Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inhalační lékové formy - jejich specifika z hlediska vlastností, dostupnosti důkazů a zaměnitelnosti jednotlivých léčiv PharmDr. Josef Suchopár Ostrava,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inhalační lékové formy - jejich specifika z hlediska vlastností, dostupnosti důkazů a zaměnitelnosti jednotlivých léčiv PharmDr. Josef Suchopár Ostrava,"— Transkript prezentace:

1 Inhalační lékové formy - jejich specifika z hlediska vlastností, dostupnosti důkazů a zaměnitelnosti jednotlivých léčiv PharmDr. Josef Suchopár Ostrava, 16. 10. 2014 Tato přednáška je podpořena společností GSK CZ/RESP/0069/14

2 „Originální“ lék účinná látka (případně i další know-how) je chráněna patentem, je obvykle výsledkem výzkumu držitele rozhodnutí o registraci, je uveden na trh po potvrzení účinnosti a bezpečnosti zákon o léku originální lék nedefinuje

3 patentová ochrana (20 let + případně dodatkové ochranné osvědčení až 5 let) preklinické a klinické studie terapeutická praxe s y nt é z a patentpatent generikagenerika 8-12 let 15 let5 let ORIGINÁL/GENERIKUM ?

4 Generický lék má kvalitativně i kvantitativně shodné složení LL (může se lišit např. použitou solí a použitými pomocnými látkami), má obdobnou lékovou formu, má obvykle průkaz bioekvivalence, je uváděn na trh po uplynutí lhůty ochrany duševního vlastnictví, může však být registrován i před tím § 25, odst. 4 písm. b) zákona o léku

5 Princip bioekvivalence vychází z předpokladu, že chemicky totožné látky, které mají totožnou rychlost a rozsah absorpce jsou zaměnitelné. Zásadními parametry jsou plocha pod křivkou, výše maximálních hladin (c max ) a rychlost absorpce (t max ), jejichž hodnoty musí u generik obecně nabývat hodnot 80-125 % referenčního léčiva, aby bylo léčivo bioekvivalentní. Bioekvivalence

6 AUC, c max i t max bez rozdílů = bioekvivalence Základní hodnocené farmakokinetické parametry (volně dle Xiao J et al, BioMed Res Int 2014) 1. AUC 0-inf 2. c max 3. t max

7 u jednotlivých (12) dobrovolníků jsou rozdíly, mezi jednotlivci rozdíly mohou být i značné, ale průměrně (statisticky) je vše v pořádku Základní hodnocené farmakokinetické parametry

8 Interpretace bioekvivalence proto od 90. let, zúžení meze bioekvivalence pro léčivé látky s úzkou terapeutickou šířkou s problémovou farmakokinetikou. meze bioekvivalence ±10 % (tj. 90-112,5 %)

9 Směrnice řeší problematiku inhalačních lékových forem: -tlakových inhalátorů -inhalátorů ovládaných dechem -roztoků a suspenzí pro aerosoly -dalších netlakových inhalační lékových forem CPMP/EWP/4151/00 Rev. 1 (ze dne 22.1. 2009)

10 Způsob hodnocení: -obecně (vždy) in vitro -pokud není totožná léková forma (inhalátor), pokud není inhalační objem v rozmezí ±15 % a pokud nejsou plněny některé další podmínky je nutno doložit ekvivalenci in vivo: -plicní depozice (zobrazovací, případně kinetická studie) -systémová depozice, u látek s vysokou variabilitou lze namísto ±20 % připustit ±25 % (tj. 75-133 %) CPMP/EWP/4151/00 Rev. 1 (ze dne 22.1. 2009)

11 Podle způsobu registrace (důkazů předložených regulátorovi): -samostatná registrace založená na vlastních experimentálních datech -registrace využívající literární data (WEU) -hybridní forma registrace (část dokumentace je s odkazem a část dokumentace je doložena vlastními experimentálními daty) -registrace odkazem -řada dalších forem a kombinací Jak se vlastně pozná generický nebo originální lék…

12 Eltroxinvlastní experimentální data Euthyrox vlastní experimentální data Letroxliterární data Levothyroxine TEVAregistrace odkazem na přípravek Levothyroxine Hennig (není registrován) Syntroxinehybridní registrace (Euthyrox+vlastní data) Příklad (ne)jednoduchosti a (ne)jednoznačnosti Jsou jednotlivé přípravky zaměnitelné?

