Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Člověk mezi lidmi – sociální útvary

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Člověk mezi lidmi – sociální útvary"— Transkript prezentace:

1 Člověk mezi lidmi – sociální útvary
Střední odborná škola Otrokovice Člověk mezi lidmi – sociální útvary Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /1 Autor Mgr. Iva Vlčková Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-ON/3-ON-2/6 Název DUM Člověk mezi lidmi – sociální útvary Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 63-41-M/01 Obor vzdělávání Management hotelových a turistických služeb Vyučovací předmět Občanská nauka Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální a skupinové výuce. Slouží k seznámení se se základními sociologickými pojmy souvisejícími s teorií sociálních útvarů. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Sociální útvary, sociální skupina, rodina, agregát, dav, organizace, byrokracie, instituce, subkultura, sociální hnutí, komunita. Datum

3 Člověk mezi lidmi – sociální útvary
Náplň učiva Člověk jako součást lidské společnosti Vývoj forem společnosti Sociální útvary Sociální skupina Sociální agregát Dav Organizace a byrokracie Instituce Subkultura – komunita, sociální hnutí

4 Člověk mezi lidmi Od počátku své existence je člověk součástí lidské společnosti – sdružuje se s ostatními. Proč je důležité sdružovat se s ostatními lidmi? Jedinec jako samostatné individuum nemá šanci přežít a uplatnit se. Už s našim narozením se stáváme členy určité skupiny – rodina. Sdružování je historicky osvědčené - umožní přežití jednotlivce a trvání celku [1] – str. 34

5 Sociální útvary – definice, vznik
Vyvíjela se společnost? Společnost se od počátku své existence vyvíjela. V počátcích fungovala společnost na základě jednoduchých pravidel, která se v průběhu historie měnila a stávala se složitějšími. Co způsobuje společenský vývoj? Společenský vývoj je zapříčiněn pokrokem. V souvislosti s tím se také stávala složitější struktura společnosti a vznikaly nové sociální útvary. Jak vysvětlíme pojem sociální útvar? Sociální útvary jsou různé skupiny, které vznikají a fungují uvnitř společnosti.

6 Vývoj forem společnosti
ARCHAICKÁ SPOLEČNOST – 7 tis. př. n.l. – první společností a považujeme ji za nejstarší fázi vývoje člověka. Život je zaměřen na přežití Členové vystaveni přírodním nebezpečím i nebezpečím z okolních kmenů Spojuje je vědomí kolektivní soudržnosti TRADIČNÍ SPOLEČNOST – 7. tis. př.n.l. – 1. pol. 18. stol. Lidé se trvale usazují na jednom místě vznik zemědělství Život se odehrává v těsném sepětí s přírodou a jejími rytmy Okolní svět vysvětluje náboženství Duchovenstvo x šlechta x lid Dochází již k vrstvení společnosti v souvislosti s dělbou práce

7 Lze najít principy tradiční společnosti ještě někde na světě ve 21
Lze najít principy tradiční společnosti ještě někde na světě ve 21. stol.? Obr. 2 Obr. 1

8 Co znamená modernizace Rozvoj komunikačních prostředků
Moderní společnost Od 2. poloviny 18. století Změna způsobu získávání obživy – práce se hromadně prodává plat Nové zdroje energie a lepší využití nerostného bohatství Prudký rozvoj měst – nárůst počtu obyvatelstva (19. stol.) Nové situace – Anonymita, kriminalita Další vrstvení společnosti Co znamená modernizace Průmyslová revoluce Populační exploze Rozvoj komunikačních prostředků Politické revoluce

9 Typy sociálních útvarů
A) Sociální skupina – Formální – řídí se závaznými pravidly, je vytvořena s určitým cílem, má určitou strukturu, sankce za nedodržení pravidel Referenční Silně ovlivňuje život člověka v oblasti jeho smýšlení a jednání Neformální – člověk se stává členem bez vlastního rozhodnutí. Primární x sekundární

10 Uveďte příklady formálních sociálních skupin
Parlament, podniky, škola, politické strany... Uveďte příklady referenčních sociálních skupin Golfový klub, Menza, literární kluby, sportovní kluby... Nemusíme být členy, můžeme sympatizovat Uveďte příklady neformálních sociálních skupin Primární – rodina Sekundární – třída, pracovníci na dílně, členství ve spolcích

