Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace zprávy Ing. David Novák Podklady Ing. Pavel Šuster Ing. Dalibor Plšek VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VYSOKÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace zprávy Ing. David Novák Podklady Ing. Pavel Šuster Ing. Dalibor Plšek VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VYSOKÉ."— Transkript prezentace:

1 Prezentace zprávy Ing. David Novák Podklady Ing. Pavel Šuster Ing. Dalibor Plšek VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Dílčí zpráva o řešení doktorského projektu GAČR 101/05/H018 v roce 2005 pro podporu studentů doktorských studijních programů - DSP 1

2 Cíle projektu CÍLE DOKTORSKÝCH PROJEKTŮ ●Podpora vědecké práce studentů DSP ●Podpora publikační činnosti a cestování studentů – kongresy, stáže ●Podpora ocenění studentů, umožňujícího jejich soustředění na práci ●Podpora včasného plnění studijních povinností – zkoušek, obhajob ●Podpora týmové práce, vzdělávání a zapojení studentů do řízení ●Podpora týmové práce, vzdělávání a zapojení studentů do řízení týmů ●Zajištění hospodárnosti provozu těchto zařízení ●Zajištění tepelné pohody pro člověka či vhodného prostředí pro technologické procesy ●Zajištění hospodárnosti zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci vhodnou regulací a senzory ●Zajištění hospodárnosti zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci efektivním využíváním energie v celých budovách CÍLE PROJEKTU GAČR 101/05/H018 – Výzkum a HOSPODÁRNOST ●Výzkum zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci 2

3 Personální obsazení projektu ČLENOVÉ VEDENÍ TÝMU ●Energetický ústav FSI VUT v Brně Doc. Pavelek, Prof. Jícha Doc. Janotková, Ing. Katolický ●Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně Doc. Švarc, Ing. Vdoleček (schválen výměnou za Ing. Jaroše) ●Ústav pozemního stavitelství FAST VUT v Brně Doc. Sedlák, Ing. Mohelníková TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI ●Laboratorní práce Studenti vyšších ročníků DSP - Ing. Jan Košner, Ing. Vladimír Krejčí Student DSP - Ing. Karel Krajča (externí student, hrazen z OON) ●Administrativní a technické práce Jitka Mikulášková, Karel Galandr Počty tvůrčích pracovníků projektu v roce 2005 byly v souladu s plánem a byly optimální. V projektu vyvíjený pomocník 3

4 Personální obsazení projektu FUNKCE STUDENTŮ V ŘEŠITELSKÉM TÝMU V ROCE 2005 ●Vedoucí projektu z řad studentů Ing. David Novák ●Vedoucí hodnotícího semináře Ing. Alena Bystřická Ing. Marek Scholler (změna) ●Zpracovatelé podkladů dílčí zprávy Ing. Pavel Šuster Ing. Dalibor Plšek ●Zpracovatelé internetových stránek Ing. Jan Košner Ing. David Novák ●Lektoři doplňujícího vzdělávání Ing. Jan Košner, Ing. David Novák Ing. Petr Gahura, Ing. Daniel Zuth (navíc) Ing. Lukáš Malásek (změna) Snažíme se zajistit Vaší pohodu 4

5 Personální obsazení projektu TÉMA 1 ――►Výzkum tepelného stavu klimatizovaných prostorů Ing. David NovákEÚ, 4. roč. Zkoušky - Plán 6, Hotovo 5, Letos 1 Státní zkouška: 2006 STUDENTI DSP – ŘEŠITELÉ TÉMAT PROJEKTU TÉMA 2 ――► Výzkum využití solární energie pro větrání Ing. Marek SchollerEÚ, 3. roč. Zkoušky - Plán 5, Hotovo 3, Letos 1 Státní zkouška: 2006 TÉMA 3 ――► Výzkum zesíleného štěrbinového odsávacího systému Ing. Lukáš MalásekEÚ, 3. roč. Zkoušky - Plán 6, Hotovo 3, Letos 0 Státní zkouška: 2006 5 TÉMA 4 ――►Vliv proudění okolního prostředí na účinnost lokálního odsávání Ing. Karel KrajčaEÚ, 3. roč. Zkoušky - Plán 6, Hotovo 3, Letos 0 (externí student)Státní zkouška: 2007

