Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informování sousedních států o haváriích v povodí řeky Odry Seminář - Praha 11.12. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informování sousedních států o haváriích v povodí řeky Odry Seminář - Praha 11.12. 2013."— Transkript prezentace:

1 Informování sousedních států o haváriích v povodí řeky Odry Seminář - Praha 11.12. 2013

2 Ohlašování havárií Mezinárodní konvence Mezinárodní úmluvy Dvoustranné mezivládní dohody o spolupráci na hraničních vodách Vícestranné dohody pro ochranu povodí velkých řek (Labe, Morava, Odra)

3 Situace na území povodí Odry Dohoda o spolupráci mezi hasičskými záchrannými sbory - spolupráce jednotlivých krajů Mezinárodní dohoda o hraničních vodách (1958) - spolupráce na úrovni vládních zmocněnců (pracovní skupina OPZ) Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (1996) - pracovní skupina G3 – havarijní znečištění

4 Povodí Odry – základní technické údaje Plocha povodí: -celkem 124 049 km 2 - ČR: 7 278 km 2 (5,9%) - PR: 107 169 km 2 (86,4 %) - D: 9 602 km 2 (7,7%) Délka Odry: 840,9 km Nejvyšší bod povodí: - vrchol Sněžky 1602 m

5 Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním Plen á rn í zased á n í MKOOpZ Porada vedouc í ch delegac í Sekretari á t G1 Ř í d í c í skupina WFD G1 Ř í d í c í skupina WFD G2 Povodeň G2 Povodeň G3 Havarijn í zneči š těn í G3 Havarijn í zneči š těn í G4 Pr á vn í ot á zky G4 Pr á vn í ot á zky GM Monitorin g GM Monitorin g GD Spr á va dat GD Spr á va dat GP RBMP * GP RBMP * *River Basin Management Plan/ Plánování v oblasti vod

6 Varovný a poplachový plán Odry -Kritéria pro předávání hlášení -Mezinárodní hlavní varovné centrály -Trojjazyčné formuláře -Ohlášení havárie -Potvrzení hlášení -Odvolání hlášení -Spojová cvičení

7 Mezinárodní hlavní varovné centrály Česká republika: - VHD Povodí Odry, s.p. - VHD Povodí Labe, s.p. Požadavky: -Nepřetržitá služba -Technické vybavení - Ověření a odeslání

8 „Ohlášení havárie“ Schemat informacji – formularz „ NADZWYCZAJNE ZANIECHYCZCZENIE “ Meldeformular – auβergew ö hnliche Verunreinigungen Schemat informacji – formularz „ NADZWYCZAJNE ZANIECHYCZCZENIE “ Meldeformular – auβergew ö hnliche Verunreinigungen Věc / Dotyczy / Betreff 1 1.1Stručné označení / Informacja (krótka charakterystyka zagroźenia) / Kurzbezeichnung: Kdo? / Kto? / Wer? 2 2.1Příjemce / Odbiorca / Empfänger: Co? / Co? / Was? 3 3.1Událost – průběh poruchy – plánované nebo provedené kroky k likvidaci / Zdarzenie – proces przebiegu zaklócenia, kolejne kroki zwalczania – planowane badz zastosowane / Ereignis – Hergang des Störfalles – geplante bzw. durchgeführte Bekämpfungsmaßnahmen / Popis havárie, provedená a plánované opatření / Opis awarii, podjęte i planowane działania / Beschreibung des Störfalls, umgesetzte und geplante Maßnahmen: 3.2A. Ropná látka / olej mineralny / Mineralöl: B. Chem. látka / Subst. chemiczna / Chem. Stoff: C. Jiné / Inne / Sonstiges: 3.3 Množství /Ilość / Menge: 3.4 Původce / Sprawca wydarzenia / Verursacher: Kdy?(vznik havárie) Kiedy? / Wann? 4 4.1 Datum / Data / Datum: 4.2Čas / O godzinie / Uhrzeit: Kde? / Gdzie? / Wo? 5 5.1Vodní tok / Ciek / Gewäser:Říční km / Km rzeki / Fluβ-km: Místo / Gdzie? / Ort: Vlivy na hraniční vody / Stopień oddzialywania na wody graniczne / Auswirkungen auf die. Grenzgewässer 6 6.1Hraniční vodní tok / Ciek graniczny / Grenzgewässer: Žádné / Bez oddzialywań / keine: Nastaly – Datum / Nastapilo w dniu / Sind eingetreten am Hodina /Godzina / Uhrzeit: Očekávají se – Datum / Oczekiwane w czasie do / Werden erwartet bis Hodina / Godzina / Uhrzeit: Poznámka Uwaga Bemerkung 7 7.1 Místo, datum a čas / Miejscowość, data, godzina / Ort, Datum Uhrzeit: 8 Jméno, instituce / Nazwisko, instytucja / Name, Amtsbezeichnung Odesílatel / Nadawca / Absender / (Název MHVC, název orgánu, jméno, telefon): (Nazwa MGCO, nazwa organu, nazwisko, nr telefonu), (Bezeichnung der IHWZ, Bezeichnung des Organs, Name, Tel. - Nr.): 9

