Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace ve fyzice 52/F11/16.11.2012,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Vlastní vodivost Autor:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace ve fyzice 52/F11/16.11.2012,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Vlastní vodivost Autor:"— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace ve fyzice 52/F11/ ,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Vlastní vodivost Autor: Bc. Jana Slabá Janoutová P ř edm ě t: Fyzika T ř ída: IX. Tématický okruh: Elektrický proud v polovodičích Téma: Vlastní vodivost Druh výukového materiálu: prezentace Pou ž ití ICT:interaktivní tabule,interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis pou ž ití výukového materiálu ve výuce): výklad je v ě nován polovodi čů m, vlastní vodivosti a p ř ehlednými snímky pro p ř edstavu. Ž ák se seznámí s principem a pou ž itím polovodi č ových sou č ástek – termistor a fotorezistor. Na záv ě r prezentace za ř azena interaktivita ve form ě spojení správných pojm ů. Výklad navazuje na učebnici Fyzika pro 9. ročník, FRAUS 2007, str Pou ž ité zdroje: [1] použit obrázek - použito 5 snímků představující pohyb děr [2], [3], [4], [5], [6], s/obrazky/fotorezistor3.jpg&pageURL=http%3A//lucy.troja.mff.cuni.cz/%7Etichy/elektross/soucastky/zadny_prechod/fotorezistor.html&imgX=383&imgY=337&imgSize=11&thURL=http%3A//media1.picsearch.com/is%3FCPtEDWDhdD8rwVNrae9KHo ZS_TduY9zlVMrKCwlxKeg&thX=128&thY=112&qNoSite=fotorezistor&siteWWW=&sId=pmVWgWJEwkbrnOMnVbtd mistor&resID=nabKr7pNwh6ne38XvvcJisaM7jkWn1y0l5kEU4oSNA4&imgURL=http%3A//www.ezk.cz/images/ter640_ntc_small.jpg&pageURL=http%3A//www.ezk.cz/termistory.htm&imgX=61&imgY=150&imgSize=3&thURL=http%3A//media3.picsear ch.com/is%3FnabKr7pNwh6ne38XvvcJisaM7jkWn1y0l5kEU4oSNA4&thX=52&thY=128&qNoSite=termistor&siteWWW=&sId=pmVWgWJEw80BnOvXdnLL4oSNA4&thX=52&thY=128&qNoSite=termistor&siteWWW=&sId=pmVWgWJEw80BnOvXdnLL rmistor%26from%3D109&resID=kdwxgQI- 8YDQTVpzvRi5Ji4vd_R_5_Iqkdok5MAtnSk&imgURL=http%3A//www.cyfronika.home.pl/art69/trp_rh.jpg&pageURL=http%3A//www.cyfronika.home.pl/Iark3p1.htm&imgX=150&imgY=400&imgSize=33&thURL=http%3A//media3.picsearch.com/is%3Fk dwxgQI-8YDQTVpzvRi5Ji4vd_R_5_Iqkdok5MAtnSk&thX=48&thY=128&qNoSite=termistor&siteWWW=&sId=pmVWgWJECkLvnhvBgjMB-8YDQTVpzvRi5Ji4vd_R_5_Iqkdok5MAtnSk&thX=48&thY=128&qNoSite=termistor&siteWWW=&sId=pmVWgWJECkLvnhvBgjMB brazky/kremik2.jpg&pageURL=http%3A//chemickeprvky.euweb.cz/kremik.htm&imgX=250&imgY=197&imgSize=19&thURL=http%3A//media1.picsearch.com/is%3F8395K6ODQVECa4F93GeVZamHdzgWdPKhykZe91zHxu4&thX=128&thY=100&qNoSite =k%C5%99em%C3%ADk&siteWWW=&sId=pmVWgWJEwCJKnhvraP85

2 Vlastní vodivost

3 Periodická tabulka prvků křemík germanium

4 Křemík a germanium roku 1871 objevil Mendělejev nový prvek a nazval ho ekasilicuim (prvek po křemíku) eka silicium = nejbližší křemíku roku 1886 objevil tento prvek německý fyzik Winkler a nazval ho podle své vlasti germanium Co mají tyto chemické prvky společného? * neobvyklé elektrické vlastnosti * patří mezi polovodiče

5 Polovodič * někdy se chová jako vodič a někdy jako nevodič * pevná látka, jejíž elektrická vodivost závisí na vnějších nebo vnitřních podmínkách vnější podmínky -dodání některého z druhů energie: - tepelné - světelné * vnitřní podmínky - příměs jiného prvku v polovodiči.

6 Polovodičové součástky

7 Křemík prvek hojně se vyskytující v zemské kůře slouží jako základní materiál pro výrobu polovodičových součástek základní surovina pro výrobu skla a významná součást keramických a stavebních materiálů značka Si ve valenční vrstvě má 4 elektrony

8 b) Znázornění páru volný elektron-díra. Zvýšením teploty se uvolní volný elektron a po něm vznikne díra a látka se chová jako polovodič a)čistý křemík při velmi nízké teplotě. V látce nejsou volné elektrony a proto se chová jako nevodič díra volný elektron [1]

9 Volné elektrony a díry Volné elektrony v čistém křemíku při velmi nízké teplotě jsou valenční elektrony vázány v látce nejsou volné elektrony, proto se látka chová jako nevodič nebo li izolant zvýšením teploty se uvolní elektron a stává se volným mají elektrický záporný náboj jsou nositelem elektrického náboje Díry místa, kde se nacházely elektrony před uvolněním přiřazuje se jim kladný elektrický náboj

10 [2]

11 ČISTÝ POLOVODIČ ZA ZVÝŠENÉ TEPLOTY [3]

