Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítáme Vás v Troubelicích Silážní seminář 2014

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítáme Vás v Troubelicích Silážní seminář 2014"— Transkript prezentace:

1 Vítáme Vás v Troubelicích Silážní seminář 2014
AGROPROGRES - SERVIS s.r.o. AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

2 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
Program semináře Představení společnosti AGROPROGRES – SERVIS s.r.o. a zkušenosti z praxe ing. Josef Křížek, CSc. (Agroprogres – servis s.r.o.) Vliv kvality objemných krmiv na zdraví zvířat a produkci mléka Gordon Marley (Sil – All Product Manager) Přestávka Využití moderních fermentačních technologií ve výživě krav Ing. Petr Růžička (Alltechnology C.Z.) Závěr a diskuse Oběd AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

3 Agroprogres – servis s.r.o.
„Úspěch ve stáji začíná na poli“ Leden 2006

4 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
Historie firmy Založena v roce 1996 Jednatelé : ing. Josef Křížek CSc. ing. Petr Křížek Obchodní zástupci : ing. Vladislava Křížková ing. Petr Pilch Účtárna a ekonomické oddělení : Dana Přecechtělová Alena Jarmarová AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

5 Strojové a technické vybavení
8 secích strojů TEMPO Väderstad, KINZE, AMAZONE, KUHN (z toho 3 vlastní) (2 x 12ti řádkový, 6 x 8 řádkový) 10 řezaček ( z toho 2 vlastní Claas Jaguar 890 a 950) + kompletní linky (dusání, rozhrnování,odvoz) 6 silážních strojů (vakovačů - z toho 4 vlastní) – plnění konzervované hmoty do PE vaků 1 technoligcká linka - mobilní šrotovník Geringhof – na šrotování vlhkého kuk. zrna AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

6 Strojové a technické vybavení
4 linky na sklizeň a mačkání vlhkého kukuřičného zrna 25 obilních sklízecích mlátiček 5 x lis na sklizeň kulatých balíků (John Deere, New Holland ) 5 x lis na sklizeň hranatých balíků (New Holland, Krone, Case) 3 kompletní linky na rozmetání hnoje AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

7 Novinka pro sezonu 2014 – Secí stroj TEMPO Väderstad
Tažený pneumatický přesný secí stroj pro výsev kukuřice s přetlakovým systémem distribuce osiva 8 secích jednotek s maximálním přítlakem 325 kg Radar pojezdové rychlosti – kontrola dvojáků a vynechávek Objem zásobníku osiva každé jednotky 70 litrů, objem zásobníku hnojiva litrů, zásobníky na mikrogranule 17 litrů. Rozteč řádků a jednotek 750 mm.

8 Přednosti secího stroje TEMPO
Vysoká přesnost setí - nejpřesnější secí stroj i při vysoké rychlosti setí (až 15 km/hod.), nejmenší počet dvojáků, nejmenší počet vynechávek (srovnáváno se stroji Amazone EDX a Horsch Maestro)

9 Přednosti secího stroje TEMPO
Přesná navigace – firma AGROPROGRES – SERVIS s.r.o. bude tento secí stroj provozovat s moderním traktorem vybaveným nejpřesnějším systémem navigace (automatické řízení traktoru – autopilot do hydrauliky) s přesností 2-4 cm, s možností vypínání setí každé výsevní jednotky na úvrati.

10 Přednosti secího stroje TEMPO
Možnost aplikace půdního insekticidu tento secí stroj je vybaven zásobníky na mikrogranule s možností aplikace půdního insekticidu např. přípravku Force 1,5 G jako ochrana proti výskytu bázlivce (Diabrotica virgifera)

11

12 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
Program firmy Prodej osiva kukuřice a slunečnice Setí kukuřice Sklizeň a konzervace píce do PE vaků Sklizeň obilovin samojízdnými mlátičkami Lisování a úklid slámy Sklizeň silážní kukuřice – kompletní linky AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

