Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální projekt - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální projekt - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb"— Transkript prezentace:

1 Individuální projekt - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Konference KPSS v rámci projektu „Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Prostějově“

2 Individuální projekt Střednědobý plán
Období realizace: únor 2010 – leden 2012 (24 měsíců) aktivity budou ukončeny v prosinci 2011 Cíl projektu Cílem projektu je rozvíjet kvalitu a dostupnost sociálních služeb vhodným nastavením sociální sítě v Olomouckém kraji prostřednictvím plánování sociálních služeb, a to metodou komunitního plánování

3 Individuální projekt Střednědobý plán
Klíčové aktivity projektu Zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2011– 2014 a jeho implementace Podpora vzdělávání v rámci procesu KPSS, metodická podpora, supervize a udržení procesu plánování sociálních služeb Zjišťování potřeb uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů v jednotlivých oblastech sociálních služeb v Olomouckém kraji Realizace priorit vyplývajících ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro roky a informovanost veřejnosti Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

4 klíčová aktivita č. 1 Zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na další období a jeho implementace - naplnění ustanovení § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů dokument bude sestaven na základě výstupů ze všech klíčových aktivit projektu návaznost na komunitní plány z lokalit Olomouckého kraje ve spolupráci se členy pracovních skupin, komisí Rady Olomouckého kraje, zástupců obcí i veřejnosti Význam Střednědobého plánu důležitý strategický dokument rozvoje sociálních služeb na území Olomouckého kraje a při posuzování investičních i neinvestičních projektů ze sociální oblasti

5 Členové pracovních skupin
klíčová aktivita č. 1 Členové pracovních skupin výrazně zasahují do celého procesu zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji aktualizace členů proběhla v měsíci březnu 2010, nominace členů z UNO, řad poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů jejich přínosem jsou především praktické zkušenosti v oblasti sociálních služeb, za účelem zpracování střednědobého plánu se pracovní skupiny pravidelně scházejí 1x měsíčně, pod vedením manažera pracovní skupiny činnost pracovních skupin bude pokračovat i po schválení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb při následné implementaci

6 Krajské pracovní skupiny
Jméno Funkce Kontakt 1. Mgr. Pavel Podivínský Manažer pracovní skupiny č. 1: Děti, mládež a rodina Tel: 585  2. Mgr. Hana Vykydalová č. 2: Osoby se zdravotním postižením Tel: 585  3. Mgr. Valerie Zatloukalová Navrátilová Manažerka pracovní skupiny č. 3: Senioři Tel: 585 508 237 4. PhDr. Renáta Köttnerová č. 4: Etnické menšiny a cizinci Tel: 585  5. Bc. Michal Poláček č. 5: Osoby v krizi Tel: 585  6. Mgr. Zuzana Starostová č. 6: Osoby ohrožené návykovým jednáním Tel: 585  7. Mgr. Alena Hlochová č. 7: Osoby ohrožené sociálním vyloučením Tel: 585 

7 klíčová aktivita č. 1 V současné době probíhá sestavování cílů a opatření za jednotlivé cílové skupiny, využívány jsou již výstupy z jednotlivých klíčových aktivit projektu, především z klíčové aktivity č. 3 „Zjišťování potřeb uživatelů, poskytovatelů v jednotlivých oblastech sociálních služeb v Olomouckém kraji“. Dále probíhá sestavování rámcových cílů a opatření tj. opatření, která jsou společná pro všechny pracovní skupiny. Pracovní skupiny již od měsíce srpna 2010 využívají výstupy z klíčové aktivity č. 2 „Podpora vzdělávání v rámci procesu KPSS, metodická podpora, supervize a udržení procesu plánování sociálních služeb“.

8 klíčová aktivita č. 1 V měsíci listopadu 2010 budou rámcové cíle a opatření a cíle a opatření jednotlivých pracovních skupin předloženy Pracovní skupině pro rozvoj sociálních služeb Olomouckého kraje ke schválení či připomínkování. V rámci připomínkového řízení se ke zpracovanému dokumentu budou moci vyjádřit obce na území kraje, zástupci poskytovatelů sociálních služeb, osoby nebo zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, odborná i laická veřejnost. Dle pravidel připomínkového řízení bude zpracována finální verze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na další období.

