Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HOSPODÁŘSK Á A MĚNOVÁ UNIE (HMU) Zdroj:http://www.izun.eu/inzerce/meu-2013-aneb-i-ty-se-stan-poslancem- evropskeho-parlamentuhttp://www.izun.eu/inzerce/meu-2013-aneb-i-ty-se-stan-poslancem-

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HOSPODÁŘSK Á A MĚNOVÁ UNIE (HMU) Zdroj:http://www.izun.eu/inzerce/meu-2013-aneb-i-ty-se-stan-poslancem- evropskeho-parlamentuhttp://www.izun.eu/inzerce/meu-2013-aneb-i-ty-se-stan-poslancem-"— Transkript prezentace:

1 HOSPODÁŘSK Á A MĚNOVÁ UNIE (HMU) Zdroj:http://www.izun.eu/inzerce/meu-2013-aneb-i-ty-se-stan-poslancem- evropskeho-parlamentuhttp://www.izun.eu/inzerce/meu-2013-aneb-i-ty-se-stan-poslancem- evropskeho-parlamentu

2 Co je to HMU? Oblast jednotné měny v rámci jednotného trhu EU Lidé, zboží, služby a kapitál se pohybují bez omezení Přirozeným způsobem se doplňuje s evropským jednotným trhem (lepší fungování při zavedení společné měny) Dvě koncepce fungování: koordinace hospodářské politiky a fungování nezávislé měnové instituce – Evropského systému centrálních bank (ESCB)

3 HMU Označení: Hospodářská a měnová unie, ale častěji jako evropská měnová unie, popř. měnová unie HMU tvoří evropské státy, které se dohodly sdílet jednotnou měnu – EURO V 17 zemích z 28 členských států EU se platí EUREM (Belgie, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Malta, Kypr, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Finsko, Slovinsko, Slovensko a Estonsko) Od 1.1.2014 euro začne používat Lotyšsko – 18tý stát EU ČR zatím EURO nemá

4 HMU Rozhodnutí vytvořit hospodářskou a měnovou unii přijala Evropská rada v nizozemském městě Maastrichtu v prosinci 1991 Později bylo zakotveno ve Smlouvě o Evropské unii (Maastrichtské smlouvě) Představuje další stupeň procesu hospodářské integrace EU, který začal v roce 1957

5 HMU jako stupeň procesu hospodářské integrace Obecně je HMU považována za pokročilý stupeň procesu hospodářské integrace Stupeň integrace dělíme do 6 kroků: Oblast preferenčního obchodu (s nižšími celními sazbami mezi některými zeměmi) Zóna volného obchodu (bez vnitřních celních sazeb u některého nebo veškerého zboží mezi zúčastněnými stranami) Celní unie (se stejnými vnějšími celními sazbami pro třetí země a společnou obchodní politikou) Jednotný trh (se společnými právními předpisy týkajícími se výrobků a volným pohybem zboží, kapitálu, pracovních sil a služeb) Hospodářská a měnová unie (jednotný trh se společnou měnou a měnovou politikou) Úplná hospodářská integrace (všechno výše uvedené a navíc harmonizované fiskální a jiné hospodářské politiky)

6 Přínosy pro občany EU Koordinaci tvorby hospodářské politiky mezi členskými státy Koordinaci fiskálních politik, zejména prostřednictvím omezování veřejného zadlužení a schodku Nezávislou měnovou politiku Evropské centrální banky (ECB) Jednotnou měnu Eurozónu Zdroj:http://www.ecreativeim.com/blog/2011/05/facebooks-like-icon-drives- traffic-to-your-website/http://www.ecreativeim.com/blog/2011/05/facebooks-like-icon-drives- traffic-to-your-website/

7 Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:European_union_emu_map_2013_ en.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:European_union_emu_map_2013_ en.png

8 Země, kde se platí EUREM Belgie Německo Řecko Španělsko Francie Irsko Itálie Lucembursko Malta Kypr Nizozemsko Rakousko Portugalsko Finsko Slovinsko Slovensko Estonsko Monako San Marino Vatikán Andorra Černá Hora Kosovo Lotyšsko (od 1.1.2014) Zdroj:http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/euro.htmlhttp://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/euro.html

9 Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:1_euro_coins.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:1_euro_coins.JPG

10 Zdroj:https://www.euroskop.cz/52/sekce/evropska-mena/https://www.euroskop.cz/52/sekce/evropska-mena/

11 Euro Platnost od 1.ledna 1999 v devizové (virtuální) podobě Od 1. ledna 2002 se Euro zavedlo ve valutové podobě a nahradilo tak dříve platné měny

