Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROBLÉMY FIREM S INSOLVENČNÍMI SPRÁVCI A S NEZÁKONNÝM POSTUPEM SOUDCŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROBLÉMY FIREM S INSOLVENČNÍMI SPRÁVCI A S NEZÁKONNÝM POSTUPEM SOUDCŮ"— Transkript prezentace:

1 PROBLÉMY FIREM S INSOLVENČNÍMI SPRÁVCI A S NEZÁKONNÝM POSTUPEM SOUDCŮ
PROBLÉMY FIREM S INSOLVENČNÍMI SPRÁVCI A S NEZÁKONNÝM POSTUPEM SOUDCŮ (příklady, příčiny a důsledky aplikace právních předpisů českými orgány) Nezákonné postupy soudců a insolvenčních správců v ČR Příklad „legální krádeže“ dceřiné společnosti BRANO GROUP Ignorace bezpráví oddělením hospodářské kriminality Policie ČR

2 Geneze příkladu MORA – TOP – p. Juříček
kupuje BRANO GROUP 70% společnosti MORA – TOP, navýšení podílu na 85% Následovalo navýšení základního kapitálu společností BRANO GROUP – investice na revitalizaci MORA – TOP ve výši ,- Kč leden – květen 2010 BRANO GROUP poskytuje společnosti MORA – TOP několik půjček ve výši ,- Kč s podmínkou zástavy závodu v Uničově – s tím, že pokud nebude dodržován schválený budget, závod přejde do vlastnictví BRANO GROUP Po vstupu BRANO GROUP a nadepsané finanční intervenci ze strany BRANO GROUP došlo k rapidní změně ekonomických ukazatelů takto: 2011 obchodování MORA – TOP s offshorovou společností MADDISON MARKETING Ltd (společnost spojená s bývalými společníky MORA – TOP Vlčkem a Kosovským), vytunelování cca 30 mil. Kč

3 Geneze příkladu MORA – TOP – p. Juříček
Znalecký posudek na závod v Uničově byl zpracován znalcem určeným Krajským soudem Ing. Zoubková – odhad ve výši 110 mil. Kč (tržní cena 72 mil. Kč) – BRANO GROUP koupila od MORA – TOP závod v Uničově Říjen 2012 BRANO GROUP koupila od MORA – TOP ochranné známky postupná revitalizace společnosti MORA – TOP, za účasti BRANO GROUP snížila roční ztrátu z 47 mil. Kč na 6,6 mil. Kč V průběhu 2011 a 2012 byla společnost udržována factoringy ze strany BRANO GROUP, MORA – TOP byla podpořena vývojem nových kotlů za cca 6 mil. Kč 2012 Založena dceřiná společnost BRANO GROUP v Rusku pro obchodování s plynovými kotli

4 Geneze příkladu MORA – TOP – p. Juříček
exekuce na majetek společnosti věřitelem pro neexistující dluh – pohledávka Ing. Pořízky uměle navýšena z 5 mil. Kč na 17,4 mil. Kč Rozhodčím soudem při AK ČR a HK ČR, insolvenční správce tuto nejdříve neuznal, ale 15 minut před zahájením věřitelské schůze ji uznal v plné výši Podán návrh na insolvenci za účelem přerušení exekucí se zájmem na pokračování výroby v průběhu insolvenčního řízení. Důvodem byla zmíněná pohledávka Ing. Pořízky, která vznikla z neplatného úkonu. Usnesení o úpadku, ustanovení insolvenčního správce. Soupis do majetkové podstaty dlužníka – závod v Uničově, všechny pozemky, ochranné známky MORA – TOP, obestavení účtů IS zveřejňuje aktualizovaný seznam pohledávek, popírá existentní a podložené pohledávky, naopak šikanózní pohledávky pp. Pořízky a Surky uznává. Na schůzi věřitelů neumožněno hlasování o odvolání IS.