9 klíčová aktivita č. 2 Podpora vzdělávání v rámci procesu KPSS, metodická podpora, supervize a udržení procesu plánování sociálních služeb Zajištění kvality procesu plánování a jednotného metodického vedení při realizaci procesu komunitního plánování soc. služeb na úrovni celého kraje zajištění metodické podpory a supervize pro organizační struktury KPSS - zadavatele, poskytovatele, uživatele a koordinátory jak v lokalitách Olomouckého kraje, tak na krajské úrovni - cílem je účinně podporovat všechny zúčastněné v procesu plánování soc. služeb na místní úrovni v kraji, poskytnout metodickou podporu a supervizi. Metodická podpora bude probíhat přímo v místě realizace KPSS, metodici budou pracovat přímo v terénu. - metodická podpora i supervize bude realizováno dle potřeb plánujících lokalit.

10 klíčová aktivita č. 2 jednání koordinátorů v Krajské koordinační skupině - KRKOS (jde o zachování setkávání, koordinátoři se již od roku 2006 pravidelně schází a vyměňují si informace a zkušenosti s procesem KPSS) - cílem této aktivity je zachování přenosu informací mezi lokalitami, kde proces KPSS probíhá a krajem. Jedná se o komunikační platformu mezi místní a krajskou úrovní procesu plánování rozvoje soc. služeb. - dle aktuálních potřeb koordinátorů KPSS budou zváni na setkání odborníci z různých oblastí, které se dotýkají komunitního plánování - dne proběhlo setkání koordinátorů KPSS, na kterém byla zhodnocena aktuální situace KPSS v Olomouckém kraji, byla také podpořena tvorba jednotné „metodiky“ pro zpracování komunitních plánů. Setkání Krajské koordinační skupiny se budou účastnit nejenom stávající koordinátoři KPSS, kteří se procesu komunitního plánování věnují dlouhodobě, ale také zástupci nově začínajících lokalit.

11 klíčová aktivita č. 2 vzdělávání pro implementující a začínající lokality v metodách a technikách realizace komunitního plánování v kontextu problematiky sociálních služeb a) aktivita bude probíhat v lokalitách kde se proces KPSS realizuje, vzdělávání bude zaměřeno na koordinátory KPSS, organizační struktury ( řídící skupiny, pracovní skupiny) za účelem zajištění jednotného postupu plánování rozvoje na obcích. b) vzdělávání bude zajištěno i pro účastníky, kteří do plánovacího procesu střednědobého plánování stupují nově. Účastníci získají základní znalosti o metodě kom. plánování a umožní tak zapojení do procesu KPSS. Vzdělávání bude organizováno dle potřeb a zájmu ze strany lokalit dodavatelem s akreditací.

12 klíčová aktivita č. 2 udržení procesu plánování rozvoje soc. služeb na místních úrovních v lokalitách kraje - jedná se o podporu a zabezpečení zpracování komunitních plánů v souladu s Metodikami pro plánování sociálních služeb - cílem aktivity je také podpořit tisk komunitních plánů a katalogů poskytovatel sociálních služeb na úrovni obcí a mikroregionů, obcím budou financovány aktivity spojené s výtiskem komunitních plánů a katalogů poskytovatelů sociálních služeb (počet výtisků komunitních plánů pro jednu lokalitu cca 75 ks, počet výtisků katalogu soc. sl. pro jednu lokalitu je cca 75 ks). S ohledem na nutnost jednotné struktury plánů, bude vytvořen dokument, který bude „návodem“ jak strukturovat komunitní plány na místní úrovni. - s ohledem na nutnost zajištění jednotnosti uvedených dokumentů bude ze strany krajského úřadu předcházet zpracovaný dokument jak strukturovat komunitní plány na místní úrovni. Klíčová aktivita je v rámci veřejné zakázky od měsíce září 2010 realizována Střediskem rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník

13 klíčová aktivita č. 3 Zjišťování potřeb uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů v jednotlivých oblastech sociálních služeb v Olomouckém kraji zpracování výzkumů potřeb uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů v oblasti sociálních služeb na území Olomouckého kraje stanovení priorit zajišťující místní a typovou dostupnost služeb na území kraje výstupy zpracovány do podoby GIS map Výsledky budou přístupné veřejnosti a všem zainteresovaným subjektům, především pracovním skupinám, Krajské koordinační skupině, odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje, radní pro sociální oblast a starostům obcí. Výzkum poskytne základní materiál pro tvorbu krajských priorit na další období