13 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
Program firmy Sklizeň kukřice technologií LKS Sklizeň vlhkého kukuřičného zrna včetně mačkání a šrotování s uložením do PE vaků Konzervace píce, GPS, cukrovarských řízků, mláta do PE vaků Dodávka adsorbentů mykotoxinů (MYCOSORB) Přípravky nahrazující antibiotika pro hospodářská zvířata (BIOMOS, YEA-SACC) Přípravek na likvidaci stájových plynů (DEODORASA) Optigen II – efektivnější využití dusíku Acid – Pak WS 2x – Organické okyselovadlo ke snížení účinků stresu Přípravky na konzervaci pícnin, siláže a vlhkého zrna AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

14 Naši partneři a produkty
Sil–All 4x4 DE – ODORASE (TM) Sil-All Fireguard AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

15 Naši partneři a produkty
Silážní vaky Silážní folie Stretch folie Motouzy Síťoviny Krycí sítě, zatěžkávací pytle AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

16 Naši partneři a produkty
Silapro-Mix NC Adisilové konzervanty Silostop AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

17 Praktické zkušenosti ze silážování
„Kvalitní siláž lze vyrobit jen při dodržení principiálních zásad technologického postupu. Pokud nejsou tyto zásady dodrženy, nepomůže žádný konzervační přípravek ani silážní přísada“ ing. František Barančic, CSc. nestor československého silážnictví AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

18 Podmínky pro úspěšnou konzervaci objemných krmiv
Sklizeň pícnin ve správné růstové fázi Použití vhodné techniky pro sečení a mačkání píce a délka doby zavadání píce Sběr píce a správná délka řezanky Volba vhodného silážního aditiva a způsobu jeho aplikace Ukládání a dusání píce v silážním žlabu Zakrývání píce ve žlabu Správná doba zrání siláže Vhodný způsob odběru a zkrmování AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

19 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
1. Sklizeň pícnin ve správné růstové fázi Změny obsahu živin při postupu vegetace - vojtěška Vegetační fáze Sušina % NEL MJ Vláknina NL Mladá 13,5 5,7 21,2 26,3 Začátek butonizace 16,5 5,0 23,4 22,2 Květ 21,0 4,8 30,0 18,4 Po odkvětu 22,0 39,0 13,8 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

20 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
1.Sklizeň pícnin ve správné růstové fázi Obsah vodorozpustných cukrů (WSC) a N-látek u vybraných pícních druhů (Vorlíček 2000) Druh Odrůda WSC N-látky Vojtěška setá Zuzana, Pálava 3,2-4,1 20,5 - 22,4 Jetel luční tetraploidní Vesna, Beskyd,Tempus 6,5-7,2 17,5 - 20,5 Jetel luční diploidní Start, Vltavín, Tábor 6,1-6,8 18,1 - 19,5 Srha laločnatá Rela, Niva 6,0-6,8 13,5 - 15,8 Kostřava luční Otava, Rožnovská 6,5-7,8 14,2 - 16,3 Kostřava rákosovitá Kora 8,5-9,2 13,0 - 14,5 Mezirodový hybrid Hykor, Felina 7,5-10,5 12,5 - 14,5 Perun, Bečva 19,5-21,5 9,5 - 12,5 Jílek vytrvalý Mustang, Tarpan 18,2-19,5 8,5 - 9,0 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

21 Dusíkaté látky v pícninách
Vojtěška, jetel : 15 – 30% sušiny Kukuřice : <10% Trávy : 10 – 20% Hrách, lupina : 13 – 15% Čirok : 13 – 18% AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

22 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
Typy bílkovin v pícninách Většina bílkovin v pícninách jsou enzymy podílející se na růstu a biochemických funkcích Rubisco rozpustné bílkoviny, nacházející se v chloroplastech 30-40% bílkovin Frakce 2 bílkoviny nacházející se v chloroplastu a cytoplazmě 15 – 20% Nerozpustné chloroplastové membránové bílkoviny 15 – 20% Bílkoviny jádra, mitochondrií a membrán buněčných stěn AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

