Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodnί zastupitelstvί Ruské federace v České republice Alexander Turov Obchodní rada Ruské federace v České republice Vstup Ruské federace do Světové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodnί zastupitelstvί Ruské federace v České republice Alexander Turov Obchodní rada Ruské federace v České republice Vstup Ruské federace do Světové."— Transkript prezentace:

1 Obchodnί zastupitelstvί Ruské federace v České republice Alexander Turov Obchodní rada Ruské federace v České republice Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace – jedna z nejdůležitějších událostí roku 2012

2 www.rustrade.cz Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice 2 Vstup Ruska do Světové obchodní organizace se stal logickým vyústěním několikaletého vyjednávacího procesu Faktické uznání existence plnohodnotného tržního hospodářství v Rusku stávajícími členy WTO Nejdůležitější událost roku 2012 Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace www.wto.ru

3 www.rustrade.cz Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice 3 Podíl na utváření pravidel mezinárodního obchodu Uplatnění principu národního zacházení vůči produkci ruských výrobců v zemích, které jsou našimi nejdůlejžitějšími obchodními partnery Možnost obhajoby zájmů ruských výrobců v rámci Rady pro řešení sporů WTO Zásadní důvod pro členství Ruska v WTO Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace

4 www.rustrade.cz Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice Závazky vůči dovoznímu clu jsou uvedeny v platném znění Jednotného celního sazebníku Celní unie. Změna se týka 10% položek (více než 1000) Do roku 2019 je možné další snížení celních sazeb ohledně nekterých položek zboží (konkrétní údaje jsou v Seznamu ústupků a závazků Ruské federace v obchodě zbožím). Podrobná informace na www.tsouz.ru 4 Změna sazeb po vstupu Ruska do WTO Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace

5 www.rustrade.cz Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice Význam České republiky pro ruský zahraniční obchod 5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2006200720082009201020112012*2013- 2020 mld. dolarů USA Dovoz Ruska Vývoz Ruska Obrat zboží ? 7,5 8,5 13,1 8,0 10,3 13,313,8 *prognóza pro rok 2012 Rozvoj rusko-českého vzájemného obchodu Česká republika je jedním z důležitých a spolehlivých partnerů Ruské federace (19. místo podle obratu zboží na základě výsledků 9 měsiců roku 2012). Ruská federace rovněž patří mezi přední zahraničně-obchodní partnery České republiky (5. místo podle obratu zboží na základě výsledků 9 měsiců roku 2012)

6 www.rustrade.cz Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice Význam České republiky pro ruský zahraniční obchod 6 84,1% 4,8% 0,3% 3,0% 3,1% 4,7% Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv Tržní výrobky tříděné podle materiálu Stroje a dopravní prostředky Chemikálie a příbuzné výrobky Ostatní Stroje a dopravní prostředky Průmyslové spotřební zboží Chemikálie a příbuzné výrobky Tržní výrobky tříděné podle materiálu Potraviny a živá zvířata Ostatní Vývoz Ruska 72,7% 7,6% 8,2% 9,1% 1,2% Dovoz Ruska Struktura rusko-českého vzájemného obchodu

7 www.rustrade.cz Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice Členství Ruska v WTO a rusko-české obchodní vztahy 7 Výhody pro Českou republiku díky vstupu Ruska do WTO Vstup Ruska do WTO znamená snížení celních sazeb v průměru o 2-3 procentní body, zejména vůči zboží, které vyrábí český průmysl Členství Ruska ve WTO znamená postupné zjednodušení a zrychlení celního řízení

8 www.rustrade.cz Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace 8 Jednotná celní sazba Průměrná sazba WTO Počatečná úroveň Konečná úroveň Všechno zboží10,29311,8507,147 Zemědělské výrobky 15,63415,17811,275 Průmyslové výrobky 9,38711,2566,410 Průměrné celní sazby platné v Rusku

9 www.rustrade.cz Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace 9 Dynamika snížení cla na vybrané položky do roku 2019 Clo za podmínek stejného objemu dodávek, mln. dolarů USA* Název Dovezeno z ČR v roce 2011, mln. dolarů USA201120122013201420152016201720182019 Jiné dopravní prostředky se spalovacím motorem o objemu více než 1500 cm3 do 3000 cm3, pozice 87032319 39799,4 91,479,567,659,6 JIné bloky výpočetní techniky, pozice 84715000 19619,6 11,83,90 Nové dopravní prostředky se spalovacím motorem o objemu více než 1000 cm3 do 1500 cm3, pozice 87032210 13233 30,326,422,419,8 Bloky výpočetní techniky, paměťové zařízení, pozice 84717050 777,7 4,61,50 Telefonní přístroje pro mobilní sítě, pozice 85171200 653,2 0 * Znalecký odhad

