Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FY_082_Zvuk_ Vlastnosti zvuku Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FY_082_Zvuk_ Vlastnosti zvuku Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 FY_082_Zvuk_ Vlastnosti zvuku Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva  Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky  Je určen pro předmět Fyzika a ročník 9.

3 Vlastnosti zvuku Mezi základní fyzikální vlastnosti zvuku patří :  výška  barva  hlasitost (intenzita)

4 Šíření a rychlost zvuku  K šíření zvuku je nutné nějaké hmotné pružné prostředí.  To je takové prostředí, ve kterém jsou nějaké částice - například částice plynů ve vzduchu. Proto se zvuk nešíří ve vakuu, které neobsahuje žádné částice.  Čím je prostředí hustší, tím se šíří zvuk větší rychlostí.  Rychlost zvuku ve vzduchu je asi 330 m/s.

5 Výška zvuku  Výška zvuku je dána jeho frekvencí.  Čím vyšší je frekvence, tím má zvuk vyšší výšku.  U jednoduchých tónů s harmonickým průběhem, určuje jejich frekvence absolutní výšku tónu.  Hudební akustika určuje jako základní tón 440 Hz.  V technické praxi se jako základní (referenční) tón udává 1000 Hz (jeden kilohertz).

6 Ladička Ladička je zařízení, které vydává tón s přesnou frekvencí. Dokáže určit frekvenci znějícího tónu. Slouží nejčastěji k ladění hudebních nástrojů. Ladící vidlice - ladička

7 Barva zvuku  Zvuky se i při stejné výšce tónu mohou lišit odlišným zabarvením.  Barva zvuku je dána počtem vyšších harmonických tónů.  Sluchem podle barvy zvuku rozeznáváme hudební nástroje a hlasy lidí.  Proto jsme schopni rozlišit stejné tóny vydávané například kytarou a klavírem.

8 Hlasitost a intenzita zvuku  Hlasitost zvuku je subjektivní veličina. Je závislá na velikosti akustického tlaku, kterým zvuk působí na náš sluch.  Intenzita zvuku I je definována jako zvuková energie dopadající na jednotku plochy za jednotku času.  Hlasitost zvuku se udává v jednotce db (decibel)

9 Příklady hlasitosti zvuků v db 0práh slyšitelnosti 20hluboké ticho, bezvětří, akustické studio 30šepot, velmi tichý byt či velmi tichá ulice 40tlumený hovor, šum v bytě, tikot budíku 50klid, tichá pracovna, obracení stránek novin 60běžný hovor 70 mírný hluk, hlučná ulice, běžný poslech televize 80 velmi silná reprodukovaná hudba, vysavač v blízkosti 90silný hluk, jedoucí vlak 100sbíječka, přádelna, maximální hluk motoru 110 velmi silný hluk, živá rocková hudba, kovárna kotlů 120startující proudové letadlo 130práh bolestivosti 140 akustické trauma, 10 m od startujícího proudového letadla 170zábleskový granát

10 Ochrana před hlukem  Pobyt v hlučném prostředí má špatný vliv na zdraví člověka a poškozuje mu sluch.  Člověk není schopný se nadměrnému hluku přizpůsobit. Proto jsou na hlučných pracovištích přijímána opatření k ochraně osob před hlukem.  Často se problémy s hlukem řeší pomocí izolace vhodnými pórovitými látkami (plst, koberec, vakuové vrstvy apod.)

11 Měření hluku  Měření hluku se z důvodu ochrany lidského zdraví. V obecném smyslu je za hluk považován jakýkoli nežádoucí rušivý či obtěžující zvuk.  V hudebním světě se jako hluk označuje zvuk, který není tónem. Takový zvuk vzniká většinou nepravidelným chvěním těles či vzduchových sloupců.  Hluk je jedním z faktorů ovlivňujících náladu, schopnost soustředění, možnost komunikace a zdravotní stav člověka. Při dlouhodobém působení hluku může dojít k nevratnému poškození sluchu.  Měřením hluku se zabývají hygienické stanice. Jsou stanovena závazné limity pro hlučnost strojů, výrobních procesů, pracovního nářadí a podobně.

12 Negativní vlivy hluku na zdraví člověka  Negativní vliv na zdraví mají četné návštěvy diskoték a vysoká hlasitost elektronických zařízení.  Rušivě působí hlučné činnosti (vrtání, opravy v bytě, vysávání apod.) v noční dobu.  Velmi hlučné bývají některé druhy dopravy, například železniční doprava, letecká doprava apod.  Mezi velmi hlučná místa obvykle patří velké průmyslové provozy v těžkém průmyslu (hutě, slévárny, válcovny).

13 Otázky k opakování 1.Jaké základní vlastnosti zvuku znáš ? 2.Šíří se zvuk i ve vakuu ? 3.Jaká je rychlost šíření zvuku ve vzduchu ? 4.Šíří se zvuk i ve vodě ? 5.Co ovlivňuje barvu zvuku ? 6.Jak se člověk chrání před nadměrným hlukem ? 7.Kde je možné se setkat s nadměrným hlukem ?

14 Použité zdroje:  www.wikipedie.org  Stimmgabel.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, 14.9.2005 [cit. 2013-01-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stimmgabel.jp


Stáhnout ppt "FY_082_Zvuk_ Vlastnosti zvuku Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google