5 Geneze příkladu MORA – TOP – p. Juříček
Věřitelé podali žalobu na vyloučení nemovitostí (závod Uničov) z majetkové podstaty Vrchní soud v Olomouci odmítá odvolání věřitelů o nemožnosti hlasování o odvolání Insolvenčního správce Návrh věřitelů na pokračování schůze věřitelů – dosud nerozhodnuto Ministerstvo spravedlnosti vyřídilo stížnost na postup insolvenčního soudce Mgr. Šlahaře – konstatuje, že není odpovědný za svá stanoviska, názory a postupy a nebude tímto pro jeho neodbornost zahájeno kárné řízení. Prakticky tak ministerstvo připustilo, že soudci mohou bez jakýchkoliv kontrolních mechanismů zcela libovolně rozhodovat či postupovat.

6 Popis vytunelování MORA – TOP – p. Juříček
Důsledky tunelu pana Kosovského a pana Vlčka znamenaly insolvenci MORA – TOP. „Tunel“ vznikl při obchodování s Ruskem (období březen - květen 2011) přes offshorovou společnost MADDISON MARKETING Ltd. se sídlem na Gibraltaru, tak vytunelovali z MORA – TOP cca 30 mil. Kč. Důsledkem bylo okamžité odvoláním v případě pana Vlčka z funkce jednatele, v případě p. Kosovského byly nachystány smlouvy o převodu obchodního podílu. P. Kosovský odmítl smlouvy podepsat, proto dodnes figuruje jako 15ti % společník. Na pana Kosovského bylo v lednu 2013 podáno trestní oznámení. Na pana Vlčka v březnu Policie České republiky věc dodnes prošetřuje, tzn. již rok a půl.

7 Popis vytunelování MORA – TOP – p. Juříček
Kriminální policie nás informovala, že na pana Vlčka je podáno mnoho trestních oznámení. Jeho kauza je velmi složitá a dluží mnoha subjektům cca 90 mil. Kč. O panu Kosovském je známo jen to, že se nadále snaží bojovat o získání společnosti MORA - TOP a to všemi možnými prostředky. Je nám známo, že obchoduje v Rusku s plynovými kotli pod značkou MORA - TOP, čímž porušuje průmyslová práva dnes BRANO GROUP. Proto bylo v roce 2012 preventivně přistoupeno k úplatnému převodu ochranných známek MORA - TOP do vlastnictví BRANO GROUP tak, aby byly tyto ochranné známky uchráněny před jakýmkoliv dalším zneužíváním. Samozřejmě ve společnosti MORA - TOP těchto 30 mil. Kč chybělo, BRANO GROUP je tedy dofinancovalo, aby nedošlo k zastavení výroby.

8 Obchodní důsledky pochybení soudu – p. Juříček
Likvidace tradičního výrobního programu MORA – TOP Zánik cca 40 pracovních míst Preferování rychlého rozprodeje podniku namísto udržení výroby – viz dražba – ztráta možnosti pokračovat ve výrobě Poškození věřitelů zastavením výroby a prodejem technologií po částech namísto prodeje výrobního programu jako celku Poškození BRANO GROUP – nemožnost podnikat v závodě Uničov z důvodu právní nejistoty, byl zmařen business plan v celkové výši cca 300 mil. Kč a zaměstnanost 200 pracovníků – strategičtí partneři: Miele, Hella, Ingersol Rand, Honeywell. Tyto projekty byly vázány na danou lokalitu v Uničově v rámci logistického konceptu just-in-time. Poškození pověsti ČR v důsledku zmaření investice na společných projektech u výše uvedených strategických partnerů

9 Schůze věřitelů, přezkumné jednání – p. Hulva
Insolvenční správce 15 minut před přezkumným jednáním popírá pohledávky věřitelů, o kterých ví, že mají zájem na jeho odvolání Insolvenční soudce věřitelům s takto popřenými pohledávkami nepřiznává právo hlasu na schůzi věřitelů Insolvenční správce naopak uznává pohledávky věřitelů, o kterých ví, že nemají zájem na jeho odvolání z funkce Insolvenční soudce odmítá připustit hlasování o odvolání insolvenčního správce z funkce, ač byly pro to dány zákonné podmínky Insolvenční soudce o odmítnutí hlasování o odvolání insolvenčního správce v rozporu se zákonem NEROZHODL usnesením, čímž měl zájem znemožnit odvolání věřitelů proti takovému usnesení Insolvenční soudce porušil pravidla hlasování v insolvenčním řízení a na podkladě toho došlo ke jmenování věřitelského výboru v rozporu se zákonem

