Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní vztahy Test 3 – 6.11.2014. 1. Jaký je vztah mezi mezinárodní politikou a mezinárodní ekonomií A. Nijak se neovlivňují B. Pouze ekonomie ovlivňuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní vztahy Test 3 – 6.11.2014. 1. Jaký je vztah mezi mezinárodní politikou a mezinárodní ekonomií A. Nijak se neovlivňují B. Pouze ekonomie ovlivňuje."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní vztahy Test 3 – 6.11.2014

2 1. Jaký je vztah mezi mezinárodní politikou a mezinárodní ekonomií A. Nijak se neovlivňují B. Pouze ekonomie ovlivňuje politiku C. Pouze politika ovlivňuje ekonomii D. Ovlivňují se navzájem

3 2. Krize Brettonwoodského systému a následné ropné šoky se udály: A. 1970-1975 B. 1975-1980 C. 1980-1985 D. 1985-1990

4 3. Jaké jsou tři základní ekonomické směry ??? A. Merkantilismus, idealismus, neo- marxismus B. Merkantilismus, liberalismus, neo- marxismus C. Realismus, idealismus, racionalismus D. Realismus, liberalismus, protekcionalismus

5 4. Které tvrzení týkající se merkantilistů není pravda ??? A. Kladou hlavní roli v ekonomii na mezinárodní organizace B. Řídí se hrou s nulovým součtem C. Jejich cílem je posílení vlivu státní moci D. Pomoc zemím 3světa není podle nich žádoucí

6 5. Je u merkantilistů rovná pozice ekonomie a politiky ??? A. Ano a vždy B. Ano, záleží na daném poměru mezi nimi C. Ne, politika je nadřazená ekonomii D. Především ne, ale jsou zde časté výjimky

7 6. Jaký je základní cíl liberálů ??? A. Dosažení ekonomicky stabilního systému B. Dosažení blaha jedince a tím celé společnosti C. Eliminovat roli nevládních mezinárodních organizací D. Posílit vedoucí roli státu

8 7. O liberální m ekonomickém přístupu neplatí ??? A. Vládne zde volná ruka trhu B. Vztahy jsou kooperativní a soutěživé C. Je to hra s nenulovým součtem D. Hlavním aktérem je stát

9 8. U marxistické teorie je hlavním aktérem v ekonomii ??? A. Stát B. IGO C. INGO D. třída

10 9. Jakou hru používají marxisté ke zjednodušení ekonomických vztahů ?? A. Hru s nulovým součtem B. Hru s nenulovým součtem C. Kombinaci obou her D. Ani jednu z výše zmiňovaných možností

11 10. Který pojem nesouvisí se současným merkantilismem ??? A. Imperialismus B. Interdependece C. Protekcionismus D. Neo-imperialismus

12 11. Jaká zásadní událost měla vliv na formování liberálního ekonomického přístupu ??? A. Vídeňský kongres B. Průmyslová revoluce C. Sjednocení Německa a Itálie D. 1. světová válka

13 12. Marxisté především usilují o : A. Nastolení unipolárního MPS B. Vládu práva a spravedlnosti C. Zrušení soukromého vlastnictví D. Posílení vlivu nevládních mezinárodních organizací

14 13. Která MO nepatří mezi ostatní ??? A. WTO B. Světová banka C. Mezinárodní měnový fond D. OECD

15 14. Kter é tvrzení o Světové obchodní organizace není pravda ??? A. Je to systém smluv určující podmínky obchodu mezi státy B. Má méně jak 20 členů C. Patří mezi globální ekonomické MO D. Často hájí zájmy národních korporací

16 15. Který stát není členem Mezinárodního měnového fondu A. Černá Hora B. Monako C. Švýcarsko D. Island

17 16. Která ekonomická MO se primárně zaměřuje na rozvojové země ??? A. Světová banka B. Mezinárodní měnový fond C. OSN D. OECD

18 17. O OSN na ekonomické rovině platí, že….. A. nemá charakter univerzální MO B. Ekonomické sankce vyhlašuje RB OSN C. Hlavní roli hraje Valné shromáždění D. Některé státy nemusí přispívat do rozpočtu

19 18. OECD vznikla v roce ??? A. 1958 B. 1959 C. 1960 D. 1961

20 19. Brettonwoodský měnový systém ??? Byl založen v r. 1944 Omezoval roli USA v mezinárodní ekonomických organizací Garantoval směnitelnost dolaru za zlato v určitém kurzu Ukončil činnost v r. 1970

21 20. Je mezinárodní právo normativní ??? A. Ano B. Ne C. Pouze v určitých podmínkách D. V minulosti bylo, dnes není

22 21. Archaické mezinárodní právo působilo do roku ??? A. 1620 B. 1648 C. 1815 D. 1848

