Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie chemie -vývoj. Období starověké praktické chemie a přírodní filosofie n kulturní národy v procesu řemeslné výroby nashromáždily mnoho poznatků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie chemie -vývoj. Období starověké praktické chemie a přírodní filosofie n kulturní národy v procesu řemeslné výroby nashromáždily mnoho poznatků."— Transkript prezentace:

1 historie chemie -vývoj

2 Období starověké praktické chemie a přírodní filosofie n kulturní národy v procesu řemeslné výroby nashromáždily mnoho poznatků o látkách dějích, aniž usilovaly o objasnění jejich podstaty n Lidí se naučily využívat oheň při získávání a zpracování kovů n Starověcí řečtí myslitelé zanechali po sobě ve svých dílech pozoruhodné představy o světě a složení hmoty n Mezi materialistické filosofy – atomisty lze zařadit : Leukipos z Milétu, Démokritos z Abdér

3 vznik alchymie v řečtině se objevil termín "chymeia", pro označení systematické pokusné činnosti s přírodními látkami období předvědecké chemie Cíl alchymie : přeměna (transmutace) běžných kovů na zlato snaha o prodloužení života (elixír mládí) vytvoření homunkula kámen mudrců získání perpetua mobile 4.století

4   po celou dobu byla alchymie provázána s astrologií, své receptury vyjadřovala prostřednictvím podobenství a mýtů   alchymistům vděčíme za vypracování dodnes běžně užívaných metod izolace látek – sublimace, destilace, krystalizace   okolo roku 1200 znali alchymisté řadu prvků - síru, uhlík, měď, železo, cín, rtuť, olovo, stříbro, zlato a zřejmě i další   znali základní kyseliny: kyselinu sírovou - aqua vitriolis kyselinu chlorovodíkovou - aqua salis kyselinu dusičnou - aqua fortis lučavku královskou - aqua regia

5 ještě v polovině 17. století však vedla alchymistická snaha po izolaci kamene mudrců z moči k objevu fosforu ještě v polovině 17. století však vedla alchymistická snaha po izolaci kamene mudrců z moči k objevu fosforu

6 antimonzinekzlatoměďželezo olovofosforrtuťarsen hořčík stříbrosíracínplatina

7 VÝZNAMNÍ ALCHIMISTÉ n Abu Abdalláh Džabír( latinsky Geber) legendární autor arabských alchymistických spisů legendární autor arabských alchymistických spisů - Představitelem vrcholného období evropské alchymie – iatrochemik Philippus Aureolus Paracelsus – vystudovaný lékař, spatřoval příčinu některých nemocí poruchou rovnováhy mezi sírou, rtutí a solí v těle člověka, léčil řadu nemocí podáváním preparátů rtuti!! iatrochemik Philippus Aureolus Paracelsus – vystudovaný lékař, spatřoval příčinu některých nemocí poruchou rovnováhy mezi sírou, rtutí a solí v těle člověka, léčil řadu nemocí podáváním preparátů rtuti!! - Představitelem metalurgické chemie byl německý lékař a přírodovědec Georgius Agricola

8 Další alchymisté n Zakladatel pneumatické chemie van Helmont – zjistil např. že z minerální vody uniká stejný plyn, jaký vzniká při dýchání a hoření, objevil CO a NO2 n Johann Rudolf Glauber – zdokonali výrobní postupy mnoho chemikálií( podle tohoto alchymisty pojmenováváme významnou sůl GLAUBEROVA SŮL Na2SO4.10H20

9 doktor Faust – Albertus Magnus jistotu dává pouze pokus poučka, která není potvrzena praktickým pokusem, není poučka proto: vlastnoručně pitval oko krtka pozoroval těžbu zlata analyzoval kovy v dolech vyvrátil tvrzení, že jeřáb pláče krvavými slzami (Plinius) jeden druh husy roste na stromech jako jablko a pak spadne dolů medvědice dává konečný tvar mláďatům olizováním pták Fénix se sám upálí a pak vzlétne z popela jako nový Pelikán krmí mláďata svou krví věděl, že Země je kulatá

10 Význam alchymie n Zanechala chemii především praktické poznatky n Rozpracovala experimentální metody n Přínosem evropských alchymistů byla především příprava silných minerálních kyselin( pro arabské alchymisty byla nejsilnější kyselinou ocet n V objevech nových prvků alchymie nepokročila( bránilo tomu dogma, že kovů je tolik kolik )planet n Nesrozumitelná symbolika

11 Formování vědeckých základů chemie n 1. chemická teorie - TEORIE FLOGISTONU poč. 18 stol. n Autorem byl německý lékař a chemik Georg Ernst Stahl n Teorie vycházela z předpokladu, že při hoření látky ztrácejí těkavou složku – flogiston n Právě snaha obhájit flogistonovou teorii přispěla k jejímu definitivnímu konci n Koncem 18. století fran. chemik Lavoisier objasnil poprvé hoření jako reakci látek s kyslíkem, spolu s rus. chemikem Lomonosovem je objevitelem zákona zachování hmotnosti. n Další ýznamnou teorií byla Daltonova atomová teorie na poč. 19. století. Od této dobu datujeme rozvoj chemie založený na vědeckých základech.


Stáhnout ppt "Historie chemie -vývoj. Období starověké praktické chemie a přírodní filosofie n kulturní národy v procesu řemeslné výroby nashromáždily mnoho poznatků."

Podobné prezentace


Reklamy Google