Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ"— Transkript prezentace:

1 VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Dílčí zpráva o řešení doktorského projektu GAČR 101/05/H018 v roce 2005 pro podporu studentů doktorských studijních programů - DSP Prezentace zprávy Ing. David Novák Podklady Ing. Pavel Šuster Ing. Dalibor Plšek 1

2 Cíle projektu CÍLE DOKTORSKÝCH PROJEKTŮ
Podpora vědecké práce studentů DSP Podpora publikační činnosti a cestování studentů – kongresy, stáže Podpora ocenění studentů, umožňujícího jejich soustředění na práci Podpora včasného plnění studijních povinností – zkoušek, obhajob Podpora týmové práce, vzdělávání a zapojení studentů do řízení týmů Zajištění hospodárnosti provozu těchto zařízení Zajištění tepelné pohody pro člověka či vhodného prostředí pro technologické procesy Zajištění hospodárnosti zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci vhodnou regulací a senzory Zajištění hospodárnosti zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci efektivním využíváním energie v celých budovách CÍLE PROJEKTU GAČR 101/05/H018 – Výzkum a HOSPODÁRNOST Výzkum zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci 2

3 Personální obsazení projektu
Počty tvůrčích pracovníků projektu v roce 2005 byly v souladu s plánem a byly optimální. V projektu vyvíjený pomocník ČLENOVÉ VEDENÍ TÝMU Energetický ústav FSI VUT v Brně Doc. Pavelek, Prof. Jícha Doc. Janotková, Ing. Katolický Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně Doc. Švarc, Ing. Vdoleček (schválen výměnou za Ing. Jaroše) Ústav pozemního stavitelství FAST VUT v Brně Doc. Sedlák, Ing. Mohelníková TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI Laboratorní práce Studenti vyšších ročníků DSP - Ing. Jan Košner, Ing. Vladimír Krejčí Student DSP - Ing. Karel Krajča (externí student, hrazen z OON) Administrativní a technické práce Jitka Mikulášková, Karel Galandr 3

4 Personální obsazení projektu
FUNKCE STUDENTŮ V ŘEŠITELSKÉM TÝMU V ROCE 2005 Vedoucí projektu z řad studentů Ing. David Novák Snažíme se zajistit Vaší pohodu Vedoucí hodnotícího semináře Ing. Alena Bystřická Ing. Marek Scholler (změna) Zpracovatelé podkladů dílčí zprávy Ing. Pavel Šuster Ing. Dalibor Plšek Zpracovatelé internetových stránek Ing. Jan Košner Ing. David Novák Lektoři doplňujícího vzdělávání Ing. Jan Košner, Ing. David Novák Ing. Petr Gahura, Ing. Daniel Zuth (navíc) Ing. Lukáš Malásek (změna) 4

5 Personální obsazení projektu
STUDENTI DSP – ŘEŠITELÉ TÉMAT PROJEKTU TÉMA 1 ――► Výzkum tepelného stavu klimatizovaných prostorů Ing. David Novák EÚ, 4. roč. Zkoušky - Plán 6, Hotovo 5, Letos 1 Státní zkouška: 2006 TÉMA 2 ――► Výzkum využití solární energie pro větrání Ing. Marek Scholler EÚ, 3. roč. Zkoušky - Plán 5, Hotovo 3, Letos 1 Státní zkouška: 2006 TÉMA 3 ――► Výzkum zesíleného štěrbinového odsávacího systému Ing. Lukáš Malásek EÚ, 3. roč. Zkoušky - Plán 6, Hotovo 3, Letos 0 Státní zkouška: 2006 TÉMA 4 ――► Vliv proudění okolního prostředí na účinnost lokálního odsávání Ing. Karel Krajča EÚ, 3. roč. Zkoušky - Plán 6, Hotovo 3, Letos 0 (externí student) Státní zkouška: 2007 5

