Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice Ing. Marie Stříbrná Podnikatelské minimum a další aspekty n Právní minimum n Standard ubytovacích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice Ing. Marie Stříbrná Podnikatelské minimum a další aspekty n Právní minimum n Standard ubytovacích."— Transkript prezentace:

1 1 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice Ing. Marie Stříbrná Podnikatelské minimum a další aspekty n Právní minimum n Standard ubytovacích služeb n Hygienické a požární předpisy n Pojištění produktu cestovního ruchu n Systém služeb pro podnikatele

2 2 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice Právní minimum n Obchodní zákoník n Živnostenský zákon n Občanský zákoník n Zákon o dani z příjmů n Zákon o dani z přidané hodnoty n Zákon o dani silniční n Zákon o dani z nemovitosti n Zákon o místních poplatcích n Zákon správních poplatcích n Zákon o soudních poplatcích n Zákoník práce n Zákon o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění n Zákon o pojištění na sociálním zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti

3 3 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice Obchodník zákoník n Vymezuje osobní působnost zákona - určuje subjekty a objekty obchodně právních vztahu a vymezuje pojem „podnikání“. n Upravuje vztahy v obchodních společnostech, současně i kapitálové vztahy, a tím související např. podíl na řízení firmy, zastupování firmy apod. Živnostenský zákon n Obsahuje ustanovení týkající se rozdělení živností, živnostenského oprávnění, provozování většího počtu živností, odborné způsobilosti. Občanský zákoník n Definuje smlouvu o ubytování a odpovědnost za škodu způsobenou hostům ztrátou věcí uložených v místnostech, kde jsou ubytováni. n Definuje pojem kauce.

4 4 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice Zákon o dani z příjmů n Zákon řeší daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň ze závislé činnosti n Nemá vztah jen k podnikatelům a jejich případným společníků, ale také k zaměstnancům, pokud podnikatel vytvoří nové pracovní příležitosti. n Tento zákon je alfou-omegou podnikání, je ho třeba znát velmi důkladně! Zákon o dani z přidané hodnoty n Zákon definuje výši ročního obratu pro plátce DPH a základní a sníženou daň. n Poslední novela tohoto zákona se poněkud nevyvedla. A rozhodně neprospěla cestovnímu ruchu. Zákon o dani silniční n Platí pro všechny podnikatele, kteří užívají vozidlo pro svou podnikatelskou činnost a odepisují vozidlo jako hmotný statek nebo cestovné do nákladů.

5 5 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice Zákon o dani z nemovitosti n Vztahuje se na všechny stavby, které poplatník využívá k dosažení a udržení příjmů podléhajících daní z příjmů mimo obytných domů. n Pozemky se zdaňují podle druhů pozemků, jak jsou uvedeny v katastru nemovitostí. Zákon o místních poplatcích n Poplatky za ubytovací kapacity v rekreačních zařízeních a poplatky za rekreační pobyt se bezprostředně promítají do cen za ubytování a jsou jejich neovlivnitelnou částí oproti jiným nákladovým položkám. n Zákon v budoucnu zřejmě nahradí zákon o obecních daních, ale jeho dopad na ceny ubytování bude stejný. n V této souvislosti je třeba upozornit i na tzv.. ohlašovací povinnost - vedení „knihy hostů, resp. ubytovaných“.

6 6 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice Zákon o správních poplatcích a zákon o soudních poplatcích n Záměrně jsou zákony společně. n Sazebník správních poplatků (poplatek za vydání živnostenského listu a za vydání koncese). n Sazebník soudních poplatků (poplatek za zápis do obchodního rejstříku apod.) Zákoník práce n Velmi důležitý pro podnikatele, kteří vytvoří pracovní příležitost. n Práva zaměstnavatelů a zaměstnanců, bezpečnost práce, zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

7 7 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice n Zákon o pojištění na sociálním zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti n Zákony s sebou určitým způsobem souvisejí. n Technicky - mají stejný strop pro vyměřovací základ pojistného. n Systém zdravotní a sociální ochrany jak pro podnikatele, tak pro zaměstnance v nemoci a později ve stáří - dožijí-li se oba spokojeného důchodu.

8 8 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice Typy ubytovacích zařízení ve venkovské turistice n Kategorie ubytování v soukromí (pronájem místností, bytů, rodinných domů, rekreačních objektů - chalup, chat, srubů ap.) - ubytování ve stavbách, které neodpovídají kategoriím ubytovacích zařízení dle vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu n Kategorie: hotel, penzión (vyhláška MMR č. 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu) ò hotel - hromadné ubytovací zařízení (minimálně 10 pokojů určených k přechodnému ubytování) ò penzión - hromadné ubytovací zařízení (minimálně 5 pokojů určených k přechodnému ubytování) ò hotel i penzión mohou být součástí objektu, který slouží jinému účelu

9 9 Proč preferuje venkovská turistika ubytování v soukromí ? n Typický charakter venkovské turistiky ò decentralizované ubytování s omezenou kapacitou ò komorní, téměř rodinné zázemí ò pochopení pro individuální aktivity turistů ò ohleduplný vztah k přírodě a krajině n Těmto podmínkám plně vyhovuje právě kategorie ubytování v soukromí n Z kategorie hromadných ubytovacích zařízení je pak nejvhodnější kategorie penzión

10 10 Ubytování v soukromí - dobře zařízený byt nebo domek či chalupa

11 11 Ubytování v soukromí - dobře zařízený byt nebo domek či chalupa

12 12 Ubytování v soukromí - dobře zařízený byt nebo domek či chalupa

13 13 Stolování a stravování v penzionu

14 14 Stolování a stravování v penzionu

15 15 Stolování a stravování v penzionu

16 16 Stolování a stravování v penzionu

17 17 Typy služeb venkovské turistiky

18 18 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice n Hygienické předpisy n Vyplývají z požadavků na ubytovací standard, resp. standard stravovacích zařízení a z požadavků na vybavení hygienických zařízení. n Vyplatí se kontaktovat místně příslušnou hygienickou stanici. n Získat povolení k odběru vody (např. z vlastní studně), resp. k vypouštění odpadních vod od příslušného vodohospodářského orgánu. Odebíráte-li vodu s veřejného vodovodu, resp. vypouštíte odpadní vodu do veřejné kanalizace,jste povinni uzavřít smlouvu s příslušným podnikem, který obhospodařuje vodovody a kanalizace n Požární předpisy n Vyžádat si posudek požární ochrany a splnit stanovené požadavky. n Pojištění produktu cestovního ruchu n Pojištění podnikatelské činnosti obecně. n Úrazové pojištění pro hosty (týká se zejména podnikatelů v agroturistice).

19 19 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice Systém služeb pro podnikatele n Informační, poradenské a vzdělávací služby n Výstavy a veletrhy cestovního ruchu n Státní program podpory cestovního ruchu n LEADER ČR n Operační programy ve vazbě na Strukturální fondy EU: ò Společný regionální operační program ò Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství ò Rozvoj lidských zdrojů


Stáhnout ppt "1 Nezbytné znalosti podnikatele ve venkovské turistice Ing. Marie Stříbrná Podnikatelské minimum a další aspekty n Právní minimum n Standard ubytovacích."

Podobné prezentace


Reklamy Google