Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hypertenze v graviditě As. MUDr. Ingrid Rejdová Gynekologicko - porodnická klinika LF MU v Brně přednosta: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hypertenze v graviditě As. MUDr. Ingrid Rejdová Gynekologicko - porodnická klinika LF MU v Brně přednosta: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc."— Transkript prezentace:

1 Hypertenze v graviditě As. MUDr. Ingrid Rejdová Gynekologicko - porodnická klinika LF MU v Brně přednosta: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc

2 Nomenklatura a klasifikace hypertenzí v těhotenství n několik klasifikací n nejsou jednotné n různé názvosloví n zmatek n chyby v diagnostice n chyby v léčbě

3 Klasifikace dle Organizace Gestóza n Gestóza monosymptomatická –edém, proteinurie, hypertenze n Gestóza polysymptomatická –EP, EH, PH, EPH n Hrozící eklampsie n Eklampsie n Superponovaná gestóza n Neklasifikovatelná gestóza

4 Klasifikace dle ACOG n Hypertenze vyvolaná těhotenstvím –Preeklampsie mírná těžká - TK  160/110, proteinurie  5g, oligurie  400 ml/24h n Chronická hypertenze n Chronická hypertenze se superponovanou preeklampsií

5 Klasifikace dle ISSHP n Gestační hypertenze n Gestační proteinurie n Gestační hypertenze s proteinurií n Eklampsie n Chronická hypertenze n Chronické onemocnění ledvin n Chronická hypertenze se superponovanou preeklampsií

6 Klasifikace dle ČGPS n Preeklampsie n Chronická hypertenze –esenciální hypertenze –sekundární hypertenze n Preeklampsie superponovaná na chronickou hypertenzi n Přechodná-tranzitorní hypertenze n Neklasifikované hypertenze

7 Preeklampsie n pro těhotenství specifické onemocnění n II. polovina těhotenství klinické projevy n multiorgánové poškození organismu n vaskulopatie n placenta, ledviny, játra, mozek, plíce n etiologie nejasná n výskyt 3,5 - 8,5 % ve střední Evropě

8 Teorie vzniku preeklampsie n Toxická n Utero-placentární ischémie n Utero-placentárního refluxu n Porucha funkce kapilár n Infekční n Porušení hormonální rovnováhy

9 Teorie vzniku preeklampsie n Diseminovaná intravaskulární koagulace n Teorie porušeného metabolismu bílkovin n Teorie vnitřních a vnějších faktorů n Funkční teorie n Vyšší hladina prolaktinu n Pokles prostaglandinů

10 Teorie vzniku preeklampsie n Porucha placentace n Imunologická n Genetická n Dysfunkce endoteliálních buněk n Hypokalcémie n Prostacyklin - tromboxan

11 Patogeneze preeklampsie n vzniká na začátku těhotenství n klinicky se projevuje ve II. polovině n porucha invaze trofoblastu do spirální arterií n vazokonstrikce n vaskulopatie n hypoperfuze důležitých orgánů

12 Patogeneze preeklampsie n Ledviny –endotelióza –poškození glomerulů –paravazální hemorrhagie –proteinurie –pokles glomerulární filtrace –selhání ledvin

13 Patogeneze preeklampsie n Játra –endotelióza –hemorrhagie –hepatopatie –HELLP sy –poruchy hemokoagulace –DIC,TEN

14 n Placenta, děloha –pokles perfuze –hypoxie plodu, IUGR n Hemodynamika –  periferní vazkonstrikce –  TK –hemokoncentrace –  afterload,  plicní tlak Patogeneze preeklampsie

15 Diagnostika preeklampsie n Hypertenze –ve II. polovině těhotenství (po 20.t.g) mimo mola hydatidosa –TK 140/90 mmHg a vyšší –2 měření v 6 hodinovém intervalu –vzestup systol. TK o 30 mmHg –vzestup diastol. TK o 15 mmHg

16 Diagnostika preeklampsie n Proteinurie –0,3 mg/24h a více –mikroalbuminurie 30mg/l a více n Edémy - retence tekutin –nárůst hmotnosti více, než 500 g/týden –perimaleolární, peritibiální n Hyperurikémie –320  mol/l

17 Diagnostika preeklampsie n Trombocytopenie –150x10 9 /l n Pokles plazmatických bílkovin n Hemokoncentrace n Vzestup jaterních testů n Hyperkreatininémie /88  mol/l/ n Doppler a. uterina n Změny na očním pozadí

18 Pomocná diagnostická kritéria n Primiparita - 90% n Vícečetné těhotenství - 3-5x častěji n Hypotrofie plodu n Tělesná hmotnost matky n Diabetes n Familiární výskyt n Rasové rozdíly

19 Perinatální výsledky n perinatální úmrtnost –ČR 8,8 ‰ –USA 10 - 28 ‰ n nezralost –USA 40,1% –I. GPK 36% n hypotrofie –I. GPK 45,9% n mateřská úmrtnost –1 úmrtí za rok v ČR

20 Těžká preeklampsie n Hypertenze > 160/110 n Proteinurie > 5g/24 h n Vzestup kreatininu n Oligurie n Hyperreflexie n Poruchy vidění n Změny na očním pozadí n Plicní edém

21 Těžká preeklampsie n Bolesti hlavy v okcipitální krajině n Poruchy vědomí n Bolesti v epigastriu n Pokles trombocytů

22 Léčba preeklampsie n Úprava životosprávy –klid na lůžku –hospitalizace –dieta lehká nedráždivá strava omezování soli není nutné