6 Personální obsazení projektu
TÉMA 5 ――► Stabilita nelineárních systémů při regulaci stavu prostředí Ing. Petr Gahura ÚAI, 4. roč. Zkoušky - Plán 7, Hotovo 7, Letos 1 Státní zkouška: Disertace 2006 TÉMA 6 ――► Hodnocení energetické náročnosti budov využívajících obnovitelné energie s pomocí simulace Ing. Pavel Šuster FAST, 3.roč. Zkoušky - Plán 11, Hotovo 11, Letos 3 Státní zkouška: Disertace: 2007 TÉMA 7 ――► Výzkum vlivu dvojitých transparentních fasád na mikroklima v budovách Ing. Dalibor Plšek FAST, 3.roč. Zkoušky - Plán 11, Hotovo 11, Letos 3 Státní zkouška: Disertace: 2006 TÉMA 9 ――► Kompaktní senzory pro hodnocení tepelné pohody In: Analýza mechanických uzlů měřidel z pohledu zdrojů nejistot měření Ing. Daniel Zuth ÚAI, 2. roč. Zkoušky - Plán 6, Hotovo 5, Letos 5 Státní zkouška: 2006 6

7 Personální obsazení projektu
TÉMA 11 ――► Výzkum zaplavovacího větrání Ing. Alena Bystřická EÚ, 2. roč. Zkoušky - Plán 6, Hotovo 2, Letos 2 Státní zkouška: 2007 TÉMA 12 ――► Zefektivnění výpočtu stability nelineárních regulačních systémů v klimatizačních zařízeních Ing. Václav Chytil ÚAI, 1. roč. Zkoušky - Plán 7, Hotovo 0, Letos 0 Státní zkouška: 2007 TÉMA 13 ――► Vliv dynamiky klimatických změn na tepelně vlhkostní a energetické vlastnosti ... Ing.Tomáš Hlavačka FAST, 2.roč. Zkoušky - Plán 11, Hotovo 7, Letos 7 Státní zkouška: 2006 TÉMA 15 ――► Model lidského těla pro hodnocení tepelné pohody Ing. Roman Mlčák EÚ, 1. roč. Zkoušky - Plán 6, Hotovo 0, Letos 0 (hrazen v projektu Státní zkouška: 2007 místo Ing. Krajči) 7

8 Personální obsazení projektu
TÉMA 17 ――► Využití a validace simulačních nástrojů v nízkoenergetických domech s hybridním větracím systémem (místo tématu 10, student přešel do VC) Ing. Zdeněk Des EÚ, 2. roč. Zkoušky - Plán 6, Hotovo 3, Letos 3 KONČÍ STUDIUM A ODCHÁZÍ DO PRAXE TÉMA 18 ――► Energetické hodnocení budov (nové téma, místo 8) Ing. Ondřej Mišák FAST, 2. roč. Zkoušky - Plán 11, Hotovo 8, Letos 6 Státní zkouška: 2006 TÉMA A ――► Experimentální výzkum proudění ve větraném prostoru Ing. Jan Košner EÚ, 5. roč. Zkoušky - Plán 5, Hotovo 5, Letos 0 (student-technik) Státní zkouška: 1/2006 Disertace: 2007 TÉMA B ――► Výzkum zesílených vzduchotechnických odtahů Ing. Vladimír Krejčí EÚ, 6. roč. Zkoušky - Plán 6, Hotovo 6, Letos 0 (student-technik) Státní zkouška: Disertace: 2007 8

9 Výsledky řešení projektu
Vědecké výsledky řešení projektu v roce 2005 obsahují: Výsledky řešení kontrolovatelných etap projektu Dílčí výsledky práce ve všech tématech projektu Kontrolovatelné etapy (KE) jsou obhajovány na hodnotícím semináři projektu v závěru roku 2005, a to jednotlivě. Přehled kontrolovatelných etap je stručně uveden na dalších stránkách prezentace. Řešíme problémy hospodárnosti vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení 9

10 Přehled kontrolovatelných etap projektu
Ing. Košner, Ing. Novák - Shromáždění experimentálních dat o rozložení rychlostí a turbulencí ve vzduchových proudech z vyústek, o objemových tocích a o přisávání vzduchu z okolí do proudu pro validaci numerických modelů Ing. Novák - Získání experimentálních podkladů pro optimální uspořádání a úpravy otopných těles s cílem zajistit vhodné rozložení teplot ve vytápěném prostoru Ing. Scholler - Vytvoření numerického modelu solárního komínu a parametrická studie provozu Ing. Malásek - Postavení a ověření experimentálního zařízení pro výzkum účinnosti zachycení škodlivin štěrbinovým sacím nástavcem typu REEXS Ing. Gahura - Vytvoření systému pro monitorování stavu prostředí přednáškového sálu 10

