Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do ústavního práva Lidé by neměli být trestáni za své myšlenky.. Voltaire ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do ústavního práva Lidé by neměli být trestáni za své myšlenky.. Voltaire ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost"— Transkript prezentace:

1 Úvod do ústavního práva Lidé by neměli být trestáni za své myšlenky.. Voltaire ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost info@sejnost.cz 602 365 668 www.sejnost.cz

2 Úvod do ústavního práva Doporučená literatura Doporučená literatura Podnikání – Meritum ASPI Podnikání – Meritum ASPI Ústavní právo - Vydavatelství Aleš Čeněk Ústavní právo - Vydavatelství Aleš Čeněk Zákoník práce – LINDE Praha a.s. Zákoník práce – LINDE Praha a.s. Vymáhání pohledávek – Meritum ASPI Vymáhání pohledávek – Meritum ASPI Obchodní právo- Meritum ASPI Obchodní právo- Meritum ASPI Vzory obchodních smluv - Meritum ASPI Vzory obchodních smluv - Meritum ASPI Ústavní právo Evropské unie – Vydavatelství Aleš Čeněk Ústavní právo Evropské unie – Vydavatelství Aleš Čeněk Základy práva – Karel Schelle - EUROLEX Základy práva – Karel Schelle - EUROLEX Evropské právo a podnik – LINDE Praha a.s. Evropské právo a podnik – LINDE Praha a.s. Právní systém LEXSYS, ASPI Právní systém LEXSYS, ASPI

3 Úvod do ústavního práva 1. Obecná část I. Úvod do právní terminologie. Úprava podnikání v ČR a Evropské Unii, mezinárodní právo veřejné a soukromé, mezinárodní smlouvy. 2.Právní předpisy v oblasti podnikání. Právní závaznost a vykonatelnost rozhodnutí orgánů veřejné správy a samosprávy v ČR a EU, princip teritoriality. 3.Zvláštní část I. Úvod do obchodního práva. Základní pojmy, typy obchodních společností, podmínky jejich založení, obsah závazkových vztahů, obecné a zvláštní podmínky pro výkon statutární funkce, právní důvody zrušení a zániku.

4 Úvod do ústavního práva 4.Obchodní společnosti. Společnost s ručením omezeným. Povaha a podmínky vzniku společnosti, postavení společníků, orgány společnosti, základní jmění, zrušení a zánik společnosti. 5.Obchodní společnosti. Akciová společnost. Povaha a podmínky vzniku společnosti, význam sukcesivního i simultánního vzniku, postavení akcionářů, orgány společnosti, základní jmění, zrušení a zánik společnosti. 6. Obchodní společnosti. Komanditní společnost. Povaha a podmínky vzniku společnosti, postavení komplementářů a komanditistů, orgány společnosti, základní jmění, zrušení a zánik společnosti.

5 Úvod do ústavního práva 7.Obchodní společnosti. Veřejná obchodní společnost. Povaha a podmínky vzniku společnosti, postavení společníků, orgány společnosti, základní jmění, zrušení a zánik společnosti. 8.Obchodní společnosti. Družstvo, zájmové sdružení právnických osob. Povaha a podmínky vzniku společnosti, postavení účastníků, orgány společnosti, základní jmění, zrušení a zánik společnosti. 9.Smluvní typy. Právní úprava smluv, její subjekty, obsah, obligatorní a fakultativní náležitosti smluv, smlouva o dílo, kupní smlouva, smlouvy o obstarání záležitostí. 10.Zvláštní část II. Úvod do občanského práva. Základní pojmy, věcná a místní působnost, právní skutečnosti, obligatorní a fakultativní náležitosti právních úkonů, subsidiarita práva.

6 Úvod do ústavního práva 11.Smluvní typy. Právní úprava smluv. Subjekty, obsah,obligatorní náležitosti smluv. Smlouva o dílo, kupní smlouva, smlouvy o obstarání záležitostí. Ochrana hospodářské soutěže. Vymahatelnost práva a vykonávací řízení v ČR i EU. 12.Úvod do živnostenského práva. Základní pojmy, práva a povinnosti podnikatelů, podnikající živnostenským způsobem, vznik a druhy živnostenských oprávnění, veřejnoprávní kontrola. 13.Úvod do pracovního práva. Základní pojmy, typy pracovněprávních vztahů, obligatorní i fakultativní náležitosti pracovní smlouvy, manažerská smlouva. 14.Smluvní typy. Právní úprava smluv, její subjekty, obsah, obligatorní a fakultativní náležitosti smluv, smlouva o dílo, kupní smlouva, smlouvy o obstarání záležitostí.

