Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informování sousedních států o haváriích v povodí řeky Odry

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informování sousedních států o haváriích v povodí řeky Odry"— Transkript prezentace:

1 Informování sousedních států o haváriích v povodí řeky Odry
Seminář - Praha

2 Ohlašování havárií Mezinárodní konvence Mezinárodní úmluvy
Dvoustranné mezivládní dohody o spolupráci na hraničních vodách Vícestranné dohody pro ochranu povodí velkých řek (Labe, Morava, Odra)

3 Situace na území povodí Odry
Dohoda o spolupráci mezi hasičskými záchrannými sbory - spolupráce jednotlivých krajů Mezinárodní dohoda o hraničních vodách (1958) - spolupráce na úrovni vládních zmocněnců (pracovní skupina OPZ) Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (1996) - pracovní skupina G3 – havarijní znečištění

4 Povodí Odry – základní technické údaje
Plocha povodí: celkem km2 ČR: km2 (5,9%) PR: km2 (86,4 %) D: km2 (7,7%) Délka Odry: 840,9 km Nejvyšší bod povodí: - vrchol Sněžky 1602 m

5 Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním
Plenární zasedání MKOOpZ Porada vedoucích delegací Sekretariát G1 Řídící skupina WFD G2 Povodeň G3 Havarijní znečištění G4 Právní otázky GD Správa dat GM Monitoring GP RBMP* *River Basin Management Plan/ Plánování v oblasti vod

6 Varovný a poplachový plán Odry
Kritéria pro předávání hlášení Mezinárodní hlavní varovné centrály Trojjazyčné formuláře Ohlášení havárie Potvrzení hlášení Odvolání hlášení Spojová cvičení

7 Mezinárodní hlavní varovné centrály
Česká republika: - VHD Povodí Odry, s.p. - VHD Povodí Labe, s.p. Požadavky: Nepřetržitá služba Technické vybavení Ověření a odeslání

8 Schemat informacji – formularz „NADZWYCZAJNE ZANIECHYCZCZENIE“
Meldeformular – auβergewöhnliche Verunreinigungen Schemat informacji – formularz „NADZWYCZAJNE ZANIECHYCZCZENIE“ Meldeformular – auβergewöhnliche Verunreinigungen „Ohlášení havárie“ Věc / Dotyczy / Betreff 1 1.1 Stručné označení / Informacja (krótka charakterystyka zagroźenia) / Kurzbezeichnung: Kdo? / Kto? / Wer? 2 2.1 Příjemce / Odbiorca / Empfänger: Co? / Co? / Was? 3 3.1 Událost – průběh poruchy – plánované nebo provedené kroky k likvidaci / Zdarzenie – proces przebiegu zaklócenia, kolejne kroki zwalczania – planowane badz zastosowane / Ereignis – Hergang des Störfalles – geplante bzw. durchgeführte Bekämpfungsmaßnahmen / Popis havárie, provedená a plánované opatření / Opis awarii, podjęte i planowane działania / Beschreibung des Störfalls, umgesetzte und geplante Maßnahmen: 3.2 A. Ropná látka / olej mineralny / Mineralöl: B. Chem. látka / Subst. chemiczna / Chem. Stoff: C. Jiné / Inne / Sonstiges: 3.3 Množství /Ilość / Menge: 3.4 Původce / Sprawca wydarzenia / Verursacher: Kdy?(vznik havárie) Kiedy? / Wann? 4 4.1 Datum / Data / Datum: 4.2 Čas / O godzinie / Uhrzeit: Kde? / Gdzie? / Wo? 5 5.1 Vodní tok / Ciek / Gewäser: Říční km / Km rzeki / Fluβ-km: Místo / Gdzie? / Ort: Vlivy na hraniční vody / Stopień oddzialywania na wody graniczne / Auswirkungen auf die. Grenzgewässer 6 6.1 Hraniční vodní tok / Ciek graniczny / Grenzgewässer: Žádné / Bez oddzialywań / keine: Nastaly – Datum / Nastapilo w dniu / Sind eingetreten am Hodina /Godzina / Uhrzeit: Očekávají se – Datum / Oczekiwane w czasie do / Werden erwartet bis Hodina / Godzina / Uhrzeit: Poznámka Uwaga Bemerkung 7 7.1 Místo, datum a čas / Miejscowość, data, godzina / Ort, Datum Uhrzeit: 8 Jméno, instituce / Nazwisko, instytucja / Name, Amtsbezeichnung Odesílatel / Nadawca / Absender / (Název MHVC, název orgánu, jméno, telefon): (Nazwa MGCO, nazwa organu, nazwisko, nr telefonu), (Bezeichnung der IHWZ, Bezeichnung des Organs, Name, Tel. - Nr.): 9

9 Potvrzení hlášení Věc 1 1.1 Stručné označení: Kdo? 2 2.1 Odesílatel:
Dotyczy / Betreff 1 1.1 Stručné označení: Charakterystyka sprawy / Kurzbezeichnung Kdo? Kto? – komu?/ Wer? 2 2.1 Odesílatel: Nadawca / Absender 2.2 Příjemce: Odbiorca / Empfänger Událost Zdarzenie / Ereignis 3 3.1 Vaše hlášení ze dne: Informacja z dnia / Ihre Meldung vom Datum: Data / Datum Hodina: Godzina / Uhrzeit 3.2 Došlo dne: Wpłynęło w dniu / Eingegangen am 3.3 O události: W sprawie dot. wydarzenia / Über Ereignis Místo, datum a hodina Miejscowość, data, godzina / Ort, Datum, Uhrzeit 4 Jméno, instituce: Nazwisko, instytucja / Name, Amtsbezeichnung (Název MHVC, název orgánu, jméno, telefon): (Nazwa MGCO, nazwa organu, nazwisko, nr telefonu) (Bezeichnung der IHWZ, Bezeichnung des Organs, Name, Tel.-Nr.)

10 Odvolání havárie Věc 1 1.1 Stručné označení: Kdo? 2 2.1
Dotyczy / Betreff 1 1.1 Stručné označení: Krótki opis / Kurzbezeichnung Kdo? Kto? / Wer? 2 2.1 Odesílatel (MHVC): Nadawca (MGCO) / Absender (IHWZ) 2.2 Příjemce (MHVC): Odbiorca (MGCO) / Empfänger (IHWZ) Zdůvodnění odvolání hlášení; pokyny: Przyczyna odwołania zagrożenia; wskazówka / Begründung der Entwarnung; Hinweise 3 Místo, datum a hodina Miejscowość, data, godzina / Ort, Datum, Uhrzeit 4 Jméno, instituce: Nazwisko, instytucja / Name, Amtsbezeichnung Odesílatel: Nadawca / Absender (Název MHVC, název orgánu, jméno, telefon): (Nazwa MGCO, nazwa organu, nazwisko, nr telefonu) (Bezeichnung der IHWZ, Bezeichnung des Organs, Name, Tel.-Nr.)

11

12

13 Havarijní profil na Odře – dálnice

14 Havarijní profil na Odře - Bohumín

15 Kontejner

16 Děkuji Vám za pozornost
Nastal čas na Vaše dotazy Ing. Vladimír Zdráhal VH dispečink Povodí Odry


Stáhnout ppt "Informování sousedních států o haváriích v povodí řeky Odry"

Podobné prezentace


Reklamy Google