Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické bankovnictví České spořitelny – rok 2006

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické bankovnictví České spořitelny – rok 2006"— Transkript prezentace:

1 Elektronické bankovnictví České spořitelny – rok 2006
Luboš Louda Úsek Přímého bankovnictví Hradec Králové,

2 Obsah Přímé bankovnictví České spořitelny Služba SERVIS 24
Nová služba BUSINESS 24 MultiCash Bezpečnost internetového bankovnictví Transakční bankomaty

3 Výhody přímého bankovnictví
Pro klienta Dostupnost a komfort dostupné kdykoli a odkudkoli Flexibilita možnost volby kanálu přímého bankovnictví Diskrétnost klient sám určuje prostředí Komplexnost rostoucí nabídka bankovních produktů s možností obsluhy prostřednictvím přímého bankovnictví Pro banku Úspora nákladů a efektivnost na provoz pobočkové sítě nižší transakční náklady Chybovost transakcí se výrazně snižuje

4 Očekávání firemní klientely
Klient preferuje – Individuální přístup – Bezpečnost nabízených služeb – Rozšiřování nabídky poskytovaných služeb Strategie banky – Nabídka kvalitních služeb šitých klientovi na míru – Zkvalitňování a rozšiřování služeb – Rychlá reakce na požadavky a potřeby klientů

5 Kanály přímého bankovnictví
– Internetbanking – Telebanking – GSM Banking – Home Banking – Akceptace platebních karet

6 Služba SERVIS 24 – balíček produktů

7 Výhody služby SERVIS 24 Vyšší uživatelský komfort Volba zabezpečení
– kombinací využití služeb klient získává přehlednost, jednoduché a intuitivní ovládání, okamžitou podporu a širokou škálu poskytovaných produktů Volba zabezpečení – klientské číslo a heslo – grafická klávesnice – autorizační SMS – klientský certifikát SERVIS 24 – společná značka – jeden kontrakt – jeden poplatek – možnost volby kanálu přímého bankovnictví Přístup – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce

8 Základní funkčnosti Získávání informací z banky
– o účtech (Sporožira, běžné účty, majetkové účty, vkladové účty) – pojistných smlouvách, stavebním spoření, penzijním připojištění, hypotékách a úvěrech – možnost SMS, faxových a ových zpráv nebo poštou – platebních kartách Zadávání aktivních transakcí – služba SERVIS 24 umožňuje klientům zadávat aktivní transakce, včetně transakcí na majetkových účtech – nastavení limitů platebních karet Nastavení služby – nastavení zasílání SMS zpráv, nastavení limitů, změna kontaktních údajů – nastavení metody přihlašování, změna hesla, atd. Komunikace s bankou – reklamace transakcí a dotazy související se službou – podpora služeb přímého bankovnictví

9 Vývoj počtu klientů SERVIS 24

10 Vývoj realizovaných transakcí

11 Novinky v roce 2005 Vylepšení služby SERVIS 24
– obsluha účtů s pasivním přístupem (účty komunálních klientů) – přeshraniční převod v EUR Nové funkčnosti v aplikaci SERVIS 24 Internetbanking – autorizační SMS (autorizace transakcí až do limitu Kč) – nové bezpečnostní prvky: grafická klávesnice, správce certifikátu na přihlašovací obrazovce – zobrazení přehledu importovaných dávek a přehledu avíz – nový formát datových výpisů – možnost zaslání kreditních avíz

12 Novinky pro rok 2006 Nabídka nových funkčností
– výpisy z účtu ve formátu PDF – zasílání převodních příkazů a souborů na sběrné účty – nastavení a zasílání zůstatkových ů Změny ve stávajících funkčnostech – import dávky jednorázových příkazů k inkasu – zobrazení hromadných příkazů k úhradě v přehledu dávek

13 SERVIS 24 GSM Banking Specifika služby Výhody
– nutnost používat „bankovní“ SIM kartu – nezávislost přihlašovacích údajů (bankovní PIN) na standardních přihlašovacích údajích služby SERVIS 24 – vzájemná nezávislost jednotlivých registrovaných SIM karet (lze deaktivovat jednu SIM kartu a dál využívat GSM banking prostřednictvím ostatních SIM karet) – obsahuje prvek vyšší bezpečnosti již ve svém standardu Výhody – jednoduché zadávání základních aktivních transakcí (díky vyšší bezpečnosti omezených pouze limitem účtu, případně uživatele) – okamžité dobíjení kreditu a plateb za další mobilní služby (např. faktura) – dostupnost mobilního telefonu