7 Úvod do ústavního práva Základní zásady pro úspěšné složení zkoušky Navštěvuj přednášky Pečlivě sleduj výuku Neosahávej souseda Neosahávej sousedku Neosahávej nikoho Ptej se na všechno Při výuce nekřič Zázraky se nedějí

8 Úvod do ústavního práva Základní právní předpisy Základní právní předpisy Zákon č. 1/1993 Sb. Zákon č. 1/1993 Sb. Usnesení P ČNR č. 2/1993 Sb. Usnesení P ČNR č. 2/1993 Sb. Zákon 347/1997 Sb. Zákon 347/1997 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 40/1964 Sb. Zákon č. 40/1964 Sb. Zákon č. 455/1991 Sb. Zákon č. 455/1991 Sb. Zákon č. 570/1991 Sb. Zákon č. 570/1991 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb.

9 Úvod do ústavního práva Úvod do historie podnikání. Definice podnikání. Právní rámec podnikání v ČR. Soubor právních předpisů o podnikání. Úvod do historie podnikání. Definice podnikání. Právní rámec podnikání v ČR. Soubor právních předpisů o podnikání. Ústavní ochrana podnikání. Prameny ústavního práva. Rozdělení norem ústavního práva - normy práva hmotného a normy práva organizačního. Normy procesní a sankční. Ústavní ochrana podnikání. Prameny ústavního práva. Rozdělení norem ústavního práva - normy práva hmotného a normy práva organizačního. Normy procesní a sankční. Ústavněprávní vztahy a jejich subjekty. Státní zřízení. Forma státního režimu. Vnitřní členění státního území – právní, obecné, zvláštní. Ústavněprávní vztahy a jejich subjekty. Státní zřízení. Forma státního režimu. Vnitřní členění státního území – právní, obecné, zvláštní. Územní správa a samospráva. Mocenská oprávnění – samostatná působnost orgánů veřejné správy. Přenesená působnost orgánů samosprávy. Exekutivní pravomoci. Územní správa a samospráva. Mocenská oprávnění – samostatná působnost orgánů veřejné správy. Přenesená působnost orgánů samosprávy. Exekutivní pravomoci. Princip rovnosti občanů. Pluralita a princip konsenzu. Princip nenásilné formy vlády. Dělba moci - moc zákonodárná, výkonná a soudní. Princip rovnosti občanů. Pluralita a princip konsenzu. Princip nenásilné formy vlády. Dělba moci - moc zákonodárná, výkonná a soudní.

10 Úvod do ústavního práva Rozdělení ústavních zákonů, zákonů a podzákonných předpisů. Územní právní předpisy. Vyhlášky v samostatné působnosti samosprávných orgánů. Rozdělení ústavních zákonů, zákonů a podzákonných předpisů. Územní právní předpisy. Vyhlášky v samostatné působnosti samosprávných orgánů. Nařízení samosprávných orgánů v přenesené působnosti. Nařízení vlády. Vyhlášky ministerstev. Prováděcí předpisy. Nařízení samosprávných orgánů v přenesené působnosti. Nařízení vlády. Vyhlášky ministerstev. Prováděcí předpisy. Postavení mezinárodních smluv. Nadřazenost práva Evropské unie. Podnikání v Evropské unii. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním. Postavení mezinárodních smluv. Nadřazenost práva Evropské unie. Podnikání v Evropské unii. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním. Pravidla ústavního práva. Ochrana práv podnikatelů. Režim náhrady škody při podnikání. Výkon rozhodnutí. Evropská unie a úprava podnikání. Pravidla ústavního práva. Ochrana práv podnikatelů. Režim náhrady škody při podnikání. Výkon rozhodnutí. Evropská unie a úprava podnikání.