11 Přehled kontrolovatelných etap projektu
Ing. Šuster - Stanovení výpočtových charakteristik tepelných zisků ze solárního záření v závislosti na klimatických podmínkách nízkoenergetických budov Ing. Plšek - Instalace měřicího systému provozních parametrů solární fasády Ing. Des - Vytvoření modelu nízkoenergetického domu s hybridním větracím systémem (nahrazuje původní KE tématu 10) Kontrolovatelná etapa doplněná na úvodním semináři řešitelů projektu Ing. Košner, Ing. Novák - Vyhotovení informačních a presentačních internetových stránek projektu Dílčí výsledky práce ve všech tématech projektu, a to dle jednotlivých řešitelů z řad studentů DSP (i studentů DSP - techniků) jsou uvedeny na dalších stránkách prezentace. 11

12 Téma 1 a KE - Ing. David NOVÁK
1. Výzkum tepelného stavu klimatizovaných prostorů Řešení projektu v roce 2005: Měření T-polí v reálné místnosti Měření T-polí v tepel. komorách Dosažení zlepšení rozložení teplot v místnosti vhodným uspořádáním parapetu Publikace v roce 2005: 2 x proceedings, 1 x sborník, 1 x jiné Uplatnění výsledků: Vyvinutý měřicí systém je využíván také v projektu Tandem Videozáznamy z měření se používají ve výuce Experimentálních metod Vizualizace proudění nad otopným tělesem Akce GAČR: Konference v Miškolci, Setkání kateder v Blansku, Organizace semináře „Počítačové měření s ukázkami v laboratoři“ 12

13 Téma 2 a KE - Ing. Marek SCHOLLER
2. Výzkum využití solární energie pro větrání Řešení projektu v roce 2005: Vytvoření numerického modelu solárního komínu Srovnání dvou modelů turbulence při řešení proudění solárním komínem Porovnání výsledků modelování s měřeními provedenými na solárním komínu umístěném na střeše laboratoře C3 v areálu FSI VUT v Brně Solární komín na střeše laboratoře C3 Publikace v roce 2005: 2 x proceedings Uplatnění výsledků: Data získaná měřením solárního komínu se využívají jako podklady pro zpracování diplomových prací studentů Akce GAČR: Konference Aberdeen, Konference Miskolc Ostatní akce: Stáž Aalborg (3 měsíce) 13

14 Téma 3 a KE - Ing. Lukáš MALÁSEK
3. Výzkum zesíleného štěrbinového odsávacího systému Řešení projektu v roce 2005: Návrh a realizace počítačového měření tlaků, teplot a koncentrací ve stávající měřicí trati Měření účinnosti zachycení metodou stopového plynu a měření rychlostních polí Publikace v roce 2005: 1 x proceedings, 1 x jiné Laboratorní zařízení pro výzkum zesílených odsávacích systémů (REEXS) Uplatnění výsledků: Videozáznamy z měření a navržené zařízení se používají ve výuce Experimentálních metod II Akce GAČR: Conference “Indoor Air Quality and Climate”, Beijing-China Ostatní akce: Stáž (6 měsíců) Aalborg, konference Aalborg-Dánsko 14

15 4. Vliv proudění okolního prostředí na odsávání ...
Téma 4 - Ing. Karel KRAJČA 4. Vliv proudění okolního prostředí na odsávání ... Modelový prostor pro počítačovou simulaci Grafické znázornění výsledků měření Vzdálenost od čela vyústky je 1m Schéma navrženého zařízení Řešení projektu v roce 2005: Návrh a výroba zařízení pro generaci příčného proudu při výzkumu zesílených odsávacích systémů Proměření základních parametrů proudu tohoto zařízení Návrh a realizace úprav zařízení vycházejících z měření Vytvoření počítačového modelu zkoumané problematiky 15

16 Téma 5 a KE - Ing. Petr GAHURA
5. Stabilita nelineárních systémů při regulaci ... Řešení projektu v roce 2005: Seznámení se z výsledky a postupy pro určení stability nelineárních systémů při regulaci Práce na nových metodách určení stability nelineárních systémů při regulaci Porovnání obou metod a využití nových metod při regulaci stavu prostředí Publikace v roce 2005: Teze disertace, Sylaby přednášky Uplatnění výsledků: Výsledky budou uplatněny v disertační práci podané v roce 2006 Akce GAČR: Organizace kurzu Monitorování a regulace stavu prostředí přednáškového sálu (na FSI VUT v Brně) 16