9 Potvrzení hlášení Věc Dotyczy / Betreff 1 1.1Stručné označení: Charakterystyka sprawy / Kurzbezeichnung Kdo? Kto? – komu?/ Wer? 2 2.1Odesílatel: Nadawca / Absender 2.2Příjemce: Odbiorca / Empfänger Událost Zdarzenie / Ereignis 3 3.1 Vaše hlášení ze dne: Informacja z dnia / Ihre Meldung vom Datum: Data / Datum Hodina: Godzina / Uhrzeit 3.2 Došlo dne: Wpłynęło w dniu / Eingegangen am Datum: Data / Datum Hodina: Godzina / Uhrzeit 3.3O události: W sprawie dot. wydarzenia / Über Ereignis Místo, datum a hodina Miejscowość, data, godzina / Ort, Datum, Uhrzeit 4 Jméno, instituce: Nazwisko, instytucja / Name, Amtsbezeichnung Odesílatel: Nadawca / Absender (Název MHVC, název orgánu, jméno, telefon): (Nazwa MGCO, nazwa organu, nazwisko, nr telefonu) (Bezeichnung der IHWZ, Bezeichnung des Organs, Name, Tel.-Nr.)

10 Odvolání havárie Věc Dotyczy / Betreff 1 1.1Stručné označení: Krótki opis / Kurzbezeichnung Kdo? Kto? / Wer? 2 2.1Odesílatel (MHVC): Nadawca (MGCO) / Absender (IHWZ) 2.2Příjemce (MHVC): Odbiorca (MGCO) / Empfänger (IHWZ) Zdůvodnění odvolání hlášení; pokyny: Przyczyna odwołania zagrożenia; wskazówka / Begründung der Entwarnung; Hinweise 3 Místo, datum a hodina Miejscowość, data, godzina / Ort, Datum, Uhrzeit 4 Jméno, instituce: Nazwisko, instytucja / Name, Amtsbezeichnung Odesílatel: Nadawca / Absender (Název MHVC, název orgánu, jméno, telefon): (Nazwa MGCO, nazwa organu, nazwisko, nr telefonu) (Bezeichnung der IHWZ, Bezeichnung des Organs, Name, Tel.-Nr.)

11

12

13 Havarijní profil na Odře – dálnice

14 Havarijní profil na Odře - Bohumín

15 Kontejner

16 Děkuji Vám za pozornost Nastal čas na Vaše dotazy Ing. Vladimír Zdráhal VH dispečink Povodí Odry 596 612 222 zdrahal@pod.cz


Stáhnout ppt "Informování sousedních států o haváriích v povodí řeky Odry Seminář - Praha 11.12. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google