11 Úvod do ústavního práva Ústavní právo Ústavní právo Soubor právních předpisů nejvyšší právní síly Soubor právních předpisů nejvyšší právní síly Součást veřejného práva Součást veřejného práva Odvětví v objektivním smyslu Odvětví v objektivním smyslu Vědní disciplína Vědní disciplína Charakter státu a práva Charakter státu a práva Postavení člověka a občana Postavení člověka a občana Organizace veřejné moci Organizace veřejné moci Vertikální struktura státu Vertikální struktura státu

12 Úvod do ústavního práva Ústavní právo Ústavní právo upravuje společenské vztahy, které vyjadřují upravuje společenské vztahy, které vyjadřují podstatu českého státu a státní moci podstatu českého státu a státní moci formy, jejichž prostřednictvím se státní moc vykonává formy, jejichž prostřednictvím se státní moc vykonává formu realizace práva českého národa na sebeurčení formu realizace práva českého národa na sebeurčení působení státní – veřejné moci dovnitř a jeho formy působení státní – veřejné moci dovnitř a jeho formy postavení národnostních menšin na území ČR postavení národnostních menšin na území ČR realizaci státní svrchovanosti realizaci státní svrchovanosti působení českého státu navenek působení českého státu navenek

13 Úvod do ústavního práva Ústavní právo - realizace Ústavní právo - realizace Vydání právního předpisu – ústavní zákony Vydání právního předpisu – ústavní zákony Rozhodnutí orgánu – akt realizace práva Rozhodnutí orgánu – akt realizace práva Kontrolní činnost – interpelační činnost Kontrolní činnost – interpelační činnost Rozhodování sporů – Ústavní soud ČR Rozhodování sporů – Ústavní soud ČR Činnost fyzických a právnických osob Činnost fyzických a právnických osob Jednání ústavních orgánů navenek státu Jednání ústavních orgánů navenek státu

14 Úvod do ústavního práva Prameny ústavního práva Prameny ústavního práva Normativní právní akty Normativní právní akty Listina základních práv a svobod Listina základních práv a svobod Ústavní zákony Ústavní zákony Zákony Zákony Zákonná opatření Zákonná opatření Ústava ČR Ústava ČR Mezinárodní smlouvy Mezinárodní smlouvy Normativní smlouvy Normativní smlouvy Nálezy Ústavního soudu ČR Nálezy Ústavního soudu ČR

15 Úvod do ústavního práva Ústavně – právní vztahy Ústavně – právní vztahy Subjekty ústavního práva Subjekty ústavního práva Stát a jeho orgány Stát a jeho orgány Územní útvary, za které jednají jejich orgány Územní útvary, za které jednají jejich orgány Fyzické osoby Fyzické osoby Skupiny fyzických osob Skupiny fyzických osob

16 Úvod do ústavního práva Ústavně – právní vztahy Ústavně – právní vztahy Obsah ústavního práva Obsah ústavního práva Vzájemná práva a povinnosti, které ústavní normy subjektům ústavněprávních vztahů přiznávají nebo stanovují Vzájemná práva a povinnosti, které ústavní normy subjektům ústavněprávních vztahů přiznávají nebo stanovují

17 Úvod do ústavního práva Ústavně – právní vztahy Ústavně – právní vztahy Objekt ústavního práva Objekt ústavního práva Příčina, důvod, stimul vstupu subjektu ústavního práva do ústavněprávního vztahu Příčina, důvod, stimul vstupu subjektu ústavního práva do ústavněprávního vztahu Důvod, k čemu směřují vzájemná práva a povinnosti subjektů ústavněprávních vztahů Důvod, k čemu směřují vzájemná práva a povinnosti subjektů ústavněprávních vztahů

18 Úvod do ústavního práva Ústava České republiky Ústava České republiky Moc zákonodárná Moc zákonodárná Moc výkonná Moc výkonná Moc soudní Moc soudní Nejvyšší kontrolní úřad Nejvyšší kontrolní úřad Česká národní banka Česká národní banka Územní samospráva Územní samospráva

19 Úvod do ústavního práva Zákonodárný proces Zákonodárný proces Zákonodárná iniciativa Zákonodárná iniciativa Projednávání návrhu a hlasování o něm Projednávání návrhu a hlasování o něm Opětovné projednávání zákona Opětovné projednávání zákona Podepsání schváleného zákona Podepsání schváleného zákona Vyhlášení schváleného zákona Vyhlášení schváleného zákona