11 Popište jaké jsou hlavní znaky sociální skupiny
Komunikace – členové spolu komunikují navzájem Společné cíle a hodnoty Pevné vztahy a zároveň rozdělení pozic a rolí  Společné normy

12 Další typy sociálních útvarů
B) Sociální agregát Lidé, kteří se náhodně ocitli na jednom místě. Nemusí spolu komunikovat. Agregát je založen na jednoduchém prostorovém principu (obyvatelé jednoho města nebo studenti určité školy)  Nemá pravidla, strukturu ani hierarchii.

13 Další typy sociálních útvarů
C) Dav zvláštní typ agregátu - skupina osob, které se shromáždily na tomtéž místě na základě téhož podnětu Kde a při jakých příležitostech se můžeme s davem setkat? Koncert, sportovní utkání, stávky, manifestace, shluk… Co je podle vás pro dav charakteristické? Potlačení vlastní individuality Anonymita Převaha emocionálního chování Ztráta rozumové kontroly a morální odpovědnosti Obr. 3

14 Další typy sociálních útvarů
D) Organizace a byrokracie Členové mají cíl a vytváří pravidla, hierarchii a dělbu práce Činnost se stává formální Znaky organizace - členství - spojení lidí za účelem společné činnosti  - mohou být velmi rozsáhlé   - jsou jednoznačně orientovány  Byrokracie Způsob, kterým je spolupráce jednotlivců řízena – byrokracie. Každý úředník má určitou moc, ale je vázán zároveň pravidly. Soudy, policie, armáda, škola…

15 Další typy sociálních útvarů
E) Instituce Většinou má nadosobní a abstraktní charakter (institut práva, vlastnictví apod.) Má  funkci organizační a řídící Zajišťuje přežití i každodenní život většinou má nadosobní a abstraktní charakter (institut práva, vlastnictví apod.) Jaké nejvýznamnější instituce znáte? Manželství, rodina, soukromé vlastnictví a stát

16 Další typy sociálních útvarů
F) Subkultura Systém norem a hodnot, který je součástí kultury a je v souladu s jejími hodnotami a normami. Krojové tradice, squatteři, ghotic, hooligans, hippies, rastafariáni… Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7

17 Projevy subkultur Komunita Členové sdílejí stejné hodnoty a normy
Vztahy založené na přátelství Komunity zemědělců, pastevců, farmářů v méně rozvinutých částech světa. Sociální hnutí Kolektivní jednání lidí – snaha o prosazení společně uznávaných hodnot – bez použití politických prostředků Ženská hnutí, hnutí za hlasovací právo žen, ekologická hnutí přerůstají v organizace

18 Kontrolní otázky Uveďte základní formy vývoje společnosti
Ve kterých částech světa lze spatřit prvky tradiční společnosti? Co znamená pojem sociální útvar? Jak funguje sociální skupina? Co je formální, neformální a referenční skupina? Má instituce nadosobní charakter? Co je charakteristické pro organizaci? Kde uvidíme dav? Jaké je typické chování v davu? Jaké projevy subkultury můžete uvést z vašeho života?

19 Seznam obrázků Obr. 1: jpg [vid ], Klipart Microsoft Office Obr. 2: wmf [vid ], Klipart Microsoft Office Obr. 3: jpg [vid ], Klipart Microsoft Office Obr. 4: Piranha Bytes, [vid ], dostupné z Obr. 5: Jonathan Stephens , [vid ], dostupné z Obr. 6: alexkon from Jerusalem, [vid ], dostupné z: Obr.7: anonym, [vid ], dostupné z:

20 Seznam použité literatury
[1] Novotná, E., Základy sociologie, Nakladatelství Grada Publishing, a. s., Praha ISBN: [2] kolektiv, Společenské vědy pro střední školy, Nakladatelství Didaktis spol. s r.o., Brno 2010, ISBN:


Stáhnout ppt "Člověk mezi lidmi – sociální útvary"

Podobné prezentace


Reklamy Google