12 Výhody jednotné měny Pro občany EU je cestování uvnitř eurozóny mnohem snadnější (bez směňování peněz) Srovnávání cen zboží a služeb je jednoduché (lepší fungování vnitřního trhu, a podporuje zdravou konkurenci ve prospěch spotřebitelů)

13 Nevýhody jednotné měny Oslabení (např. v důsledku krize) celé EU vůči ostatním států (Euro X Jüan X Dolar)

14 Krize Španělsko – ve 3. čtvrtletí 2008 poklesl HDP o 0,3 %, ve 4. čtvrtletí o 1,0 % (španělská ekonomika vstoupila díky celosvětové ekonomické krizi do recese po 15 letech), dnes 27% nezaměstnanost Řecko – schodek rozpočtu je 15,4 % (podle paktu stability a růstu je maximální hranice 3%). Rostoucí nezaměstnanost a prakticky neufinancovatelný dluh

15 Řízení hospodářství v rámci HMU Neexistuje jednotná instituce, která by zodpovídala za hospodářskou politiku Odpovědnost je rozdělena mezi členské státy a orgány EU

16 Řídící jednotky HMU 1 Evropská rada – stanoví hlavní směry politiky Rada EU („Rada“) – koordinuje tvorbu hospodářské politiky EU a rozhoduje, zda daný členský stát může přijmout euro „Euroskupina“ – koordinuje politiky společného zájmu pro členské státy eurozóny Členské státy – vypracovávají své vnitrostátní rozpočty v dohodnutých mezích pro schodek a zadlužení a určují své vlastní strukturální politiky pro trhy práce, penzijní trhy a kapitálové trhy

17 Řídící jednotky HMU 2 Evropská komise – sleduje výkonnost a dodržování právních předpisů Evropská centrální banka (ECB) – stanoví měnovou politiku, přičemž prvořadým cílem je cenová stabilita Evropský parlament - s Radou formuluje právní předpisy a podrobuje demokratické kontrole správu ekonomických záležitostí, zejména novým hospodářským dialogem

18 Jak funguje? Rada ministrů financí členských států vydává roční obecné hospodářsko-politické směrnice Rada může na zúčastněné státy vyvíjet tlak s cílem přimět je k respektování rozpočtových závazků Zdroj:http://skupinapevnost.cz/dalsi-setkani-skupiny-predbezne- terminy/otaznik/http://skupinapevnost.cz/dalsi-setkani-skupiny-predbezne- terminy/otaznik/

19 Etapy zavedení HMU První etapa spočívá v liberalizaci pohybu kapitálu a začíná 1. července 1990 Druhá etapa začíná 1. ledna 1994 a umožňuje sbližování hospodářských politik členských států

20 Zdroj:http://www.zavedenieura.cz/cps/rd e/xchg/euro/xsl/euro_maastricht.htmlhttp://www.zavedenieura.cz/cps/rd e/xchg/euro/xsl/euro_maastricht.html

21 Pakt stability a růstu Pakt stability a růstu navrhl německý ministr financí Theo Waigel jako prostředek k zajištění zdravých veřejných financí, a tím i k omezení rizika inflace ve shodě s maastrichtskými konvergenčními kritérii

22 Kritéria konvergence 1 Kritérium cenové stability - členský stát musí vykazovat dlouhodobě udržitelnou cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace sledovanou během jednoho roku před šetřením, která nesmí překročit o více než 1,5 procentního bodu míry inflace těch - nejvýše tří - členských států, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb - v průběhu jednoho roku před šetřením nesmí průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu překročit o více než 2 procentní body úrokovou sazbu těch - nejvýše tří - členských států, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability Kritérium dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí - veřejný deficit: poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k hrubému domácímu produktu (HDP) v tržních cenách nesmí překročit 3 % - hrubý veřejný dluh: poměr veřejného vládního dluhu v tržních cenách k HPD nesmí překročit 60 %

23 Kritéria konvergence 2 Kritérium stability měnového kurzu a účasti v ERM (mechanizmus směnných kurzů) - členský stát musí dodržovat normální rozpětí, která jsou stanovena mechanizmem směnných kurzů Evropského měnového systému, bez značného napětí během alespoň dvou posledních let před šetřením. Zejména v tomto období nesmí devalvovat bilaterální směnný kurz domácí měny vůči měně kteréhokoliv jiného členského státu (po zavedení eura vůči euru) z vlastní iniciativy Konvergence v legislativní oblasti obsahuje podmínku nezávislosti centrálních bank včetně zákazu financování veřejných institucí ze zdrojů centrálních bank a zákaz zvýhodněného přístupu ke zdrojům úvěrových institucí (čl. 101, 102, 108 a 109 SES)

24 Kritéria konvergence 3 Mechanizmus směnných kurzů - definuje pro měnu každého členského státu nacházejícího se mimo eurozónu, který se jej účastní, centrální paritu vůči euru. Základní fluktuační pásmo je 15% nad nebo pod centrální paritou