6 Personální obsazení projektu TÉMA 5 ――► Stabilita nelineárních systémů při regulaci stavu prostředí Ing. Petr GahuraÚAI, 4. roč. Zkoušky - Plán 7, Hotovo 7, Letos 1 Státní zkouška: 2005 Disertace 2006 TÉMA 6 ――►Hodnocení energetické náročnosti budov využívajících obnovitelné energie s pomocí simulace Ing. Pavel ŠusterFAST, 3.roč. Zkoušky - Plán 11, Hotovo 11, Letos 3 Státní zkouška: 2005 Disertace: 2007 TÉMA 7 ――►Výzkum vlivu dvojitých transparentních fasád na mikroklima v budovách Ing. Dalibor PlšekFAST, 3.roč. Zkoušky - Plán 11, Hotovo 11, Letos 3 Státní zkouška: 2005 Disertace: 2006 6 TÉMA 9 ――►Kompaktní senzory pro hodnocení tepelné pohody In: Analýza mechanických uzlů měřidel z pohledu zdrojů nejistot měření Ing. Daniel ZuthÚAI, 2. roč. Zkoušky - Plán 6, Hotovo 5, Letos 5 Státní zkouška: 2006

7 Personální obsazení projektu TÉMA 11 ――►Výzkum zaplavovacího větrání Ing. Alena BystřickáEÚ, 2. roč. Zkoušky - Plán 6, Hotovo 2, Letos 2 Státní zkouška: 2007 TÉMA 12 ――►Zefektivnění výpočtu stability nelineárních regulačních systémů v klimatizačních zařízeních Ing. Václav ChytilÚAI, 1. roč. Zkoušky - Plán 7, Hotovo 0, Letos 0 Státní zkouška: 2007 7 TÉMA 13 ――►Vliv dynamiky klimatických změn na tepelně vlhkostní a energetické vlastnosti... Ing.Tomáš HlavačkaFAST, 2.roč. Zkoušky - Plán 11, Hotovo 7, Letos 7 Státní zkouška: 2006 TÉMA 15 ――► Model lidského těla pro hodnocení tepelné pohody Ing. Roman MlčákEÚ, 1. roč. Zkoušky - Plán 6, Hotovo 0, Letos 0 (hrazen v projektuStátní zkouška: 2007 místo Ing. Krajči)

8 Personální obsazení projektu 8 TÉMA A ――►Experimentální výzkum proudění ve větraném prostoru Ing. Jan KošnerEÚ, 5. roč. Zkoušky - Plán 5, Hotovo 5, Letos 0 (student-technik)Státní zkouška: 1/2006 Disertace: 2007 TÉMA B ――►Výzkum zesílených vzduchotechnických odtahů Ing. Vladimír KrejčíEÚ, 6. roč. Zkoušky - Plán 6, Hotovo 6, Letos 0 (student-technik)Státní zkouška: 2004 Disertace: 2007 TÉMA 18 ――►Energetické hodnocení budov (nové téma, místo 8) Ing. Ondřej MišákFAST, 2. roč. Zkoušky - Plán 11, Hotovo 8, Letos 6 Státní zkouška: 2006 TÉMA 17 ――►Využití a validace simulačních nástrojů v nízkoenergetických domech s hybridním větracím systémem (místo tématu 10, student přešel do VC) Ing. Zdeněk DesEÚ, 2. roč. Zkoušky - Plán 6, Hotovo 3, Letos 3 KONČÍ STUDIUM A ODCHÁZÍ DO PRAXE

9 Výsledky řešení projektu Vědecké výsledky řešení projektu v roce 2005 obsahují: ●Výsledky řešení kontrolovatelných etap projektu ●Dílčí výsledky práce ve všech tématech projektu 9 Kontrolovatelné etapy (KE) jsou obhajovány na hodnotícím semináři projektu v závěru roku 2005, a to jednotlivě. Přehled kontrolovatelných etap je stručně uveden na dalších stránkách prezentace. Řešíme problémy hospodárnosti vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení

10 Přehled kontrolovatelných etap projektu ●Ing. Košner, Ing. Novák - Shromáždění experimentálních dat o rozložení rychlostí a turbulencí ve vzduchových proudech z vyústek, o objemových tocích a o přisávání vzduchu z okolí do proudu pro validaci numerických modelů ●Ing. Novák - Získání experimentálních podkladů pro optimální uspořádání a úpravy otopných těles s cílem zajistit vhodné rozložení teplot ve vytápěném prostoru ●Ing. Scholler - Vytvoření numerického modelu solárního komínu a parametrická studie provozu ●Ing. Malásek - Postavení a ověření experimentálního zařízení pro výzkum účinnosti zachycení škodlivin štěrbinovým sacím nástavcem typu REEXS ●Ing. Gahura - Vytvoření systému pro monitorování stavu prostředí přednáškového sálu 10