23 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
Degradace bílkovin Degradace rostlinných bílkovin (proteolýza) probíhá jak při zavadání tak v průběhu fermentace Proteolýza významně ovlivňuje, snižuje výživnou hodnotu bílkovin siláží v porovnání s bílkovinou čerstvé píce Bílkoviny pícnin jsou nejprve degradovány v průběhu zavadání a počátku fermentace na peptidy a volné aminokyseliny (rostlinné enzymy) Následovná degradace aminokyselin až na čpavkový dusík, organické kyseliny a aminy probíhá při špatné fermentaci, kde mikroorganismy způsobují tuto konečnou degradaci mají podmínky pro svoji činnost AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

24 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
Degradace bílkovin v průběhu zavadání a fermentace 24-72 hodin zavadání – degradace až 20% bílkovin, 4 – 5 denní zavadání – 50 a více % bílkovin degradováno Rychlé zavadnutí píce při teplém a suchém počasí snižuje degradaci bílkovin Zavadání při vlhkém teplém počasí zvyšuje proteolýzu Obsah bílkovin 75-90% z celkových dusíkatých látek v čerstvé píci může být degradován na 25% Doba uskladnění kvalitně profermentované siláže neprodlužuje proteolýzu AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

25 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
Faktory ovlivňující degradaci bílkovin Vliv pH na proteolýzu je závislý na isoelektrickém bodu bílkoviny a typu pícniny. Optimální pH vyhovující rostlinným proteázám : Trávy : 5,0 – 6,0 Vojtěška, jetel : 5,5 Kukuřice : 3,5 – 7,0 Hodnota pH pod 5 u vojtěškových, jetelových a travních siláží minimalizuje aktivitu proteáz na minimum Optimální teplota vyhovující rostlinným proteázám je 45-55°C AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

26 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
Termín sklizně Vojtěška : ve stádiu tvorby květních poupat 1 den zpoždění – pokles NL o 0,5% nárůst hrubé vlákniny o 0,7 – 0,9% Při zavadání : ztráta energie za 12 hod. 0,7 – 1% za 48 hod. 4 – 10% Výška strniště : 8 cm – sběr bez hlíny a prosychání ze spodní strany pokosu AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

27 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
Odpařování vody Na spodu listu průduchy ( stoma) Otvírají se první 2 hod. po pokosu Odpar 100 litrů/t/hod. – pak pokles na 20 litrů/t/hod. Při použití kondicionéru 200 litrů/t/hod. (zrychlení zavadání o 30%) Sekat po sejití rosy – jinak prodloužení zavadání o 1 den Prodloužení zavadání = ztráty odrolem, prodýcháním a degradací dusíkatých látek AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

28 2. Použití vhodné techniky a délka doby zavadání píce
AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

29 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
3.Sběr píce a správná délka řezanky Konzervace bílkovinných pícnin (Vorlíček 2000) Travní porosty - více cukrů než jeteloviny - termín sklizně na počátku metání - optimální sušina 30 – 38% Jetel luční - těžko silážovatelná pícnina - tetraploidní odrůdy mají vodnatou lodyhu - optimální sušina 35-45% - nutnost rozprostření biomasy na pokose - termín sklizně – optimální tvorba květních poupat (butonů) AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

30 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
3.Sběr píce a správná délka řezanky Konzervace bílkovinných pícnin (Vorlíček 2000) Vojtěška - nízký obsah vodorozpustných cukrů (WSC 3,2 – 4,1%) a vysoký podíl pufrujících látek = těžkosilážovatelná pícnina - minimální sušina při senážování 30% - ve 2. – 3. seči příznivější poměr mezi NL : WSC - zavadání do 2 dnů - termín sklizně – počátek tvorby květních poupat (sušina 12 – 14%) - délka řezanky – při sušině do 30% = 30 – 40mm 30 – 40% = 20 – 30mm nad 40% = 10 – 20mm AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