10 Právní kroky věřitelů po schůzi věřitelů – p. Hulva
Odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že nebude hlasováno o odvolání insolvenčního správce Vrchní soud o odvolání rozhodl jeho odmítnutím z důvodu neexistence rozhodnutí, proti kterému odvolání směřuje Podání žaloby pro zmatečnost proti rozhodnutí Vrchního soudu o odmítnutí odvolání Září 2013 Podnět k zahájení kárného řízení proti soudci ins. soudu; místopředseda ins. soudu podnět odmítá Říjen 2013 Předání podnětu k zahájení kárného řízení proti soudci ins. soudu Ministerstvu spravedlnosti, ministerstvo podnět odmítá. Návrh na pokračování ve schůzi věřitelů, neboť insolvenční soud dodnes nevydal USNESENÍ o nepřípustnosti hlasovat o odvolání insolvenčního správce.

11 Porušení právních předpisů insolvenčním soudem – p. Hulva
§ 29 insolvenčního zákona Na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, se mohou věřitelé usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce. Toto usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek, kteří mají právo hlasovat. - Poté, co bylo popřeno 60% přihlášených pohledávek, konstatoval soud, že vůbec není možné hlasovat o odvolání insolvenčního správce, neboť kvorum nemá nadpoloviční většinu pohledávek s právem hlasu v poměru ke všem přihlášeným pohledávkám

12 Důsledky konání insolvenčního soudce – p. Hulva
Věřitelům byla upřena možnost odvolat a jmenovat insolvenčního správce dle vlastního výběru Věřitelé měli zájem na pokračování další výroby, což není varianta preferovaná soudem ustanoveným insolvenčním správcem Insolvenční správce zastavil výrobu, zastavil provoz podniku, zapříčinil zánik cca 35ti pracovních míst Insolvenční správce rozprodává podnik po částech, v důsledku čehož dochází k poškození věřitelů. POŠKOZENÍ VĚŘITELŮ zastavení výroby znamená nevyužití materiálu na skladě věřitelů, kteří spolupracovali dlouhodobě s MORA – TOP zastavení výroby znamená zastavení cash – flow MORA – TOP, ztrátu trhů a snížení hodnoty podniku prodejem podniku po částech dojde k prodeji za nižší cenu, než za jakou by byl podnik prodán jako celek (vč. výrobního programu)

13 Čeho je náš příklad projevem – p. Hulva
NÁŠ PŘÍKLAD PŘESNĚ VYSTIHUJE SITUACI ČESKÉ JUSTICE: právní nejistota při rozhodování justičních orgánů nepostižitelnost soudců za jejich pochybení libovůle soudců při výkladu právních předpisů nezávislost soudců je vykládána extenzivně tím způsobem, že české soudy kolikrát zasahují do moci zákonodárné výkladem právních předpisů, který je v rozporu s jazykovým vyjádřením právních předpisů SHRNUTÍ: české právní předpisy jsou kvalitně zpracovány problém spočívá v aplikaci právních předpisů, nesprávnou aplikací vzniká právní nejistota

14 Možné trestněprávní následky – p. Dančišin
Madison Marketing Limited („MML“) prostřednictvím svého jednatele, či zmocněnce pana Michaila Kosovského podnikala na území České republiky a měla tak na území České republiky tzv. stálou provozovnu ve smyslu zákona o daních z příjmů, a proto příjmy z obchodů se společností Mora Top podléhají dani z příjmů na území ČR. Působení MML a pana Kosovského na území ČR tak mohou naplňovat skutkovou podstatu trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle ustanovení § 240 odst. 1 trestního zákoníku v tehdy platném znění - „Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění, pojistné na zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na některé z těchto povinných plateb.