11 Přehled kontrolovatelných etap projektu ●Ing. Šuster - Stanovení výpočtových charakteristik tepelných zisků ze solárního záření v závislosti na klimatických podmínkách nízkoenergetických budov Dílčí výsledky práce ve všech tématech projektu, a to dle jednotlivých řešitelů z řad studentů DSP (i studentů DSP - techniků) jsou uvedeny na dalších stránkách prezentace. ●Ing. Plšek - Instalace měřicího systému provozních parametrů solární fasády ●Ing. Des - Vytvoření modelu nízkoenergetického domu s hybridním větracím systémem (nahrazuje původní KE tématu 10) Kontrolovatelná etapa doplněná na úvodním semináři řešitelů projektu ●Ing. Košner, Ing. Novák - Vyhotovení informačních a presentačních internetových stránek projektu 11

12 Akce GAČR: Konference v Miškolci, Setkání kateder v Blansku, Organizace semináře „Počítačové měření s ukázkami v laboratoři Akce GAČR: Konference v Miškolci, Setkání kateder v Blansku, Organizace semináře „Počítačové měření s ukázkami v laboratoři“ Téma 1 a KE - Ing. David NOVÁK Publikace v roce 2005: 2 x proceedings, 1 x sborník, 1 x jiné Uplatnění výsledků: ●Vyvinutý měřicí systém je využíván také v projektu Tandem ●Videozáznamy z měření se používají ve výuce Experimentálních metod Řešení projektu v roce 2005: ●Měření T-polí v reálné místnosti ●Měření T-polí v tepel. komorách ●Dosažení zlepšení rozložení teplot v místnosti vhodným uspořádáním parapetu Vizualizace proudění nad otopným tělesem 12 1. Výzkum tepelného stavu klimatizovaných prostorů

13 Akce GAČR: Konference Aberdeen, Konference Miskolc Ostatní akce: Stáž Aalborg (3 měsíce) Téma 2 a KE - Ing. Marek SCHOLLER Publikace v roce 2005: 2 x proceedings Uplatnění výsledků: Data získaná měřením solárního komínu se využívají jako podklady pro zpracování diplomových prací studentů Řešení projektu v roce 2005: ●Vytvoření numerického modelu solárního komínu ●Srovnání dvou modelů turbulence při řešení proudění solárním komínem ●Porovnání výsledků modelování s měřeními provedenými na solárním komínu umístěném na střeše laboratoře C3 v areálu FSI VUT v Brně 13 2. Výzkum využití solární energie pro větrání Solární komín na střeše laboratoře C3

14 Akce GAČR: Conference “Indoor Air Quality and Climate”, Beijing-China Ostatní akce: Stáž (6 měsíců) Aalborg, konference Aalborg-Dánsko Téma 3 a KE - Ing. Lukáš MALÁSEK Publikace v roce 2005: 1 x proceedings, 1 x jiné Uplatnění výsledků: Videozáznamy z měření a navržené zařízení se používají ve výuce Experimentálních metod II Řešení projektu v roce 2005: ●Návrh a realizace počítačového měření tlaků, teplot a koncentrací ve stávající měřicí trati ●Měření účinnosti zachycení metodou stopového plynu a měření rychlostních polí Laboratorní zařízení pro výzkum zesílených odsávacích systémů (REEXS) 14 3. Výzkum zesíleného štěrbinového odsávacího systému

15 Téma 4 - Ing. Karel KRAJČA Řešení projektu v roce 2005: ●Návrh a výroba zařízení pro generaci příčného proudu při výzkumu zesílených odsávacích systémů ●Proměření základních parametrů proudu tohoto zařízení ●Návrh a realizace úprav zařízení vycházejících z měření ●Vytvoření počítačového modelu zkoumané problematiky Schéma navrženého zařízení Grafické znázornění výsledků měření Vzdálenost od čela vyústky je 1m Modelový prostor pro počítačovou simulaci Modelový prostor pro počítačovou simulaci 15 4. Vliv proudění okolního prostředí na odsávání...

16 Akce GAČR: Organizace kurzu Monitorování a regulace stavu prostředí přednáškového sálu (na FSI VUT v Brně) Téma 5 a KE - Ing. Petr GAHURA Publikace v roce 2005: Teze disertace, Sylaby přednášky Uplatnění výsledků: Výsledky budou uplatněny v disertační práci podané v roce 2006 Řešení projektu v roce 2005: ●Seznámení se z výsledky a postupy pro určení stability nelineárních systémů při regulaci ●Práce na nových metodách určení stability nelineárních systémů při regulaci ●Porovnání obou metod a využití nových metod při regulaci stavu prostředí 16 5. Stabilita nelineárních systémů při regulaci...

