Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace –"— Transkript prezentace:

1 Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace –
jedna z nejdůležitějších událostí roku 2012

2 Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace
Nejdůležitější událost roku 2012 Vstup Ruska do Světové obchodní organizace se stal logickým vyústěním několikaletého vyjednávacího procesu Faktické uznání existence plnohodnotného tržního hospodářství v Rusku stávajícími členy WTO Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice 2

3 Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace
Zásadní důvod pro členství Ruska v WTO Podíl na utváření pravidel mezinárodního obchodu Uplatnění principu národního zacházení vůči produkci ruských výrobců v zemích, které jsou našimi nejdůlejžitějšími obchodními partnery Možnost obhajoby zájmů ruských výrobců v rámci Rady pro řešení sporů WTO Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice 3

4 Změna sazeb po vstupu Ruska do WTO
Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace Změna sazeb po vstupu Ruska do WTO Závazky vůči dovoznímu clu jsou uvedeny v platném znění Jednotného celního sazebníku Celní unie. Změna se týka 10% položek (více než 1000) Do roku 2019 je možné další snížení celních sazeb ohledně nekterých položek zboží (konkrétní údaje jsou v Seznamu ústupků a závazků Ruské federace v obchodě zbožím). Podrobná informace na Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice 4

5 Význam České republiky pro ruský zahraniční obchod
Rozvoj rusko-českého vzájemného obchodu ? 18 16 13,3 13,8 13,1 14 Dovoz Ruska 12 10,3 10 8,5 8,0 Vývoz Ruska 7,5 mld. dolarů USA 8 6 Obrat zboží 4 2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* *prognóza pro rok 2012 Česká republika je jedním z důležitých a spolehlivých partnerů Ruské federace (19. místo podle obratu zboží na základě výsledků 9 měsiců roku 2012). Ruská federace rovněž patří mezi přední zahraničně-obchodní partnery České republiky (5. místo podle obratu zboží na základě výsledků 9 měsiců roku 2012) Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice 5

6 Význam České republiky pro ruský zahraniční obchod
Struktura rusko-českého vzájemného obchodu 4,7% 3,1% 1,2% 1,2% 9,1% 3,0% 0,3% 4,8% 8,2% Vývoz Ruska 7,6% Dovoz Ruska 84,1% 72,7% Ostatní Ostatní Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály Stroje a dopravní prostředky Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv Průmyslové spotřební zboží Tržní výrobky tříděné podle materiálu Chemikálie a příbuzné výrobky Stroje a dopravní prostředky Tržní výrobky tříděné podle materiálu Chemikálie a příbuzné výrobky Potraviny a živá zvířata Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice 6

7 Členství Ruska v WTO a rusko-české obchodní vztahy
Výhody pro Českou republiku díky vstupu Ruska do WTO Vstup Ruska do WTO znamená snížení celních sazeb v průměru o 2-3 procentní body, zejména vůči zboží, které vyrábí český průmysl Členství Ruska ve WTO znamená postupné zjednodušení a zrychlení celního řízení Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice 7

8 Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace
Průměrné celní sazby platné v Rusku Jednotná celní sazba Průměrná sazba WTO Počatečná úroveň Konečná úroveň Všechno zboží 10,293 11,850 7,147 Zemědělské výrobky 15,634 15,178 11,275 Průmyslové výrobky 9,387 11,256 6,410 Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice 8

9 Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace
Dynamika snížení cla na vybrané položky do roku 2019 Clo za podmínek stejného objemu dodávek, mln. dolarů USA* Název Dovezeno z ČR v roce 2011, mln. dolarů USA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jiné dopravní prostředky se spalovacím motorem o objemu více než 1500 cm3 do 3000 cm3, pozice 397 99,4 91,4 79,5 67,6 59,6 JIné bloky výpočetní techniky, pozice 196 19,6 11,8 3,9 Nové dopravní prostředky se spalovacím motorem o objemu více než 1000 cm3 do 1500 cm3, pozice 132 33 30,3 26,4 22,4 19,8 Bloky výpočetní techniky, paměťové zařízení, pozice 77 7,7 4,6 1,5 Telefonní přístroje pro mobilní sítě, pozice 65 3,2 * Znalecký odhad Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice 9

10 Režim průmyslové montáže
Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace Režim průmyslové montáže Podniky, které fungují v rámci režimu průmyslové montáže nebudou ve střednědobé perspektivě mít problémy kvůli vstupu Ruska do WTO Podniky mají přechodné období do 1. července roku 2018 aby přizpůsobily výrobní program normám WTO Počínaje rokem 2018 celní sazba pro náhradní díly bude činit od 5 do 10% Vláda Ruska již připravila návrh zákona, který garantuje úlevy pro investory. Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice 10