13 Hennessey JV et al: Endocr Pract 2010; 16: 357-370 199 nežádoucích účinků po podávání levothyroxinu 177 z nich (88,9 %) z důvodu substituce 13krát (7,3 %) byl informován lékař, ale 153krát (86,4 %) lékař nebyl informován 54 NÚ (27,1 %) bylo vyhodnoceno jako závažných 52 z nich (96,3 %) bylo v souvislosti se substitucí Generická substituce levothyroxinu

14 Inhalační budesonid (www.sukl.cz) OW0185108BUDIAIRINH SOL PSS 200X200MCG O0031572GIONA EASYHALER 100INH PLV 1X200DÁVEK O0031733GIONA EASYHALER 200INH PLV 1X200DÁVEK O0031575GIONA EASYHALER 400INH PLV 1X100DÁVEK S0016302MIFLONID 200INH PLV CPS 120X200RG S0016306MIFLONID 400INH PLV CPS 60X400RG S0062697PULMICORT TURBUHALER 100MCGINH PLV 200X100RG S0069242PULMICORT TURBUHALER 200MCGINH PLV 200X200RG S0069243PULMICORT TURBUHALER 400MCGINH PLV 200X400RG S0013033PULMICORT 0,5 MG/MLINH SUS 20X2ML/1MG Jsou jednotlivé přípravky zaměnitelné?

15 Inhalátory a „osud léčiva“ (Kašák V: Remedia 2007; 17: 26-38)

16 Názov lieku: Pulmicort Turbuhaler 200 µg kód: 69242, registračné číslo:14/0005/13-S Právny základ žiadosti:Samostatná úplná na experimentálnych údajoch Účinná látka:Budezonid inhal. 200 mcg Originalita prípravku:Originálny prípravok Generická preskripcia:Nie Názov lieku: Miflonid 200 kód: 33315, registračné číslo:56/0368/01-S Právny základ žiadosti:Odkazovaná žiadost - odkaz do vedeckých prác Účinná látka:Budezonid inhal. 200 mcg Originalita prípravku:Originálny prípravok Generická preskripcia:Nie Zaměnitelnost na Slovensku (www.sukl.sk)

17 Inhalační formoterol (www.sukl.cz) všechny přípravky jsou generika vyjma přípravku Foradil OW0184319ATIMOS 12 MCGINH SOL PSS 100X12RG S0015900FORADILINH PLV CPS 60X12RG O0104897FORMANOINH PLV CPS 60X12RG OW0076334FORMOTEROL EASYHALERINH PLV 120X12RG O0015708FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 MCGINH PLV CPS 60X12RG+APL O0019147FORMOVENT 12 MCGINH PLV CPS 60X12RG OW0126494FOROTEL 12 MIKROGRAMŮINH SUS PSS 120X12RG

18 odměřená dávkaodpovídá formoterol-fumarátformoterol-fumarát dihydrát(bezvodý) Atimos1211,49 Foradil1211,49 Formano12,512 Formoterol Easyhaler1211,49 Formoterol-ratiopharm12,512 Formovent12,512 Forotel1211,49 Inhalační formoterol (www.sukl.cz) Atimos uvádí: Každá jednotlivá dávka (73,8 mg) obsahuje 12 µg formoteroli fumaras dihydricus. To odpovídá dávce 10,1 µg formoterolum. To ale neodpovídá přepočtu, mělo by být 4,91 µg. Combair má v odměřené dávce 6 µg, v podané dávce 5 µg. DuoResp má v odměřené dávce 6 µg, v podané dávce 4,5 µg. Flutiform má v odměřené dávce 5 µg, v podané dávce 4,5 µg.