20 Úvod do ústavního práva Moc zákonodárná Moc zákonodárná Parlament České republiky Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Poslanecká sněmovna Centrum politického rozhodování Centrum politického rozhodování Senát Senát Kontrolní a stabilizující funkce Kontrolní a stabilizující funkce

21 Úvod do ústavního práva Parlament České republiky Parlament České republiky Funkce Funkce Zákonodárná Zákonodárná Kreační a organizační Kreační a organizační Působnost v otázkách zahraniční politiky Působnost v otázkách zahraniční politiky Působnost v otázkách vnitřní politiky Působnost v otázkách vnitřní politiky Působnost autonomní Působnost autonomní Působnost kontrolní Působnost kontrolní Schvalování státního závěrečného účtu Schvalování státního závěrečného účtu

22 Úvod do ústavního práva Parlament České republiky Parlament České republiky Principy Principy Poslanecká sněmovna 200 poslanců Poslanecká sněmovna 200 poslanců Volební období 4 roky Volební období 4 roky Aktivní volební právo od 18 let Aktivní volební právo od 18 let Pasivní volební právo od 21 let Pasivní volební právo od 21 let

23 Úvod do ústavního práva Parlament České republiky Parlament České republiky Principy Principy Senát 81 senátorů Senát 81 senátorů Volební období 6 let Volební období 6 let Obměna každé 2 roky Obměna každé 2 roky Aktivní volební právo od 18 let Aktivní volební právo od 18 let Pasivní volební právo od 40 let Pasivní volební právo od 40 let

24 Úvod do ústavního práva Kontrolní otázka: Kontrolní otázka: Co to je inkompatibilita? Co to je inkompatibilita? a) Rozdílnost názorů poslanců a senátorů b) Neslučitelnost funkcí c) Překážky zvolitelnosti poslanců a senátorů

25 Úvod do ústavního práva Moc výkonná Moc výkonná Prezident republiky Prezident republiky Vláda Vláda Ministerstva Ministerstva Ústřední úřady státní správy Ústřední úřady státní správy Státní zastupitelství Státní zastupitelství

26 Úvod do ústavního práva Moc soudní Moc soudní Soudnictví Soudnictví Civilní Civilní Trestní Trestní Správní Správní Ústavní Ústavní

27 Úvod do ústavního práva Moc soudní Moc soudní Principy Principy Výkon rozhodnutí jménem republiky Výkon rozhodnutí jménem republiky Nezávislost soudů Nezávislost soudů Nezávislost a nestrannost soudců Nezávislost a nestrannost soudců Rozhodování senátem nebo samosoudcem Rozhodování senátem nebo samosoudcem Účast lidu na výkonu moci Účast lidu na výkonu moci Vázanost soudce zákonem Vázanost soudce zákonem Rovnost účastníků a ústnost jednání Rovnost účastníků a ústnost jednání Veřejnost soudního jednání Veřejnost soudního jednání

28 Úvod do ústavního práva Nejvyšší kontrolní úřad Nejvyšší kontrolní úřad Nezávislý ústavní orgán Nezávislý ústavní orgán Kontrola hospodaření se státním majetkem Kontrola hospodaření se státním majetkem Kontrola plnění státního rozpočtu Kontrola plnění státního rozpočtu

29 Úvod do ústavního práva Česká národní banka Česká národní banka Nezávislý ústavní orgán Nezávislý ústavní orgán Péče o cenovou stabilitu Péče o cenovou stabilitu Určování měnové politiky Určování měnové politiky Vydávání bankovek a mincí Vydávání bankovek a mincí Řízení peněžního oběhu Řízení peněžního oběhu Řízení platebního styku Řízení platebního styku Výkon bankovního dohledu Výkon bankovního dohledu Vydávání právních předpisů Vydávání právních předpisů

30 Úvod do ústavního práva Moc výkonná Moc výkonná Vláda Vláda Vrcholným orgánem výkonné moci Vrcholným orgánem výkonné moci Kolektivně odpovědna PS P ČR Kolektivně odpovědna PS P ČR Řídí a spravuje stát Řídí a spravuje stát Jmenuje ji president Jmenuje ji president Žádá o důvěru PS P ČR do 30 dnů Žádá o důvěru PS P ČR do 30 dnů

31 Úvod do ústavního práva Územní samospráva Územní samospráva Právo určitého společenského útvaru spravovat právem určený okruh svých záležitostí samostatně, nezávisle na širším společenském útvaru, jehož je součástí.. Právo určitého společenského útvaru spravovat právem určený okruh svých záležitostí samostatně, nezávisle na širším společenském útvaru, jehož je součástí..

