Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ztratil se český růst? Luděk Niedermayer, červen 2012 ČR diverguje: Co s tím?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ztratil se český růst? Luděk Niedermayer, červen 2012 ČR diverguje: Co s tím?"— Transkript prezentace:

1 Ztratil se český růst? Luděk Niedermayer, červen 2012 ČR diverguje: Co s tím?

2 Kde jsme?

3 3 © 2012 Deloitte Česká republika Pokrizová stabilizace a ČR Stabilizace po krizi byla překvapivě úspěšná a rychlá. Zhoršení fiskální politiky značné. Většina zemí (dokonce v EU) dosáhla přes potřebu fiskální konsolidace v roce 2011 úroveň HDP z doby před krizí (2008), ČR nikoliv.

4 4 © 2012 Deloitte Česká republika Fiskální ohrožení 2012 – a co ČR? Fiskální pozice ČR je poměrně dobrá, ale i tak vyžaduje značnou konsolidaci. Z makro pohledu je stav nejstabilnější v regionu. Fiskální notifikace 2011DluhDeficit Euro87,2-4,1 EU2782,5-4,5 CR41,2-3,1 Germany81,2 Spain68,5-8,5 France85,8-5,2 Italy120,1-3,9 Hungary80,64,3 Austria72,2-2,6 Poland56,3-5,1 Slovenia47,6-6,4 Slovakia43,3-4,8 UK85,7-8,3

5 5 © 2012 Deloitte Česká republika Fiskální konsolidace v EU… Již v roce 2010 došlo u většiny zemí k razantnímu obratu rozpočtové politiky. Nové země EU procházejí (kromě Slovinska) podobným vývojem. Hloubka propadu rozpočtu byla však menší, zlepšení v roce 2010 také. Vývoj rozpočtové politiky v ČR mírně lepší než v regionu, pokud by deficit dosáhl plánované výše, zlepšení by bylo podprůměrné.

6 6 © 2012 Deloitte Česká republika Růst ekonomik: Nejnovější data Dle údajů Eurostatu patří vývoj české ekonomiky v 1Q 2012 k nejhorším v Unii a odpovídá situaci zemí zasažených akutní fiskální krizí. Ekonomika poklesem na pořátku roku navázala na stagnaci za předchozí tři čtvrtletí (revize dat přenesla pořátek poklesu do konce roku 2011).

7 7 © 2012 Deloitte Česká republika Jak si stojí ČR? Jsou dnešní špatná čísla dočasná? Co za nimi stojí? Změní se dnešní divergence ČR od okolních zemí v konvergenci zlepšeným růstem v ČR zhoršeným růstem „v okolí“ Jakou roli v dnešním stavu hraje fiskální politika? Hrozí riziko, že český růstový model „se pokazil“? Existují i další „viditelné“ faktory vysvětlující pomalý růst? Existují naopak faktory, které mohou diveregenci prohloubit? Zvyšují dnešní slabá růstová čísla podstatná rizika pro budoucnost? ….

8 8 © 2012 Deloitte Česká republika Role fiskalní konsolidace Oživení v ĆR bylo v roce 2010 „průměrné“, konsolidace mírně vyšší (graf obsahuje změny mezi roky) V roce 2011 je zlepšení rozpočtu přinejlepším průměrné, zhoršení růstu nad průměrem V průběhu roku 2011 se však růst dále zhoršil

9 Kam jdeme?

10 10 © 2012 Deloitte Česká republika Výhled: zlepšení v nedohlednu? Podle výhledu IMF bude ČR spolu s Maďarskem zaostávat za všemi svými sousedy, včetně „bohatého“ Rakouska a Německa…

11 11 © 2012 Deloitte Česká republika Ekonomický vývoj v EU, zejména v eurozóně Fiskální politika Snaha o fiskální konsolidaci zpomaluje růst. Vláda není schopná škrtat provozní výdaje, redukce investic ohrožuje konkurenceschopnost a některé sektory (zejména stavební). Stabilita, očekávání a investice Kromě obecného rizika zhoršení očekávání plynoucího z globální situace je u nás specifikem nestabilita politického systému, která vede k častým a velkým změnám ekonomického prostředí. V rozporu se stabilitou a pozicí ekonomiky dochází k útlumu investic. Vývoj v EU – dluhová krize Tento faktor je dnes určující, protože bude zřejmě hlavním důvodem pro ekonomické zpomalení či recesi v EU. Poklesem poptávky budou ovlivněny i ekonomiky, které jsou v jádru poměrně silné (Německo). Velkou hrozbou je navíc destabilizace bankovního systému. Vývoj globální Navzdory předpokladu, že nejslabším bodem globální ekonomiky je EU, je třeba vzít v potaz značné nerovnováhy v ekonomice USA i rizika v jiných zemích. Jejich náprava může v budoucnu podstatně zbrzdit tamní a tím i globální růst. Ekonomický růst ČR Během krize roku 2008-9 byl propad podobný jako například v Německu, oživení poté bylo slabší. Nelze vyloučit, že vývoj ekonomiky při „špatných scénářích“ povede k většímu propadu než v Německu. I vývoj Německa je však zatížen značnou nejistotou. ? Díky vysoké míře otevřenosti české ekonomiky byly v minulosti vnější faktory pro vývoj podstatnější než faktory vnitřní – domácí. Platí to i dnes? Efektivita a antikorupce Od politické podpory je nutno přistoupit k jasným opatřením. Zejména v oblasti vyšší efektivity státu to při dnešním fungování politického systému představuje značný problém. Anatomie růstu ČR

12 12 © 2012 Deloitte Česká republika Jiný úhel pohledu – specifická doporučení EK pro jednotlivé státy … v situaci zvýšené konkurence rozvíjejících se ekonomik a stabilně klesajícího přílivu nového vlastního kapitálu představuje pro českou ekonomiku klíčovou výzvu podpora hospodářského oživení a dlouhodobého růstu prostřednictvím zvýšení kvality fiskální korekce, zmenšení neefektivity a zvýšení stability veřejné správy, lepšího využití potenciálu na trhu práce, zejména u žen s dětmi, a větší mobilizace faktorů usnadňujících přechod k růstu založeném na inovacích, vyšší přidané hodnotě a lidském kapitálu. Růst inovativních podniků je rovněž omezen nedostatečnými vazbami mezi vědeckou základnou a podnikatelským sektorem a neefektivitou veřejného financování výzkumu. Neefektivita a nedostatečná stabilita veřejné správy nevytvářejí prostředí podporující dlouhodobý růst. Navíc i přes relativně nízký poměr dluhů k HDP a nedávné reformy není vývoj veřejných financí dosud udržitelný.

13 13 © 2012 Deloitte Česká republika Úkoly dneška… Je potřeba dnes hledat cesty k urychlení růstu? Jaké nástoroje jsou v případě ČR reálné: Optimalizace výdajů státu Speciální prorůstové programy Strukturální reformy Posílení investiční atraktivity země … Existuje prostor pro zpomalení fiskální konsolidace? Nebo existuje riziko, že ta by se promítla do podstatného růstu rizikové prémie? Nemůže přinést tento výsledek i pokračování pomalého růstu ekonomiky?

14 Ludek.niedermayer@email.cz

15 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/cz/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. © 2012 Deloitte Czech Republic


Stáhnout ppt "Ztratil se český růst? Luděk Niedermayer, červen 2012 ČR diverguje: Co s tím?"

Podobné prezentace


Reklamy Google