17 Téma 6 a KE - Ing. Pavel ŠUSTER Uplatnění výsledků: ●Numerický model bude ověřován v závislosti na skutečných naměřených hodnotách. ●Výsledky projektu budou využity při výuce na FAST VUT v Brně (dva semináře) Řešení projektu v roce 2005: ●Numerické modelování energetické náročnosti vybraných systémů větrání a vytápění v závislosti na klimatických podmínkách. ●Posouzení kvality vnitřního prostředí zkoumaného objektu. ●Vyhodnocení množství energetických zisků v závislosti na konstrukčním řešení objektu. Simulace energetické náročnosti budov za použití klimatických referenčních dat v programu BSim (TSBi5) 17 6. Hodnocení energetické náročnosti budov... Publikace v roce 2005: 1 x jiné

18 Akce GAČR: Konference Solar 2005, Dunedin, New Zaeland Téma 7 a KE - Ing. Dalibor PLŠEK Publikace v roce 2005: 1 x proceedings, 1 x sborník, 1 x jiné Uplatnění výsledků: Rozšíření souboru dat o provozu solárních systémů. Využití ve výuce. Řešení projektu v roce 2005: ●Instalace měřicího systému na reálných stavbách s jednoduchou a dvojitou solární fasádou za účelem měření teplot ●Zpracování experimentálních dat ●Vytvoření modelu segmentu dvojité transparentní fasády v měřítku (M1:2) za účelem měření parametrů proudění - rychlostí a teplotních polí (spolu s FSI) Průběh teplot na jednoduché transparentní fasádě Slunečný den, 21.březen 2005 18 7. Výzkum vlivu dvojitých transparentních fasád...

19 Akce GAČR: Účast na konferenci v Bratislavě Téma 9 - Ing. Daniel ZUTH Publikace v roce 2005: 1 x sborník, 1 x jiné Řešení projektu v roce 2005: ●Vytvoření programu v Labview pro testování snímačů tepelné pohody ●Měření teplot a hustot tepelného toku snímačem HFS-4 pomocí zhotoveného programu ●Testování snímačů v kombinaci s topnými tělesy SRFG-101/10 a KH-103/10 Snímač HFS-4 Naměřené hodnoty v Labview 19 Program v Labview 9. Kompaktní senzory pro hodnocení tepelné pohody

20 Akce GAČR: Konference v Blansku, Organizace hodnotícího semináře projektu Téma 11 - Ing. Alena BYSTŘICKÁ Publikace v roce 2005: Sborník ze Setkání kateder hydromechaniky a termomechaniky Řešení projektu v roce 2005: ●Návrh zařízení pro výzkum zaplavovacího větrání ●Sestavení a kompletace větracího systému ●Návrh metod měření teplotních a rychlostních polí ve větraném prostoru Návrh vzduchotechniky pro výzkum zaplavovacího větrání Velkoplošná vyústka 20 11. Výzkum zaplavovacího větrání

21 Téma 12 - Ing. Václav CHYTIL Uplatnění výsledků: ●Byla navržena laboratorní úloha pro výuku Řešení projektu v roce 2005: ●Ověření možností využití LAN/Internetu v regulační smyčce klimat. zařízení ●Návrh a realizace modelu soustavy ●Vytvoření OPC serveru ●WWW server přístupný podle uživatelských práv Schéma zapojení s DataLab IO a Pt100 Publikace v roce 2005: Diplomová práce Regulace se zatíženým Internetovým spojením 21 12. Zefektivnění výpočtu stability regulačních systémů...