32 Úvod do ústavního práva Územní samospráva Územní samospráva Zájmová samospráva Zájmová samospráva Profesní samospráva Profesní samospráva Vysokoškolská samospráva Vysokoškolská samospráva

33 Úvod do ústavního práva Územní samospráva Územní samospráva Dvojstupňový systém Dvojstupňový systém Samospráva obce Samospráva obce Samospráva vyššího územního samosprávného celku Samospráva vyššího územního samosprávného celku

34 Úvod do ústavního práva Územní samospráva Územní samospráva Principy Principy Obce jsou základními územními samosprávnými celky Obce jsou základními územními samosprávnými celky Stát může zasahovat do činnosti pouze na ochranu zákona a v jeho mezích Stát může zasahovat do činnosti pouze na ochranu zákona a v jeho mezích Občanem obce se stává fyzická osoba, státní občan ČR a v obci má hlášen trvalý pobyt Občanem obce se stává fyzická osoba, státní občan ČR a v obci má hlášen trvalý pobyt

35 Úvod do ústavního práva Územní samospráva Územní samospráva Samostatná působnost Samostatná působnost Rozvoj sociální péče a bydlení Rozvoj sociální péče a bydlení Ochrana zdraví Ochrana zdraví Doprava a spoje Doprava a spoje Výchova, vzdělávání a kulturní rozvoj Výchova, vzdělávání a kulturní rozvoj Ochrana veřejného pořádku Ochrana veřejného pořádku Vydávání obecně závazných vyhlášek obce Vydávání obecně závazných vyhlášek obce

36 Úvod do ústavního práva Územní samospráva Územní samospráva Přenesená působnost Přenesená působnost Výkon decentralizované státní správy Výkon decentralizované státní správy Výkon se realizuje prostřednictvím orgánů obce Výkon se realizuje prostřednictvím orgánů obce Rada obce vydává nařízení obce Rada obce vydává nařízení obce

37 Úvod do ústavního práva Kontrolní otázka: Kontrolní otázka: Který orgán státní správy kontroluje dodržování zákonnosti nařízení a vyhlášek? Který orgán státní správy kontroluje dodržování zákonnosti nařízení a vyhlášek? a) Okresní úřady b) Nejvyšší kontrolní úřad ČR c) Krajské úřady a Ministerstvo vnitra ČR

38 Úvod do ústavního práva Územní samospráva Územní samospráva Vyšší územně správní celky Vyšší územně správní celky Ústava ČR – členění na kraje Ústava ČR – členění na kraje Územní společenství občanů s právem na samosprávu Územní společenství občanů s právem na samosprávu Občanem kraje je fyzická osoba,státní občan ČR, přihlášen k trvalému pobytu v obci v územním obvodu kraje Občanem kraje je fyzická osoba,státní občan ČR, přihlášen k trvalému pobytu v obci v územním obvodu kraje

39 Úvod do ústavního práva Územní samospráva Územní samospráva Kraje Kraje Veřejnoprávní korporace s právem vlastnit svůj majetek a hospodařit podle vlastního rozpočtu Veřejnoprávní korporace s právem vlastnit svůj majetek a hospodařit podle vlastního rozpočtu Mají právní subjektivitu Mají právní subjektivitu ČR je rozdělena na 14 krajů ČR je rozdělena na 14 krajů

40 Úvod do ústavního práva Územní samospráva Územní samospráva Samostatná působnost kraje Samostatná působnost kraje Omezení jen podle zákona Omezení jen podle zákona Kompetence v oblasti dopravy, zakládání právnických osob, hospodaření, sankce, kontroly Kompetence v oblasti dopravy, zakládání právnických osob, hospodaření, sankce, kontroly Zastupitelstvo kraje vydává obecně závazné vyhlášky kraje Zastupitelstvo kraje vydává obecně závazné vyhlášky kraje

