Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kratochvil-1 8.4.2017 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice Ing. Marie Stříbrná Podnikatelské minimum a další aspekty Právní minimum Standard.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kratochvil-1 8.4.2017 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice Ing. Marie Stříbrná Podnikatelské minimum a další aspekty Právní minimum Standard."— Transkript prezentace:

1 kratochvil-1 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice Ing. Marie Stříbrná Podnikatelské minimum a další aspekty Právní minimum Standard ubytovacích služeb Hygienické a požární předpisy Pojištění produktu cestovního ruchu Systém služeb pro podnikatele

2 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice
Právní minimum Obchodní zákoník Živnostenský zákon Občanský zákoník Zákon o dani z příjmů Zákon o dani z přidané hodnoty Zákon o dani silniční Zákon o dani z nemovitosti Zákon o místních poplatcích Zákon správních poplatcích Zákon o soudních poplatcích Zákoník práce Zákon o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění Zákon o pojištění na sociálním zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti

3 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice
Obchodník zákoník Vymezuje osobní působnost zákona - určuje subjekty a objekty obchodně právních vztahu a vymezuje pojem „podnikání“. Upravuje vztahy v obchodních společnostech, současně i kapitálové vztahy, a tím související např. podíl na řízení firmy, zastupování firmy apod. Živnostenský zákon Obsahuje ustanovení týkající se rozdělení živností, živnostenského oprávnění, provozování většího počtu živností, odborné způsobilosti. Občanský zákoník Definuje smlouvu o ubytování a odpovědnost za škodu způsobenou hostům ztrátou věcí uložených v místnostech, kde jsou ubytováni. Definuje pojem kauce.

4 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice
Zákon o dani z příjmů Zákon řeší daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň ze závislé činnosti Nemá vztah jen k podnikatelům a jejich případným společníků, ale také k zaměstnancům, pokud podnikatel vytvoří nové pracovní příležitosti. Tento zákon je alfou-omegou podnikání, je ho třeba znát velmi důkladně! Zákon o dani z přidané hodnoty Zákon definuje výši ročního obratu pro plátce DPH a základní a sníženou daň. Poslední novela tohoto zákona se poněkud nevyvedla. A rozhodně neprospěla cestovnímu ruchu. Zákon o dani silniční Platí pro všechny podnikatele, kteří užívají vozidlo pro svou podnikatelskou činnost a odepisují vozidlo jako hmotný statek nebo cestovné do nákladů.

5 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice
Zákon o dani z nemovitosti Vztahuje se na všechny stavby, které poplatník využívá k dosažení a udržení příjmů podléhajících daní z příjmů mimo obytných domů. Pozemky se zdaňují podle druhů pozemků, jak jsou uvedeny v katastru nemovitostí. Zákon o místních poplatcích Poplatky za ubytovací kapacity v rekreačních zařízeních a poplatky za rekreační pobyt se bezprostředně promítají do cen za ubytování a jsou jejich neovlivnitelnou částí oproti jiným nákladovým položkám. Zákon v budoucnu zřejmě nahradí zákon o obecních daních, ale jeho dopad na ceny ubytování bude stejný. V této souvislosti je třeba upozornit i na tzv.. ohlašovací povinnost - vedení „knihy hostů, resp. ubytovaných“.

6 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice
Zákon o správních poplatcích a zákon o soudních poplatcích Záměrně jsou zákony společně. Sazebník správních poplatků (poplatek za vydání živnostenského listu a za vydání koncese). Sazebník soudních poplatků (poplatek za zápis do obchodního rejstříku apod.) Zákoník práce Velmi důležitý pro podnikatele, kteří vytvoří pracovní příležitost. Práva zaměstnavatelů a zaměstnanců, bezpečnost práce, zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

7 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice
Zákon o pojištění na sociálním zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti Zákony s sebou určitým způsobem souvisejí. Technicky - mají stejný strop pro vyměřovací základ pojistného. Systém zdravotní a sociální ochrany jak pro podnikatele, tak pro zaměstnance v nemoci a později ve stáří - dožijí-li se oba spokojeného důchodu.

8 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice
kratochvil-1 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice Typy ubytovacích zařízení ve venkovské turistice Kategorie ubytování v soukromí (pronájem místností, bytů, rodinných domů, rekreačních objektů - chalup, chat, srubů ap.) - ubytování ve stavbách, které neodpovídají kategoriím ubytovacích zařízení dle vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu Kategorie: hotel, penzión (vyhláška MMR č. 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu) hotel - hromadné ubytovací zařízení (minimálně 10 pokojů určených k přechodnému ubytování) penzión - hromadné ubytovací zařízení (minimálně 5 pokojů určených k přechodnému ubytování) hotel i penzión mohou být součástí objektu, který slouží jinému účelu

9 Proč preferuje venkovská turistika ubytování v soukromí ?
Typický charakter venkovské turistiky decentralizované ubytování s omezenou kapacitou komorní, téměř rodinné zázemí pochopení pro individuální aktivity turistů ohleduplný vztah k přírodě a krajině Těmto podmínkám plně vyhovuje právě kategorie ubytování v soukromí Z kategorie hromadných ubytovacích zařízení je pak nejvhodnější kategorie penzión

10 Ubytování v soukromí - dobře zařízený byt nebo domek či chalupa

11 Ubytování v soukromí - dobře zařízený byt nebo domek či chalupa

12 Ubytování v soukromí - dobře zařízený byt nebo domek či chalupa

13 Stolování a stravování v penzionu

14 Stolování a stravování v penzionu

15 Stolování a stravování v penzionu

16 Stolování a stravování v penzionu

17 Typy služeb venkovské turistiky

18 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice
Hygienické předpisy Vyplývají z požadavků na ubytovací standard, resp. standard stravovacích zařízení a z požadavků na vybavení hygienických zařízení. Vyplatí se kontaktovat místně příslušnou hygienickou stanici. Získat povolení k odběru vody (např. z vlastní studně), resp. k vypouštění odpadních vod od příslušného vodohospodářského orgánu. Odebíráte-li vodu s veřejného vodovodu, resp. vypouštíte odpadní vodu do veřejné kanalizace,jste povinni uzavřít smlouvu s příslušným podnikem, který obhospodařuje vodovody a kanalizace Požární předpisy Vyžádat si posudek požární ochrany a splnit stanovené požadavky. Pojištění produktu cestovního ruchu Pojištění podnikatelské činnosti obecně. Úrazové pojištění pro hosty (týká se zejména podnikatelů v agroturistice).

19 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice
Systém služeb pro podnikatele Informační, poradenské a vzdělávací služby Výstavy a veletrhy cestovního ruchu Státní program podpory cestovního ruchu LEADER ČR Operační programy ve vazbě na Strukturální fondy EU: Společný regionální operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Rozvoj lidských zdrojů


Stáhnout ppt "Kratochvil-1 8.4.2017 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice Ing. Marie Stříbrná Podnikatelské minimum a další aspekty Právní minimum Standard."

Podobné prezentace


Reklamy Google