12 ČISTÝ POLOVODIČ ZA ZVÝŠENÉ TEPLOTY [4]

13 ČISTÝ POLOVODIČ ZA ZVÝŠENÉ TEPLOTY [5]

14 ČISTÝ POLOVODIČ ZA ZVÝŠENÉ TEPLOTY [6]

15 Polovodiče látky, u kterých zvýšením teploty dochází k vytváření volných elektronů a děr vlivem tepelného kmitání (zvýšení teploty) v čistém polovodiči je stejný počet volných elektronů a děr čistém polovodiči je elektrický proud veden zápornými volnými elektrony a kladnými dírami

16 Odpor čistého polovodiče R/Ω t/°C odpor čistého polovodiče s rostoucí teplotou klesá

17 Termistor polovodičová součástka závislá na teplotě (při vyšší teplotě vzniká více párů - volný elektron – díra) schematická značka využívá se k měření teploty, která se vypočítává z odporu využití: požární detektor digitální teploměry

18 Fotorezistor polovodičová součástka závislá na světelné záření ( volné elektrony a díry vznikají účinkem světelného záření ) čím více je fotorezistor osvětlen, tím menší má odpor. schematická značka: využití: ovládání dveří automatické spínače na noční osvětlení

19 Polovodiče - shrnutí někdy se chovají jako vodiče a někdy jako nevodiče jejich stav je závislý na jejich teplotě, světelném záření u vodičů s rostoucí teplotou roste jejich odpor a tím klesá jejich vodivost R t u polovodičů s rostoucí teplotou odpor klesá R t

20 Spoj správné pojmy Termistor Fotorezistor polovodičová součástka závislá na světelné záření polovodičová součástka závislá na teplotě využití: ovládání dveří automatické spínače na noční osvětlení využití: požární detektor digitální teploměry

21 Použité materiály lare/PDF/3_05_Vedeni_v_polovodicich.pdf [1] použit obrázek lare/PDF/3_05_Vedeni_v_polovodicich.pdf - použito 5 snímků představující pohyb děr [2], [3], [4], [5], [6], PtEDWDhdD8rwVNrae9KHoZS_TduY9zlVMrKCwlxKeg&imgURL=http%3A//lucy.troja.mff.cuni.cz/%7Etichy/elektross/obrazky/fotorezist or3.jpg&pageURL=http%3A//lucy.troja.mff.cuni.cz/%7Etichy/elektross/soucastky/zadny_prechod/fotorezistor.html&imgX=383&imgY=3 37&imgSize=11&thURL=http%3A//media1.picsearch.com/is%3FCPtEDWDhdD8rwVNrae9KHoZS_TduY9zlVMrKCwlxKeg&thX=128&thY= 112&qNoSite=fotorezistor&siteWWW=&sId=pmVWgWJEwkbrnOMnVbtd %26filter%3D1%26s%3D%26size%3Dany%26sId%3DpmVWgWJEwkbrnOMnVbtd%26orientation%3D%26q%3Dtermistor&resID=nabKr7 pNwh6ne38XvvcJisaM7jkWn1y0l5kEU4oSNA4&imgURL=http%3A//www.ezk.cz/images/ter640_ntc_small.jpg&pageURL=http%3A//ww w.ezk.cz/termistory.htm&imgX=61&imgY=150&imgSize=3&thURL=http%3A//media3.picsearch.com/is%3FnabKr7pNwh6ne38XvvcJisa M7jkWn1y0l5kEU4oSNA4&thX=52&thY=128&qNoSite=termistor&siteWWW=&sId=pmVWgWJEw80BnOvXdnLL

22 Použité materiály 0/Photo-Polyswitch.jpg/220px-Photo-Polyswitch.jpg 0/Photo-Polyswitch.jpg/220px-Photo-Polyswitch.jpg 3A//obrazky.cz/%3Fstep%3D20%26filter%3D1%26s%3D%26size%3Dany%26sId%3DpmVWgWJEwaZpnhj_S 86H%26orientation%3D%26q%3Dtermistor%26from%3D109&resID=kdwxgQI- 8YDQTVpzvRi5Ji4vd_R_5_Iqkdok5MAtnSk&imgURL=http%3A//www.cyfronika.home.pl/art69/trp_rh.jpg& pageURL=http%3A//www.cyfronika.home.pl/Iark3p1.htm&imgX=150&imgY=400&imgSize=33&thURL=htt p%3A//media3.picsearch.com/is%3FkdwxgQI- 8YDQTVpzvRi5Ji4vd_R_5_Iqkdok5MAtnSk&thX=48&thY=128&qNoSite=termistor&siteWWW=&sId=pmVW gWJECkLvnhvBgjMB- 8YDQTVpzvRi5Ji4vd_R_5_Iqkdok5MAtnSk&thX=48&thY=128&qNoSite=termistor&siteWWW=&sId=pmVW gWJECkLvnhvBgjMB ef=http%3A//www.seznam.cz/&resID=8395K6ODQVECa4F93GeVZamHdzgWdPKhykZe91zHxu4&imgURL=h ttp%3A//chemickeprvky.euweb.cz/obrazky/kremik2.jpg&pageURL=http%3A//chemickeprvky.euweb.cz/kre mik.htm&imgX=250&imgY=197&imgSize=19&thURL=http%3A//media1.picsearch.com/is%3F8395K6ODQ VECa4F93GeVZamHdzgWdPKhykZe91zHxu4&thX=128&thY=100&qNoSite=k%C5%99em%C3%ADk&siteW WW=&sId=pmVWgWJEwCJKnhvraP85


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace ve fyzice 52/F11/16.11.2012,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Vlastní vodivost Autor:"

Podobné prezentace


Reklamy Google