22 Uplatnění výsledků: Výsledky získané při modelování tepelných vlastností referenční budovy v uvedeném softwaru budou použity pro porovnání s naměřenými hodnotami Řešení projektu v roce 2005: Modelování tepelných vlastností referenční budovy v programu Bsim 22 Téma 13 - Ing. Tomáš HLAVAČKA 13. Vliv dynamiky klimatických změn... Publikace v roce 2005: 1 x sborník Schéma modelované budovy

23 Téma 15 - Ing. Roman MLČÁK Uplatnění výsledků: ●Měřicí metodika se využila ke stanovení zatížení svalových skupin u začátečníka a pokročilého cvičence ve spolupráci s CESA VUT v Brně ●Uplatnění termogramů ve výuce studentů z předmětu Termomechanika a Experimentální metody I, II. Řešení projektu v roce 2005: ●Rozbor problematiky fyziologie a metabolických pochodů člověka ●Studium literatury k problematice stanovení parametrů pro vyvíjený model lidského těla ●Návrh termovizního měření během definovaného zatěžování subjektu ●Návrh měření teplot lidského těla při různých činnostech 23 15. Model lidského těla pro hodnocení tepelné pohody Termovizní měření pokročilého cvičence Publikace v roce 2005: 1 x jiné

24 Akce GAČR: Konference kateder termomechaniky a mechaniky tekutin, Blansko, ČR Téma 17 a KE - Ing. Zdeněk DES Publikace v roce 2005: 1 x publikace ve sborníku Řešení projektu v roce 2005: ●Vytvoření numerického modelu nízkoenergetického domu ●Simulace spotřeby tepla v nízkoenergetickém domě ●Porovnání výsledků simulace s naměřenými hodnotami ●Doplnění numerického modelu o hybridní větrací systém ●Analýza získaných dat Nízkoenergetický dům odboru termomechaniky a techniky prostředí na FSI VUT v Brně 24 17. Využití a validace simulačních nástrojů v domech...

25 Téma 18 - Ing. Ondřej MIŠÁK 25 18. Energetické hodnocení budov Publikace v roce 2005: 1 x sborník Uplatnění výsledků: Přednáška o problematice výpočtového programu Bsim (na FAST VUT) Řešení projektu v roce 2005: ●Zpracování dílčích studií pro energetické hodnocení budov (Vyhodnocení tepelných ztrát a zisků budov a návrh opatření na snížení jejich energetické náročnosti) ●Porovnávání variant nízkoenergetických řešení stávajících budov s použitím dánského programu Bsim (Building Simulation computer program), pro klimatická data ČR ●Studie omezení spotřeby fosilních paliv pro energetické účely posuzovaných budov a posouzení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie v budovách (především energie slunečního záření) Ostatní akce: Konference Juniorstav 2005, FAST VUT v Brně

26 Akce GAČR: Organizace semináře „Měření rychlostí proudění pomocí systému PIV“ Téma A a KE - Ing. Jan KOŠNER Uplatnění výsledků: ●Podklady pro numerické modelování proudění ●Podklady pro hlubší teoretický rozbor problému ●Využití výsledků měření ve výuce předmětu Experimentální metody Řešení projektu v roce 2005: ●Výzkum rozložení rychlostních polí v proudu vzduchu pomocí soustavy žárových anemometrů ●Analýza objemových toků v proudu vzduchu pomocí PIV ●Analýza přisávání vzduchu Vektorové rychlostní pole plochého proudu 26 A. Experimentální výzkum proudění... Publikace v roce 2005: 2 x jiné

27 Téma B - Ing. Vladimír KREJČÍ 27 B. Výzkum zesílených vzduchotechnických odtahů Publikace v roce 2005: 1 x proceedings Řešení projektu v roce 2005: ●Počítačové modelování různých vzájemných konfigurací nástavce a překážky (různá vzdálenost, velikost překážky, odklon nástavce od svislého směru apod.) ●Výzkum nestabilních a neúčinných provozních režimů nástavce Nestabilní režim nástavce v důsledku blízké překážky Snížení odsávacího účinku deformováním radiálního proudu vzduchu překážkou - Zobrazení pohybu nehmotných částic

28 KE - Ing. Jan KOŠNER, Ing. David NOVÁK Uplatnění výsledků: ●Informační zdroj pro všechny účastníky projektu ●Prezentace výsledků řešení projektu ●Centrální správa elektronických verzí všech souvisejících dokumentů ●Rozesílání informačních e-mailů všem členům řešitelského týmu Řešení projektu v roce 2005: ●Vývoj informačních a prezentačních internetových stránek projektu ●Sjednocení formátu všech souvisejících elektronických podkladů Informační náhled na internetovou prezentaci projektu http://ottp.fme.vutbr.cz/gacr05 28 Vyhotovení internetových stránek projektu GAČR Publikace v roce 2005: 1 x www