23 22. Prameny MP mají ??? Obsah i formu Jen obsah Jen formu Ani obsah, ani formu

24 23. Co nepatří mezi prameny MP ??? A. Mezinárodní smlouvy B. Mezinárodní obyčeje C. Mezinárodní deklarace D. Doktríny

25 24. Co nepatří do skupiny týkající se mezinárodních smluv ??? A. Jsou právně závazné B. Musí být psané C. Kodifikují právo D. Nedají se vypovědět

26 25. Mezinárodní obyčej patří mezi ??? A. Sekundární pramen B. Primární pramen C. Primární i sekundární D. Ani jedna možnost správně

27 26. Co nepatří mezi subjektivitu MP ??? A. Schopnost uzavírat mezinárodní smlouvy B. Schopnost vytvářet mezinárodní právní obyčej C. Schopnost domáhat se náhrady škody za porušení MP D. Schopnost přijímat zástupce cizího státu

28 27. Mezi vnější orgány státu pro zahraniční styky nepatří ??? A. Ministerstvo zahraničních věcí B. Český konzulát v Hanoji C. Velvyslanectví ČR v Paříži D. Stálá delegace ČR při UNESCO

29 28. Ius ad Bellum znamená A. Právo na válku B. Právo ve válce C. Humanitární právo D. Ani jedna možnost není správně

30 29. Co neplatí o mezinárodním humanitárním právu ??? A. Má velmi staré kořeny B. Dělí se na Haagské a Ženevské C. Vždy se dodržuje při jakémkoliv konfliktu D. Týká se vojenských i civilních cílů

31 30. International Criminal Court byl založen v roce ??? A. 1989 B. 1995 C. 2000 D. 2002

32 31.Hlavní město Libye je? A. Accra B. Tripolis C. Moroni D. Ribát

33 32. Hlavní město Rwandy je? A. Abuja B. Maputo C. Kigali D. Nairobi

34 33. Pretoria je hlavním městem ? A. Keni B. Tanzánie C. Zimbabwe D. JAR

35 34. Ghana má hlavní město? A. Accra B. Conakry C. Asmara D. Rabat

36 35. Hlavním městem Angoly je? A. Gaborone B. Bujumbura C. Asmara D. Luanda

37 36. Dakar je hlavním městem? A. Senegalu B. Maroka C. Alžírska D. Libérie

38 37. Kigali je hlavním městem? A. Namibie B. Konga C. Rwandy D. Angoly

39 38. Hlavním městem Madagaskaru je? A. Port Louis B. Antananarivo C. Yamoussoukro D. Brazzaville

40 39. Hlavní město Etiopie je? A. Mogadišo B. Addis Abeba C. Pretoria D. Conakry

41 40. Victoria je hlavní město? A. Seychel B. Gabonu C. Madagaskaru D. Etiopie

42 41. Mogadišo je hlavní město? A. Senegalu B. Sůdánu C. Somálska D. Sierra Leone

43 42. Porto Novo je hlavní město? A. Botswany B. Beninu C. Burkiny Faso D. Burundi

44 43. Libreville je hlavní město? A. Zimbabwe B. Zambezi C. Libérie D. Gabon

45 44. Chartúm je hlavní město? A. Středoafrické republiky B. Konga C. Angoly D. Súdánu

46 45. Harare je hlavní město? A. Zimbabwe B. Zambie C. Ghany D. Gabonu

47 46. Nairobi je hlavní město? A. Etiopie B. Súdánu C. Keni D. Rwandy

48 47. Hlavní město ČADu je? A. Banjul B. N´Djamena C. Bujumbura D. Niamey

49 48. Hlavní město Egyptu je? A. Káhira B. Mogadišo C. Tripolis D. Pretoria

50 49. Asmara je hlavní město? A. Etiopie B. Súdánu C. Somálska D. Eritreje

51 50. Hlavní město Tanzánie je? A. Lomé B. Dodoma C. Chartúm D. Kampala

52 Výsledky 1D, 2A, 3B, 4A, 5C, 6B, 7D, 8D, 9A, 10B, 11B, 12C, 13D, 14B, 15B, 16A, 17B, 18D, 19C, 20A, 21B, 22A, 23C, 24D, 25B, 26B, 27A, 28A, 29C, 30D, 31B, 32C, 33D, 34A, 35D, 36A, 37C, 38B, 39B, 40A, 41C, 42B, 43D, 44D, 45A, 46C, 47B, 48A, 49D, 50B


Stáhnout ppt "Mezinárodní vztahy Test 3 – 6.11.2014. 1. Jaký je vztah mezi mezinárodní politikou a mezinárodní ekonomií A. Nijak se neovlivňují B. Pouze ekonomie ovlivňuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google