Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

El Niño/Southern Oscillation Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Pavel Břichnáč Prezentaci naleznete na:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "El Niño/Southern Oscillation Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Pavel Břichnáč Prezentaci naleznete na:"— Transkript prezentace:

1 El Niño/Southern Oscillation Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Pavel Břichnáč brichnac@aldebaran.cz Prezentaci naleznete na: http://www.aldebaran.cz/~brichnac/skola/studium.html

2 El Niño Již tisíce let je pozorován na pobřeží Peru a Ekvádoru jev, kdy se voda oteplí a ryby se odstěhují nebo uhynou. Jev přicházel každoročně kolem Vánoc → „Corriente del Niño“. Za 3÷7 let dochází k zesílení jevu → rozsáhlé důsledky. El Niño je jen oceánskou složkou jevu ENSO (El Niño/Southern Oscillation); největší nestabilita systému oceán/atmosféra V polovině 20. stol. vysvětlen mechanismus fungování.

3 Běžný stav v Pacifiku Atmosféra: Pasáty dují při hladině od obratníků k rovníku a od pobřeží J. Ameriky k Austrálii; v = (5÷10) m·s –1.. Stoupavé proudy v Z Pacifiku, klesavé ve V Pacifiku. Ve vyšší atmosféře je proudění opačného směru, tedy od Z na V. Důsledky: Vyšší výpar a větší srážky na Z u pobřeží Indonésie, vyšší teplota. Klesající masy vzduchu „chudé na vodu“ nízké srážky, nižší teplota. Oceán: Pasáty „ženou“ vodu na Z, cestou se ohřívá a hromadí se → teplý bazén. U pobřeží J. Ameriky stoupavé studené proudy – upwelling.

4 Běžný stav v Pacifiku

5 Rozvoj ENSO Jednou za 3÷7 let dojde k oslabení vlivu pasátů vede k rozvoji nestability oceán/atmosféra, trvání 12 ÷ 18 měsíců. Pasáty nedotují Z teplou vodou → ochlazení „teplého bazénu“→ nižší výpar na Z → menší sestupné proudy na V. Na atmosféru opožděně reaguje oceán; nahromaděná voda se rozlije na V (Kelvinova vlna), zmírní se vzestupné oceánské proudy na V → oteplení.

6 Rozvoj ENSO

7 Normální situaceENSO La Niña

8 Následky teplé epizody ENSO Atmosféra: Přemístění tlakových útvarů, změna rázu počasí –Západ: nedostatek srážek, druhotně požáry v Indonésii. –Východ: mimořádné deště v Peru a Ekvádoru → záplavy. Oceán: Přesun mas teplé vody ze Z na V, změna hloubky termokliny. Na V zmírnění upwellingu → teplá voda → nedostatek ryb. ENSO má globální následky!

9 Seznam použitých zdrojů MÍKOVÁ, T. El Niño a jižní oscilace k sobě patří jako k ohni kouř, Geografické rozhledy, 1998, roč. 8, č.2, s. 2-5 SOBÍŠEK, B. Meteorologický slovník výkladový & terminologický, 1. vydání, Praha, Academia, Ministerstvo životního prostředí, 1993, 594 s., ISBN 80-85368-45-5 METELKA, L. Oddělení klimatologie [online], © 2003, poslední revize 09. 3. 2003, [citováno 12.10.2005], dostupné z: VILÍMEK, V. Následky El Niña v Peru, Geografické rozhledy, 1998, roč. 8, č. 2, s. 6-7 HRDINKA, T. El Niño Southern Oscillation, Praha, 2003, 5 s, referát, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie BRÁZDIL, R. a kol. Úvod do studia planety Země, 1.vydání, Praha, SPN, 1988, 365 s, ISBN 14-509-88 BOLDIŠ, P. Bibliografické citace dokumentu podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3. © 1999–2004, poslední aktualizace 11.11. 2004. URL:.. BOLDIŠ, P. Bibliografické citace dokumentu podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typu dokumentů. Verze 3.0 (2004). © 1999–2004, poslední aktualizace 11. 11. 2004. URL: http://www.boldis.cz/citace/citace2.ps. A WIKIPEDIA PROJECT, El Niño – Wikipedia, the free encyclopedia, © 2004, last revision 10.10.2005, citováno 13.10.2005, dostupné z


Stáhnout ppt "El Niño/Southern Oscillation Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Pavel Břichnáč Prezentaci naleznete na:"

Podobné prezentace


Reklamy Google