31 4. Volba vhodného silážního aditiva Zastoupení mikroorganismů v píci
Průměrně je v 1g píce 12 – 20 x 106 mikroorganismů, ale jen asi 300 bakterií mléčného kvašení Zavadlá vojtěška v 1g píce Mléčné bakterie : 1000 Nepravé mléčné bakterie : 4500 Máselné bakterie : Kvasinky : AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

32 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
4. Volba vhodného silážního aditiva A. Mléčné bakterie (fakultativně anaerobní) Jejich činností vzniká především kyselina mléčná Kyselina mléčná má vlastnosti silné organické kyseliny rychlý vzrůst acidity tlumí enzymatickou proteolýzu znemožňuje rozvoj bakterií rozkládajících bílkoviny při pH nižším než 4,0 mléčné bakterie snáší kyselost až do pH 3,5 mléčné bakterie jsou schopny se množit v silážích o vysoké sušině AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

33 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
4. Volba vhodného silážního aditiva A. Mléčné bakterie (fakultativně anaerobní) Studenomilné mléčné bakterie optimum °C nízké ztráty živin Teplomilné mléčné bakterie optimum °C velké ztráty živin AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

34 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
4. Volba vhodného silážního aditiva A. Mléčné bakterie (fakultativně anaerobní) HOMOFERMENTATIVNÍ C6H12O6 → 2 CH3 – CHOH – COOH cukr kys. mléčná bakterie rodu STREPTOCCOCUS a LACTOBACILLUS AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

35 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
4. Volba vhodného silážního aditiva A. Mléčné bakterie (fakultativně anaerobní) HETEROFERMENTATIVNÍ C6H12O6 + H2O → CH3 – CHOH – COOH + CH3 – COOH + CO2 cukr → kys. mléčná kys. octová + oxid uhl. C6H12O6 + H2O → CH3 – CHOH – COOH + CH3CH2O4 + CO2 cukr → kys. mléčná alkohol + oxid uhličitý Ztráty energie a živin AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

36 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
4. Volba vhodného silážního aditiva B. Bakterie máselného kvašení (anaerobní) SACHAROLYTICKÉ BAKTERIE C6H12O6 → CH3 – CH2 – COOH + 2CO2 + 2H2 cukr → kys. máselná + oxid uhličitý + vodík Rozkládají kyselinu mléčnou 2CH3 – CHOH – CHOH → CH3 - CH2-CH2-COOH + 2CO2+2H2 Kys. mléčná → kys. máselná + oxid uhličitý + vodík Kyselina máselná je slabší kyselinou → vzrůst pH AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

37 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
4. Volba vhodného silážního aditiva B. Bakterie máselného kvašení (anaerobní) PROTEOLYTICKÉ BAKTERIE Rozkládají bílkoviny → kys. máselná + amoniak Čpavek zvyšuje pH → hnilobné bakterie Jsou citlivé na pH – nemnoží se pod pH 4,2 Potřebují vlhkou a mokrou píci V zavadlé píci neklíčí spory bakterií máselného kvašení Optimální teplota °C ZHORŠENÝ PŘÍJEM SILÁŽE ZPŮSOBUJÍ : ČPAVEK,AMINY,MERKAPTAN, SKATOL AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

38 5. Ukládání a dusání píce v silážním žlabu
Zásadně píci ukládáme ve žlabu do klínu pod úhlem umožňujícím nahrnovacím a dusacím prostředkům bez hrabání kol dusat a nahrnovat píci Jáma se plní na plný profil a denně zakrývá. Vrstva píce je maximálně 20cm AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

39 5. Ukládání a dusání píce v silážním žlabu
3. Dusání musí být intenzivní těžkým kolovým traktorem 1 tunu píce je nutno dusat min. 1 min., optimálně 4 min. Pojízdná rychlost dusače max. 4km/hod. Dusání dusačem z železničních kol Nutno splnit normu 230kg suš. V 1m³ silážního prostoru Ráno před naskladněním nedusat, vytlačí se CO2 Dusání v noci je zbytečné a přímo škodlivé Zavadlá píce je v silážní jámě o sušině do 30% 700kg/m³ nad 30% 650kg/m³ AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

