Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministr práce a sociálních věcí Petr NEČAS 14. července 2008 Sociální reformy aktuální stav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministr práce a sociálních věcí Petr NEČAS 14. července 2008 Sociální reformy aktuální stav."— Transkript prezentace:

1 ministr práce a sociálních věcí Petr NEČAS 14. července 2008 Sociální reformy aktuální stav

2 Vývoj sociálních výdajů NEMOCENSKÉ  Poklesly výdaje - za období únor – květen 2008 (vyplácí se měsíc zpětně) meziročně o 1,9 mld. Kč na 8,5 mld. Kč (o 18 %)  Počet prostonaných dnů se snížil - za období leden – duben 2008 meziročně ze 37,7 mil. dnů na 33,4 mil. dnů, tj. o 11,4 %.  Poklesla pracovní neschopnost - za období leden – duben 2008 se proti stejnému období roku 2007 snížil počet ukončených případů pracovní neschopnosti z 1 162 tis. na 863 tis., tj. o 25,7 %.

3 Vývoj výdajů na nemocenské

4 Vývoj sociálních výdajů STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA Celkový počet vyplacených dávek poklesl (období leden – květen)  2006 13,5 miliónu  2007 12,5 miliónu  2008 8,5 miliónu (meziročně pokles o 4 mil., tj. o 32,1 %) Celkové výdaje poklesly (období leden – květen)  2006 14 mld. Kč  2007 19,5 mld. Kč  2008 17,97 Kč (meziročně pokles o 1,56 mld. Kč, tj. o 8 %)

5 Vývoj výdajů na dávky státní sociální podpory v letech 2006 až 2008

6 Relace čistých příjmů zaměstnanců s dětmi a zaměstnanců bez dětí 1993 60,4 % 1997 58,2 % 2001 60,0 % 2005 58,1 % 2006 58,7 % 2007 59,2 % 1Q 2008 60,3 % Zdroj: ČSÚ

7 Relace mezi čistými peněžními příjmy důchodců a zaměstnanců 1993 81,9 % 1997 87,8 % 2001 86,8 % 2005 85,6 % 2006 82,2 % 2007 82,3 % 1Q 2008 82,4 %

8 Relace čistých peněžních vydání na zdraví (léčiva, ambulantní a ústavní péče) k celkovým čistým peněžním vydáním u důchodců 2006 3,1 % (257 Kč) 2007 3,4 % (296 Kč) 1Q 20084,4 % (383 Kč) Zdroj: ČSÚ

9 Vývoj sociálních výdajů DÁVKY HMOTNÉ NOUZE Celkové výdaje na dávky hmotné nouze poklesly (leden – květen)  2007 1,2 mld. Kč  2008 1,15 mld. Kč (pokles o 50 mil. Kč, tj. o 4,1 %) PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Počet dávek a celkové výdaje na příspěvek na péči stouply (leden – květen)  2007 1,12 mil. dávek, 4,89 mil.Kč  2008 1,50 mil. dávek, 7,68 mld. Kč (nárůst 2,79 mld. Kč, tj. o 57 %)

10 Aktuálně v Senátu I. ETAPA DŮCHODOVÉ REFORMY  Parametrické změny důchodového systému vytvářející prostor pro další úpravy ZMĚNY V NEMOCENSKÉM Od 1. 9. 2008  25 % za první 3 kalendářní dny Od 1. 1. 2009  Snížení nemocenského pojištění u zaměstnanců a OSVČ z 1,1 % na 1,0 %  Podle platného zákona 3 denní karenční doba

11 Aktuálně v Poslanecké sněmovně (3. čtení) ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI  Cílem motivující sociální systém bonifikující aktivitu, znevýhodňující pasivitu a penalizující zneužívání systému ZÁKON O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI  Zvýhodnění aktivity nezaměstnaných, pravidla pro volbu formy sociálních dávek ZELENÉ KARTY  Administrativní zjednodušení zaměstnávání cizinců

12 Aktuálně v Poslanecké sněmovně (1. čtení) LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA  Převod kompetencí k posuzování zdravotního stavu pro účely rozhodování v prvním stupni správního řízení z úřadů práce zpět na ČSSZ (OSSZ) tak, jako tomu bylo před 1. 7. 2006  Cílem sloučení prvoinstanční posudkové služby je zvládnutí současných kapacitních nároků na lékařskou posudkovou službu

13 Co připravujeme II. ETAPA DŮCHODOVÉ REFORMY (září 2008 teze)  Vytvoření rezervy pro důchodovou reformu  Změny v oblasti soukromých důchodů III. ETAPA DŮCHODOVÉ REFORMY (konec roku 2008 koncepce)  Vytvoření druhého pilíře na bázi částečného vyvázání ze základního systému (tzv. opt out)

14 Co připravujeme PRORODINNÝ BALÍČEK (podzim 2008)  Vzájemná rodičovská výpomoc  Motivace k vytváření částečných pracovních úvazků ve prospěch znevýhodněných skupin slevou na sociálním pojištění a zrušením minimální platby zdravotního pojištění  Motivace zaměstnavatelů pro vytváření podmínek pro hlídání dětí zaměstnanců, které by doplnilo nedostatečnou kapacitu předškolních zařízení  Otcovská týdenní dovolená

15 Co připravujeme ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (podzim 2008) Výdaje na sociální služby jsou nejdramatičtěji rostoucím mandatorním výdajem Připravované změny  Zaměření na větší efektivitu vynaložených peněz  Zamezení úniku peněz ze systému  Nasměrování dotací do služeb, které jsou bezplatné – tj. do rané péče, sociální prevence a poradenství

16 Co připravujeme ZÁKONÍK PRÁCE (podzim 2008) Změny budou vycházet mj. z rozhodnutí Ústavního soudu Cílem je větší liberalizace pracovně právních vztahů zejména v těchto oblastech:  Délka a průběh zkušební doby  Pracovní poměr na dobu určitou  Rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele  Zákonná délka výpovědní doby  Úprava pracovní doby

17 Co připravujeme PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI (koncepce prosinec 2008) Hlavní problém - roztříštěnost agendy péče o ohrožené děti, a to na úrovni vertikální i horizontální Rámcové kroky:  Vytvoření mezirezortní koordinační skupiny složené ze zástupců všech odpovědných rezortů, která bude ze své činnosti odpovědna ministrovi práce a sociálních věcí  Zpracování Návrhu opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti do 31. 12. 2008  Na jeho základě bude vypracován zákon ke sjednocení a transformaci systému péče o ohrožené děti

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ministr práce a sociálních věcí Petr NEČAS 14. července 2008 Sociální reformy aktuální stav."

Podobné prezentace


Reklamy Google