Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martin Náprstek, Andrea Miková, Marie Šafaříková (ČRA) 18. 9. 2012 Dotační tituly ČRA 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martin Náprstek, Andrea Miková, Marie Šafaříková (ČRA) 18. 9. 2012 Dotační tituly ČRA 2013."— Transkript prezentace:

1 Martin Náprstek, Andrea Miková, Marie Šafaříková (ČRA) 18. 9. 2012 Dotační tituly ČRA 2013

2 2 15.1.2015 Dotační tituly 2012 – shrnutí (kapacity a partnerství, GRV a osvěta, platformy, kraje…) Přehled poskytnutých dotací 2012 („tuzemské“ dotační tituly): Kapacity a partnerství - podpořeno 11 projektů v hodnotě 4,8 mil. Kč Podpora platforem – 3 projekty v hodnotě 1,25 mil. Kč Rozvojové vzdělávání a osvěta – 18 projektů v hodnotě 13 mil. Kč Aktivity krajů a obcí – 2 projekty v hodnotě 850 tis. Kč celkem 21 mil. Kč

3 3 15.1.2015 Trilaterální spolupráce 2012 - shrnutí Společná výzva: Podpora trojstranných projektů českých subjektů V roce 2012 bylo v rámci této výzvy podpořeno: 49 projektů v hodnotě 28,5 mil. Kč alokace pro trilat. byla mírně navýšena z prostředků „tuzemských“ dotací (méně kvalitních projektů vs. velmi dobré náměty v trilat.) (v roce 2011 to bylo 47 projektů celkem 25 mil. Kč) Podpora ze strany MZV/ČRA byla, je a bude vázána na garanci kofinancování ze zahraničních zdrojů (min. 50 % celkové hodnoty projektu)!!!

4 4 15.1.2015 Komentáře ke kvalitě projektů dbát na úplnost všech formulářů a příloh!!! (využívat tzv. checklist…) přínos pro cílovou skupinu (každý dot. titul má svojí…) projektová logika (častá záměna cílů a výstupů, nejasný záměr) dosažitelnost, udržitelnost a relevance (smysl pro realitu…) grafická úprava (nutno zvýšit kvalitu a přehlednost) logický rámec – nástroj projektového managementu, nikoliv jen „povinné cvičení“

5 5 15.1.2015 Agenda pokračujících projektů pokud byl projekt v roce 2012 (nebo už 2011) schválen jako „pokračující“, je třeba tuto skutečnost zmínit v žádosti o dotaci na rok 2012!!! (platí jen pro RVO a trilaterální) u pokračujících projektů je potřeba předložit v termínu projektový dokument!!! (aktualizovaný pro rok 2013) projekty nebudou předmětem výběrového řízení a bude jim rovnou přiznána dotace na rok 2013, nicméně až po schválení závěrečné zprávy a vyúčtování roku 2012!!! (termín vyúčtování je 15.2.) pokračující projekty mají „přednost“ – jejich nároky budou uspokojeny nejdříve (pokud bude schválena zpráva a vyúčtování…) pokud bude v rámci státního rozpočtu krácen objem ZRS, budou kráceny všechny kapitoly (tedy i dotace, včetně pokračujících projektů)

6 6 15.1.2015 Dotace ČRA pro rok 2013 Celkový objem prostředků v bilaterálních dot. titulech: 28 mil. Kč KAPACITY A PARTNERSTVÍ (alokováno 3 mil. Kč, max. dotace 500 000,- Kč) GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA (alokováno 15 mil. Kč, max. dotace 2 mil. Kč) PODPORA PLATFOREM NNO (alokováno 1,5 mil. Kč, max. dotace 1 mil. Kč) Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích (alokace 2 mil. Kč max. dotace 1 mil. Kč) Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí (bude vyhlášeno separátně) (alokace 6,5 mil. Kč, max. dotace 1 mil. Kč)

