Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo Trestné činy proti republice Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo Trestné činy proti republice Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO."— Transkript prezentace:

1 Trestní právo Trestné činy proti republice Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO

2 Trestné činy proti republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci Trestné činy proti základům republiky, cizího státu nebo mezinárodní organizace Trestné činy proti bezpečnosti republiky Trestné činy proti obraně vlasti

3 Trestné činy hlavy první Postihuje nejzávažnější útoky proti zvlášť důležitým zájmům Tomu odpovídá i vyšší výměra trestů Chráněné zájmy:  Ústavní zřízení  Bezpečnost republiky  Obranyschopnost  Ochrana základních práv a svobod občanů – zprostředkovaně – prostřednictvím ochrany základních zájmů demokratického státu

4 Trestné činy proti základům republiky, cizího státu nebo mezinárodní organizace § 91 Vlastizrada § 92 Rozvracení republiky § 93 Teror § 95 Teroristický útok § 96 Záškodnictví § 97 Sabotáž

5 Trestné činy proti bezpečnosti republiky § 105 Vyzvědačství § 106 Ohrožení utajované informace

6 Trestné činy proti obraně vlasti § 113 Spolupráce s nepřítelem § 114 Válečná zrada § 115 Služba v cizím vojsku

7 Vlastizrada § 91  Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin (není rozhodující, zda má i jiné občanství)  rozvracení republiky (§ 92),  teroru (§ 93),  teroristického útoku (§ 95),  záškodnictví (§ 96) nebo  sabotáže (§ 97),  bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem.

8 Vlastizrada § 91 Subjektem může být jen občan České republiky Objektem je  Ústavní zřízení (uspořádání státních orgánů, orgánů samosprávy a politických organizací a pravidla jejich fungování dle Ústavy)  Obranyschopnost (způsobilost odvrátit vnější útok nepřítele),  Samostatnost (právo rozhodovat o všech otázkách vnitřní a vnější politiky bez závislosti na cizí moci – výjimka plnění povinností z mezinárodních závazků např. NATO),  Územní celistvost České republiky (jednota státního území, které představuje jednolitý celek, hranice dány ústavními zákony)

9 Vlastizrada Spojení s cizí mocí  Přímý nebo i nepřímý kontakt – na jehož formě nezáleží – schůzka, telefonát, email atd. Není rozhodující kdo kontakt inicioval Musí reálně existovat (jednorázově, opakovaně) s cílem spáchat, některý z trestných činů Cizí mocí je každý stát mimo ČR nebo vojenská a jiná seskupení reprezentovaná diplomaty, rozvědčíky, vojáky apod. Cizím činitelem fyzická nebo právnická osoba, která není orgánem cizího státu, ale která má významný vliv na dění ve své zemi (opoziční politik, publicista, novinář, lobbystická společnost)

10 Vlastizrada Subjektivní stránka vyžaduje úmysl

11 Vlastizrada Neplést s velezradou!!! jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu Čl. 65 odst.2) Ústavy ČR Prezident republiky může být stíhán pro velezradu, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt

12 Teroristický útok § 95 Nová skutková podstata zavedená až v roce 2004 Vyplývá jako závazek např. z Evropské úmluvy o potlačování terorismu z r. 1977 Objektem je ústavní zřízení, obranyschopnost republiky, základní pol. hosp. a soc. struktura republiky, chráněn je také život a zdraví

13 Teroristický útok § 95 Objektivní stránka TČ 1. Ten kdo spáchal taxativně uvedená jednání (např. narušení dodávky pitné vody, zmocnění se letadla, provede útok ohrožující lidský život či zdraví, braní rukojmí) 2. Ten kdo vyhrožuje, finančně a jinak podporuje taxativně vymezená jednání Pachatelem je kdokoliv Subjektivní stránka – úmysl orientovaný na poškození ústavního zřízení atd. Vražda ústavního činitele bude chápána jako trestný čin teroru dle § 93 Vyšší sazba (normálně 5-15let) tj. 10-15, event. výjimečný trest organizovaná skupina, těžká újma na zdraví, smrt, škoda velkého rozsahu (5 mil a výše)

14 Vyzvědačství § 105 Objektem je ochrana utajovaných skutečností před vyzrazením cizí moci; děje se tak v zájmu bezpečnosti republiky 1. Aktivní vyzvědačská činnost (vyzvídá, sbírá údaje nebo úmyslně vyzradí) 2. Pomoc (umožní, usnadní)- úkryt, dopravní prostředek aj. Utajovaná informace – udává zákon o ochraně utajovaných informací 412/2005 Sb. v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v souladu se zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmům České republiky Jejich seznam zpracovává Národní bezpečnostní úřad dle jednotlivých orgánů např. telefonní seznam systému utajovaného spojení, organizace a hodnocení bojové pohotovosti, ochrana skladů munice, vládní koordinace činnosti zpravodajských služeb

15 Stupně utajení Přísně tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit mimořádně vážnou újmu zájmům České republiky, Tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit vážnou újmu zájmům České republiky, Důvěrné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit prostou újmu zájmům České republiky, Vyhrazené, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může být nevýhodné pro zájmy České republiky.

16 Vyzvědačství § 105 Normálně 2-8let Vyšší trestní sazba  12-15-VT Za ohrožení státu Za válečného stavu

17 Stav ohrožení státu Vyhlašuje na návrh vlády Parlament ČR je-li bezprostředně ohrožena celistvost státu, jeho svrchovanost nebo demokratické základy K přijetí je zapotřebí nadpoloviční většina všech poslanců a všech senátorů

18 Válečný stav Vyhlašuje Parlament Je-li ČR napadena Nebo je-li nutné plnit mezinárodní závazky

19 Služba v cizím vojsku Objekt – obrana státu, účast občanů ČR v armádě ČR Konání služby pro cizí mocnost bez povolení – výjimka povolení prezidenta na základě žádosti občana (pokud dvojí občanství bez žádosti) Vojsko cizí moci – jakékoliv vojsko vč. Cizinecké legie Subjekt jen občan ČR Fakt výkonu služby pro spojence ČR nebrání materiální stránce – nebezpečnosti TČ

20 Cizinecké legie Elitní jednotka francouzské armády Založena 1831 Složena z cizinců Po 3leté službě smí požádat o fr.občanství Francouzem se nestává krví přijatou, ale objetovanou


Stáhnout ppt "Trestní právo Trestné činy proti republice Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO."

Podobné prezentace


Reklamy Google