15 Možné trestněprávní následky – p. Dančišin
V současné době dluží společnost MML společnosti Mora Top cca 1,25 milionu EUR, a to: (a)        cca ,- EUR z neuhrazených faktur za zboží dodané přímo společnosti MML v rámci běžného obchodního styku (rok 2010), a (b)        cca ,- EUR z převzetí dluhu společnosti Allington za zboží, které bylo dodáno společností Mora Top přímo společnosti Allington, dluh společnosti Allington vůči Mora Top převzala MML v září 2010 s tím, že jej za Allington uhradí; podle informací od zástupců společnosti Allington byla dlužná částka do MML uhrazena v témže roce, do Mora Top však žádné peníze nedorazily;

16 Možné trestněprávní následky – p. Dančišin
Máme za to, že výše uvedená jednání pana Kosovského a Ing. Vlčka naplňují skutkovou podstatu trestného činu porušení povinnost při správě cizího majetku podle ustanovení § 220 odst. 1 „Kdo porušení podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoliv malou, …“, ve spojení s § 220 odst. 3 trestního zákoníku „… pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.“

17 Možné trestněprávní následky – p. Dančišin
Domníváme se, že pan Kosovský a Ing. Vlček se svým jednáním, které bylo zcela zřejmě v rozporu s povinností uloženou jim příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (zejména s povinností jednat s péčí řádného hospodáře a povinností loajality ke Společnosti) a obecnou prevenční povinností předcházet vzniku škod podle občanského zákoníku, mohli: a) dopustit porušení zákonné nebo smluvně převzaté povinnosti opatrovat nebo spravovat cizí majetek (majetek Společnosti, resp. majetek společnosti Brano ve formě obchodního podílu ve společnosti Mora Top, resp. jeho hodnoty), a b) způsobit jinému škodu nikoliv malou (resp. škodu velkého rozsahu) – Pan Kosovský svým jednáním způsobil, že společnosti Mora Top byla způsobena škoda ve výši přesahující ,- Kč za dodané avšak neuhrazené zboží třetím stranám, jehož úhrada zcela zřejmě nebude nikdy vymožena. Ing. Vlček svým jednáním způsobil, že společnosti Mora Top byla způsobena škoda ve výši přesahující ,- Kč tím, že svým jednáním za společnost Mora Top umožnil převzetí dluhu za solventním obchodním partnerem zcela nesolventní osobou.

18 Možné trestněprávní následky – p. Dančišin
Máme za to, že výše uvedené jednání pana Kosovského naplňuje skutkovou podstatu trestného činu podvodu podle ustanovení § 209 trestního zákoníku „Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, […] nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou …“.

19 Jaká opatření by měla být zvažována – p. Dančišin
NOVELIZACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích (a navazující předpisy) zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ZÁKON O SOUDECH A SOUDCÍCH zrušit tzv. soudcovskou definitivu (neodvolatelnost soudců) založit osobní odpovědnost soudců za excesy při rozhodování zřídit samostatný orgán, který bude kontrolovat činnost soudců zajistit kontrolu odborné způsobilosti soudců při výkonu funkce o kárné odpovědnosti soudců nebudou rozhodovat sami soudci

20 Jaká opatření by měla být zvažována – p. Dančišin
INSOLVENČNÍ ZÁKON zkrácení tříleté lhůty pro zpětné zahrnutí do majetkové podstaty na 1 rok zahrnutí do majetkové podstaty bude možné pouze s předchozím souhlasem soudu soud bude mít lhůtu pro rozhodnutí o žalobě o vyloučení věci z majetkové podstaty 6 měsíců do pravomocného skončení řízení o vylučovací žalobě nebude insolvenční správce oprávněn věc, jíž se řízení týká, zpeněžit ani s věcí jakkoli nakládat či s věcí disponovat či užívat.

21 Děkujeme za pozornost Martin Dančišin Tomáš Hulva Pavel Juříček


Stáhnout ppt "PROBLÉMY FIREM S INSOLVENČNÍMI SPRÁVCI A S NEZÁKONNÝM POSTUPEM SOUDCŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google