11 Modernizace vozového parku
Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace Modernizace vozového parku Vláda Ruské federace dbá o to, aby ruský vozový park se zlepšil také z hlediska plnění soudobých ekologických norem, platných v civilizovaných zemích. Zavedli stejný program, který je finančně náročný. Není logické, že bychom měli hradit recyklaci aut vyrobených v zahraničí. Zatím většina parku se skládá z vozidel starších 10 let a ekologickou třídou Euro 0 nebo Euro 1. Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice 11

12 Obavy partnerů z WTO z uplatnění recyklačního poplatku pro automobily
Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace Obavy partnerů z WTO z uplatnění recyklačního poplatku pro automobily Recyklační poplatek se vztahuje stejně k ruským a zahraničním výrobcům automobilů Mnohé členské země uplatňují toto právo vůči velkému množství zboží Vláda Ruské federace pracuje nad zlepšením systému aplikace recyklačního poplatku, aby zájmy všech zainteresovaných stran byly vyváženy V evropských zemích platí norma Euro 5, nicméně miliony aut v samotné EU tomu standardu neodpovídají Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice 12

13 Pozitivní vliv vstupu Ruska do WTO na ruský elektroenergetický sektor
Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace Pozitivní vliv vstupu Ruska do WTO na ruský elektroenergetický sektor Ruská elektroenergetika zaznamená celkem pozitivní vliv Snížení celních sazeb pro zařízení potřebné pro generaci, přenos a dodávku elektrické energie spotřebitelů včetně turbín, transformatorů vypínačů a pod- o 3-4 procentní body během 3-4 let. Snížení celních sazeb bude mít rozhodující vliv pro realizaci investičních programů největších energetických společností Ruska jako Federální společnost přenosových soustav, Rusgidro, OGK-4, OGK-5. Zrušení subvencování zvláštních kategorií spotřebitelů prostřednictvím úlev a přechod k transparentnosti tvorby cen. Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice 13

14 Pozitivní vliv vstupu Ruska do WTO na ruský elektroenergetický sektor
Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace Pozitivní vliv vstupu Ruska do WTO na ruský elektroenergetický sektor Ruská federace nepřijala specifické závazky ve sféře přenosu elektřiny. Mimo jiné nebyly přijaty závazky vůči zřízení a činnosti společností ve sféře elektroenergetiky. Celní sazby pro elektřinu zůstávají na úrovni 5%. Ruská federace má možnost efektivní ochrany zájmů největšího ruského vývozce elektřiny, Inter RAO JES, na zahraničních trzích. Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice 14

15 Negativní vliv vstupu Ruska do WTO na ruský elektroenergetický sektor
Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace Negativní vliv vstupu Ruska do WTO na ruský elektroenergetický sektor Závazek Ruska srovnat ceny na zemní plyn pro ruské a zahraniční odběratele bude mít za následek růst výdajů elektroenergetických podniků, které používají plynogenerátorové zařízení Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice 15

16 Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace
Členství Ruska v WTO: výzvy pro ruské hospodářství Nutnost vytvářet nové zdroje příjmů státního rozpočtu místo cla Nedostatečná konkurenceschopnost ruského průmyslu a zemědělství Omezená nabídka exportního zboží Závislost na dovozu ve mnoha sférách Růst nezaměstnanosti a deficitu regionálních rozpočtů Nutnost implementace programů státní podpory vývozu, které jsou účinné a zároveň kompatibilní s pravidly WTO Nedostatek odborníků ve státní správě a v soukromých podnicích Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice 16

17 Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace
Společné programy vzájemného informování a vzdělávání Obchodní zastupitelství RF v ČR Pravidelné semináře věnováné problematice Jednotného hospodářského prostoru a Celní unie Rusko – Bělorusko - Kazachstán MPO ČR, představitelé EK Školení ve věci procedur a pravidel WTO, výměna zkušeností, informace o dění a novinkách WTO, technická podpora pro ruské vývozce Společné akce Vzájemná podpora vývozců Ruska a České republiky v rámci mechanizmů WTO za přítomnosti hospodářských seskupení JHP (Celní Unie) a EU (semináře a konzultace) Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice 17

18 Obchodní zastupitelství Ruské federace
v České republice Sibiřské náměstí, 1027 Praha 6 Tel.: Fax: Website: Děkuji za pozornost! Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice 18


Stáhnout ppt "Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace –"

Podobné prezentace


Reklamy Google