17 Téma 6 a KE - Ing. Pavel ŠUSTER
6. Hodnocení energetické náročnosti budov ... Řešení projektu v roce 2005: Numerické modelování energetické náročnosti vybraných systémů větrání a vytápění v závislosti na klimatických podmínkách. Posouzení kvality vnitřního prostředí zkoumaného objektu. Vyhodnocení množství energetických zisků v závislosti na konstrukčním řešení objektu. Publikace v roce 2005: 1 x jiné Uplatnění výsledků: Numerický model bude ověřován v závislosti na skutečných naměřených hodnotách. Výsledky projektu budou využity při výuce na FAST VUT v Brně (dva semináře) Simulace energetické náročnosti budov za použití klimatických referenčních dat v programu BSim (TSBi5) 17

18 Téma 7 a KE - Ing. Dalibor PLŠEK
7. Výzkum vlivu dvojitých transparentních fasád ... Řešení projektu v roce 2005: Instalace měřicího systému na reálných stavbách s jednoduchou a dvojitou solární fasádou za účelem měření teplot Zpracování experimentálních dat Vytvoření modelu segmentu dvojité transparentní fasády v měřítku (M1:2) za účelem měření parametrů proudění - rychlostí a teplotních polí (spolu s FSI) Průběh teplot na jednoduché transparentní fasádě Slunečný den, 21.březen 2005 Publikace v roce 2005: 1 x proceedings, 1 x sborník, 1 x jiné Uplatnění výsledků: Rozšíření souboru dat o provozu solárních systémů. Využití ve výuce. Akce GAČR: Konference Solar 2005, Dunedin, New Zaeland 18

19 9. Kompaktní senzory pro hodnocení tepelné pohody
Téma 9 - Ing. Daniel ZUTH 9. Kompaktní senzory pro hodnocení tepelné pohody Řešení projektu v roce 2005: Vytvoření programu v Labview pro testování snímačů tepelné pohody Měření teplot a hustot tepelného toku snímačem HFS-4 pomocí zhotoveného programu Testování snímačů v kombinaci s topnými tělesy SRFG-101/10 a KH-103/10 Program v Labview Publikace v roce 2005: 1 x sborník, 1 x jiné Naměřené hodnoty v Labview Snímač HFS-4 Akce GAČR: Účast na konferenci v Bratislavě 19

20 Téma 11 - Ing. Alena BYSTŘICKÁ
11. Výzkum zaplavovacího větrání Řešení projektu v roce 2005: Návrh zařízení pro výzkum zaplavovacího větrání Sestavení a kompletace větracího systému Návrh metod měření teplotních a rychlostních polí ve větraném prostoru Návrh vzduchotechniky pro výzkum zaplavovacího větrání Publikace v roce 2005: Sborník ze Setkání kateder hydromechaniky a termomechaniky Velkoplošná vyústka Akce GAČR: Konference v Blansku, Organizace hodnotícího semináře projektu 20

21 Téma 12 - Ing. Václav CHYTIL
12. Zefektivnění výpočtu stability regulačních systémů ... Řešení projektu v roce 2005: Ověření možností využití LAN/Internetu v regulační smyčce klimat. zařízení Návrh a realizace modelu soustavy Vytvoření OPC serveru WWW server přístupný podle uživatelských práv Schéma zapojení s DataLab IO a Pt100 Publikace v roce 2005: Diplomová práce Regulace se zatíženým Internetovým spojením Uplatnění výsledků: Byla navržena laboratorní úloha pro výuku 21

22 Téma 13 - Ing. Tomáš HLAVAČKA
13. Vliv dynamiky klimatických změn ... Řešení projektu v roce 2005: Modelování tepelných vlastností referenční budovy v programu Bsim Publikace v roce 2005: 1 x sborník Uplatnění výsledků: Výsledky získané při modelování tepelných vlastností referenční budovy v uvedeném softwaru budou použity pro porovnání s naměřenými hodnotami Schéma modelované budovy 22