41 Úvod do ústavního práva Územní samospráva Územní samospráva Přenesená působnost kraje Přenesená působnost kraje Stává se správním obvodem Stává se správním obvodem Rada kraje vydává nařízení kraje Rada kraje vydává nařízení kraje Dozor nad výkonem věcně příslušná ministerstva a ústřední správní úřady Dozor nad výkonem věcně příslušná ministerstva a ústřední správní úřady

42 Úvod do ústavního práva Základní práva a svobody Základní práva a svobody Souhrnné vyjádření vztahů jedince a státu Souhrnné vyjádření vztahů jedince a státu Vznikají přímo podle ústavního pořádku nebo mezinárodní smlouvy Vznikají přímo podle ústavního pořádku nebo mezinárodní smlouvy Jsou vymahatelné vůči státu prostřednictvím nezávislé soudní moci Jsou vymahatelné vůči státu prostřednictvím nezávislé soudní moci

43 Úvod do ústavního práva Základní práva a svobody Základní práva a svobody Práva Práva Někdo má podle tohoto práva jednat, vybírat si obsah svého jednání nebo nekonat a uplatňovat nároky vůči státní moci Někdo má podle tohoto práva jednat, vybírat si obsah svého jednání nebo nekonat a uplatňovat nároky vůči státní moci Svobody Svobody Ustanovení, kterým se jednotlivcům něco zaručuje, garantuje jako nedotknutelné a hodné ochrany Ustanovení, kterým se jednotlivcům něco zaručuje, garantuje jako nedotknutelné a hodné ochrany Jedná se o autonomní sféru bez zásahu státní moci Jedná se o autonomní sféru bez zásahu státní moci

44 Úvod do ústavního práva Základní práva a svobody Základní práva a svobody a)Základní lidská práva a svobody b)Politická práva c)Právo národnostních a etnických menšin d)Hospodářská,sociální a kulturní práva e)Právo na soudní a právní ochranu

45 Úvod do ústavního práva Základní práva a svobody Základní práva a svobody Způsobilost mít práva Způsobilost mít práva Právo na život Právo na život Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Osobní svoboda Osobní svoboda Lidská důstojnost a ochrana jména Lidská důstojnost a ochrana jména Nedotknutelnost obydlí Nedotknutelnost obydlí Právo vlastnictví Právo vlastnictví Svoboda pohybu a pobytu Svoboda pohybu a pobytu Svoboda svědomí, myšlení a náboženského vyznání Svoboda svědomí, myšlení a náboženského vyznání

46 Úvod do ústavního práva Politická práva Politická práva Svoboda projevu a právo na informace Svoboda projevu a právo na informace Petiční právo Petiční právo Právo shromažďovací Právo shromažďovací Právo sdružovací Právo sdružovací Právo na odpor Právo na odpor Právo podílet se na správě věcí veřejných Právo podílet se na správě věcí veřejných

47 Úvod do ústavního práva Práva národnostních a etnických menšin Práva národnostních a etnických menšin Právo na výběr příslušnosti Právo na výběr příslušnosti Právo na vzdělání v mateřském jazyce Právo na vzdělání v mateřském jazyce Komunikace a rozvoj vlastní kultury Komunikace a rozvoj vlastní kultury Právo na sdružování Právo na sdružování Právo na užívání jména a příjmení v jazyce národnostní menšiny Právo na užívání jména a příjmení v jazyce národnostní menšiny Právo na užívání jazyka národnostní menšiny v úředním styku a před soudy Právo na užívání jazyka národnostní menšiny v úředním styku a před soudy Právo na vícejazyčné názvy a označení Právo na vícejazyčné názvy a označení

48 Úvod do ústavního práva Práva hospodářská Práva hospodářská Právo na svobodnou volbu povolání Právo na svobodnou volbu povolání Právo podnikat Právo podnikat Právo na získání prostředků na životní potřeby Právo na získání prostředků na životní potřeby

49 Úvod do ústavního práva Odborová svoboda Odborová svoboda Právo na sdružování na ochranu hospodářských zájmů Právo na sdružování na ochranu hospodářských zájmů Právo na stávku Právo na stávku Právo na odměnu Právo na odměnu Právo na pracovní podmínky Právo na pracovní podmínky