14 Služba BUSINESS 24 – nový produkt
Základní charakteristika – BUSINESS 24 je moderní internetová aplikace – BUSINESS 24 je určen pro korporátní klientelu, velké a střední podniky – prostřednictvím BUSINESS 24 je možné obsluhovat účty vedené v Symbols a Starbank – služba BUSINESS 24 je zaměřená na realizaci objemného platebního styku – klientům je nabízena od 10/2005 – pro segment korporátních klientů je služba BUSINESS 24 plnohodnotnou náhradou služby HB OfficeLine

15 Základní funkce BUSINESS 24
Získávání informací z banky – výpisy (datové, textové) – transakční historie – aktuální stav účtu – zprávy z banky – avíza zahraničních plateb – stavy jednotlivých transakcí Odesílání platebních příkazů – tuzemské příkazy, inkasa – jednorázové příkazy z cizoměnového účtu – zahraniční platby, přeshraniční platby Propojení s účetním softwarem – import platebních příkazů – export výpisů

16 Výhody služby BUSINESS 24
Vyšší uživatelský komfort – kombinací využití služeb klient získává přehlednost, jednoduché a intuitivní ovládání, okamžitou podporu Vysoká úroveň zabezpečení služby – autorizace plateb se provádí výhradně klientským certifikátem uloženým na čipové kartě Přístup – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce

17 Rozdíly BUSINESS 24 – SERVIS 24
Disponentský model Rozšíření disponentského modelu (oprávnění A, P, S, E, T) umožňuje efektivně v rámci služby BUSINESS 24 vytvářet uživatelské role. Import platebních příkazů BUSINESS 24 umožňuje importovat až 500 příkazů k úhradě v rámci jedné dávky platebních příkazů. Limity účtů V rámci služby BUSINESS 24 se definují limity účtů a limity pro připodepisování samostatně pro každý účet. Práce v kontextu klienta V případě že uživatel služby BUSINESS 24 je disponentem na více účtech různých klientů, pracuje povinně v tzv. kontextu klienta. Správa aplikace Veškerou správu aplikace (disponentská oprávnění, limity, připodepisování, přístup ke smlouvě) provádí zmocněná osoba. Administrativní transakce je nutné autorizovat klientským certifikátem.

18 Vývoj počtu klientů BUSINESS 24

19 Vývoj realizovaných transakcí

20 Připravované nové funkčnosti
Připravované funkčnosti v rámci projektu CIC III R2 – provedení tradingových obchodů FX Spot, FX Forward a FX Swap – expresní platby v rámci ČR – zasílání souborů do agendy sběrných účtů – úvěrové účty – přehled bankovních záruk – elektronická výměna dokumentace – vkladové účty (založení/změna)

21 Rozvoj zabezpečení Rozvoj zabezpečení aplikací internetového bankovnictví – trvalá priorita Vyhodnocení vývoje bezpečnostních nástrojů – nové trendy v zabezpečení, využití jiných „kanálů“, např. mobilní telefon Požadavky klientů – sdílení bezpečnostních prvků a maximální jednoduchost při silné bezpečnosti Preventivní zabezpečení proti rostoucímu vývoji prostředí Internetu – vzrůstající počet útoků na systémy České spořitelny, dosud vždy neúspěšné, naší záměrem je tento stav zachovat

22 Zabezpečení – základní schéma
Základní bezpečnost – klientské číslo a heslo – přihlašovací údaje jsou společné pro Internetbanking a Telebanking – bezpečnostní údaje jsou poskytovány zdarma při zřízení služby – limit pro platby u S24 IB Kč, u TB Kč u GSM do výše zůstatku Vyšší bezpečnost – volitelně pro SERVIS 24, povinně pro BUSINESS 24 – nutné sepsání speciální smlouvy o Vyšší bezpečnosti, – klientský certifikát – osobní certifikát uložený na čipové kartě: použití pro autentizaci i autorizaci všech druhů operací v rámci IB; bez limitu, – autentizační kalkulátor – speciální zařízení pro výpočet kódů: použití pro přihlášení i autorizaci (nelze autorizovat HP a ZPS) IB i TB; bez limitu.

