Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Databázové systémy 2 Cvičení č. 2 Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Databázové systémy 2 Cvičení č. 2 Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice."— Transkript prezentace:

1 Databázové systémy 2 Cvičení č. 2 Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice

2 Obsah cvičení -Úpravy fyzického modelu databáze pro e-shop -Doplnění fyzického modelu o nové tabulky a vztahy dle zadání -Opakování pojmů integritní omezení, sequence, index – jejich zavedení do modelu -Verifikace modelu -Generování DDL skriptu Použijte Toad Data Modeler verze 4 (minimálně verze 3). Databázové systémy 2 – cvičení 2 2

3 Cvičení 2 – zadání 2/1 Konvertujte logický model pro e-shop s bílým zbožím sestavený na minulém cvičení do modelu fyzického pro Oracle 10g (pokud jste tak doposud neučinili). Doplňte/upřesněte fyzický model pro naplnění těchto požadavků: -Jedna objednávka může být fakturována několika fakturami a na jedné faktuře se může nacházet zboží z různých objednávek. -Každé zboží náleží pod určitou sazbu DPH. -K faktuře bude uvedena s rekapitulace DPH, kde budou součty pro jednotlivé sazby fakturovaného zboží na dané faktuře (důvodem této tabulky je nezbytnost zaokrouhlování částek při fakturaci a pro účetnictví je nezbytné přenášet tyto údaje přesně, jak byly na faktuře vypočteny a zaokrouhleny) -Zákazník může e-shop používat buď jako přihlášený uživatel, který má své uživatelské jméno a heslo, nebo jako host. Model musí obsáhnout i práci s košíkem. Hostům se obsah košíku po odhlášení z aplikace nebo násilném ukončení session neukládá. -Dokázat rozlišit pracovníka e-shopu, který vyřizuje objednávky, od zákazníka Databázové systémy 2 – cvičení 2 3

4 Cvičení 2 – zadání 2/2 -Zákazníkovi je účtováno zboží v ceně platné v okamžiku vložení do košíku, cena dopravy i cena za platbu platná v okamžiku uskutečnění objednávky. -Model umožňuje nastavit, zda určité zboží právě je či není nabízeno bez toho, že by záznam o tomto zboží musel být z databáze vymazán. -Doplnit základní kontaktní údaje o distributorech, od nichž se dané zboží kupuje (vztah M:N mezi zbožím a distributorem), včetně IČ distributora -Evidovat, za kolik jednotliví distributoři zboží nabízí a s jakou dodací dobou ve dnech -Doplnit atributy sloužící pro nákup zákazníkem objednaného zboží od distributora tj. od jakého distributora bylo zboží objednáno, nákupní cena, termín dodání na sklad, kdo objednal, zda již bylo zboží dodáno – např. kdy, atd.) -U záznamů v jednotlivých tabulkách evidovat datum a čas poslední změny ve formě časového razítka s přesností na setiny sekundy a identifikaci uživatele, který ji provedl, časové razítko musí být generováno jako defaultní hodnota při vložení řádky Zkontrolujte dodržení normálních forem v upraveném modelu, označení názvů všech vztahů (relations), atd. Databázové systémy 2 – cvičení 2 4

5 Cvičení 2 – zadání 2/3 Ostatní nastavení: Pro umělé primární klíče vytvořit sequence, které se vygenerují do DDL skriptu Přidat indexy nad atributy, nad nimiž se bude vyhledávat (minimálně 3 indexy, z nichž aspoň jeden bude nad více atributy) Přiřadit všechny databázové objekty správnému uživateli (schématu) – každý dle vlastního účtu Vyplnit popisy všech tabulek a vybraných atributů (z jejichž názvů není úplně jasný obsah) jako Comments Nastavit omezující podmínky pro hodnoty atributů – CHECK a podobně (minimálně pro 3 atributy) Správně nastavit omezení NULL u atributů, kde je to vhodné Databázové systémy 2 – cvičení 2 5

6 Cvičení 2 – zadání 2/4 Ostatní nastavení: Správně nastavit/zkontrolovat parcialitu vztahů mezi tabulkami, aby byl model funkční Rozlišovat typ VARCHAR2(50), od VARCHAR2(50 CHAR) nebo VARCHAR2(50 BYTE) Použít správné typy pro datum a čas Diskutovat délky řetězců pro jména, příjmení, ulice, města atd. (dle oficiálního číselníku např. http://aplikace.mvcr.cz/adresa/xml.html, http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni-722752.aspx )http://aplikace.mvcr.cz/adresa/xml.html http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni-722752.aspx Do modelu umístit razítko (stamp) a vyplnit údaje Zkontrolovat přehlednost layoutu modelu, případně upravit (zarovnat, zalámat čáry pro vztahy atd.) Databázové systémy 2 – cvičení 2 6

7 Cvičení 2 – zadání 2/5 Verifikovat model (menu Model – Verify Model…), odstranit nalezené chyby Vygenerovat DDL skript (menu Model – Generate DDL Script) minimálně s následujícím nastavením: -Generovat indexy pro atributy, které jsou cizími klíči -Generovat veškerá omezení (constraints) nastavená v modelu -Generovat všechny objekty obsažené v databázovém modelu -Názvy všech objektů generovat bez uvozovek -Do DDL skriptu generovat i komentáře nad atributy i tabulkami -Názvy objektů generovat včetně názvu schématu (uživatele) Vygenerovaný skript aplikovat na databázový server Databázové systémy 2 – cvičení 2 7

8 Cvičení 2 – formát a kontrola Řešení vypracujte v Toad Data Modeleru verze 4 (minimálně 3) jako fyzický model pro Oracle10. Na další cvičení si každý student přinese vypracovaný (dodělaný) model. Tento model také odevzdejte nejpozději do půlnoci před dalším pravidelným cvičením na STAG – Odevzdávání prací do bloku „Cv 2“ pod téma odpovídající vaší skupině cvičení „den v týdnu_hodina“. Databázové systémy 2 – cvičení 1 8


Stáhnout ppt "Databázové systémy 2 Cvičení č. 2 Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice."

Podobné prezentace


Reklamy Google