Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Nová značka kvality: Bezpečnost dětských hřišť a sportovišť Libor Dupal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Nová značka kvality: Bezpečnost dětských hřišť a sportovišť Libor Dupal."— Transkript prezentace:

1 1 Nová značka kvality: Bezpečnost dětských hřišť a sportovišť Libor Dupal

2 22 Obsah 1.Situace 2.Možnosti řešení 3. Safety mark

3 33 1. Situace - předpisový rámec Právní rámec pro bezpečnost dětských hřišť a sportovišť Uvádění na trh jednotlivých herních a sportovních zařízení (prvků) –EU: Pro tuto oblast neexistuje specifická směrnice –ČR: Pro prvky pro dětská hřiště – musí být prohlášení o shodě Technické požadavky na provozovaná zařízení –Hygienické požadavky pro pískoviště –Jiné právní požadavky nejsou stanoveny Směrnice (zákon) o obecné bezpečnosti NENÍ obecně uplatňován pro tento účel !!!

4 44 1. Situace - předpisový rámec Technické normy Existuje řada norem (části EN 1176), popř. jsou v různých stádiích zpracování Používány na dobrovolném základě Odborná technická kontrola (Třetí, nezávislá strana) Akreditovaný systém certifikovaných inspektorů (řízený a koordinovaný profesní komorou výrobců a kontrolorů – SOTKVO) Prováděn na dobrovolném základě

5 55 1. Situace – na hřišti Děti dělají na hřišti vylomeniny

6 66 1. Situace – na hřišti Děti si ublíží

7 77 1. Situace – na hřišti Děti musí být pod dozorem dospělých

8 88 1. Situace – bezpečnost hřišť a sportovišť Nebezpečí – nedodržení vzdálenosti mezi prvky

9 99 1. Situace – bezpečnost hřišť a sportovišť Nebezpečí – uchycení prstu

10 10 1. Situace – bezpečnost hřišť a sportovišť Nebezpečí – uchycení hlavy

11 11 1. Situace – bezpečnost hřišť a sportovišť Časté úrazy Případy vážných poranění i smrtelných

12 12 2. Možnosti řešení Legislativní opatření – 1 („tvrdá“ varianta) Stanovení základních požadavků na sportovní a herní prvky ve směrnicích EU; Vyhlášení existujících a nových EN na základě mandátů EK jako harmonizované normy; Posouzení shody s normou pro každý herní a sportovní prvek vydávat až na základě posouzení instalovaného prvku; Závazná povinnost k provádění pravidelných nezávislých inspekcí. Nevýhody: - Cena - Nutnost harmonizace na evropské úrovni

13 13 2. Možnosti řešení Legislativní opatření – 2 („měkká“ varianta) Závazná povinnost k provádění pravidelných nezávislých inspekcí. –Definované technické specifikace (TN); –Kvalita a nezávislost třetí strany; –Aj. Výhody: Cenová přiměřenost Národní úroveň opatření

14 14 2. Možnosti řešení Samoregulace vlastníků a provozovatelů Dodržování pravidelných odborných technických kontrol prováděných 3. nezávislou stranou – jako nadstavba nad –důsledně uplatňovanými systémy a mechanizmy vnitřních kontrol, dodržovanými systematizovanými provozními a návštěvními řády atp. Zodpovědné odstraňování zjištěných závad a nedostatků.

15 15 3. Safety Mark Hřiště-sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ

16 16 3. Safety Mark Hřiště-sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ Důvěryhodná informace, že provozované zařízení má a udržuje si vysokou míru bezpečného a kvalitního provozu. Podmínkou přidělení licence je správná montáž herních a sportovních prvků - kredit výrobce. Podstatou pro udělení licence je ověřená a posléze průběžně ověřovaná kvalita a bezpečnost provozu – roční technické kontroly prováděné 3. stranou. Posouzení shody jsou prováděny vzhledem k evropským normám.

17 17 3. Safety Mark Hřiště-sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ Vlastník/ provozovatel zařízení zažádá o licenci k držení značky u správce značky; Certifikovaný revizní technik provede audit zařízení –(Revizní technik dětských a sportovních hřišť, tělocvičen a sportovišť, certifikovaný v systému při České společnosti pro jakost (ČSJ) akreditovaném ČIA) Udělení licence je podloženo certifikátem potvrzujícím shodu vlastností jednotlivých prvků s „Technickými specifikacemi“.

18 18 3. Safety Mark Hřiště-sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ Vlastník/ provozovatel zařízení se držením značky zavazuje mj. k provádění ročních nezávislých odborných technických kontrol. VÝVOJ probíhal ve spolupráci renomovaných odborníků; SROZUMITELNOST obsahu a názvu byla konzultována např. se Sítí mateřských center INFORMACE: www.overenehriste.cz

19 19 3. Safety Mark Konsorcium vlastníků značky Sdružení českých spotřebitelů, o.s. (SČS) Kabinet pro standardizaci, o.p.s. Profesní komora SOTKVO

20 20 3. Safety Mark Projekt vývoje značky kvality: ´Hřiště-sportoviště- tělocvična - OVĚŘENÝ PROVOZ´ byl dosud podpořen: Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem vnitra (Odbor prevence kriminality), Státním zdravotním ústavem, Centrem úrazové prevence 2.LF UK a FN Motol, Prezidentkou Sítě mateřských center, Národní sítí Zdravých měst ČR, Dr. Zuzanou Roithovou, Europoslankyní.

21 21 3. Safety Mark Značka Česká kvalita Provozovaná a podporovaná v rámci Národní politiky kvality; Zvláštní podmínky a pravidla (posouzení 3. stranou, prvky nestrannosti a nezávislosti atd.); Pro uživatele značky Hřiště-sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ vznikne právo užívat i logo Česká kvalita

22 22 Contacts Libor Dupal dupal@regio.cz + 420 602 561856 www.top-normy.cz www.overenehriste.cz


Stáhnout ppt "1 Nová značka kvality: Bezpečnost dětských hřišť a sportovišť Libor Dupal."

Podobné prezentace


Reklamy Google