Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realismus Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realismus Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na"— Transkript prezentace:

1 Realismus Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na
Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 1. Dobové vlivy 1.1. Průmyslová a vědeckotechnická revoluce
roku 1782 zdokonalil James Watt parní stroj  stroje v továrnách, parníky, parní lokomotivy rozvoj železniční i lodní dopravy, vzducholodě roste těžba uhlí, výroba oceli vynález telegrafu, automobilu se spalovacím motorem či tiskařské rotačky výzkum elektřiny (Volta, Ampère, Ohm, Hertz), využití až na konci 19. století díky Edisonovým vynálezům objev mikroorganismů  nové způsoby léčby očkování, hygiena a lepší životní podmínky přispěly k populační explozi

3 - evolucionismus anglický přírodovědec Charles Darwin ( ) vydal r knihu  O vzniku druhů přirozeným výběrem – vyvolala skandál, neboť evoluční teorie je v rozporu s Biblí a křesťanskou ideologií – myšlenky darwinismu přejali i naturalističtí spisovatelé Darwin (vlevo) na dobové karikatuře 

4 Eiffelova věž Symbolem možností techniky se stala
300 metrů vysoká Eiffelova věž v Paříži z roku 1889, tehdy nejvyšší stavba světa Symbolem možností techniky se stala 300 metrů vysoká Eiffelova věž v Paříži z roku 1889, tehdy nejvyšší stavba světa.

5 1.2. Kapitalismus - rozvoj průmyslu a zavádění nových
technologií ovlivnily i společenské vztahy - na venkově velkostatkáři  z drobných rolníků námezdníci či dělníci ve městech - nejvlivnější skupinou obyvatelstva podnikatelé, konkurence způsobuje, že velké podniky ničí malé, ekonomika získává nadnárodní charakter - období hospodář. konjunktury se pravidelně střídá s krizí  masové propouštění a zhoršování životních podmínek - rozbíjení strojů, vznik odborů, demonstrace a stávky

6 sociálně demokratické strany jednotlivých zemí se sdružují  I
sociálně demokratické strany jednotlivých zemí se sdružují  I. internacionála (1864), požadují všeobecné volební právo a sociální reformy 1.3. Pozitivismus - v 19. století dochází i k rozvoji společenských disciplín – psychologie, sociologie, ekonomie atd. - zakladatel sociologie August Comte vysvětlil zásady pozitivismu – pouze vědecké poznatky jsou jediným skutečným poznáním

7 2. Vznik nového směru - název pro nový umělecký směr prosadil fr. malíř a revolucionář Gustave Courbet ( )  v r jeho výstava Le Réalisme bojoval proti klasickým estetickým ideálům a akademismu - snažil se zachytit skutečnost co nejvěrněji, bez přikrašlování - realismus vyjadřoval protest proti konvencím a šokoval svou opravdovostí - nový směr (později nazvaný kritický realismus) se postupně prosazoval od 30. let 19. století

8 3. Hlavní znaky 3.1. Pravdivý obraz skutečnosti
– bez idealizace zobrazuje člověka a jeho společenský život 3.2. Kritika nedostatků ve společnosti – zaměřuje se na negativní společenské a sociální jevy, nevyhýbá se dříve tabuizovaným tématům (prostituce, nevěry, vězeňství) 3.3. Typizace prostředí – pro věrohodnost umísťuje své příběhy do typického prostředí

9 autoři často studovali odbornou literaturu a osobně navštěvovali místa děje svých knih
3.4. Typizace postav postavy ztvárňují obecné charakterové typy osudy postav vymyšlené, často však inspirované skutečnými událostmi 3.5. Objektivní přístup ke skutečnosti autor se neúčastní děje (neztotožňuje se s hlavním hrdinou), stojí nad příběhem (svůj názor uplatňuje jen výběrem tématu a postav) 3.6. Nové výrazové prostředky objevují se všechny vrstvy jazyka (hovorová řeč, nářečí, archaismy, argot)

10 4. Hudba 5.1. Francie: Georges Bizet – Carmen 5.2. Itálie:
Giuseppe Verdi – Nabucco, Rigoletto, La Traviata, Aida Giacomo Puccini – Manon Lescaut, Bohéma, Tosca, Madam Butterfly 5.3. Čechy: Leoš Janáček – Její pastorkyňa

11 5. Výtvarné umění Přelom v zobrazování skutečnosti znamenal
vynález fotografie (daguerrotypie) ve 30. letech 19. stol. Z technické novinky a atrakce se postupně stalo svébytné umění. Šest studií emocí: Odmítavost, Opovržení, Rozhořčení, Dobrá pohoda, Šibalství, Přemýšlení (model: Jan Evangelista Purkyně, foto: Emanuel Lokaj)