25 Evropská centrální banka (ECB) Sídlo: Frankfurt nad Mohanem Účel: pečovat o cenovou stabilitu (tj. udržovat inflaci na nízké úrovni), zejména v zemích, které používají euro udržovat stabilitu finančního systému – zajišťovat řádný dohled nad finančními trhy a institucemi Evropská centrální banka pracuje s centrálními bankami všech 28 členských států EU. Společně tvoří tzv. Evropský systém centrálních bank (ESCB)

26 Evropská centrální banka (ECB) - struktura Rozhodovací orgány ECB jsou: Výkonná rada – dohlíží na chod banky, má 6 členů (1 prezident, 1 víceprezident a 4 členy), funkční období: 8 let Rada guvernérů - určuje měnovou politiku eurozóny a stanoví úrokové sazby. Zasedají v ní členové Výkonné rady ECB a guvernéři centrálních bank 17 států eurozóny. Generální rada - přispívá k poradní a koordinační činnosti ECB a pomáhá novým zemím při jejich přípravě na vstup do eurozóny. V radě zasedá prezident a viceprezident ECB a guvernéři národních centrálních bank všech 28 členských států EU

27 Evropský systém centrálních bank (ESCB) Skládá se z ECB a z centrálních bank všech členských států EU. Na rozdíl od ECB a národních centrálních bank nemá ESCB právní subjektivitu. ESCB je řízen orgány Evropské centrální banky. Rozhodovacími orgány jsou Rada guvernérů a Výkonná rada s působností pro Eurosystém. Celý systém ESCB koordinuje Generální rada

28 Evropský systém centrálních bank (ESCB) - úkoly Definovat a vést měnovou politiku Společenství Řídit devizové obchody Držet a spravovat oficiální devizové rezervy zúčastněných států Podporovat hladké fungování platebních systémů Podílet se na programech kompetentních úřadů zaměřených na stabilitu finančního systému

29 Fiskální pakt Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii Zavazuje účastnické členské státy EU posílit hospodářský pilíř HMU přijetím souboru pravidel pro zpřísnění rozpočtové kázně, posílit koordinaci hospodářských politik a zlepšit správu eurozóny Všechny státy EU vyjma České republiky a Velké Británie

30 EURO a Česká republika Zdroj:http://www.zavedenieura.cz/cps/rd e/xchg/euro/xsl/cr_euro.htmlhttp://www.zavedenieura.cz/cps/rd e/xchg/euro/xsl/cr_euro.html

31 Kdo chce EURO a kdo ne? Zdroj: http://evropske- hodnoty.blog.ihned.cz/c1- 61066530-prehled-kdo- chce-euro-a-kdo-nehttp://evropske- hodnoty.blog.ihned.cz/c1- 61066530-prehled-kdo- chce-euro-a-kdo-ne

32 Zdroje http://www.penize.cz/16575-vse-o-euru-a-hospodarske-a-menove-unii http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_cs.htm http://www.eu4journalists.eu/index.php/dossiers/czech/C23/24/ http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&levelid=eu _096.htm http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&levelid=eu _096.htm http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/cr_euro.html

33 Zdroje https://www.euroskop.cz/82/sekce/evropska-centralni- banka/ https://www.euroskop.cz/82/sekce/evropska-centralni- banka/ http://europa.eu/about-eu/institutions- bodies/ecb/index_cs.htm http://europa.eu/about-eu/institutions- bodies/ecb/index_cs.htm http://www.mesec.cz/clanky/co-bude-az-bude-euro/ https://www.euroskop.cz/331/sekce/casto-kladene- dotazy/#kolik_zemi_ma_euro https://www.euroskop.cz/331/sekce/casto-kladene- dotazy/#kolik_zemi_ma_euro

34 Závěr Děkujeme za pozornost Zdroj:http://www.i60.cz/clanek_1971_s majlik-slavi-tricitku-a-ma-porad-duvod-k- usmevu.htmlhttp://www.i60.cz/clanek_1971_s majlik-slavi-tricitku-a-ma-porad-duvod-k- usmevu.html

35 Doporučená videa http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/movies/html/in dex.cs.html?id=1 http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/movies/html/in dex.cs.html?id=1 http://www.youtube.com/watch?v=o0YrRM7yee0


Stáhnout ppt "HOSPODÁŘSK Á A MĚNOVÁ UNIE (HMU) Zdroj:http://www.izun.eu/inzerce/meu-2013-aneb-i-ty-se-stan-poslancem- evropskeho-parlamentuhttp://www.izun.eu/inzerce/meu-2013-aneb-i-ty-se-stan-poslancem-"

Podobné prezentace


Reklamy Google