Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Rozvoj lidských zdrojů: Příležitost pro podnikatele PhDr.Miroslava Kopicová ředitelka Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Rozvoj lidských zdrojů: Příležitost pro podnikatele PhDr.Miroslava Kopicová ředitelka Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25, Praha."— Transkript prezentace:

1 Operační program Rozvoj lidských zdrojů: Příležitost pro podnikatele PhDr.Miroslava Kopicová ředitelka Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25, Praha 1 www.nvf.cz Konference SPaD a ISP „Příležitosti a ohrožení firem v EU“ 4. – 5. května 2004 - Panelová diskuse

2 Národní vzdělávací fond - NVF  obecně prospěšná společnost vzniklá z nadace založené v r. 1992 MPSV a Delegací EK pro:  rozvoj a využívání lidských zdrojů  všechny formy dalšího vzdělávání  proces evropské integrace  působí jako agentura technické pomoci pro Operační program Rozvoj lidských zdrojů a pro Jednotný programový dokument, cíl 3

3 Evropský sociální fond - ESF  strukturální fond EU  podporuje rozvoj trhu práce a lidských zdrojů prostřednictvím podpory: Aktivní politiky na trhu práceAktivní politiky na trhu práce Rovných příležitostí pro všechny při přístupu na trh práceRovných příležitostí pro všechny při přístupu na trh práce Celoživotního vzděláváníCeloživotního vzdělávání Kvalifikované a adaptabilní pracovní sílyKvalifikované a adaptabilní pracovní síly Modernizace organizace práce a podpory podnikáníModernizace organizace práce a podpory podnikání Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práceZlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce

4 Oblasti politiky Evropského sociálního fondu Aktivní politika na trhu práce určena těm, kterým hrozí nezaměstnanost umožňuje nezaměstnaným vrátit se brzy do práce Rovné příležitosti pro všechny podpora rovných příležitostí mužů a žen při přístupu na trh práce zvláštní důraz na ty, kterým hrozí vyloučení ze společnosti Celoživotní vzdělávání podpora a zlepšování vzdělávání a poradenství prosazování politiky celoživotního vzdělávání Kvalifikovaná a adaptabilní pracovní síla modernizace organizace práce a podpory podnikání podpora kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly podpora flexibilní organizace práce, podpora rozvoje podnikání podpora podmínek umožňujících vytváření nových pracovních míst Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce opatření ke zlepšení přístupu žen na trh práce a jejich účasti na něm

5 ESF v ČR Národní Evropská strategie zaměstnanosti Národní rozvojový plán / Referenční rámec politiky zaměstnanosti Rámec podpory Společenství Operační programy a dodatky k programům (OP RLZ, SROP, JPD Cíl 3, EQUAL) Projekty

6 Podpora z ESF Vzdělávání a odborné školení Odborné vzdělávání, zaškolení, osvojení základních dovedností, pracovní rehabilitace, odborné vedení a dozor, poradenství, další vzdělávání, podpora vzdělávání pracovníků ve výzkumu a vývojiZaměstnanost Podpora při získávání zaměstnání, při zahájení samostatně výdělečné činnosti, rozvoj nových pracovních příležitostí Struktury a systémy Rozvoj systémů vzdělávání a získávání kvalifikace, vč. rozvoje vzdělavatelů, zlepšování přístupu zaměstnanců ke vzdělávání Modernizace a zlepšení účinnosti služeb zaměstnanosti Rozvoj vazeb mezi trhem práce a vzdělávacími institucemi Předpovídání změn ve struktuře kvalifikačních potřeb trhu práce Doprovodná opatření Poskytování služeb, vč. pečovatelských a provoz zařízení pro závislé osoby Podpora rozvoje osobnosti - usnadnění přístupu na trh práce

7 Globální cíl OP RLZ Vysoká a stabilní úroveň zaměstnanosti založená na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje. JPD3: EFEKTIVNÍ TRH PRÁCE ZALOŽENÝ NA KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍ SÍLE, KONKURENCESCHOPNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ, VYUŽITÍ VÝZKUMNĚ-VÝVOJOVÉHO POTENCIÁLU REGIONU, SOCIÁLNÍ INTEGRACI OHROŽENÝCH SKUPIN A ROVNOSTI PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI RESPEKTOVÁNÍ ZÁSAD UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