7 7 15.1.2015 Dotace ČRA v roce 2013 Harmonogram: Vyhlášení dotačních titulů: 19. 9. 2012 Uzávěrka příjmu projektů: 12. 11. 2012 Zveřejnění výsledků: do 31. 12. 2012 Hlavní změny: snížení alokace pro titul KAPACITY A PARTNERSTVÍ – tento dotační titul má sloužit hlavně budování základních kapacit malých organizací a bude rozdělen na více podprogramů nový titul Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí – cílem je posilovat VŠ školství v cílových zemích prostřednictvím působení českých pedagogů a odborníků (primárně pro univerzity, ale NNO se mohou hlásit také)

8 8 15.1.2015 Dotace ČRA v roce 2013 Administrativa 2013: nezapomenout vyplnit Žádost o dotaci (nyní příloha II) v GRV musí projekty odpovídat Národní strategii GRV (schválené na jaře 2011) „statutární“ přílohy + potvrzení od úřadů lze přiložit jen k jedné žádosti, pokud jich předkládáte více!! dbát na vyplnění a předložení všech požadovaných příloh – požadujeme, aby projektový dokument byl skutečně pevně spojený (vazba) – jednotlivé listy vložené např. v obálce už nebudeme akceptovat... u 7 % administrativních nákladů si doklady pro jistotu uschovejte! FÚ nemusí akceptovat, že je nemáte... PD ve formátech Word a Excel (editace při vystavení rozhodnutí)

9 9 15.1.2015 Trilaterální program 2013 Celkový objem prostředků v trilaterálních dot. titulech: 28 mil. Kč (daří se držet alokaci na +/- stejné úrovni) Jeden dotační titul: Podpora trojstranných projektů českých subjektů (projekty podpořené EK mají přednost – jejich nároky na kofinancování jsou nižší a čerpání EU fondů je politickou prioritou...) U projektů podpořených ostatními donory budou prioritně spolufinancovány projekty směřující do zemí zmíněných v Koncepci ZRS ČR 2010 – 2017!! Zveřejnění výzvy: 19. 9. 2012 (rámcové záměry do 12.11. 2012) K vypracování plných projektových dokumentů („full proposals“) budou úspěšní žadatelé vyzváni následně s předpokládaným odevzdáním projektů v únoru/březnu 2013

10 10 15.1.2015 Trilaterální program 2013 Požadavky a procedury v rámci Trilaterálního programu 2013 : odevzdat v požadovaném termínu Přihlášku do výzvy ČRA – Identifikace záměru projektu (systém Concept note) po schválení podpory od zahraničního partnera (účast na projektu) tuto skutečnost prokázat kopií smlouvy (případně jinou formu garance) sdělit poskytovateli požadovaný harmonogram kofinancování z prostředků české strany (u projektů v rámci EK potvrdit, že je to možné v kterémkoliv roce běhu projektu) předložit projektový dokument ve shodě s požadavky ČRA „víceletost“ dotací – vázáno na schválení roční zprávy (podmínka max. tříleté podpory ze strany ČRA zrušena) Vyhodnocení Concept Notes bude provedeno na základě posouzení relevance, logiky cílů, aktivit a výstupů a zkušenosti předkladatele!!

11 11 15.1.2015 Konzultace projektových záměrů (zejména u trilaterálních projektů) ČRA poskytuje po předchozí dohodě konzultace rámcových projektových záměrů konzultace se týkají rámcových záměrů (např. obecné sektorové a geografické zaměření), nikoliv hotových projektových dokumentů smyslem konzultací je správně interpretovat smysl a náplň dotačních titulů a zvýšit tak relevanci předkládaných projektů konzultace mohou být hromadné (na základě požadavku více NNO) i individuální

12 12 15.1.2015 Děkujeme za pozornost Dotazy…? Kontakty: naprstek@czda.cz mikova@czda.cz safarikova@czda.cz


Stáhnout ppt "Martin Náprstek, Andrea Miková, Marie Šafaříková (ČRA) 18. 9. 2012 Dotační tituly ČRA 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google