Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 (PRV) podpory pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 (PRV) podpory pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 (PRV) podpory pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Venkov v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013  III. osa - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova 16,93 % alokace finančních prostředků na PRV (80,82 mil. €/rok)  Leader 5 % alokace finančních prostředků na PRV (27,38 mil. €/rok)

3 Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova  III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy  III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje  III.1.3 Podpora cestovního ruchu (79,444 mil. € )  III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, obč. vybavení a služby (245 mil. €) Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby  III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (57 mil. €)  III.3.1 Vzdělávání a informace (12,5 mil. €)

4 Souhrnné informace osa III  Podáno 7297 žádostí o dotaci  28,910 mld. Kč  Schváleno 2812 projektů  10,514 mld. Kč  Podané žádosti o proplacení u 1897 projektů  5,445 mld. Kč

5 Osa III – přehled příjmu

6 Osa IV LEADER  Opatření: IV.1.1 Místní akční skupina IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie IV.2.1 Realizace projektů spolupráce  Průřezová osa  Alokace – 5,5 % PRV = cca 5,2 miliard Kč (202 mil. eur) na období 2007 -2013

7 Metoda Leader Místní akční skupina (MAS, LAG)  partnerství veřejných a soukromých subjektů  místní rozvojová strategie  integrované a vícesektorové akce  inovativnost – nalézání nových řešení problémů venkovských regionů

8 Metoda Leader  přístup zdola nahoru – o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeb  síťování – výměna zkušeností mezi skupinami LEADER

9 IV.1.1 Místní akční skupina  V rámci tohoto opatření jsou podporovány místní akční skupiny, které v souladu s principem Leader zajišťují realizaci svého Strategického plánu Leader (dále SPL)  Podpora růstu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a kvality života na venkově a diverzifikace ekonomiky  Zavedení místní rozvojové strategie do systému programů rozvoje venkova  Uplatnění principů Leader v oblasti tvorby partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni

10 IV.1.1. Místní akční skupina Stav k 30.7.2010Počet Hodnota v mil. Kč Zaregistrované žádosti - realizace SPL 194- Schválené MAS112956,4 Proplacené ŽOP za režijní výdaje MAS * 370183,711 * Každá MAS smí předkládat Žádost o proplacení 3x ročně Celkový rozpočet pro IV.1.1 (2007 - 2013): cca 956,4 mil. Kč

11 Příklady způsobilých výdajů  administrace (vyhlášení výzvy, konzultace se žadateli, příjem a kontrola žádostí, hodnocení projektů, kontrola realizace projektů, archivace)  semináře, školení pro žadatele a veřejnost  sběr informací pro hodnocení a monitoring  nezbytné výdaje spojené s provozem MAS (nájemné, elektřina, vytápění, telefon, cestovní náklady, účetnictví, poradenské služby, apod.)

12 IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Stav k 30.7.2010Počet Hodnota v mil. Kč Zaregistrované projekty43312 380,97 Schválené projekty21991 171,95 Proplacené projekty620287,25

13 Charakteristika opatření  Z opatření IV.1.2 jsou podporovány projekty, které jsou v souladu se schváleným Strategickým plánem Leader (SPL) místní akční skupiny (MAS) a příslušnými podmínkami opatření Programu rozvoje venkova (PRV)  Projekty k realizaci vybírá na základě předem stanovených bodovacích kritérií MAS prostřednictvím své výběrové komise.  Do bodovacích kritérií musí být jako kritérium zahrnuto uplatňování inovačních přístupů.  Výběr projektů Místními akčními skupinami probíhá minimálně jednou do roka.  Opatření se realizuje na základě principů Leader.

14 Úspěšné projekty: Popis projektu:  Projekt řeší restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u mostu přes řeku Lužnici a dále restaurování pěti litěných křížů s kamennými podstavci v katastru obce Lužnice  Realizací projektu došlo k záchraně dotčených památek pro příští generace.  Proplaceno:285 749,- Kč Místní akční skupina Třeboňsko Obec Lužnice - Restaurování kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého, restaurování křížů v katastru obce Lužnice

15 Socha sv. Jana Nepomuckého

16 IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Stav k 30.7.2010Počet Hodnota v mil. Kč Zaregistrované projekty136486,01 Schválené projekty52173,41 Proplacené projekty45,50

17 Cíle opatření  Rozvoj a propagace spolupráce a nejlepších výsledků a projektů  Zavedení místní rozvojové strategie do systému programů rozvoje venkova  Uplatnění principů LEADER

18 Úspěšné projekty

19 Venkovská tržnice  Projekt Spolupráce 6 MAS - MAS Krajina srdce ve spolupráci s pěti partnerskými MAS z ČR (MAS Sdružení Růže, MAS Jemnicko, MAS LAG Strakonicko, MAS Lípa pro venkov, MAS Podlipansko)  Celková finanční náročnost projektu činí 3 828 912,- Kč, z čehož 832 896,- Kč je finanční podíl na aktivity projektu, které na svých bedrech nese MAS Krajina srdce.  Projekt zasáhne území o 271 obcích s celkovým počtem obyvatel 169 544.

20 Venkovská tržnice  Realizací projektu v každé partnerské MAS vzniká informační centrum pro podnikatele a NNO, které je vybaveno kompatibilním informačním systémem, jehož součástí je pro tento účel vytvořená databáze místních podnikatelských a neziskových subjektů.  Systém umožní předávání a výměnu informací tematicky směrovaných na rozvoj akcí a na vznik nových i podporu stávajících aktivit týkajících se lepšího využití či rozvoje lidských, sociálních a hospodářských zdrojů konkrétních venkovských území tj. území místních akčních skupin zapojených do projektu

21

22 Úspěšné projekty: Rozvoj lidských zdrojů – šance pro další rozkvět regionu Spolupracující MAS:  ROZKVĚT ZAHRADY JIŽNÍCH ČECH - MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA  Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP Popis projektu:  Vybudování sítě center pro neziskový sektor, které se stanou ve svých spádových sub-oblastech v prostoru do max. cca 15km dojížďky středisky pro aktivity rozvíjející místní lidské zdroje, primárně organizované v rámci nestátních neziskových organizací v regionu.  Proplaceno: 2 073 090,- Kč

23 LEADER – informace  V současné době existuje na území ČR cca 150 MAS. Přehled MAS registrovaných v ČR si můžete prohlédnout v aplikaci Databáze MAS, která je přístupná na webových stránkách Ministerstva zemědělství (www.eagri.cz) – sekce Venkov – záložka místní akční skupiny.  Ucelený přehled MAS naleznete také v publikaci LEADER – budoucnost venkova 2009, kterou vydalo Ministerstvo zemědělství.

24 Leader – informace  V celé Evropě existují tisíce "skupin pro místní akce" – LAGs (Local action groups), které navzájem spolupracují a předávají si zkušenosti s rozvojem venkova. Nabídky spolupráce od zahraničních LAGs naleznete v sekci Nabídky mezinárodní spolupráce.

25 Leader – informace  Veškeré důležité informace o místních akčních skupinách jsou uveřejněny také na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.  Cenné rady jistě poskytnou zástupci Národní sítě MAS České Republiky, která v současné době sdružuje většinu registrovaných MAS. Kontakty a podrobné informace o NS MAS ČR najdete na jejích webových stránkách: www.nsmascr.cz.

26 Děkuji za pozornost !!!


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 (PRV) podpory pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google