12 6.1. Francie K realismu se hlásila řada francouzských malířů:
Gustave Courbet [gistáv kurbe] Camille Corot [kamij koro] - začal malovat přírodní výjevy přímo v plenéru Jean François Millet [žan fransoa mije] - zaměřil se na venkovské výjevy Honoré Daumier [onore domje ] - především kreslíř, věnoval se karikatuře Édouard Manet [eduár mane] - skandál způsobil obraz Snídaně v trávě

13 Gustave Courbet: Dobrý den, pane Courbete!

14 Gustave Courbet: Pohřeb v Ornans

15 Gustave Courbet: Interiér mého ateliéru

16 Camille Corot: Žena s perlou

17 Jean-Francoise Millet: Klekání

18 Jean-Francoise Millet: Sběračky klasů

19 Honoré Daumier: Polévka

20 Edouard Manet: Balkón

21 Edouard Manet: Snídaně v trávě

22 6.2. Rusko Průkopníkem realismu v ruském malířství byl Vasilij Perov
K nejvýznamnějším ruským malířům patří: Ilja Repin Vasilij Vereščagin – protiválečné náměty Vasilij Polenov – často historické náměty Ivan Kramskoj – zejména portréty Isaak Levitan –krajinomalba

23 Vasilij Perov: Trojka  Tulák

24 Ilja Repin: Tolstoj  Tolstoj orající pole 

25 Ilja Repin: Burlaci na Volze

26 Vereščagin: Noční tábor Neporazitelné armády

27 Polenov: Zlatý podzim

28 Kramskoj: Dívka s vypraným prádlem

29 Levitan: Jarní povodeň

30 6.3. Čechy Nejvýznamnějšími realistickými malíři byli:
Karel Purkyně ( ) Antonín Chittussi ( ) - krajinomalba Jaroslav Čermák ( ) - řada obrazů z národních dějin a ze života Černohorců Adolf Kosárek ( ) - krajinomalba Josef Mánes ( ) - zasáhl do všech druhů malířství Mikoláš Aleš ( ) Luděk Marold ( ) - Panoráma Bitva u Lipan, rozměry 11 x 95 m Jakub Schikaneder ( )

31 Karel Purkyně: Sova sněžná

32 Karel Purkyně: Podobizna kováře Jecha (Politizující kovář)

33 Antonín Chittussi: Rybník Utopenec

34 Jaroslav Čermák: Husité průsmyk bránící

35 Adolf Kosárek: Horská krajina

36 Josef Mánes:Švadlena Červen,  medailón Orloje

37 Mikoláš Aleš: Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem

38 Luděk Marold: Vaječný trh v Praze

39 Jakub Schikaneder: Vražda v domě

40 6. Literatura Realistické tendence doprovázely umění od jeho nej-
ranějších začátků. Bezprostřední předchůdci realistů: Jonathan Swift a Daniel Defoe (osvícenství, 18. století) – jejich díla obsahují konkrétní satirické narážky na dobovou anglickou společnost. Realistické prvky se do literatury dostávaly i v období romantismu– spisovatelé si všímali nespravedlivého rozvrstvení společnosti a sociálních rozdílů (Scott, Hugo, Stendhal, Puškin, Němcová) Typické realistické útvary: povídka, román, románový cyklus, divadelní hra. Poezii realisté prakticky nepsali.

41 Naturalismus Je krajním směrem realismu
objevuje se v letech 19. stol. ve Francii název vznikl z lat. slova natura = příroda staví na názorech fr. filozofa Hippolyta Taina ( ) o vlivu dědičnosti a prostředí na člověka  naturalisté člověka chápou jako biologický objekt, jeho jednání je prý pouze pasivním odrazem toho, co člověk zdědil a v jakém prostředí žije jelikož je člověk determinován biologicky a svým sociálním prostředím, spisovatelé neuznávají psychologii postav, ale pouze jejich

42 fyziologii, o románu tvrdí, že nepatří do struktur uměleckých, ale vědeckých (je „přírodopisným“ výkladem života) líčí lidi na okraji společnosti (alkoholiky, prostitutky, dělníky, chudinu...), jejich vidění světa je značně pesimistické naturalisté mají sklon k fatalismu naturalistickou metodu použil poprvé Émile Zola ve svém románu Tereza Raquinová (1867) k naturalismu měli blízko: Francouz G. de Maupassant Rus F. M. Dostojevskij Američan S. Crane Češi K. M. Čapek-Chod, K. Šlejhar a Mrštíkové

43 Realismus www.artchiv.cz www.wikipedia.cz
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


Stáhnout ppt "Realismus Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na"

Podobné prezentace


Reklamy Google