23 15. Model lidského těla pro hodnocení tepelné pohody
Téma 15 - Ing. Roman MLČÁK 15. Model lidského těla pro hodnocení tepelné pohody Řešení projektu v roce 2005: Rozbor problematiky fyziologie a metabolických pochodů člověka Studium literatury k problematice stanovení parametrů pro vyvíjený model lidského těla Návrh termovizního měření během definovaného zatěžování subjektu Návrh měření teplot lidského těla při různých činnostech Publikace v roce 2005: 1 x jiné Termovizní měření pokročilého cvičence Uplatnění výsledků: Měřicí metodika se využila ke stanovení zatížení svalových skupin u začátečníka a pokročilého cvičence ve spolupráci s CESA VUT v Brně Uplatnění termogramů ve výuce studentů z předmětu Termomechanika a Experimentální metody I, II. 23

24 Téma 17 a KE - Ing. Zdeněk DES
17. Využití a validace simulačních nástrojů v domech ... Řešení projektu v roce 2005: Vytvoření numerického modelu nízkoenergetického domu Simulace spotřeby tepla v nízkoenergetickém domě Porovnání výsledků simulace s naměřenými hodnotami Doplnění numerického modelu o hybridní větrací systém Analýza získaných dat Nízkoenergetický dům odboru termomechaniky a techniky prostředí na FSI VUT v Brně Publikace v roce 2005: 1 x publikace ve sborníku Akce GAČR: Konference kateder termomechaniky a mechaniky tekutin, Blansko, ČR 24

25 18. Energetické hodnocení budov
Téma 18 - Ing. Ondřej MIŠÁK 18. Energetické hodnocení budov Řešení projektu v roce 2005: Zpracování dílčích studií pro energetické hodnocení budov (Vyhodnocení tepelných ztrát a zisků budov a návrh opatření na snížení jejich energetické náročnosti) Porovnávání variant nízkoenergetických řešení stávajících budov s použitím dánského programu Bsim (Building Simulation computer program), pro klimatická data ČR Studie omezení spotřeby fosilních paliv pro energetické účely posuzovaných budov a posouzení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie v budovách (především energie slunečního záření) Publikace v roce 2005: 1 x sborník Uplatnění výsledků: Přednáška o problematice výpočtového programu Bsim (na FAST VUT) Ostatní akce: Konference Juniorstav 2005, FAST VUT v Brně 25

26 Téma A a KE - Ing. Jan KOŠNER
A. Experimentální výzkum proudění ... Řešení projektu v roce 2005: Výzkum rozložení rychlostních polí v proudu vzduchu pomocí soustavy žárových anemometrů Analýza objemových toků v proudu vzduchu pomocí PIV Analýza přisávání vzduchu Publikace v roce 2005: 2 x jiné Uplatnění výsledků: Podklady pro numerické modelování proudění Podklady pro hlubší teoretický rozbor problému Využití výsledků měření ve výuce předmětu Experimentální metody Vektorové rychlostní pole plochého proudu Akce GAČR: Organizace semináře „Měření rychlostí proudění pomocí systému PIV“ 26

27 Téma B - Ing. Vladimír KREJČÍ
B. Výzkum zesílených vzduchotechnických odtahů Řešení projektu v roce 2005: Počítačové modelování různých vzájemných konfigurací nástavce a překážky (různá vzdálenost, velikost překážky, odklon nástavce od svislého směru apod.) Výzkum nestabilních a neúčinných provozních režimů nástavce Nestabilní režim nástavce v důsledku blízké překážky Publikace v roce 2005: 1 x proceedings Snížení odsávacího účinku deformováním radiálního proudu vzduchu překážkou - Zobrazení pohybu nehmotných částic 27

28 KE - Ing. Jan KOŠNER, Ing. David NOVÁK
Vyhotovení internetových stránek projektu GAČR Řešení projektu v roce 2005: Vývoj informačních a prezentačních internetových stránek projektu Sjednocení formátu všech souvisejících elektronických podkladů Publikace v roce 2005: 1 x www Uplatnění výsledků: Informační zdroj pro všechny účastníky projektu Prezentace výsledků řešení projektu Centrální správa elektronických verzí všech souvisejících dokumentů Rozesílání informačních ů všem členům řešitelského týmu Informační náhled na internetovou prezentaci projektu 28

