Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj obchodování s elektřinou v ČR Jiří Šťastný X. jarní konference energetických manažerů 22. března 2006 Poděbrady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj obchodování s elektřinou v ČR Jiří Šťastný X. jarní konference energetických manažerů 22. března 2006 Poděbrady."— Transkript prezentace:

1 Vývoj obchodování s elektřinou v ČR Jiří Šťastný X. jarní konference energetických manažerů 22. března 2006 Poděbrady

2 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 2 1.Vývoj obchodování s elektřinou v ČR mezi lety 2002 až 2005 z pohledu OTE 2.Jaký bude další vývoj obchodování s elektřinou?

3 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 3 1.Vývoj obchodování s elektřinou v ČR mezi lety 2002 až 2005 z pohledu OTE

4 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 4 Stručné zhodnocení obchodování s elektřinou v ČR z pohledu OTE  OTE – Operátor trhu s elektřinou, a.s.  vznik 2001, součást koncepce liberalizace trhu  funkce a postavení definovány v EZ  hlavní činnosti – zúčtování a vypořádání odchylek a organizace krátkodobého trhu  v IS OTE jsou povinně registrovány obchody s elektřinou v ČR – dobrý přehled o vývoji

5 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 5 Stručné zhodnocení obchodování s elektřinou v ČR z pohledu OTE  základním způsobem obchodování s elektřinou v ČR jsou dvoustranné obchody  problémem obchodování s elektřinou, který přetrvává od samého počátku funkčnosti systému, je poměrně nízká likvidita denního (spotového) trhu s elektřinou  stále neznáme účinné řešení (např. bez regulace) tohoto problému v rámci trhu s elektřinou v ČR  možnost řešení a s tím související další aktivity spojujeme s vytvářením regionálních trhů s elektřinou

6 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 6 Graf zobchodovaného množství elektřiny přes systém OTE v jednotlivých letech a v dělbě na OTC a krátkodobý trh (OKO) Porovnání ročních objemů obchodů registrovaných OTE v roce 2002, 2003, 2004 a 2005 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 2002 2003 2004 2005 2002 2 8518 8241 803891 2003 2 3379 6812 168960 2004 1 80311 6651 955543 2005 2 06211 5332 315804 Odchylky [GWh]Dvoustr.Smlouvy [10GWh]PřeshraničníSmlouvy [10GWh]OKO [GWh]

7 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 7 Stručné zhodnocení obchodování s elektřinou v ČR z pohledu OTE  technologická základna pro obchodování s elektřinou v ČR je dobře zabezpečena  po celou dobu činnosti OTE (od roku 2002) nenastala v provozuschopnosti systému situace, která by znemožňovala obchodování v ČR  s postupným otevíráním trhu se stále zvětšují počty OPM, která změnila dodavatele

8 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 8 Graf počtu OPM, která změnila dodavatele podle typu měření A, B, C

9 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 9 Vývoj obchodování v ČR v letech 2003 až 2005 rozdělení účastníků trhu (subjektů zúčtování (SZ)) do 3 skupin pro možnost porovnání vývoje: Výrobci výroba > spotřeba (jejich výrobních resp. spotřebních OPM) výroba > nákup prodej  výroba Obchodníci regionálních distributorů výroba (z jejich výrobních OPM) < nákup nákup  spotřeba Obchodníci ostatní („čistí“ obch., tranzitéři a ostatní) výroba (z jejich výrobních OPM) < nákup spotřeba (jejich spotřebních OPM) obvykle < nákup u „čistých“ obchodníků nákup = prodej

10 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 10 Vývoj obchodování v ČR v letech 2003 až 2005 Podíly na obchodování s jinými SZ v ČR, na přeshraničních obchodech a na dodávkách koncovým zákazníkům (registrováno v IS OTE): Z obrázku je patrné, že relativní nárůst objemu obchodů je největší u skupiny „Ostatních obchodníků“

11 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 11 Vývoj obchodování v ČR v letech 2003 až 2005 Změny v podílech na obchodování SZ - 2003 vs. 2005 Z následujících dvou obrázků je patrné, že podíl na obchodech s elektřinou vzrostl u skupiny „Ostatních obchodníků“ z 8% v roce 2003 na 25% v roce 2005.

12 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 12 Vývoj obchodování v ČR v letech 2003 až 2005 Vývoj v dodávkách SZ koncovým zákazníkům a podíly uvedených skupiny SZ na těchto dodávkách Z obrázku je patrné, že počet SZ kteří dodávají koncovým zákazníkům rok od roku narůstá. Na konci roku 2003 dodávalo kromě 8 regionálních distributorů pouze dalších 6 SZ. Na konci roku 2005 i přes téměř dokončené slučování skupiny ČEZ a E.ON (úbytek počtu obchodníků regionálních distributorů) dodává koncovým zákazníkům cca 30 SZ.