50 Úvod do ústavního práva Sociální práva Sociální práva Ochrana práv žen, mladistvích a zdravotně postižených Ochrana práv žen, mladistvích a zdravotně postižených Sociální zabezpečení Sociální zabezpečení Důchodové pojištění Důchodové pojištění Státní sociální podpora Státní sociální podpora Ochrana rodiny Ochrana rodiny Ochrana postavení mimomanželských dětí Ochrana postavení mimomanželských dětí Bezplatná zdravotní péče Bezplatná zdravotní péče

51 Úvod do ústavního práva Právo na vzdělání Právo na vzdělání Bezplatné školní vzdělání Bezplatné školní vzdělání Povinnost školní docházky Povinnost školní docházky Veřejný výchovný systém Veřejný výchovný systém Právo na šíření objektivních, kritických a pluralistických názorů Právo na šíření objektivních, kritických a pluralistických názorů

52 Úvod do ústavního práva Právo k výsledkům tvůrčí duševní činnosti a ke kulturnímu bohatství Právo k výsledkům tvůrčí duševní činnosti a ke kulturnímu bohatství Ochrana práv autora k dílu Ochrana práv autora k dílu Ochrana osobnostních a majetkových práv Ochrana osobnostních a majetkových práv Ochrana vynálezů, průmyslových vzorů, ochranných známek a označení původu výrobků Ochrana vynálezů, průmyslových vzorů, ochranných známek a označení původu výrobků Systém muzeí a galerií Systém muzeí a galerií Právo na informace o životním prostředí Právo na informace o životním prostředí

53 Úvod do ústavního práva Právo na soudní ochranu Právo na soudní ochranu Domáhat se práva stanoveným postupem Domáhat se práva stanoveným postupem Náhrada škody způsobená nezákonným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu Náhrada škody způsobená nezákonným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu Právní pomoc v řízení před soudy Právní pomoc v řízení před soudy Procesní zásady v řízení před soudy i jinými orgány veřejné správy Procesní zásady v řízení před soudy i jinými orgány veřejné správy

54 Úvod do ústavního práva Ústavní soud Ústavní soud Soulad obecně závazných právních předpisů s Ústavou Soulad obecně závazných právních předpisů s Ústavou Spory mezi nejvyššími ústavními orgány Spory mezi nejvyššími ústavními orgány Spory mezi nejvyššími orgány a orgány územní samosprávy Spory mezi nejvyššími orgány a orgány územní samosprávy Věci volební a mandátové Věci volební a mandátové Ústavní odpovědnost ústavních činitelů Ústavní odpovědnost ústavních činitelů Zákonnost politických stran Zákonnost politických stran Soulad mezinárodních smluv a právního řádu ČR Soulad mezinárodních smluv a právního řádu ČR Výklad ústavních norem Výklad ústavních norem Ústavní stížnosti jako právní prostředky ochrany Ústavní stížnosti jako právní prostředky ochrany

55 Úvod do ústavního práva Mezinárodní právo Mezinárodní právo Normy mezinárodního práva Normy mezinárodního práva Mezinárodní smlouvy Mezinárodní smlouvy Obyčeje Obyčeje Všeobecně uznávané právní zásady Všeobecně uznávané právní zásady Jsou závazné, pokud se stát zavázal k jejich dodržování Jsou závazné, pokud se stát zavázal k jejich dodržování

56 Úvod do ústavního práva Právo Evropské unie Právo Evropské unie Systém hmotných, institucionálních i procesních práv Systém hmotných, institucionálních i procesních práv Zavazuje členy EU k dodržování Zavazuje členy EU k dodržování Přímá aplikovatelnost na subjekty uvnitř EU Přímá aplikovatelnost na subjekty uvnitř EU Zvláštní autonomní systém – není mezinárodní ani národní právní systém Zvláštní autonomní systém – není mezinárodní ani národní právní systém

57 Úvod do ústavního práva Právo Evropské unie Právo Evropské unie Členské státy přenesly část pravomocí na orgány EU Členské státy přenesly část pravomocí na orgány EU Normy, vytvořené orgány EU mají přednost před právními řády členských zemí Normy, vytvořené orgány EU mají přednost před právními řády členských zemí Evropský soudní dvůr – primární a sekundární právo Evropský soudní dvůr – primární a sekundární právo Mezinárodní smlouvy, nařízení, směrnice, rozhodnutí Mezinárodní smlouvy, nařízení, směrnice, rozhodnutí

