Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pitná voda Co vlastně pitná voda je ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pitná voda Co vlastně pitná voda je ?"— Transkript prezentace:

1 Pitná voda Co vlastně pitná voda je ?
Ochrana veřejného zdraví stanoví, že "pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby.

2 Voda-zdraví prospěšná
Z jednotlivých prvků ve vodě, které přispívají pozitivně k lidskému zdraví, jsou to především vápník a hořčík . Mg Ca O zdravotním významu těchto prvků v pitné vodě se uvažovalo již na přelomu 19. a 20. století, ale teprve koncem padesátých let se v Japonsku pomocí epidemiologické studie přišlo na to, že v oblastech, kde je pitná voda kyselejší a měkčí (čili kde má nižší obsah Ca a Mg), je vyšší úmrtnost na mozkovou mrtvici než v oblastech s tvrdší vodou.

3 Problémy s pitnou vodou
I když jde především o problém rozvojové části světa, ušetřena není ani Evropa. V roce 2001 zemřelo v Evropě (včetně Turecka, Izraele a zemí bývalého SSSR) v důsledku špatné kvality pitné vody a nedostatečné likvidace a čištění odpadních vod či fekálií třináct a půl tisíce dětí do čtrnácti let. Ale také v České republice a dalších vyspělých zemích je každý rok zaznamenáno několik epidemií z pitné vody, i když naštěstí jen výjimečně končí smrtí. Původci nemocí mohou být u pitné vody povahy biologické, chemické nebo radiologické. Lidé již ve starověku věděli, že mezi vodou a zdravím existuje souvislost – třeba mezi vodou z bažinatých oblastí a výskytem horečky. Bylo to empirické zjištění, které zmiňuje ve svých spisech například již Hippokrates. Trvalo však až do 18.–19. století, než díky rozvoji přírodních věd a pokrokům v chemii, mikrobiologii a epidemiologii mohli být konkrétní původci „vodních nemocí“ poprvé identifikováni.

4 Vodní krize !!!!!!!!!!!!!!! V určitých částech světa je voda čím dál vzácnější.  Klimatické změny, sucho, zánik mokřadních ekosystémů, nadměrné vyčerpávání zdrojů. Takový přístup se nám může už brzy vymstít. Situace na celém světě se postupně zhoršuje. Globální oteplování na jednu stranu sice zvyšuje odpařování, ale na druhou stranu na mnoha místech ubývá dešťových srážek. Vodní páry zůstávají v atmosféře a zesilují skleníkový efekt. Nelze pochybovat o tom, že vodní krize dolehne na všechny a neomezí se jen na chudé rozvojové státy. Za poslední století se spotřeba vody zvýšila šestinásobně. Na jednoho obyvatele Evropy připadá v současnosti spotřeba litrů vody denně, na jednoho Australana a občana USA 300 litrů.  V Londýně každý den na zmar voda o objemu 300 plaveckých bazénů. 

5 Budoucnost pitné vody! Jak se budou lidé chovat ke svému prostředí, k vodě ve volné přírodě, taková bude i kvalita jejich pitné vody, protože sebelepší úprava vody jednou znečištěné neposkytne stoprocentní záruku vody kvalitní, zdraví prospěšné. Naštěstí si to již vyspělá část vodárenské obce uvědomila a stanovila si nelehký cíl: pomocí komplexní ochrany povodí dosáhnout takové čistoty podzemních a povrchových zdrojů vody, aby vyžadovaly jen jednoduchou úpravu s minimem chemických látek, a upravenou, chemicky nedezinfikovanou pitnou vodu rozvádět ke spotřebitelům dobře udržovaným, bezporuchovým potrubím z kvalitních materiálů. A pokud i spotřebitel věnuje odpovídající péči svému domovnímu rozvodu vody, může očekávat produkt naplňující ideál pitné vody: totiž že voda nebude pouze zdravotně nezávadná, neškodící a nebudící odpor, jak ji dnes definuje norma, ale že bude zdraví prospívající a její pití bude požitkem, protože bude příjemné a lahodné chuti.

6 Minerální voda Minerální voda, zkráceně minerálka, je běžné označení pro vodu z přírodních zdrojů Od roku 2001 můžeme název minerální voda použít na jakoukoli vodu získanou v podzemí. Termín minerálka nebo minerální voda v mnoha zemích často značí vodu sycenou oxidem uhličitým (co je obvykle sycená minerální voda, ne z vodovodu). Léčivých účinků minerálních vod se tradičně využívá v lázeňství. Dlouhodobé pití pouze minerálních vod (míněno vod s vyšší mineralizací) se nedoporučuje, jelikož pro svůj velký obsah minerálních složek mohou zanášet cévy a zvyšovat krevní tlak

7 Kolik jsme vypili minerálky ?
Známé minerálky v České republice jsou: Bílinská kyselka, Dobrá voda, Hanácká kyselka, Korunní, Magnesia, Mattoni, Odysea, Ondrášovka, Poděbradka, Šaratica, Vincentka, Vratislavská kyselka

8 Voda z kohoutku Voda z kohoutku Výhody:
nízká cena (mnohonásobně nižší než u balených vod) zdravotní nezávadnost zaručená častými rozbory čerstvost (není vystavena rizikům skladování) Nevýhody: chemické úpravy a dezinfekce (zejména chlorace) nedostupnost v případě havárií vodovodu nevhodná pro individuální požadavky na chuť a tvrdost

9 Minerálka  voda z kohoutku
Výsledky detailních analýz více než 60 kritérií nepotvrdily obecně nižší kvalitu kohoutkové vody odebrané v Ostravě, Brně, Plzni, Praze a Liberci. Pouze chloroform v pitné vodě z ostravského kohoutku převýšil český limit, byl ale hluboko pod požadavkem evropské směrnice. Nadlimitní množství železa obsahovala pitná voda z Plzně. U balených vod bylo zjištěno nedostatků více : nedovolený výskyt cizorodých organických látek nadlimitní obsah dusitanů a zvýšený počet organotrofních bakterií. Organotrofní bakterie u pramenitých balených vod na rozdíl od vody kohoutkové nepatří k povinně sledovaným kritériím. Studie Testu ukázala, že u balených vod skladovaných na slunci při vyšší teplotě, může dojít k výraznému nárůstu jejich počtu. U balené vody tedy nemá zákazník vždy jistotu, že dostává produkt, který je čerstvý a vinou špatného skladování nedošlo ke snížení jeho kvality.

10 Tuto prezentaci vytvořily:
Natálie Voštová Nikola Nováková Lucie Domalípová Lucie Votrubová


Stáhnout ppt "Pitná voda Co vlastně pitná voda je ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google