Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plzeň jako vzor působení Nadace sportující mládeže (NSM) v krajském (velkém) městě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plzeň jako vzor působení Nadace sportující mládeže (NSM) v krajském (velkém) městě."— Transkript prezentace:

1 Plzeň jako vzor působení Nadace sportující mládeže (NSM) v krajském (velkém) městě

2 Postavení NSM ve sportovním prostředí v ČR  Problémy s financováním sportu v ČR – strukturálně, v absolutních i poměrných číslech.  Dopady novely loterijního zákona – dopis ČOV + ČSTV samosprávám.  Hlavní část nákladů na sport dětí nesou rodiče – 49,7 %.  Odklon mládeže od sportu a spolkově organizovaných aktivit.  „Stárnutí“ a snižování iniciativní členské základny sportovních subjektů.  Zvýšené procento obézních, pohybová nedostatečnost, celkově nižší zájem o pohyb a sport.  Koncepce podpory sportu v krajských městech se soustřeďují především na zajištění sportovišť a jejich provozu bez ohledu na využití, efekt. Závěr: Pohled na podporu sportu je třeba změnit. Stávající koncepce podpory sportu v krajských městech pravděpodobně neodpovídají potřebám především mládeže. Nadace sportující mládeže Duben 2012

3 Základní informace o NSM  Založena v roce 1993; nadační jmění ve výši téměř 40 mil. Kč.  Posláním NSM je zlepšování podmínek pro výběr, výchovu a další rozvoj sportovně talentované mládeže v celé ČR.  Jediná nadace svého druhu v ČR. Navazuje a doplňuje Koncepci státní podpory sportu v ČR.  Zaměřuje se na velká (krajská) města. Plzeň je vzorovým místem.  Dlouhodobě spolupracuje s MŠMT a ČOV. Podepsané Dohody o spolupráci s VŠ, VOŠ a střešními organizacemi ve sportu.  Z výnosů z nadačního jmění a dalších získaných prostředků každoročně podporován sport mládeže v celé ČR i v Plzni.  Zřizovatel Pohyb a zdraví, o.p.s. – osvětové aktivity, iniciace zájmu dětí o sport. Nadace sportující mládeže Duben 2012

4 NSM: Oblasti podpory sportu mládeže v krajském městě - Plzeň  Granty  Mimosystém (Talent, Soutěž)  Vyhlášení nejlepších sportovců - odměny  Programy  Systémová podpora  TOP Junior Sport Plzeň  Vyhlášení nejlepších sportovců  Výstava  Projekty  Kampaň „Česko se hýbe“ - 1P, iniciace zájmu o sport  „Sport je součástí kultury“ - reakce na EHMK 2015  Spolupráce s VŠ (VOŠ)  Prezentace a propagace města Plzně  2P  Zjištění a porovnání sportovních dovedností 9 letých dětí s možností výběru skupiny testových položek.  Motivace a směrování na skupinu sportů. Nadace sportující mládeže Duben 2012

5 Podpora mimořádných sportovních talentů  Granty Talent (ČR), Mimosystém (Plzeň)  Unikátní způsob podpory jednotlivcům - nikde jinde nemohou získat obdobný druh ocenění.  V minulosti podpoření: Lenka Marušková, Roman Kreuziger, Jan Šefl, Tereza Huříková a řada dalších. Petr Čech: „Něčeho dosáhnout není jednoduché. Potřebujete k tomu nejen píli, talent, odvahu a štěstí, ale i dobré zázemí a podporu. Nadace sportující mládeže promyšleně pomáhá mladým sportovcům. Za to jí patří dík.“ Kateřina Emmons: „Sport je dnes finančně velmi náročný a rodiče nemohou utáhnout všechny náklady. Proto je podpora z Nadace sportující mládeže důležitá.“ Nadace sportující mládeže Duben 2012

6 Vyhlášení nejlepších sportovců, výstava  Místo konání: obřadní síň radnice.  Kategorie: žactvo, dorost, jednotlivci, družstva, trenéři, akce TOP JSP.  Účast vrcholných představitelů města a obvodů, sportovních osobností.  Pro oceněné uznání, poděkování a zároveň motivace.  Na Vyhlášení navazuje výstava SPORT v mázhauzu radnice.  Představení širšího okruhu nominovaných, vybraných sportovních odvětví a dalších zajímavostí. Nadace sportující mládeže Duben 2012