8 Specifické cíle Priority Rozvoj pružného trhu práce, který přispívá ke snížení a prevenci nezaměstnanosti a zvýšení zaměstnatelnosti osob, jimž hrozí vyloučení z trhu práce P1 Aktivní politika zaměstnanosti Snížení počtu a podílu osob ohrožených sociální exkluzí prostřednictvím integrovaného přístupu a odstraňování bariér znesnadňujících účast na trhu práce, včetně diskriminace podle pohlaví P2 Sociální integrace a rovnost příležitostí Rozvoj celoživotního učení prostřednictvím zvyšování kvality nabídky vzdělávání z hlediska potřeb znalostní společnosti a prostřednictvím rozšiřování účasti všech subjektů v procesu vzdělávání P3 Rozvoj celoživotního učení Rozvoj kvalifikované pracovní síly, konkurenceschopnosti podniků, rozšiřování nabídky pracovních příležitostí v rozvojových odvětvích a posílení environmentálního přístupu P4 Adaptabilita a podnikání P4 Adaptabilita a podnikání

9 Finanční rámec OP RLZ Priorita 1 Aktivní politika zaměstnanosti 136,8 M€ Op. 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání 114,4 M€ Op. 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanost 22,4 M€ Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí 54,3 M€ Op. 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 39,9 M€ Op. 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce 10,1 M€ Op. 2.3 Globální grant 4,3 M€ Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení 143,6 M€ Op. 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních 73,0 M€ Op. 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje 24,3 M€ Op. 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 46,3 M€ Priorita 4 Adaptabilita a podnikání 67,3 M€ Op. 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti 38,9 M€ Op. 4.2 Specifické vzdělávání (MPO, MMR, MŽP) 28,4 M€

10 Finanční rámec JPD3 Priorita 1 Aktivní politika zaměstnanosti 18,8 M€ Op. 1.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti 18,8M€ Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí 28,2 M€ Op. 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 23,5 M€ Op. 2.2 Sladění rodinného a pracovního života 3,5 M€ Op. 2.3 Globální grant 1,2 M€ Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení 34,2 M€ Op. 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí 17,1 M€ Op. 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání 17,1 M€ Priorita 4 Adaptabilita a podnikání 30,5 M€ Op. 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti 12,2 M€ Op. 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací 12,2 M€ Op. 4.3 Rozvoj cestovního ruchu 6,1 M€

11 Operační program Rozvoj lidských zdrojů 1. PRIORITA AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání Opatření 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti 2. PRIORITA SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce 3. PRIORITA ROZVOJ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 4. PRIORITA ADAPTABILITA A PODNIKÁNÍ Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti Opatření 4.2 Specifické vzdělávání OP RLZ vzdělávací instituce zaměstnavatelé, podniky Opatření 2.3 Globální grant instituce výzkumu a vývoje

12 OP RLZ – Grantová schémata 1. PRIORITA AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Opatření 1.1 pověřené úřady práce 32 M€ SSZ 8 M€ Opatření 1.2 2. PRIORITA SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ Opatření 2.1 Opatření 2.2 3. PRIORITA ROZVOJ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Opatření 3.1MŠMT? Opatření 3.2MŠMT? Opatření 3.3Kraje 23,9 M€ 4. PRIORITA ADAPTABILITA A PODNIKÁNÍ Opatření 4.1pověřené úřady práce 31,2 M€ SSZ 6,7 M€ MPO (CzInv) 1,1 M€ Opatření 4.2 MPO (CzInv) 8,5 M€ MŽP 11,4 M€ zaměstnavatelé, podniky Opatření 2.3 SSZ 10,1 M€ SSZ 5,3 M€ vzdělávací instituce instituce výzkumu a vývoje SSZ - Správa služeb zaměstnanosti  OP RLZ=422,4 M€ GS=121,5 M€

13 JPD3 – Grantová schémata 1. PRIORITA AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Opatření 1.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanostiÚPP 2. PRIORITA SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ Opatření 2.1 Opatření 2.2 3. PRIORITA ROZVOJ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Opatření 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostíMHMP Opatření 3.2 Rozvoj dalšího vzděláváníMHMP 4. PRIORITA ADAPTABILITA A PODNIKÁNÍ Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnostiMPSV Opatření 4.3 Rozvoj cestovního ruchuMHMP zaměstnavatelé, podniky Opatření 2.3 MPSV Sladění rodinného a pracovního života MPSV Integrace specif. skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzíMHMP vzdělávací instituce instituce výzkumu a vývoje MHMP – Magistrát hl. m. Prahy, ÚPP = Úřad práce hl. m. Prahy  JPD3 = 117,6 M€ Opatření 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovacíMPSV

14 Činnosti pro cílové skupiny Opatření 1.1 rekvalifikace; motivační aktivity; bilanční a pracovní diagnostika; poradenství azprostředkování na trhu práce; podpora vytváření nových pracovních míst; podpora ohrožených pracovních míst rekvalifikace; motivační aktivity; bilanční a pracovní diagnostika; poradenství a zprostředkování na trhu práce; podpora vytváření nových pracovních míst; podpora ohrožených pracovních míst (vč. podpory na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům) ; podpora vytváření pracovních míst pro sebezaměstnání; podpora vytváření pracovních míst pro sebezaměstnání; doprovodná opatření na získání a udržení zaměstnanosti doprovodná opatření na získání a udržení zaměstnanosti (podpora osob se pečujících o závislé členy rodiny, asistenční služby a další doprovodné sociální aktivity umožňující začlenění na trh práce) Opatření 2.2 analýzy a monitorování trhu práce z hlediska rovných příležitostí; rozvoj programů pro získávání pracovních dovedností v netradičních oborech pro ženy; další vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pro ženy; poradenství; programy pro změnu profese nebo pro zahájení podnikání; analýzy a monitorování trhu práce z hlediska rovných příležitostí; rozvoj programů pro získávání pracovních dovedností v netradičních oborech pro ženy; další vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pro ženy; poradenství; programy pro změnu profese nebo pro zahájení podnikání; rozšiřování nabídky pracovních míst s pružnou pracovní dobou, na částečný pracovní úvazek, pracovních míst sdílených více zaměstnanci nebo pracovních míst s možností neplaceného volna v době prázdnin, práce z domova rozšiřování nabídky pracovních míst s pružnou pracovní dobou, na částečný pracovní úvazek, pracovních míst sdílených více zaměstnanci nebo pracovních míst s možností neplaceného volna v době prázdnin, práce z domova

15 Činnosti pro cílové skupiny Opatření 3.3 založení systému dalšího profesního vzdělávání; založení systému dalšího profesního vzdělávání; vybudování infrastruktury pro další profesní vzdělávání v regionech; vybudování infrastruktury pro další profesní vzdělávání v regionech; rozvoj podpůrných systémů pro další profesní vzdělávání (informační, analytické, poradenské, diagnostické služby) ; rozvoj podpůrných systémů pro další profesní vzdělávání (informační, analytické, poradenské, diagnostické služby) ; rozšiřování nabídky dalšího profesního vzdělávání podle požadavků trhu práce a potřeb rozvoje ekonomiky rozšiřování nabídky dalšího profesního vzdělávání podle požadavků trhu práce a potřeb rozvoje ekonomiky (vývoj nových programů dalšího vzdělávání; spolupráce podniků a vzdělávacích institucí při přípravě, vývoj,realizaci a vyhodnocování vzdělávacích programů programů ve spolupráci s podnikovou sférou a ve vazbě na systém uznávaných kvalifikací; programy druhé šance pro pracovníky s nízkou kvalifikací; distanční a kombinované formy a multimediální prostředky vzdělávání, e-learningové programy dalšího vzdělávání); vzdělávání lektorů, konzultantů, zkušebních komisařů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve sféře dalšího profesního vzdělávání vzdělávání lektorů, konzultantů, zkušebních komisařů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve sféře dalšího profesního vzdělávání

