Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FY_082_Zvuk_ Vlastnosti zvuku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FY_082_Zvuk_ Vlastnosti zvuku"— Transkript prezentace:

1 FY_082_Zvuk_ Vlastnosti zvuku
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. FY_082_Zvuk_ Vlastnosti zvuku Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky Je určen pro předmět Fyzika a ročník 9.

3 Mezi základní fyzikální vlastnosti zvuku patří :
výška barva hlasitost (intenzita)

4 Šíření a rychlost zvuku
K šíření zvuku je nutné nějaké hmotné pružné prostředí. To je takové prostředí, ve kterém jsou nějaké částice - například částice plynů ve vzduchu. Proto se zvuk nešíří ve vakuu, které neobsahuje žádné částice. Čím je prostředí hustší, tím se šíří zvuk větší rychlostí. Rychlost zvuku ve vzduchu je asi 330 m/s.

5 Výška zvuku Výška zvuku je dána jeho frekvencí.
Čím vyšší je frekvence, tím má zvuk vyšší výšku. U jednoduchých tónů s harmonickým průběhem, určuje jejich frekvence absolutní výšku tónu. Hudební akustika určuje jako základní tón 440 Hz. V technické praxi se jako základní (referenční) tón udává 1000 Hz (jeden kilohertz).

6 Ladící vidlice - ladička
Ladička je zařízení, které vydává tón s přesnou frekvencí. Dokáže určit frekvenci znějícího tónu. Slouží nejčastěji k ladění hudebních nástrojů. Ladící vidlice - ladička

7 Barva zvuku Zvuky se i při stejné výšce tónu mohou lišit odlišným zabarvením. Barva zvuku je dána počtem vyšších harmonických tónů. Sluchem podle barvy zvuku rozeznáváme hudební nástroje a hlasy lidí. Proto jsme schopni rozlišit stejné tóny vydávané například kytarou a klavírem.

8 Hlasitost a intenzita zvuku
Hlasitost zvuku je subjektivní veličina. Je závislá na velikosti akustického tlaku , kterým zvuk působí na náš sluch. Intenzita zvuku I je definována jako zvuková energie dopadající na jednotku plochy za jednotku času. Hlasitost zvuku se udává v jednotce db (decibel)

9 Příklady hlasitosti zvuků v db
práh slyšitelnosti 20 hluboké ticho, bezvětří, akustické studio 30 šepot, velmi tichý byt či velmi tichá ulice 40 tlumený hovor, šum v bytě, tikot budíku 50 klid, tichá pracovna, obracení stránek novin 60 běžný hovor 70 mírný hluk, hlučná ulice, běžný poslech televize 80 velmi silná reprodukovaná hudba, vysavač v blízkosti 90 silný hluk, jedoucí vlak 100 sbíječka, přádelna, maximální hluk motoru 110 velmi silný hluk, živá rocková hudba, kovárna kotlů 120 startující proudové letadlo 130 práh bolestivosti 140 akustické trauma, 10 m od startujícího proudového letadla 170 zábleskový granát

10 Ochrana před hlukem Pobyt v hlučném prostředí má špatný vliv na zdraví člověka a poškozuje mu sluch. Člověk není schopný se nadměrnému hluku přizpůsobit. Proto jsou na hlučných pracovištích přijímána opatření k ochraně osob před hlukem. Často se problémy s hlukem řeší pomocí izolace vhodnými pórovitými látkami (plst, koberec, vakuové vrstvy apod.)

11 Měření hluku Měření hluku se z důvodu ochrany lidského zdraví. V obecném smyslu je za hluk považován jakýkoli nežádoucí rušivý či obtěžující zvuk. V hudebním světě se jako hluk označuje zvuk, který není tónem. Takový zvuk vzniká většinou nepravidelným chvěním těles či vzduchových sloupců. Hluk je jedním z faktorů ovlivňujících náladu, schopnost soustředění, možnost komunikace a zdravotní stav člověka. Při dlouhodobém působení hluku může dojít k nevratnému poškození sluchu. Měřením hluku se zabývají hygienické stanice. Jsou stanovena závazné limity pro hlučnost strojů, výrobních procesů, pracovního nářadí a podobně.

12 Negativní vlivy hluku na zdraví člověka
Negativní vliv na zdraví mají četné návštěvy diskoték a vysoká hlasitost elektronických zařízení. Rušivě působí hlučné činnosti (vrtání, opravy v bytě, vysávání apod.) v noční dobu. Velmi hlučné bývají některé druhy dopravy, například železniční doprava, letecká doprava apod. Mezi velmi hlučná místa obvykle patří velké průmyslové provozy v těžkém průmyslu (hutě, slévárny, válcovny).

13 Otázky k opakování Jaké základní vlastnosti zvuku znáš ?
Šíří se zvuk i ve vakuu ? Jaká je rychlost šíření zvuku ve vzduchu ? Šíří se zvuk i ve vodě ? Co ovlivňuje barvu zvuku ? Jak se člověk chrání před nadměrným hlukem ? Kde je možné se setkat s nadměrným hlukem ?

14 Použité zdroje: www.wikipedie.org
Stimmgabel.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "FY_082_Zvuk_ Vlastnosti zvuku"

Podobné prezentace


Reklamy Google