Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářská a měnová unie (HMU)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářská a měnová unie (HMU)"— Transkript prezentace:

1 Hospodářská a měnová unie (HMU)
Zdroj:

2 Co je to HMU? Oblast jednotné měny v rámci jednotného trhu EU
Lidé, zboží, služby a kapitál se pohybují bez omezení Přirozeným způsobem se doplňuje s evropským jednotným trhem (lepší fungování při zavedení společné měny) Dvě koncepce fungování: koordinace hospodářské politiky a fungování nezávislé měnové instituce – Evropského systému centrálních bank (ESCB)

3 HMU Označení: Hospodářská a měnová unie, ale častěji jako evropská měnová unie, popř. měnová unie HMU tvoří evropské státy, které se dohodly sdílet jednotnou měnu – EURO V 17 zemích z 28 členských států EU se platí EUREM (Belgie, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Malta, Kypr, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Finsko, Slovinsko, Slovensko a Estonsko) Od euro začne používat Lotyšsko – 18tý stát EU ČR zatím EURO nemá

4 HMU Rozhodnutí vytvořit hospodářskou a měnovou unii přijala Evropská rada v nizozemském městě Maastrichtu v prosinci 1991 Později bylo zakotveno ve Smlouvě o Evropské unii (Maastrichtské smlouvě) Představuje další stupeň procesu hospodářské integrace EU, který začal v roce 1957

5 HMU jako stupeň procesu hospodářské integrace
Obecně je HMU považována za pokročilý stupeň procesu hospodářské integrace Stupeň integrace dělíme do 6 kroků: Oblast preferenčního obchodu (s nižšími celními sazbami mezi některými zeměmi) Zóna volného obchodu (bez vnitřních celních sazeb u některého nebo veškerého zboží mezi zúčastněnými stranami) Celní unie (se stejnými vnějšími celními sazbami pro třetí země a společnou obchodní politikou) Jednotný trh (se společnými právními předpisy týkajícími se výrobků a volným pohybem zboží, kapitálu, pracovních sil a služeb) Hospodářská a měnová unie (jednotný trh se společnou měnou a měnovou politikou) Úplná hospodářská integrace (všechno výše uvedené a navíc harmonizované fiskální a jiné hospodářské politiky)

6 Přínosy pro občany EU Koordinaci tvorby hospodářské politiky mezi členskými státy Koordinaci fiskálních politik, zejména prostřednictvím omezování veřejného zadlužení a schodku Nezávislou měnovou politiku Evropské centrální banky (ECB) Jednotnou měnu Eurozónu Zdroj:

7 Zdroj:http://cs. wikipedia

8 Země, kde se platí EUREM Belgie Finsko Německo Slovinsko Řecko
Slovensko Španělsko Estonsko Francie Monako Irsko San Marino Itálie Vatikán Lucembursko Andorra Malta Černá Hora Kypr Kosovo Nizozemsko Lotyšsko (od ) Rakousko Portugalsko Zdroj:

9 Zdroj:

10 Zdroj:

11 Euro Platnost od 1.ledna 1999 v devizové (virtuální) podobě
Od 1. ledna 2002 se Euro zavedlo ve valutové podobě a nahradilo tak dříve platné měny

12 Výhody jednotné měny Pro občany EU je cestování uvnitř eurozóny mnohem snadnější (bez směňování peněz) Srovnávání cen zboží a služeb je jednoduché (lepší fungování vnitřního trhu, a podporuje zdravou konkurenci ve prospěch spotřebitelů)

13 Nevýhody jednotné měny
Oslabení (např. v důsledku krize) celé EU vůči ostatním států (Euro X Jüan X Dolar)

14 Krize Španělsko – ve 3. čtvrtletí 2008 poklesl HDP o 0,3 %, ve 4. čtvrtletí o 1,0 % (španělská ekonomika vstoupila díky celosvětové ekonomické krizi do recese po 15 letech), dnes 27% nezaměstnanost Řecko – schodek rozpočtu je 15,4 % (podle paktu stability a růstu je maximální hranice 3%). Rostoucí nezaměstnanost a prakticky neufinancovatelný dluh

15 Řízení hospodářství v rámci HMU
Neexistuje jednotná instituce, která by zodpovídala za hospodářskou politiku Odpovědnost je rozdělena mezi členské státy a orgány EU

16 Řídící jednotky HMU 1 Evropská rada – stanoví hlavní směry politiky
Rada EU („Rada“) – koordinuje tvorbu hospodářské politiky EU a rozhoduje, zda daný členský stát může přijmout euro „Euroskupina“ – koordinuje politiky společného zájmu pro členské státy eurozóny Členské státy – vypracovávají své vnitrostátní rozpočty v dohodnutých mezích pro schodek a zadlužení a určují své vlastní strukturální politiky pro trhy práce, penzijní trhy a kapitálové trhy

17 Řídící jednotky HMU 2 Evropská komise – sleduje výkonnost a dodržování právních předpisů Evropská centrální banka (ECB) – stanoví měnovou politiku, přičemž prvořadým cílem je cenová stabilita Evropský parlament - s Radou formuluje právní předpisy a podrobuje demokratické kontrole správu ekonomických záležitostí, zejména novým hospodářským dialogem