19 SSymbicort 200/6astma+CHOPN OWBufomix 160/4,5astma Přípravky mají (mohou mít) odlišné indikace, což činí problém zaměnitelnosti ještě složitějším. Zaměnitelnost fixních kombinací Velikost rozdílů různě deklarovaných dávek je značná, např. jeden přípravek uvádí, že obsahuje v jedné tobolce (dávce) 22,5 µg (soli) to odpovídá18,0 µg báze z tobolky se uvolní10,0 µg báze

20 § 8 (4) Ošetřující lékař může, pokud není léčivý přípravek distribuován nebo není v oběhu léčivý přípravek potřebných terapeutických vlastností, použít registrovaný léčivý přípravek způsobem, který není v souladu se souhrnem údajů o přípravku, je-li však takový způsob dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky. (5) Provozovatel zdravotnického zařízení odpovídá podle právních předpisů za škodu na zdraví nebo za usmrcení člověka, ke kterým došlo v důsledku použití neregistrovaného léčivého přípravku nebo použití registrovaného léčivého přípravku způsobem uvedeným v odstavci 4. Zákon o léčivech (zákon č. 378/2007 Sb.)

21 § 33 (5) Držitel rozhodnutí o registraci odpovídá za škodu způsobenou v důsledku účinků léčivého přípravku neuvedených v souhrnu údajů o přípravku, přičemž této odpovědnosti se nemůže zprostit; za škodu způsobenou v důsledku účinků léčivého přípravku v souhrnu údajů o přípravku uvedených odpovídá držitel rozhodnutí o registraci jen tehdy, prokáže-li se, že vznik takové škody zavinil. Zákon o léčivech (zákon č. 378/2007 Sb.)

22 § 2950 Škoda způsobená informací nebo radou Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě. Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)

23 Obecně platí, že léčivé přípravky obsahující shodné léčivé látky (včetně těch s úzkým terapeutickým oknem) lze: hradit podle generického principu Závěr (z pohledu regulátora a EBM) Obecně platí, že léčivé přípravky obsahující shodné léčivé látky (včetně těch s úzkým terapeutickým oknem) lze: hradit podle generického principu není je však možné volně substituovat nebo dokonce považovat za terapeuticky zaměnitelné

24 Ninane V et al: Expert Opin Drug Deliv 2014; 11: 313-323 Experts considered that the choice of inhalation device was as important as that of active substance (very good consensus) and should be driven by ease of use (good to very good consensus) and teaching (very good consensus). Experts recommended giving oral and visual instructions (good consensus) and systematic monitoring inhalation techniques. Pulmonologists and paramedics have predominantly educational roles (very good consensus). Experts discouraged inhalation device interchangeability (good consensus) and switching for cost reasons (good to very good consensus) without medical consultation (good consensus). Závěr (z pohledu EBM)

25 Björnsdóttir US et al: Int J Clin Pract 2013; 67: 904-910 Given the increasing pressure for reduced costs and efficient allocation of limited healthcare resources, an additional investment in ensuring high medication adherence may lead to greater savings due to a potentially decreased demand for healthcare services. In contrast, savings achieved in acquisition costs may result in a greater net loss due to increased healthcare consumption caused by decreased asthma control. Závěr (z pohledu EBM)

26 −pacient vůbec nemusí porozumět problému −některé léčivé přípravky s totožnou léčivou látkou mohou mít odlišné indikace −inhalační lékové formy mohou mít odlišnou techniku aplikace, složitost obsluhy, compliance, plicní dispozici, nežádoucí účinky… −některé léčivé přípravky nemusí být zaměnitelné −může dojít k duplicitnímu užívání (zejména u seniorů) Závěr (z pohledu pacienta)

27 Děkuji za pozornost suchopar@drugagency.cz


Stáhnout ppt "Inhalační lékové formy - jejich specifika z hlediska vlastností, dostupnosti důkazů a zaměnitelnosti jednotlivých léčiv PharmDr. Josef Suchopár Ostrava,"

Podobné prezentace


Reklamy Google