Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realismus Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realismus Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Realismus Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 1. Dobové vlivy 1.1. Průmyslová a vědeckotechnická revoluce - roku 1782 zdokonalil James Watt parní stroj  stroje v továrnách, parníky, parní lokomotivy - rozvoj železniční i lodní dopravy, vzducholodě - roste těžba uhlí, výroba oceli - vynález telegrafu, automobilu se spalovacím motorem či tiskařské rotačky - výzkum elektřiny (Volta, Ampère, Ohm, Hertz), využití až na konci 19. století díky Edisonovým vynálezům - objev mikroorganismů  nové způsoby léčby - očkování, hygiena a lepší životní podmínky přispěly k populační explozi

3 - evolucionismus anglický přírodovědec Charles Darwin (1809-1882) vydal r. 1859 knihu O vzniku druhů přirozeným výběrem – vyvolala skandál, neboť evoluční teorie je v rozporu s Biblí a křesťanskou ideologií – myšlenky darwinismu přejali i naturalističtí spisovatelé Darwin (vlevo) na dobové karikatuře 

4 Eiffelova věž Symbolem možností techniky se stala 300 metrů vysoká Eiffelova věž v Paříži z roku 1889, tehdy nejvyšší stavba světa

5 1.2. Kapitalismus - rozvoj průmyslu a zavádění nových technologií ovlivnily i společenské vztahy - na venkově velkostatkáři  z drobných rolníků námezdníci či dělníci ve městech - nejvlivnější skupinou obyvatelstva podnikatelé, konkurence způsobuje, že velké podniky ničí malé, ekonomika získává nadnárodní charakter - období hospodář. konjunktury se pravidelně střídá s krizí  masové propouštění a zhoršování životních podmínek - rozbíjení strojů, vznik odborů, demonstrace a stávky

6 - sociálně demokratické strany jednotlivých zemí se sdružují  I. internacionála (1864), požadují všeobecné volební právo a sociální reformy 1.3. Pozitivismus - v 19. století dochází i k rozvoji společenských disciplín – psychologie, sociologie, ekonomie atd. - zakladatel sociologie August Comte vysvětlil zásady pozitivismu – pouze vědecké poznatky jsou jediným skutečným poznáním

7 2. Vznik nového směru - název pro nový umělecký směr prosadil fr. malíř a revolucionář Gustave Courbet (1819-1877)  v r. 1855 jeho výstava Le Réalisme - bojoval proti klasickým estetickým ideálům a akademismu - snažil se zachytit skutečnost co nejvěrněji, bez přikrašlování - realismus vyjadřoval protest proti konvencím a šokoval svou opravdovostí - nový směr (později nazvaný kritický realismus) se postupně prosazoval od 30. let 19. století

8 3. Hlavní znaky 3.1. Pravdivý obraz skutečnosti – bez idealizace zobrazuje člověka a jeho společenský život 3.2. Kritika nedostatků ve společnosti – zaměřuje se na negativní společenské a sociální jevy, nevyhýbá se dříve tabuizovaným tématům (prostituce, nevěry, vězeňství) 3.3. Typizace prostředí – pro věrohodnost umísťuje své příběhy do typického prostředí

9 - autoři často studovali odbornou literaturu a osobně navštěvovali místa děje svých knih 3.4. Typizace postav - postavy ztvárňují obecné charakterové typy - osudy postav vymyšlené, často však inspirované skutečnými událostmi 3.5. Objektivní přístup ke skutečnosti - autor se neúčastní děje (neztotožňuje se s hlavním hrdinou), stojí nad příběhem (svůj názor uplatňuje jen výběrem tématu a postav) 3.6. Nové výrazové prostředky - objevují se všechny vrstvy jazyka (hovorová řeč, nářečí, archaismy, argot)

10 4. Hudba 5.1. Francie: Georges Bizet – Carmen 5.2. Itálie: Giuseppe Verdi – Nabucco, Rigoletto, La Traviata, Aida Giacomo Puccini – Manon Lescaut, Bohéma, Tosca, Madam Butterfly 5.3. Čechy: Leoš Janáček – Její pastorkyňa

11 5. Výtvarné umění Přelom v zobrazování skutečnosti znamenal vynález fotografie (daguerrotypie) ve 30. letech 19. stol. Z technické novinky a atrakce se postupně stalo svébytné umění. Šest studií emocí: Odmítavost, Opovržení, Rozhořčení, Dobrá pohoda, Šibalství, Přemýšlení (model: Jan Evangelista Purkyně, foto: Emanuel Lokaj)