18 Jak funguje? Rada ministrů financí členských států vydává roční obecné hospodářsko-politické směrnice Rada může na zúčastněné státy vyvíjet tlak s cílem přimět je k respektování rozpočtových závazků Zdroj:

19 Etapy zavedení HMU První etapa spočívá v liberalizaci pohybu kapitálu a začíná 1. července 1990 Druhá etapa začíná 1. ledna 1994 a umožňuje sbližování hospodářských politik členských států

20 Zdroj:http://www. zavedenieura

21 Pakt stability a růstu Pakt stability a růstu navrhl německý ministr financí Theo Waigel jako prostředek k zajištění zdravých veřejných financí, a tím i k omezení rizika inflace ve shodě s maastrichtskými konvergenčními kritérii

22 Kritéria konvergence 1 Kritérium cenové stability - členský stát musí vykazovat dlouhodobě udržitelnou cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace sledovanou během jednoho roku před šetřením, která nesmí překročit o více než 1,5 procentního bodu míry inflace těch - nejvýše tří - členských států, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb - v průběhu jednoho roku před šetřením nesmí průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu překročit o více než 2 procentní body úrokovou sazbu těch - nejvýše tří - členských států, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability Kritérium dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí - veřejný deficit: poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí  k hrubému domácímu produktu (HDP) v tržních cenách nesmí překročit 3 % - hrubý veřejný dluh: poměr veřejného vládního dluhu v tržních cenách k HPD nesmí překročit 60 %

23 Kritéria konvergence 2 Kritérium stability měnového kurzu a účasti v ERM (mechanizmus směnných kurzů) - členský stát musí dodržovat normální rozpětí, která jsou stanovena mechanizmem směnných kurzů Evropského měnového systému, bez značného napětí během alespoň dvou posledních let před šetřením. Zejména v tomto období nesmí devalvovat bilaterální směnný kurz domácí měny vůči měně kteréhokoliv jiného členského státu (po zavedení eura vůči euru) z vlastní iniciativy Konvergence v legislativní oblasti obsahuje podmínku nezávislosti centrálních bank včetně zákazu financování veřejných institucí ze zdrojů centrálních bank a zákaz zvýhodněného přístupu ke zdrojům úvěrových institucí (čl. 101, 102, 108 a 109 SES)

24 Kritéria konvergence 3 Mechanizmus směnných kurzů - definuje pro měnu každého členského státu nacházejícího se mimo eurozónu, který se jej účastní, centrální paritu vůči euru. Základní fluktuační pásmo je 15% nad nebo pod centrální paritou

25 Evropská centrální banka (ECB)
Sídlo: Frankfurt nad Mohanem Účel: pečovat o cenovou stabilitu (tj. udržovat inflaci na nízké úrovni), zejména v zemích, které používají euro udržovat stabilitu finančního systému – zajišťovat řádný dohled nad finančními trhy a institucemi Evropská centrální banka pracuje s centrálními bankami všech 28 členských států EU. Společně tvoří tzv. Evropský systém centrálních bank (ESCB)

26 Evropská centrální banka (ECB) - struktura
Rozhodovací orgány ECB jsou: Výkonná rada – dohlíží na chod banky, má 6 členů (1 prezident, 1 víceprezident a 4 členy), funkční období: 8 let Rada guvernérů - určuje měnovou politiku eurozóny a stanoví úrokové sazby. Zasedají v ní členové Výkonné rady ECB a guvernéři centrálních bank 17 států eurozóny. Generální rada - přispívá k poradní a koordinační činnosti ECB a pomáhá novým zemím při jejich přípravě na vstup do eurozóny. V radě zasedá prezident a viceprezident ECB a guvernéři národních centrálních bank všech 28 členských států EU

27 Evropský systém centrálních bank (ESCB)
Skládá se z ECB a z centrálních bank všech členských států EU. Na rozdíl od ECB a národních centrálních bank nemá ESCB právní subjektivitu. ESCB je řízen orgány Evropské centrální banky. Rozhodovacími orgány jsou Rada guvernérů a Výkonná rada s působností pro Eurosystém. Celý systém ESCB koordinuje Generální rada

28 Evropský systém centrálních bank (ESCB) - úkoly
Definovat a vést měnovou politiku Společenství Řídit devizové obchody Držet a spravovat oficiální devizové rezervy zúčastněných států Podporovat hladké fungování platebních systémů Podílet se na programech kompetentních úřadů zaměřených na stabilitu finančního systému

29 Fiskální pakt Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii Zavazuje účastnické členské státy EU posílit hospodářský pilíř HMU přijetím souboru pravidel pro zpřísnění rozpočtové kázně, posílit koordinaci hospodářských politik a zlepšit správu eurozóny Všechny státy EU vyjma České republiky a Velké Británie

30 EURO a Česká republika Zdroj:

31 Kdo chce EURO a kdo ne? Zdroj:

32 Zdroje

33 Zdroje https://www.euroskop.cz/82/sekce/evropska-centralni-banka/

34 Závěr Děkujeme za pozornost
Zdroj:

35 Doporučená videa


Stáhnout ppt "Hospodářská a měnová unie (HMU)"

Podobné prezentace


Reklamy Google