23 Zabezpečení – doplňkové prvky
Zůstatkové a konfirmační SMS – informace o změnách zůstatku a o provedených transakcích: pravidla pro použití definuje uživatel Bezpečnostní SMS – autorizace plateb pomocí kódu doručeného speciální SMS Změna limitů – možnost snižovat nebo zvyšovat limit pro operace bez nutnosti dodatečné autorizace (max Kč, min. 0 Kč) Grafická klávesnice – zadání přihlašovacích údajů pomocí grafické klávesnice – znesnadnění útoků pomocí spyware

24 Bezpečnostní SMS – detail
Princip Pokud klient zadá v aplikaci Internetbanking transakci, která převyšuje jeho uživatelský limit, obdrží na číslo mobilního telefonu bezpečnostní SMS, která obsahuje detaily transakce a autorizační kód, který uživatel zadá do aplikace S24 IB pro potvrzení operace. Použití Bezpečnostní SMS zašle banka klientovi v případě, že: – klient není do aplikace Internetbanking přihlášen klientským certifikátem – ve smlouvě není stanovena autorizace všech transakcí vyšší bezpečností – zadaná transakce převyšuje limit služby SERVIS 24 Internetbanking – zadaná transakce nepřevyšuje kumulovaný denní limit Kč – platí i pro hromadný příkaz k úhradě

25 Grafická klávesnice – detail
Při přihlášení do aplikace SERVIS 24 Internetbanking standardní bezpečností bude uživatel nově používat grafickou klávesnici. Implementovali jsme nepovinné používání grafické klávesnice, abychom eliminovali možnost zneužití osobních přihlašovacích údajů prostřednictvím SPY programů, kterými může být napaden počítač uživatele a kdy je schopen odezírat heslo zadávané prostřednic-tvím běžné klávesnice. Předpokládáme v budoucnu využívat grafickou klávesnici i pro zadávání jiných údajů (např. telefonního čísla, …)

26 Co je to MultiCash MultiCash je modulární systém, který se skládá z jedné universální serverové strany a řadou klientských aplikací (MultiCash, HomeCash, Transfer, MC WebSign 24, …), které jsou vzájemně kompatibilní. MultiCash je multibankovní produkt z oblasti ADK, který nabízí v České republice včetně České spořitelny celkem 13 bank. MultiCash v rámci finanční skupiny ERSTE nabízí (Česká republika, Maďarsko, Rakousko, Slovensko).

27 MultiCash MultiCash zajišťuje klientům základní funkčnosti platebního styku s rozsáhlým modulem dispozičních práv. Aplikace MultiCash je určena: – pro střední a velké firmy, které potřebují realizovat vysoký objem platebních příkazů – pro korporátní klienty, klienty komunální sféry a nadnárodní společnosti – pro klienty, kteří již využívají MultiCash pro jiné banky

28 HomeCash HomeCash neboli Light verze dnešní služby MultiCash, která zajišťuje klientům základní funkčnosti platebního styku. Distribuce zajištěna pomocí CD bez nutnosti instalace pracovníkem České spořitelny. Aplikace HomeCash je určena pro klienty z řad SME, pro které je dnešní HB MutiCash zbytečně náročný a drahý produktem. Předpokládaný termín zavedení služby HomeCash do produkce je 9/2006 (Go live).

29 Co to je „TATM“? Zadávání transakce na bankomatu.
Identifikace majitele Zadání trasakce Zaúčtování trasakce debetní platební karta + PIN Všechny bankomaty Česká spořitelna Sporožirové účty

30 Jak funguje TATM? – identifikace PINem k platební kartě (PK)
– ověření probíhá proti zůstatku v Kartovém centru (KC) – debetuje se účet k němuž je navázána platebnební karta – držitelům jiné, než vhodné karty se nabídka pro zadání platebního příkazu vůbec nezobrazí – kromě české i anglická „mutace“ Pro TATM nelze použít kreditní kartu. Hlavním důvodem jsou obchodní podmínky. Kreditní karta je úvěrová karta a úvěr může být čerpán pouze prostřednictvím karetní transakce. TATM neprodukuje karetní transakce, platební karta slouží jen k identifikaci.

31 Další funkce – platforma TATM je otevřená pro další jednoduché platby
– první dodatečnou funkčností je umožnění plateb pojistného Kooperativy – upravená obrazovka pro jednorázový příkaz k úhradě – cena za jednu platbu 5 Kč – další zvažované předdefinované příkazy by směřovaly do oblasti služeb: – poskytovatelé telekomunikačních služeb – pojišťovny – energetické společnosti

32 Děkuji za pozornost Luboš Louda Úsek přímého bankovnictví
Česká spořitelna, a. s.


Stáhnout ppt "Elektronické bankovnictví České spořitelny – rok 2006"

Podobné prezentace


Reklamy Google