost samofinancování individuální kvalifikační adaptace na změny trhu práce Silnější znevýhodnění zemí s málo rozvinutou a dynamickou kvalifikační úrovní i vládní podporou Nezbytnost chytrého využití zdrojů

10 Nejvíce ohrožené sektory v ČR hodnocené analytiky a MF DNES (Známky od 1 do 10) Developeři a pronájem bytů Analytici 8,5 MFD 7,7 Výroba dopravních prostředků a plastů Analytici 7,6 MFD 7,2 Strojírenství a zařízení Analytici 7,2 MFD 5,0 Výroba textilu a oděvů Analytici 7,2 MFD 5,8 Stavebnictví Analytici 6,8 MFD 6,9 Výroba počítačů a elektroniky Analytici 6,6 MFD 5,5 Výroba kovů a hutnictví Analytici 6,4 MFD 4,3 Těžba nerostných surovin Analytici 6,2 MFD 4,0 Finanční služby Analytici 6,0 MFD 7,6 Výroba a rozvod elektřiny a plynu Analytici 4,4 MFD 2,7 Zemědělství a lesnictví Analytici 3,8 MFD 3,0 Výroba potravin a nápojů Analytici 3,0 MFD 2,7 Viz: Mladá fronta DNES, Byznys speciál 27. října 2008

11 Projekt národní kvalifikační dynamiky jako podmínka rychlé národní adaptace na změny zásadní posílení účinnosti kapacit v oblasti dalšího vzdělávání a výcviku a jejich přizpůsobení novým požadavkům posílení moderního universálního a přitom praktického základu vzdělání mládeže (minimálně10 let pro všechny) i dospělých (regenerace, aktualizace a rozšíření) zkracování a intenzifikace využití doby pro získání kvalifikačních certifikátů různých úrovní zejména v oblasti akutní potřeby zaměstnavatelů (štíhlá koncepce vzdělávání) přehodnocení podpory pro setrvačné, nepotřebné, neúčinné a demotivující části vzdělávacího a kvalifikačního systému a koncentrace zdrojů na vitálně důležité vzdělávací oblasti a činnosti

12 Volba oboru po třech letech od ukončení studia Absolventi učebních oborů Viz: MŠMT - Motivační program spolupráce škol a zaměstnavatelů, 10. 10. 2008

13 Odhad nejdůležitějších kvalifikačních směrů pro období recese a oživení světové ekonomiky Tvůrčí a dynamické strategické podnikatelství – předvídání, vyhledávání a realizace nových příležitostí, obrana, adaptace a posílení dosažených firemních pozic Urychlení globalizace praktické dovednostní a znalostní základny českých manažerů, úředníků a techniků – včetně způsobu myšlení a angličtiny Znalosti a dovednosti vedoucí k rychlému zvládnutí potřebných profesí a nových praktických činností (Jak se efektivně učit.) Znalosti, dovednosti a postoje spojené s filosofií a praxí tzv. štíhlé výroby nebo jí podobných systémů řízení a racionalizace klíčových výrobních i nevýrobních aktivit

14 Přeji Vám všem hodně sil a chápající okolí. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Globální trendy a národní kvalifikační dynamika PhDr. Ivan Fišera nezávislý poradce Konference Kvalifikační potřeby trhu."

Podobné prezentace


Reklamy Google