23 Medikamentózní léčba preeklampsie n diastola nad 95 - 100 mmHg n cílem je TK 90 mmHg u lehké a 100 u těžké formy n Alfamethyldopa –Dopegyt á 6-8 h 1/2- 1 tbl. –vytěsňuje noradrenalin v synapsích –brání vasokonstrikci

24 Medikamentózní léčba preeklampsie n Hydrazinoftalaziny –Dihydralazin - není na trhu –Nepresol - i.v. n Betablokátory –redukují minutový výdej a frekvenci –nejsou vhodné k léčbě těžké formy a eklampsie –Vasocardin, Betaloc 8-12 h 1/2-1 tbl –Labetalol - kardioneselektivní

25 Medikamentózní léčba preeklampsie n Blokátory kalciového kanálu –zabraňují vstupu Ca do buněk myokardu a svaloviny arterií –Isoptin (Verapamil) á 6-8h 40 - 80 mg –Blocalcin (Diltiazem) á 8h 60 mg –Diacordin - stejná dávka n Diuretika –snižují prokrvení placenty –výjimečně při silných otocích - Rhefluin, Furosemid

26 Medikamentózní léčba preeklampsie n Magnesium sulphuricum (MgSO 4 ) –lehce vazodilatačně –snižuje vyplavování katecholaminů –minimální antihypertenzivní účinnek –uvolňuje spasmus mozkových cév –prevence eklamptického záchvatu n Kontraindikace: –ACE inhibitory, blokátory ganglií

27 Intenzivní terapie při těžké formě n Nepresol 25 - 5O mg v infuzi i.v. –rychlost dle TK –Labetalol, Ebrantil, Nipride, Nitrpress n MgSO 4 –4g i.v. = 2 amp. 2O% MgSO 4 –4g i.v. á 4 h –sledovat hladinu Mg, počet dechů (12/min.) n Benzodiazepiny –Apaurin, Seduxen, Diazepam 10-20 mg i.m.

28 Intenzivní terapie při těžké formě preeklampsie n před 34. t.g. transport do perinatologického centra n indukce zrání plic plodu –Diprophos 2 x 2 amp. i.m. á 24 h n ukončení těhotenství

29 Kdy ukončit těhotenství u preeklampsie - z hlediska matky n hypertenze 170/120 a vyšší n proteinurie 3g/24h a více n stoupající KM - 490 µmol/l a více n oligurie 400 ml/24h n stoupající hladiny kreatininu, urey n hypotenze n stoupající jaterní testy n plicní edém

30 Kdy ukončit těhotenství u preeklampsie - z hlediska plodu n po 34.t.g při hypoxii, IUGR. prokázaném dle velocitometrie, KTG, UZ n do 34.t.g. - po 48 h po ukončení indukce plicní zralosti n do 26.t.g. - pokus o konzervativní postup

31 Způsob vedení porodu n Spontánní porod (43,7%) –u neurgentních stavů –indukce porodu PGE2 –Oxytocin –Dilapany n S.C. (56,3%) –urgentní stavy –nezralé C.S.

32 Chronická hypertenze - esenciální n Hypertenze 140/90 mmHg a více n není proteinurie n nejsou edémy (minimální) n I. polovina těhotenství n pozitivní rodinná anamnéza n obezita n DM n incidence 10 - 20%

33 Komplikace a důsledky esenciální hypertenze n superpozice preeklampsie n hypertenzní krize n ISCH n ateroskleróza Riziko komplikací pro plod i matku je podobné nebo jen málo vyšší než při fyziologickém těhotenství.

34 Léčba esenciální hypertenze n Medikamentózní léčba nemusí být tak intenzivní. n Je potřeba aktivně pátrat po superpozici preeklampsie. n Tolerance TK do 150/100 mmHg

35 Kdy ukončit těhotenství u esenciální hypertenze? n hypertenzní krize –je-li plod životaschopný n Systolický TK 200 mmHg a více n Diastolický TK 115 mmHg a více –vzdor adekvátní léčbě n Plicní edém n Hypotrofie plodu ?

36 Nefrogenní hypertenze n v anamnéze onemocnění ledvin n mohou být otoky a proteinurie n komplikace –selhání ledvin –zhoršení zákl. onemocnění n léčba stejná jako u esenc. hypertenze n hrozící ledvinné selhání je indikací k ukončení gravidity

37 Hypertenze endokrinní n Hyperthyreóza n Feochromocytom n Karcinoid n Cushingův syndrom n Connův syndrom n Hyperparathyreóza

38 Hypertenze kardiovaskulární n Koarktace aorty –hypertenze na horních končetinách –při neoperované formě - porod per S.C. –při operované ?

39 Preeklampsie superponovaná na chronickou hypertenzi n Výskyt příznaků preeklampsie u pac. s chronickou hypertenzí v anamnéze. n Komplikace a léčba jsou stejná, jako při preeklampsii

40 Dispenzarizace hypertenze v těhotenství n gynekolog n internista n poradna pro riziková těhotenství –specializovaná poradna pro hypertenze v těhotenství n perinatologické centrum

41 Kdy hospitalizovat těhotnou s hypertenzí? n preeklampsie –lehká i těžká n esenciální hypertenze –TK 170/110 a více bez odezvy na terapii


Stáhnout ppt "Hypertenze v graviditě As. MUDr. Ingrid Rejdová Gynekologicko - porodnická klinika LF MU v Brně přednosta: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google