7 Transformovaná systémová podpora v Plzni  Aktuálně fotbal, lední hokej, basketbal, házená, cyklistika, plavání, upravenou formou sportovní střelba.  Doplňuje záměry sportovního svazu v přípravě špičkové výkonnostní úrovně.  Garance dlouhodobé podpory – dohoda s každoročním vyhodnocením a dodatky na další období. Nadace sportující mládeže Duben 2012

8 Podpora sportovních soutěží  Grant Soutěž (ČR, Plzeň)  TOP Junior Sport Plzeň – od r. 2006  Špičkové, vícedenní soutěže s mezinárodní účastí v Plzni.  Jistota příspěvku, pravidelnost, dlouhodobost.  V současnosti 5 (6) akcí.  Aktivní zapojení mládeže při organizaci akcí.  Důraz na kvalitu, marketingový dopad, společenské a kulturní aspekty. Nadace sportující mládeže Duben 2012

9 Přínosy významné sportovní akce  TOP Junior Sport Plzeň  Srovnání se špičkovými sportovci v domácím prostředí.  Propagace města v zahraničí.  Podpora cestovního ruchu.  Navazování kontaktů, reciproční akce v zahraničí pro pořadatele z Plzně.  Doprovodný kulturní program, návštěva města.  V letech 2006 – 2011:  Téměř 8 000 aktivních závodníků  Více než 11 500 účastníků, kteří v Plzni strávili 2 a více dnů. Nadace sportující mládeže Duben 2012

10 Iniciace zájmu dětí o sport  Pohyb „1P“ n Klíčem ke zdravému vývoji dítěte je pohyb. n Odemknout zámek můžeme podporou pohybu a vštěpováním zájmu o sport. Dveře ke zdraví zamykáme lhostejností k nekonečnému vysedávání u televize a počítače. n Pohyb „1P“ se zaměřuje na zjištění pohybové úrovně předškolních dětí. n Iniciace zájmu dětí o sport především prostřednictvím jejich rodičů. n Pohyb je nejen zábavou, ale i významnou zdravotní prevencí. n Informace o možnosti pravidelných sportovních aktivit v daném místě. Nadace sportující mládeže Duben 2012

11 Spolupráce se ZČU a VOŠ  Dlouhodobá dohoda o odborné pomoci a vzájemně výhodné spolupráci ve prospěch obou stran - studenti.  Se ZČU  Odborná pomoc při vypracování projektů (1P, 2P)  Zadání studentských prací a jejich následné využití  Realizace aktivit (1P, 2P) a zpracování zjištěných výstupů  S VOŠ  Odborná praxe u NSM.  Zadání a podpora při vypracování studentských prací  Využití studentů při realizaci aktivit (1P, Vyhlášení, výstava apod.)  Obecně snaha NSM (PaZ) přiblížit studentům sport mládeže v Plzni a zapojit je do aktivní činnosti ve prospěch rozvoje sportu v krajském městě. Nadace sportující mládeže Duben 2012

12 Nabídka spolupráce, výhledy  NSM je otevřena k dalšímu jednání, spolupráci a hledání cest k pomoci sportu mládeže i prezentaci města Plzně.  Potřeba klást u mladých lidí důraz také na vzdělávání.  Spolupráce s VŠ a VOŠ – odborná úroveň, zapojení studentů do aktivit NSM, studentské praxe.  Zohledňování celospolečenských trendů, akcentace narůstajících socio-ekonomických problémů.  Podíl na tvorbě a realizaci nové Koncepce sportu v Plzni.  Více prostoru pro informace o sportovních akcích a aktivitách na portálu města – ve spolupráci se sportovními organizacemi. Nadace sportující mládeže Duben 2012

13 Děkujeme za pozornost Nadace sportující mládeže Štruncovy sady 3, Plzeň 301 00 Tel.: 377 236 696; e-mail: info@nsm.cz; www.nsm.cz Mgr. František Berka, předseda správní rady Tel.: 604 202 064; e-mail: berka@nsm.cz Nadace sportující mládeže Duben 2012


Stáhnout ppt "Plzeň jako vzor působení Nadace sportující mládeže (NSM) v krajském (velkém) městě."

Podobné prezentace


Reklamy Google