29 Společné aktivity studentů DSP SPOLEČNÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY: Výstupem jsou sylaby a prezentace 5. 5. 2005 - Ing. Novák: Počítačové měření s ukázkami v laboratoři 12. 5. 2005 - Ing. Košner: Měření rychlostí proudění pomocí PIV s ukázkami v laboratoři 29 25. 10. 2005 - Ing. Malásek: Výzkum zesíleného štěrbinového odsávacího systému (náhradní téma) 1. 11. 2005 - Ing. Gahura: Vizualizace systému METASYS pro řízení technologických procesů na internetu 8. 11. 2005 - Ing. Zuth: Nejistoty měření Seminář Ing. Nováka Seminář Ing. Košnera 3. 2. 2005 - ÚVODNÍ SEMINÁŘ 15. 12. 2005 - HODNOTÍCÍ SEMINÁŘ

30 Společné aktivity studentů DSP SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ AKTIVITY - z iniciativy studentů ●Vývoj čidel pro měření tepelného stavu prostředí - ÚAI konstrukce a výroba čidel, EÚ cejchování a stanovení pracovních parametrů čidel ●Výzkum proudění ve dvojitých fasádách - FAST konstrukce a výroba modelu, EÚ vizualizace proudění a měření rychlostí proudění ●Příprava podkladů, simulačního modelu a potřebného vybavení pro energetické hodnocení referenčního objektu - studenti FAST 30 DALŠÍ AKTIVITY ●Veletrhy - Strojírenský (Brno). Stavební (Brno). Aqua-therm (Praha). ●Exkurze ve firmě Atrea Jablonec nad Nisou. ●Konference - Juniorstav (FAST). Pasivní domy (Kongres. centrum). ●Seminář Low Energy Buildings, New directive for energy saving in EU (na FAST). ●Semináře firem - VELTA (na FSI). Future. National instrument. ●Semináře Společnosti pro techniku prostředí. ●Rozpravy a obhajoby projektů na ústavech.

31 Čerpání finančních prostředků VĚCNÉ PROSTŘEDKY Část cestovného převedena po schválení GAČR na Provozní náklady ●Provozní náklady - Anemometry. Prandtlova trubice. Manometr. Zařízení pro měření energetických výdejů. Ventilátor. Uzly clusteru. PC prvky. Materiál na snímače tepelné pohody, model fasády a prvky pro vizualizační experimenty. Příručka. ●Cestovné studentů na konference – 3 x Česká republika. 1 x Slovensko. 2 x Maďarsko. 1 x Skotsko. 1 x Čína. 1 x Nový Zéland. MZDOVÉ PROSTŘEDKY Uvedené změny byly schváleny GAČR ●Mzdy studentů - Dle plánu (ale Ing. Krajča  Ing. Mlčák) ●Odměny vedení týmu - Dle plánu (ale Ing. Jaroš  Ing. Vdoleček) ●Odměny techniků - Vypláceny dle plánu (ale 5 techniků  4 technici) ●OON - Měření příčného proudu (Ing. Krajča). Zpracování výsledků měření. Konzultace měření stavu prostředí. 31

32 Závěr ●Na projektu pracovalo 13 interních a 1 externí student DSP, 4 technici a 8 členů vedení týmu. ●Studenti složili v roce 2005 32 zkoušek, 3 státní zkoušky a Ing. Gahura podá svou disertační práci v polovině roku 2006. ●Studenti se podíleli na vedení a organizaci projektu, zabezpečili 4+1 společných kurzů doplňujícího vzdělávání a nad plán rozvinuli 3 nové společné výzkumné aktivity. ●Cíle kontrolovatelných etap i dílčí cíle ve všech 14 stěžejních tématech projektu v roce 2005 byly splněny. ●Studenti publikovali 7 x ve sbornících konferencí v anglickém jazyce, 6 x ve sbornících z konferencí v češtině a 12 x měli jiné publikace. ●Finanční prostředky byly čerpány účelně a dle plánu. Termovizní měření 32 ●Výsledky řešení projektu jsou aplikovány ve výuce. Vyvíjené zařízení lze použít i pro jiné projekty. Ověřené principy se využívají v praxi.

33 Kontakt Internetové stránky projektu: http://ottp.fme.vutbr.cz/gacr05 Odpovědný řešitel projektu - Doc. Ing. Milan Pavelek, CSc. E-mail: pavelek@fme.vutbr.cz Vedoucí projektu z řad studentů - Ing. David Novák E-mail: novak@eu.fme.vutbr.cz 33 Vybavení pracoviště řešitelů Experimentálnídům Solární komín Termovize Přístroje


Stáhnout ppt "Prezentace zprávy Ing. David Novák Podklady Ing. Pavel Šuster Ing. Dalibor Plšek VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VYSOKÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google