16 Činnosti pro cílové skupiny Opatření 4.1 vzdělávání zabezpečované zaměstnavateli vzdělávání zabezpečované zaměstnavateli odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů (rozšiřování a zvyšování kvalifikace, vč. oblasti informačních a komunikačních technologií) odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů (rozšiřování a zvyšování kvalifikace, vč. oblasti informačních a komunikačních technologií) zavedení moderních způsobů řízení organizací zavedení moderních způsobů řízení organizací (vč. řízení lidských zdrojů) uplatňování moderních forem a metod vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů uplatňování moderních forem a metod vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů vytváření nových pracovních míst a udržení stávajících pracovních míst (např. příspěvek na úhradu mzdových nákladů, příspěvek na rozšiřování a zvyšování kvalifikace) vytváření nových pracovních míst a udržení stávajících pracovních míst (např. příspěvek na úhradu mzdových nákladů, příspěvek na rozšiřování a zvyšování kvalifikace) uplatňování pružných forem organizace práce uplatňování pružných forem organizace práce sebezaměstnávání (prostřednictvím vzdělávání a podpůrných služeb - informativní, poradenské, analytické atd.) sebezaměstnávání (prostřednictvím vzdělávání a podpůrných služeb - informativní, poradenské, analytické atd.) vzdělávání zaměstnanců, zaměstnavatelů a zájemců o zahájení podnikání (podpora ochrany zdraví a bezpečnosti práce na pracovišti) vzdělávání zaměstnanců, zaměstnavatelů a zájemců o zahájení podnikání (podpora ochrany zdraví a bezpečnosti práce na pracovišti)

17 Činnosti pro cílové skupiny Opatření 4.2 specializované[1] vzdělávání pracovníků průmyslových podniků a pracovníků v oblasti služeb specializované[1] vzdělávání pracovníků průmyslových podniků a pracovníků v oblasti služeb[1] [1] Specializované vzdělávání [1] – podle METODICKÉHO POKYNU Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ze dne 25. 4. 2000, pro posuzování veřejné podpory pro vzdělávání pracovníků dle zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře - zahrnuje teoretickou a praktickou výuku, přímo uplatnitelnou pro stávající či budoucí pozici zaměstnance v podporované firmě - je spojeno se specifickou činností firmy - část vzdělávání se obvykle realizuje na pracovišti zaměstnance - získané dovednosti mohou být využívány pro práci v jiných firmách nebo na jiných pozicích pouze v omezeném rozsahu.

18 Příprava projektů Soulad s programovými dokumenty Soulad s programovými dokumenty - odpovídá aktivitám opatření dle dodatku OP - zahrnuje činnosti podporované ESF: - zahrnuje činnosti podporované ESF: Soulad s regionálními potřebami Soulad s regionálními potřebami Princip partnerství Princip partnerství Princip doplňkovosti Princip doplňkovosti Princip přidané hodnoty Princip přidané hodnoty Respektování horizontálních témat Respektování horizontálních témat -rovné příležitosti -udržitelný rozvoj -informační společnost -podpora místním iniciativám

19 Uznatelné náklady projektu Nařízení Komise (ES) č. 1145/2003 Uznatelné výdaje musí : Uznatelné výdaje musí : - být nezbytné pro realizaci projektu - být nezbytné pro realizaci projektu - vzniknout v době platnosti smlouvy o financování - vzniknout v době platnosti smlouvy o financování - skutečně vzniknout - skutečně vzniknout - být prokazatelné a doložitelné účetními doklady - být prokazatelné a doložitelné účetními doklady Náklady na personál Náklady na personál - musí odpovídat reálným mzdám - musí odpovídat reálným mzdám (ve výši nákladů v místě obvyklých) Náklady na ubytování, cestovné a stravné Náklady na ubytování, cestovné a stravné - zákon č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách ( ev. http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm) - zákon č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách ( ev. http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm) Náklady na nákup nového vybavení a zařízení Náklady na nákup nového vybavení a zařízení - hmotný majetek do 40 000 Kč - hmotný majetek do 40 000 Kč - nehmotný majetek do 60 000 Kč - nehmotný majetek do 60 000 Kč

20 Veřejná podpora Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře Metodické pokyny pro posuzování veřejné podpory : :: : p pro podporu zaměstnanosti ro malé a střední podniky ro vzdělávání a školení zaměstnanců ro výzkumu a vývoje U projektu realizovaného podnikatelským subjektem v rámci opatření OP RLZ, ve kterých ÚOHS stanoví, že se řídí režimem podle zákona, bude vyžadována finanční účast žadatele. (ÚOHS měl o veřejné podpoře r rr rozhodnout do 30. dubna 2004.)

21 Další informace Další informacewww.mpsv.czwww.nvf.cz/esf/index.htmwww.msmt.czwww.mmr.cz www.europa.eu.int/comm/employment _social/index_en.htm Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Operační program Rozvoj lidských zdrojů: Příležitost pro podnikatele PhDr.Miroslava Kopicová ředitelka Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google