40 6. Zakrývání píce ve žlabu
Zakrývání provádíme 3 vrstevně Protektivní folie Silážní folie 150ųm Síťovina (10let záruka) Pytle se štěrkem 27 x 125 cm na spoje a okraje AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

41 6. Zakrývání píce ve žlabu
SILOSTOP polyetylenová folie + nylon Nylon = bariéra proti pronikání kyslíku Černobílá folie 150µm = 300cm³ kyslíku za 24 hod./m² Silostop 50µm = 3 cm³ kyslíku za 24 hod./m² Ztráty sušiny do hloubky 1m nižší o 10% Silstop Gold – ochrana proti UV záření Silobag – zátěžová pytel Silo Net – ochranná síť AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

42 7. Správná doba zrání siláže
Fermentační fáze trvá 1-4 týdny pH se sníží na 4,4 - 3,8 za dny Fáze zrání siláže Dochází k poklesu kyselosti a ke stabilizaci siláže Důsledky zkrmování nezralé siláže Pokles produkce mléka až o 5 litrů Pokles kyseliny propionové a nárůst kyseliny mléčné v bachoru AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

43 7. Správná doba zrání siláže
Důsledky zkrmování nezralé siláže Snížení počtu nálevníků v bachoru Ztráta Ca v moči Snížení hladiny fosforu v séru laktujících krav Snížení obsahu hemoglobinu a glukózy v krvi Snížení přežvykování a motoriky bachoru AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

44 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
7. Správná doba zrání siláže Dieteticky významné ukazatele kvality fermentačního procesu Kyselina mléčná (LA) Sušina siláže 35 – 40% 1,5 – 2% (15-20g) Podíl LA více než 70% (75 – 80%) Kyselina octová (AA) 0,4 - 0,9% (4 - 9g/kg siláže) Podíl AA 15 až 20% Nížší sušina = vyšší podíl AA Kyselina máselná (BA) Nežádoucí - méně než 0,1% AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

45 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
7. Správná doba zrání siláže Dieteticky významné ukazatele kvality fermentačního procesu Celkový obsah kyselin : min. 2,5% Hodnota pH : - sušina 35 – 40% < 4,5 sušina 45 – 50% = 5 Stupeň rozkladu bílkovin < 10% (5 – 7%) Nedegradovatelný protein 10 – 15% Obsah spor (v 1g siláží) Klostridií : ne vyšší než 2 x 104 Kvasinek : 105-6 Plísní : 104 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

46 7. Správná doba zrání siláže Vliv hustoty siláže na ztráty sušiny
Hustota (kg suš./m³) Ztráty sušiny po 180 dnech (% uložené sušiny) 160 20,2 225 16,8 255 15,1 290 13,4 350 10,0 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

47 8. Vhodný způsob odběrů siláže
AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

48 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
JEDNOTKY ppm = mg/kg (tj. „parts per million“) ppb = µg/kg (tj. „parts per billion“) 1mg/kg = 1ppm v 1kg pšenice je zrn 1 zrno ve 30kg představuje 1 ppm v 1kg písku je 7 – 9 milionů zrn 7 – 9 zrn z 1kg = 1ppm AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

49 Silážování píce do PE vaků
Loučka (1997) uvádí tyto přednosti : Ve vaku se vytvoří hned po naplnění anaerobní prostředí Objemová hmotnost u senáže kg/m³, kukuřice a LKS kg/m³, řízky kg/m³ Nižší stupeň proteolýzy u bílkovinných pícnin Možnost delší řezanky až o 5cm Silážní ztráty sušiny a živin cca 5% Vyšší stravitelnost živin až o 6% Vysoký výkon linky, u senáže až 50t/hod., řepných řízků až 60t/hod AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

50 Silážování píce do PE vaků
Snížení přejezdu krmných vozů Ochrana životního prostředí Možnost přerušení sklizně v případě nepříznivého počasí Z cukrovarských řízků dělá krmivo nahrazující kukuřičnou siláž AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