58 Úvod do ústavního práva Právo Evropské unie Právo Evropské unie Evropský parlament Evropský parlament Pravomoc Pravomoc Kontrolní Kontrolní Rozpočtová Rozpočtová Legislativní Legislativní Ve vnějších vztazích Ve vnějších vztazích Interpelační Interpelační Vyšetřovací Vyšetřovací Aktivní a pasivní legitimace Aktivní a pasivní legitimace Dodržování lidských práv Dodržování lidských práv

59 Úvod do ústavního práva Počet křesel k 2. červnu 2005 Počet křesel k 2. červnu 2005 Evropská lidová strana (křesťanští demokraté) a Evropští demokraté EPP-ED267 Evropská lidová strana (křesťanští demokraté) a Evropští demokraté EPP-ED267 Strana sociálních demokratů PES201 Strana sociálních demokratů PES201 Aliance liberálů a demokratů pro Evropu ALDE89 Aliance liberálů a demokratů pro Evropu ALDE89 Zelení/Evropská svobodná aliance Greens/EFA42 Zelení/Evropská svobodná aliance Greens/EFA42 Evropská sjednocená levice – Severská zelená levice GUE/NGL41 Evropská sjednocená levice – Severská zelená levice GUE/NGL41 Skupina nezávislých/demokracie IND/DEM36 Skupina nezávislých/demokracie IND/DEM36 Unie za Evropu národů UEN27 Unie za Evropu národů UEN27 Nezařazení NI29 Nezařazení NI29 CELKEM 732 CELKEM 732

60 Úvod do ústavního práva Počet křesel podle zemí - volební období 2009–2014 Počet křesel podle zemí - volební období 2009–2014 Belgie22 Litva12 Bulharsko17 Lucembursko6 Česká republika22 Maďarsko22 Dánsko13 Malta5 Německo99 Nizozemsko25 Estonsko6 Rakousko17 Řecko22 Polsko50 Španělsko50 Portugalsko22 Francie72 Rumunsko33 Irsko12 Slovinsko7 Itálie72 Slovensko13 Kypr6 Finsko13 Lotyšsko8 Švédsko18 Spojené království72 Belgie22 Litva12 Bulharsko17 Lucembursko6 Česká republika22 Maďarsko22 Dánsko13 Malta5 Německo99 Nizozemsko25 Estonsko6 Rakousko17 Řecko22 Polsko50 Španělsko50 Portugalsko22 Francie72 Rumunsko33 Irsko12 Slovinsko7 Itálie72 Slovensko13 Kypr6 Finsko13 Lotyšsko8 Švédsko18 Spojené království72 Celkem 736 Celkem 736

61 Úvod do ústavního práva Evropská rada Evropská rada Základna pro diskuse představitelů Základna pro diskuse představitelů Koordinace členských zemí Koordinace členských zemí Vymezuje všeobecné politické směry Vymezuje všeobecné politické směry Společná bezpečnostní a zahraniční politika Společná bezpečnostní a zahraniční politika

62 Úvod do ústavního práva Evropská komise Evropská komise Supranacionální orgán Evropské unie Supranacionální orgán Evropské unie Legislativní, exekutivní, kontrolní pravomoci Legislativní, exekutivní, kontrolní pravomoci Sekundární právní akty – nařízení a směrnice Sekundární právní akty – nařízení a směrnice Zákonodárná iniciativa Zákonodárná iniciativa

63 Úvod do ústavního práva DOTAZY DOTAZY Stručné60,- Kč Stručné60,- Kč Rozvité80,- Kč Rozvité80,- Kč Mimo téma 350,- Kč Mimo téma 350,- Kč Není odpověď 550,- Kč Není odpověď 550,- Kč Bez dotazu 100,- Kč Bez dotazu 100,- Kč

64 Úvod do ústavního práva LEX CIVIUM DUX Zákon je vůdcem občanů.. -Právo na práva má každá lidská bytost. -Svobody přinášejí i povinnosti. -I na tobě záleží, zda se právo nezmění v bezpráví.


Stáhnout ppt "Úvod do ústavního práva Lidé by neměli být trestáni za své myšlenky.. Voltaire ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google