10 www.rustrade.cz Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice Podniky, které fungují v rámci režimu průmyslové montáže nebudou ve střednědobé perspektivě mít problémy kvůli vstupu Ruska do WTO –Podniky mají přechodné období do 1. července roku 2018 aby přizpůsobily výrobní program normám WTO –Počínaje rokem 2018 celní sazba pro náhradní díly bude činit od 5 do 10% Vláda Ruska již připravila návrh zákona, který garantuje úlevy pro investory. 10 Režim průmyslové montáže Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace

11 www.rustrade.cz Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice Vláda Ruské federace dbá o to, aby ruský vozový park se zlepšil také z hlediska plnění soudobých ekologických norem, platných v civilizovaných zemích. Zavedli stejný program, který je finančně náročný. Není logické, že bychom měli hradit recyklaci aut vyrobených v zahraničí. Zatím většina parku se skládá z vozidel starších 10 let a ekologickou třídou Euro 0 nebo Euro 1. 11 Modernizace vozového parku Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace

12 www.rustrade.cz Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice Recyklační poplatek se vztahuje stejně k ruským a zahraničním výrobcům automobilů Mnohé členské země uplatňují toto právo vůči velkému množství zboží Vláda Ruské federace pracuje nad zlepšením systému aplikace recyklačního poplatku, aby zájmy všech zainteresovaných stran byly vyváženy V evropských zemích platí norma Euro 5, nicméně miliony aut v samotné EU tomu standardu neodpovídají 12 Obavy partnerů z WTO z uplatnění recyklačního poplatku pro automobily Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace

13 www.rustrade.cz Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice Snížení celních sazeb pro zařízení potřebné pro generaci, přenos a dodávku elektrické energie spotřebitelů včetně turbín, transformatorů vypínačů a pod- o 3-4 procentní body během 3-4 let. Snížení celních sazeb bude mít rozhodující vliv pro realizaci investičních programů největších energetických společností Ruska jako Federální společnost přenosových soustav, Rusgidro, OGK-4, OGK-5. Zrušení subvencování zvláštních kategorií spotřebitelů prostřednictvím úlev a přechod k transparentnosti tvorby cen. 13 Ruská elektroenergetika zaznamená celkem pozitivní vliv Pozitivní vliv vstupu Ruska do WTO na ruský elektroenergetický sektor Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace

14 www.rustrade.cz Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice Ruská federace nepřijala specifické závazky ve sféře přenosu elektřiny. Mimo jiné nebyly přijaty závazky vůči zřízení a činnosti společností ve sféře elektroenergetiky. Celní sazby pro elektřinu zůstávají na úrovni 5%. Ruská federace má možnost efektivní ochrany zájmů největšího ruského vývozce elektřiny, Inter RAO JES, na zahraničních trzích. 14 Pozitivní vliv vstupu Ruska do WTO na ruský elektroenergetický sektor Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace

15 www.rustrade.cz Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice 15 Závazek Ruska srovnat ceny na zemní plyn pro ruské a zahraniční odběratele bude mít za následek růst výdajů elektroenergetických podniků, které používají plynogenerátorové zařízení Negativní vliv vstupu Ruska do WTO na ruský elektroenergetický sektor Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace

16 www.rustrade.cz Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice Nutnost vytvářet nové zdroje příjmů státního rozpočtu místo cla Nedostatečná konkurenceschopnost ruského průmyslu a zemědělství –Omezená nabídka exportního zboží –Závislost na dovozu ve mnoha sférách Růst nezaměstnanosti a deficitu regionálních rozpočtů Nutnost implementace programů státní podpory vývozu, které jsou účinné a zároveň kompatibilní s pravidly WTO Nedostatek odborníků ve státní správě a v soukromých podnicích 16 Členství Ruska v WTO: výzvy pro ruské hospodářství Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace

17 www.rustrade.cz Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice 17 Obchodní zastupitelství RF v ČR Pravidelné semináře věnováné problematice Jednotného hospodářského prostoru a Celní unie Rusko – Bělorusko - Kazachstán MPO ČR, představitelé EK Školení ve věci procedur a pravidel WTO, výměna zkušeností, informace o dění a novinkách WTO, technická podpora pro ruské vývozce Společné akce Vzájemná podpora vývozců Ruska a České republiky v rámci mechanizmů WTO za přítomnosti hospodářských seskupení JHP (Celní Unie) a EU (semináře a konzultace) Společné programy vzájemného informování a vzdělávání Vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace

18 www.rustrade.cz Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice Sibiřské náměstí, 1027 160 00 Praha 6 Tel.: +420 224 311 267 Fax: +420 224 311 543 E-mail: info@rustrade.cz Website: www.rustrade.cz Děkuji za pozornost! 18


Stáhnout ppt "Obchodnί zastupitelstvί Ruské federace v České republice Alexander Turov Obchodní rada Ruské federace v České republice Vstup Ruské federace do Světové."

Podobné prezentace


Reklamy Google