14 klíčová aktivita č. 3 Klíčová aktivita je v rámci veřejné zakázky od měsíce února 2010 realizována firmou Sociotrendy s.r.o. - výzkumná agentura. Výzkum byl zpracováván mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb v Olomouckém kraji. V současné době probíhá připomínkování díla. Konečná výzkumná zpráva, jejíž výstupy jsou zpracovány i po ORP, bude dána k dispozici na www stránkách Olomouckého kraje.

15 klíčová aktivita č. 4 Realizace priorit vyplývajících ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro roky a informovanost veřejnosti workshopy nízkoprahové služby pro sociálně vyloučené sociální podnikání gambling a alkoholismus sociální služby pro cílovou skupinu děti, mládež a rodina krizová intervence pro poskytovatele sociálních služeb a další organizace zvýšení kvality sociálních služeb pro osoby tyto služby využívající 2. konference mezikulturní dialog publikace aktualizace katalogu sociálních služeb, příspěvky do měsíčníku Olomoucký kraj

16 klíčová aktivita č. 4 Cílem této aktivity je realizace činností, které vyplynuly z cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2009 – 2010. Výstupem je také zajištění informovanosti široké veřejnosti a současně implementace části priorit stanovených stávajícím plánem prostřednictvím uspořádání workschopů, konferencí, vydáním katalogu sociálních služeb a informačních materiálů z oblasti sociálních služeb.

17 klíčová aktivita č. 5 Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji Provedení kompletní finanční analýzy sociálních služeb, která bude vystavěna na jednotné metodologii - návaznost na projekt financovaný z ROP (rok 2009) jednotný sběr dat získání validních informací Klíčová aktivita je v rámci veřejné zakázky od měsíce srpna 2010 realizována firmou Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s

18 klíčová aktivita č. 5 Cílem klíčové aktivity benchmarkingu je příprava jednotné metodologie a naplnění databáze, jako systémového a udržitelného nástroje pro plánování financování sociálních služeb na území Olomouckého kraje a umožnit tak poskytovatelům sociálních služeb porovnávání vlastních výsledků se stejnými / obdobnými službami, sdílení dobré praxe, výměnu informací a zkušeností. Dílčí cíle: Aktualizovat stávající metodiky pro benchmarkingové porovnávání sociálních služeb, které umožní sledovat údaje pro oblast sociálních služeb v Olomouckém kraji. Zajistit udržitelný a flexibilní benchmarkingový softwarový nástroj, který umožní sledovat, analyzovat a vyhodnocovat údaje pro oblast sociálních služeb v Olomouckém kraji, s přístupy pro poskytovatele a další oprávněné osoby, s možností agregovaných výstupů. Naplnit databázi reálnými daty za r a 2010 za všechny sociální služby na území kraje dle Registru poskytovatelů sociálních služeb.

19 klíčová aktivita č. 5 Popis procesu:
Po úvodních aktivitách bude vytvořeno 7 pracovních skupin (PS) složených ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb podobných typů služeb a garanta za KÚ, přednostně těch, kteří již v obdobných PS pracovali v rámci předchozího projektu v r Členové PS se budou podílet na prověření a aktualizaci stávajících metodik. Rovněž budou pracovat s výsledky benchmarkingového porovnávání a analýzami. Noví členové PS, pracovníci nových služeb a případně další zájemci budou proškoleni v metodice benchmarkingového porovnávání, vkládání dat a práci se softwarovou aplikací. Proběhne sběr dat za r a 2010 všech poskytovatelů a služeb na území Olomouckého kraje. Data budou zpracována a bude připravena analýza nákladovosti jednotlivých sociálních služeb a systému financování sociálních služeb s cílem zefektivnit vynakládání finančních prostředků na jednotlivé druhy služeb a zařízení na území Olomouckého kraje. Výsledky projektu budou prezentovány na závěrečném semináři projektu.

20 Děkujeme za pozornost tel: tel:


Stáhnout ppt "Individuální projekt - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb"

Podobné prezentace


Reklamy Google