Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu:III/2 VY_32_INOVACE_BI616 Jméno autora:Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník3. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu:III/2 VY_32_INOVACE_BI616 Jméno autora:Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník3. ročník."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu:III/2 VY_32_INOVACE_BI616 Jméno autora:Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník3. ročník Datum vytvoření:3.4.2014 Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Tematická oblast:Ekologie – Odpady Předmět:Biologie Způsob využití:Prezentace je určena k seznámení se s možnostmi zpracování odpadu. Klíčová slova:Komunální odpad, likvidace odpadu, třídění odpadu, recyklace, kompostování, spalování, skládky. Druh učebního materiálu:Prezentace

2 ODPADY Obr.1:

3 ODPADY V dnešní době – nárůst odpadu. Při úpravě surovin, výrobě zboží, po skončení životnosti výrobku. Přibývá odpadů biologicky neodbouratelných. Odpady, které vznikají na území obce – odpady komunální. Nutnost zodpovědně se zabývat odpadem; z hlediska výrobce (likvidace odpadu), i jako spotřebitel (třídění odpadu).

4 Obr.2-4: Třídění odpadu

5

6

7 Obr.5-6: Nezodpovědné chování lidí a jeho negativní důsledky na ŽP

8

9 NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI ODPADU Výbušnost Hořlavost kapalin, pevných látek Schopnost odpadů se samovolně vznítit Infekčnost Žíravost Akutní toxicita Schopnost látek uvolňovat při styku s vodou nebo vzduchem jedovaté plyny

10 MOŽNOSTI ŘEŠENÍ Omezování vzniku odpadu Ze strany výrobce i spotřebitele Využívat vzniklý odpad ještě k jiným účelům. Nekupovat zbytečně levné produkty, brzy se poničí a je nutné kupovat nové. Rozšiřování výrobků s dlouhou životností Zpracování odpadu

11 ZPRACOVÁNÍ ODPADU Nutný dělený sběr a třídění odpadů. Proč třídit? Zvyšuje se čistota životního prostředí, šetří se přírodní zdroje, snižuje se množství odpadu na skládkách. 1. RECYKLACE 2. KOMPOSTOVÁNÍ 3. SPALOVÁNÍ 4. SKLÁDKY

12 RECYKLACE Opětovné využití odpadu, znovuzpracování, na původní nebo jiné účely. Nejčastěji se zpracovávají sklo, papír, plasty, kovy. Klady: Snížení potřeby těžby potřebných surovin k výrobě – šetří ŽP. Využití odpadu místo jeho uložení na skládku. JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD?

13 KOMPOSTOVÁNÍ Využívání bioodpadu – organické odpady bez škodlivých příměsí. Bioodpad je zpracováván za aerobních podmínek (za přítomnosti vzduchu) činností mikroorganismů a jiných půdních organismů na kompost. Houby, bakterie, řasy, kvasinky, roztoči, červi, larvy hmyzu, žížaly, chvostoskoci. Rozkladem vzniká humus – úrodná část půdy. Kompost, rozkládající se organická hmota, se využívá jako hnojivo pro zlepšení půdy.

14 CO KOMPOSTOVAT? Kompostovat můžeme organický materiál, nekontaminovaný. Části rostlin a plevel, spadané listí, větve, kuchyňské odpady – zbytky jídel, nekvalitní ovoce a zelenina, káva, čajové sáčky, popel ze dřeva CO NEKOMPOSTOVAT? Chemicky ošetřené ovoce (banány, citrusy), kosti, rostliny napadené plísněmi, léky

15 KOMPOSTOVÁNÍ Kompostováním biologického odpadu prospíváme životnímu prostředí: Vracíme organické látky do přirozeného oběhu. Vytváříme a používáme kvalitní přírodní hnojivo, namísto průmyslových přípravků. Zmenšujeme množství komunálního odpadu, šetříme místo na skládce. O kompost je nutné se starat!

16 Obr.7-9: Třídění a zpracovávání organického materiálu

17

18

19 SPALOVÁNÍ ODPADŮ NA ZAHRADĚ NE! Výhodné vysokoteplotní spalování (přes 1200 °C) ve spalovnách. Uvolněné teplo lze využít k vytápění nebo k výrobě elektrické energie. VYHNOUT SE SPALOVÁNÍ PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH, UVOLŇUJÍ SE NEBEZPEČNÉ LÁTKY, OHROŽUJÍCÍ ŽP, VČETNĚ ČLOVĚKA. SPALOVÁNÍ

20 SKLÁDKY Skládkování by se mělo týkat jen těch odpadů, které nejdou zpracovat jinými způsoby. Řízené skládky. Zamezení průsaku zplodin do okolí, odpady jsou střídavě vrstveny s půdou. Rekultivace skládky – navezení půdy, vysazení stromů. ČERNÉ SKLÁDKY NE! Zdroj znečištění ŽP, nákaz, zápachu. Nevzhledné!

21 Obr.10-12: Skládkování odpadů

22

23

24 Obr.13: Zákaz zakládání černých skládek

25 POUŽITÉ ZDROJE Obr. 1-13 [cit. 2014-04-05] Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Pile_of_trash_3.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/N%C3%A1b%C5%99e%C5%BE%C3%AD_J. _Palacha_-_Foersterova,_kontejnery.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Zahradni_odpad_kompostarna_Berco.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Biodegradable_waste.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Wysypisko_niezorganizowane_pl.jpg http://www.ekogroup.info/wp-content/uploads/2012/04/poroze-daniela-smieci.jpg4 http://www.separovanyodpad.sk/images/bio.jpg http://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/zakon-odpady.zip/02.jpg http://old.mesto-vlasim.cz/2009_1/bio.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Vyskytn%C3%A1_nad_Jihlavou- skl%C3%A1dka.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Landfill_compactor.jpg http://i.fo.ck.ua/foto/77.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Skl%C3%A1dka_zak%C3%A1z%C3%A1na,_ Spo%C5%99ilov.jpg

26 POUŽITÉ ZDROJE ŠLÉGR, Jiří; KISLINGER, František; LANÍKOVÁ, Jana. Ekologie a ochrana životního prostředí: pro gymnázia. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Fortuna, 2002, 160 s. ISBN 80-7168-828-2. KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Scientia, 1994, 88 s. ISBN 80- 85827-84-0.


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu:III/2 VY_32_INOVACE_BI616 Jméno autora:Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník3. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google