Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lze vzájemně harmonizovat požadavky neziskových organizací a zájmy firem?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lze vzájemně harmonizovat požadavky neziskových organizací a zájmy firem?"— Transkript prezentace:

1 Lze vzájemně harmonizovat požadavky neziskových organizací a zájmy firem?

2 2 Neziskové organizace jednou z nejstarších forem veřejného života je spolek dnes jsou organizace zabývající se obecně prospěšnou činností - nevládní neziskové organizace nebo nestátní neziskové organizace (NNO) pojem nezisková organizace je obecnějším označením (jsou to organizace nevytvářející zisk, ovšem mohou být zřizovány i státem) a nebo nevládní organizace. rozdělení občanské sdružení obecně prospěšná společnost nadace a nadační fondy církevní právnická osoba

3 3 Získávání podpory pro neziskový sektor Vedoucí zástupce organizace bývá ředitel, který by měl mít „pod sebou“ projektového manažera Projektový manažer může být pověřeným kmenovým či externím fundraiserem z angl. pěstitel, či vybírač fondů, smysl chápán odlišně, spíše jde o organizátora benefičních akcí organizovaných pro fin. výtěžek v ČR specialista, který získává finanční prostředky pro veřejně prospěšné účely na činnost a projekty neziskové organizace (vyhledává kontakty, grantové programy, náležitě administruje projekty…)

4 4 Komerční sektor Společensky odpovědné chování (CSR) přináší firmě více příležitostí pro pozitivní komunikaci firmy. CSR je dnes samozřejmou součástí PR i marketingové strategie moderní firmy. Přichází doba, kdy bude široká veřejnost velmi citlivě reagovat na firmy, které mají vztah k životnímu prostředí, podporují občanské aktivity, smysluplné využívání volného času, vzdělání, demokracii, rovná práva atd.

5 5 CSR - firma chce být dobrým sousedem Společenská odpovědnost firem zajímá stále stoupající počet občanů Vliv na skupiny zákazníci a klienti (vliv na spotřební chování) zaměstnanci a partneři (loajalita a zájem o aktivní firmu) veřejnost a její představitelé (posílení vnímání pozice v regionu i místních vztahů)

6 6 Firemní dárcovství – součást CSR Dárcovství je osobním dobrovolným rozhodnutím vlastníka. Firemní dárcovství je nedílnou součástí konceptu společensky odpovědné firmy, která tímto zveřejňuje své hodnoty a postoje. Volba zaměření na oblasti podpory: sociální a zdravotní oblast, ekologie, životní prostředí; rozvoj a život v regionu, ve kterém působí; kultura, vzdělávání, věda; mládež, senioři, národnostní menšiny; činnost neziskových organizací.

7 7 Základní typy dárcovství Kromě darování finančních prostředků může firma pomoci i poskytnutím produktů, poradenství expertů, konzultantů, firemních dobrovolníků, techniky či prostor. Přístupy pasivní reakce na došlé žádosti aktivní cílený výběr obecně prospěšného projektu rozdělení darů na základě pravidel a limitů

8 8 Formy podpory - cesty darů Firma se věnuje spolupráci s vybranou NNO přímo. Firma pomáhá vybrané oblasti (ŽP, vzdělávání) prostřednictvím zastřešujícího subjektu z neziskového sektoru. Firma založí firemní nadaci nebo firemní nadační fond. Vyhlašují se granty. Firma spolupracuje s nezávislou profesionální nadací či nadačním fondem a například zastřešuje jeden vybraný dlouhodobý projekt.

9 9 Rozdíly mezi dary a reklamním partnerstvím Dary: finanční, věcné, služby, půjčení techniky, poradenství není vyžadováno protiplnění, charitativní dary jsou altruistickou podporou, neočekává se benefit vyžaduje se doložení vyúčtování

10 10 Rozdíly mezi dary a reklamním partnerstvím Reklamní partnerství pouze formou finančních prostředků vyžadováno smluvní protiplnění partnera v podobě prezentace, loga, baneru, slovního, obrazového poděkování, uvedení v materiálech…. hodnota služeb je dána smlouvou a dodavatel objednateli dokládá reklamní partnerství doložením fotografií z akcí, záznamem apod.

11 11 Vzájemné oslovení a porozumění – ideální vazba Nezisková organizace hledá dlouhodobého partnera a firma se chce prezentovat celistvým a koncepčním vzorovým projektem navazujícím na svou firemní strategii. Pro neziskové organizace je důležité sledovat, jaké mají firmy zvolené strategie, umět jim nabídnout projekt, jenž je osloví a zaujme.

12 12 Oslovení mezinárodních společností Uvědomit si jejich globální strategii Evropa – Koncept společenské odpovědnosti USA – tzv. Firemní občanství Příklad z ciziny: Firma zjistila, že když podporuje sport místní univerzity, ona sama zve na své akce chudé děti a mládež z okolí zdarma – Ti si toho velmi váží.