51 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
Hrachové siláže Konkurence soji – návrat luskovin na pole Přednosti Nejlepší způsob založení podsevů jetelovin Snadná konzervace Škrob : pohotová energie 3 : 1, podpora bachorové mikroflory Složky mléka – více bílkoviny, lepší tučnost Obsah živin 15 – 16% strukturálních polysacharidů, monosacharidy 5%, 70% stravitelnost sušiny, 75% SOH, NEL 8MJ/kg sušiny, NL 16% AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

52 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
Hrachové siláže Výsev : Samotný úponkový hrách, výsev 240 – 250kg/ha jednoduché založení, nezastiňuje podsev, nehodí se do aridních oblastí, nutná dvoufázová sklizeň Hrách + pšenice jarní, výsev 200kg hrachu/ha + 70kg pšenice/ha nutnost dvojího výsevu : hloubka - hrách 8 cm, pšenice 3cm o týden později Hrách + ječmen jarní, výsev 200kg + 70kg/ha Odrůdy : GOTIK – nejrozšířenější, rychlý počáteční růst TERNO ZEKON – odolný proti poléhání KAMELOT – odolný proti chorobám AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

53 Cukrovarské řízky ve výživě skotu
Sacharidové krmivo V ČR roční produkce 800 – 900 tis. t při sušině 20% Prodejní cena 80Kč – 160 Kč/t Nejnižší náklad na 1 MJ NEL 0,19Kč Vysoká krmná hodnota KE 6,2 MJ NEL v kg sušiny Vláknina 18 – 26% (Hemicelulóza, pektiny, galaktany) Příznivé dietetické účinky – zpomalují bachorovou fermentaci u koncentrovaných krmiv V 1 kg sušiny řízků při suš. 21% je 29g lehce rozpustných cukrů AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

54 Cukrovarské řízky ve výživě skotu
Nejlevnější energetické konzervované krmivo Cukrovarské řízky obsahují 22% pektinů (rozp.vláknina) stravitelnost NDF 94% (travní senáže 89%, kukuřičná siláž 66%) Cena služby (cena vaku + lisování = 120 – 130 Kč/t) Náklad na lisování v cukrovaru + nakládka 60 Kč/t Dietetické a energetické krmivo – zvyšuje nádoj a je velmi dobře dojnicemi přijímáno AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

55 Cukrovarské řízky ve výživě skotu
Cukrovarské řízky řeší tepelný stres. Do KD se zařadí 8 – 10kg řízků na kus a den a tím se sníží sušina TMR z 50 – 55% na 40 – 42% Tepelný stres - překročí-li teplota vzduchu 28°C a vlhkost vzduchu 80%. Za každý stupeň teploty nad tuto hranici pokles příjmu sušiny o 3% g) Cukrovarské řízky musí mít sušinu minimálně 20% ! AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

56 Silážování cukrovarských řízků
Řízky se musí silážovat čerstvé a v teplém stavu (teplota °C) Řízky během 2-3 dnů měknou – mazlavá konzistence, zkvašování pektinů Nižší sušina – mazlavá konzistence - vysoký obsah TMK (kys. octová) - kys. máselná, metanol AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

57 AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.
Řízky v PE vacích Vždy kvalitní ( i za rok) Omezení fermentace pektinů – lepší struktura Uzavření vaku za 5 hod. Rychlejší ochlazování řízků ve vyku (až o 1°C denně) Větší obsah kys. mléčné Silážování bez konzervantů AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

58 Cukrovarské řízky ve výživě skotu
POZOR : nevakovat v pondělí. Zbytky řízků od soboty a neděle jsou zkvašeny – prasknutí vaku Nebezpečný je také formaldehyd (používaný na stabilizaci cukerných šťáv) AGROPROGRES - SERVIS s.r.o.

59 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vítáme Vás v Troubelicích Silážní seminář 2014"

Podobné prezentace


Reklamy Google