12 6.1. Francie K realismu se hlásila řada francouzských malířů: Gustave Courbet [gistáv kurbe] Camille Corot [kamij koro] - začal malovat přírodní výjevy přímo v plenéru Jean François Millet [žan fransoa mije] - zaměřil se na venkovské výjevy Honoré Daumier [onore domje ] - především kreslíř, věnoval se karikatuře Édouard Manet [eduár mane] - skandál způsobil obraz Snídaně v trávě

13 Gustave Courbet: Dobrý den, pane Courbete!

14 Gustave Courbet: Pohřeb v Ornans

15 Gustave Courbet: Interiér mého ateliéru

16 Camille Corot: Žena s perlou

17 Jean-Francoise Millet: Klekání

18 Jean-Francoise Millet: Sběračky klasů

19 Honoré Daumier: Polévka

20 Edouard Manet: Balkón

21 Edouard Manet: Snídaně v trávě

22 6.2. Rusko Průkopníkem realismu v ruském malířství byl Vasilij Perov K nejvýznamnějším ruským malířům patří: Ilja Repin Vasilij Vereščagin – protiválečné náměty Vasilij Polenov – často historické náměty Ivan Kramskoj – zejména portréty Isaak Levitan –krajinomalba

23 Vasilij Perov: Trojka   Tulák

24 Ilja Repin: Tolstoj  Tolstoj orající pole 

25 Ilja Repin: Burlaci na Volze

26 Vereščagin: Noční tábor Neporazitelné armády

27 Polenov: Zlatý podzim

28 Kramskoj: Dívka s vypraným prádlem

29 Levitan: Jarní povodeň

30 6.3. Čechy Nejvýznamnějšími realistickými malíři byli: Karel Purkyně (1834-1868) Antonín Chittussi (1847-1891) - krajinomalba Jaroslav Čermák (1830-1878) - řada obrazů z národních dějin a ze života Černohorců Adolf Kosárek (1830-1859) - krajinomalba Josef Mánes (1820-187) - zasáhl do všech druhů malířství Mikoláš Aleš (1852-1913) Luděk Marold (1865-1898) - Panoráma Bitva u Lipan, rozměry 11 x 95 m Jakub Schikaneder (1855-1924)

31 Karel Purkyně: Sova sněžná

32 Karel Purkyně: Podobizna kováře Jecha (Politizující kovář)

33 Antonín Chittussi: Rybník Utopenec

34 Jaroslav Čermák: Husité průsmyk bránící

35 Adolf Kosárek: Horská krajina

36 Josef Mánes:Švadlena Červen,  medailón Orloje

37 Mikoláš Aleš: Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem

38 Luděk Marold: Vaječný trh v Praze

39 Jakub Schikaneder: Vražda v domě

40 6. Literatura Realistické tendence doprovázely umění od jeho nej- ranějších začátků. Bezprostřední předchůdci realistů: Jonathan Swift a Daniel Defoe (osvícenství, 18. století) – jejich díla obsahují konkrétní satirické narážky na dobovou anglickou společnost. Realistické prvky se do literatury dostávaly i v období romantismu– spisovatelé si všímali nespravedlivého rozvrstvení společnosti a sociálních rozdílů (Scott, Hugo, Stendhal, Puškin, Němcová) Typické realistické útvary: povídka, román, románový cyklus, divadelní hra. Poezii realisté prakticky nepsali.

41 Naturalismus Je krajním směrem realismu - objevuje se v 60.- 80. letech 19. stol. ve Francii - název vznikl z lat. slova natura = příroda - staví na názorech fr. filozofa Hippolyta Taina (1828-1893) o vlivu dědičnosti a prostředí na člověka  naturalisté člověka chápou jako biologický objekt, jeho jednání je prý pouze pasivním odrazem toho, co člověk zdědil a v jakém prostředí žije - jelikož je člověk determinován biologicky a svým sociálním prostředím, spisovatelé neuznávají psychologii postav, ale pouze jejich

42 - fyziologii, o románu tvrdí, že nepatří do struktur uměleckých, ale vědeckých (je „přírodopisným“ výkladem života) - líčí lidi na okraji společnosti (alkoholiky, prostitutky, dělníky, chudinu...), jejich vidění světa je značně pesimistické - naturalisté mají sklon k fatalismu - naturalistickou metodu použil poprvé Émile Zola ve svém románu Tereza Raquinová (1867) - k naturalismu měli blízko: Francouz G. de Maupassant Rus F. M. Dostojevskij Američan S. Crane Češi K. M. Čapek-Chod, K. Šlejhar a Mrštíkové

43 www.artchiv.cz www.wikipedia.cz Realismus Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


Stáhnout ppt "Realismus Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google