29 Společné aktivity studentů DSP
ÚVODNÍ SEMINÁŘ SPOLEČNÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY: Výstupem jsou sylaby a prezentace Ing. Novák: Počítačové měření s ukázkami v laboratoři Ing. Košner: Měření rychlostí proudění pomocí PIV s ukázkami v laboratoři Seminář Ing. Nováka Ing. Malásek: Výzkum zesíleného štěrbinového odsávacího systému (náhradní téma) Ing. Gahura: Vizualizace systému METASYS pro řízení technologických procesů na internetu Ing. Zuth: Nejistoty měření Seminář Ing. Košnera HODNOTÍCÍ SEMINÁŘ 29

30 Společné aktivity studentů DSP
SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ AKTIVITY - z iniciativy studentů Vývoj čidel pro měření tepelného stavu prostředí - ÚAI konstrukce a výroba čidel, EÚ cejchování a stanovení pracovních parametrů čidel Výzkum proudění ve dvojitých fasádách - FAST konstrukce a výroba modelu, EÚ vizualizace proudění a měření rychlostí proudění Příprava podkladů, simulačního modelu a potřebného vybavení pro energetické hodnocení referenčního objektu - studenti FAST DALŠÍ AKTIVITY Veletrhy - Strojírenský (Brno). Stavební (Brno). Aqua-therm (Praha). Exkurze ve firmě Atrea Jablonec nad Nisou. Konference - Juniorstav (FAST). Pasivní domy (Kongres. centrum). Seminář Low Energy Buildings, New directive for energy saving in EU (na FAST). Semináře firem - VELTA (na FSI). Future. National instrument. Semináře Společnosti pro techniku prostředí. Rozpravy a obhajoby projektů na ústavech. 30

31 Čerpání finančních prostředků
VĚCNÉ PROSTŘEDKY Část cestovného převedena po schválení GAČR na Provozní náklady Provozní náklady - Anemometry. Prandtlova trubice. Manometr. Zařízení pro měření energetických výdejů. Ventilátor. Uzly clusteru. PC prvky. Materiál na snímače tepelné pohody, model fasády a prvky pro vizualizační experimenty. Příručka. Cestovné studentů na konference – 3 x Česká republika. 1 x Slovensko. 2 x Maďarsko. 1 x Skotsko. 1 x Čína. 1 x Nový Zéland. MZDOVÉ PROSTŘEDKY Uvedené změny byly schváleny GAČR Mzdy studentů - Dle plánu (ale Ing. Krajča  Ing. Mlčák) Odměny vedení týmu - Dle plánu (ale Ing. Jaroš  Ing. Vdoleček) Odměny techniků - Vypláceny dle plánu (ale 5 techniků  4 technici) OON - Měření příčného proudu (Ing. Krajča). Zpracování výsledků měření. Konzultace měření stavu prostředí. 31

32 Závěr Na projektu pracovalo 13 interních a 1 externí student DSP, 4 technici a 8 členů vedení týmu. Termovizní měření Studenti se podíleli na vedení a organizaci projektu, zabezpečili 4+1 společných kurzů doplňujícího vzdělávání a nad plán rozvinuli 3 nové společné výzkumné aktivity. Studenti složili v roce zkoušek, 3 státní zkoušky a Ing. Gahura podá svou disertační práci v polovině roku 2006. Studenti publikovali 7 x ve sbornících konferencí v anglickém jazyce, 6 x ve sbornících z konferencí v češtině a 12 x měli jiné publikace. Cíle kontrolovatelných etap i dílčí cíle ve všech 14 stěžejních tématech projektu v roce 2005 byly splněny. Výsledky řešení projektu jsou aplikovány ve výuce. Vyvíjené zařízení lze použít i pro jiné projekty. Ověřené principy se využívají v praxi. Finanční prostředky byly čerpány účelně a dle plánu. 32

33 Kontakt Internetové stránky projektu: http://ottp.fme.vutbr.cz/gacr05
Vybavení pracoviště řešitelů Experimentální dům Solární komín Termovize Přístroje Vedoucí projektu z řad studentů - Ing. David Novák Odpovědný řešitel projektu - Doc. Ing. Milan Pavelek, CSc. 33


Stáhnout ppt "VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google