13 13 Tipy jak správně žádat o dar Zjistěte si o firmě informace, vybrala si dobrovolně strategii dárcovství? Oslovte správnou odpovědnou osobu, ta nejvyšší nemusí být ideální. Vždy adresujte na ověřenou adresu. Koncipujte žádost jednoduchým jasným strukturovaným textem s moderní grafikou. Pokud jsou na webu firmy informace, respektujte formuláře a k nim případně přidejte dopis či prezentaci.

14 14 Tipy jak správně žádat o dar Hledejte ve svém okolí. Popište jasnou představu očekávání. Uveďte potřebnou částku a žádejte včas (půl roku před plánovanou akcí). Navrhněte možnosti ze kterých lze vybrat. Při odmítnutí pošlete později informace o vašich dílčích podařených aktivitách a snahách a požádejte znovu, pošlete časopis, přání, zviditelňujte se.

15 15 Čemu je dobré se vyhnout Kopírování žádostí o státní dotace. Univerzální žádost na obecný firemní e-mail je v konečném důsledku ztráta času všech. Neoslovujte jednotně najednou více společností je to neefektivní. Lamentování v textu odrazuje. Nepoužívejte přehnané reference. Telefonicky žádat o osobní setkání je účelné až po doručení písemné žádosti.

16 16 Pokud uspějete… Napište o dobré vůli dárce pár vlídných slov či citaci popisu pomoci (dostupné periodikum). Pošlete výtisk dárci. Poděkujte pozváním na zahájení, výročí apod. Nebuďte „mrtví brouci“ do další žádosti.

17 17 Sponzorování tj. označení reklamního partnerství Je to příspěvek poskytnutý za účelem propagace (a): dobrého jména obrazového symbolu tj. loga ochranné známky služeb (výrobků) jiných výkonů sponzora

18 18 Jak lze rozdělit sponzoring volba dle záměru, možností a strategie generální sponzor hlavní sponzor sponzor

19 19 Cesty reklamního partnerství Firmy pořádají interní i externí akce sami. personalisté pořádají týmové akce pořádají se buď výroční nebo velikonoční a vánoční akce Firmy mohou mít produkt, který zapadá do rámce spolupráce. firma může např. pomoci řešit pitný režim žáků, dodat levnější vůz pro postižené atd.

20 20 Cesty reklamního partnerství Firmy si najímají agentury, které akce zajišťují a musí vyhovět nejrůznějším požadavkům. oslovte agentury spolupracující s potencionálními sponzory- donátory oslovte kreativce nabídněte zajímavou možnost obohacení akce grafická studia používají fotobanky, nabídněte kresby svých klientů, mohou je použít kresby

21 21 Cesty reklamního partnerství Menší firmy si volí možnost skromnější pomoci ve svém nejbližším okolí, jejich činnost může souviset se školstvím, sociálními službami atd. V tělocvičně může být logo firmy, jejíž pracovníci ve škole sportují a znají ji. Mohou sponzorovat kvalitní soutěže a přispívat na nákup věcných cen pro vítěze. Ve škole a v centrech sociálních služeb může firma prezentovat své výrobky při zápisu, během dnů otevřených dveří či školní akademie (většinou je to akce pro rodiče, pozvěte i adekvátní zástupce firem).

22 22 Kreativita a nápaditost projektů Web může být silná stránka – umístění loga, slovní poděkování, článek na vlastních stránkách a poslání odkazu dárci apod. Oslovte své klienty, žáky, mohou mít nevšední nápady. Oslovte firmy, zda nevyměňují vybavení, které Vám silně schází. Zájmové kroužky, keramické pece, autobusy na tématické zájezdy a zápasy – možnost reklamy. Slogany v centru služeb….

23 23 Pokud uspějete… Důsledně respektujte firemní brand = korporátní image, dodržujte firemní barvy Komunikujte a ptejte se při závěrečném sepisování protokolu o reklamním plnění. Na webu často aktualizujte informace, vzbuzuje to důvěru.

24 24 Z praxe Pokud je se jedná o centrum služeb či školu s otevřenou výukou žáků se specifickými poruchami či znevýhodněnými různými handicapy, jsou firmy ochotnější pomoci v této nelehké, odvážné snaze. Nejčastěji realizováno: bezbariérový přístup pomoc na dotaci asistenta dar na pomůcky

25 25 Co reklamní partnerství přináší firmě výjimečnost – přímá komunikace propojená s příběhem, emocemi. U sportu a kultury je to lehčí než u vzdělávání a při poskytování sociálních služeb možnost oslovit nedostupné cílové skupiny (soustřeďují s e ve specifických komunitách) mediální zveřejnění pozitivní zprávy „o dobré věci, dobrém skutku“, což je velmi svízelné

26 26 Co na závěr Musíte získat takové renomé, že s vámi firmy budou chtít sami spojit své jméno. Zamyslete se nad benefiční akcí, avšak s citem a rozumem ve stejné úrovni.

27 27 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! Lenka Žáčková lenka.zako@seznam.cz


Stáhnout ppt "Lze vzájemně harmonizovat požadavky neziskových organizací a zájmy firem?"

Podobné prezentace


Reklamy Google