13 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 13 Vývoj obchodování v ČR v letech 2003 až 2005 Vývoj v dodávkách SZ koncovým zákazníkům a podíly uvedených skupiny SZ na těchto dodávkách Z obrázku je patrné, že i v objemu dodávek koncovým zákazníkům se zvyšuje podíl skupiny „Ostatních obchodníků“ i když její podíl na objemu dodávek koncovým zákazníků je nižší než v předchozí oblasti, tedy v obchodování mezi SZ.

14 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 14 Vývoj obchodování v ČR v letech 2003 až 2005 Změny v podílech na dodávkách koncovým zákazníkům - - 2003 vs. 2005 Ze zobrazených dvou obrázků je patrné, že podíl na dodávkách elektřiny koncovým zákazníkům vzrostl u skupiny „Ostatních obchodníků“ z 1% na konci roku 2003 na 16% v roce 2005.

15 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 15 2. Jaký bude další vývoj obchodování s elektřinou?

16 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 16 Varianty možného vývoje Hlavními (krajními) variantami dalšího vývoje jsou: Varianta A Pokračování ve stávajícím směřování k tržnímu prostředí  cílem je vytvořit celoevropský případně regionální trh s elektřinou  volný trh s elektřinou by byl uplatněn v takové míře, jak to dovolí specifika elektřiny jako zboží; obvykle je spojováno se zajištěním spolehlivosti dodávky elektřiny v čase i prostoru Varianta B Regulace sektoru jako celku a zvláště stanovování ceny  v ČR nejsou zkušenosti s dlouhodobým nastavením regulace  je to lákavá myšlenka pro svou jednoduchost (zvláště ve vztahu k zákazníkům)

17 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 17 Stručná analýza současného stavu Lze předpokládat, že:  model obchodování v ČR bude s určitými (regionálními) modifikacemi následovat hlavní proud vývoje v kontinentální Evropě  pro rozhodování budou důležitá zejména oficiální stanoviska orgánů EU  za stejně důležitá však lze pokládat i stanoviska hlavních účastníků trhu

18 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 18 Stručná analýza současného stavu za hlavní účastníky trhu považujeme:  regulační úřady  výrobce  obchodníky  burzy, operátory trhu  provozovatele přenosových a distribučních soustav  velké zákazníky  obyvatelstvo (včetně malých podnikatelů)  vlády

19 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 19 Stanoviska hlavních účastníků Při identifikaci stanovisek hlavních účastníků jsme vycházeli z oficiálních stanovisek jejich evropských profesních organizací. Domníváme se, že se jedná o objektivní průřezová stanoviska. Nelze podrobně prezentovat úplná stanoviska těchto organizací a museli jsme přistoupit i ke značným zjednodušením.

20 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 20 Regulační úřady ERGEG – European Regulators Group for Electricity and Gas CEER – Council of European Energy Regulators  připravovat vhodné mechanismy pro vývoj efektivního soutěžního trhu s elektřinou a plynem v Evropě  spolupracovat s evropskou komisí na splnění tohoto úkolů; o založení ERGEG rozhodla evropská komise  zvláštní pozornost věnovat přeshraničnímu obchodování  podněcovat vznik regionálních trhů s elektřinou

21 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 21 Výrobci EURELECTRIC – The Union of the Electricity Industry  EURELECTRIC má širší pole působnosti než pouze výrobce, ale lze se domnívat, že vyjadřuje i mínění výrobců, zvláště pak velkých elektrárenských společností  Vídeňská deklarace z roku 2005 vyjadřuje základní postoje  „soutěžní evropské energetické trhy budou poskytovat užitek našim zákazníkům a zavazujeme se je vyvíjet a učinit funkčními“  regionální trhy jsou pouze cestou k celoevropskému trhu  je poukazováno na souvislosti mezi tržním prostředím a podporou obnovitelných zdrojů, obchodů s emisemi CO 2 a podporou energetické efektivnosti

22 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 22 Obchodníci EFET – European Federation of Energy Traders  rozšiřovat efektivní a soutěžní trh s elektřinou (energiemi), a to zvláště velkoobchodní  MWh je identická jednotka; elektřina může být obchodována jako standardní produkt na likvidním forwardovém a spotovém trhu  efektivní a soutěžní trh dává jasné signály pro stabilitu elektrizační soustavy  funkční trh s elektřinou pomáhá energetickým společnostem optimalizovat nabídku a poptávku, vytváří prostor pro nové podnikatele

23 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 23 Burzy, operátoři trhu Europex – Association of European Power Exchange  podpora rolí energetických burz jako prostředku zvýšení soutěže pro vznik transparentní ceny elektřiny  implementovat jednotný evropský trh elektřinou a podporovat volný trh s elektřinou  podporovat liberalizaci v jednotlivých evropských zemích  použít implicitní aukce pro řízení přeshraničních kapacit

24 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 24 Provozovatelé přenosových a distribučních soustav ETSO- European Transmission System Operators  CIGRE- Innternatinal Council on Large Electric Systeme  poskytovat přístup do systému všem hráčům na trhu, a to za nediskriminačních podmínek  provozovatelé pracují (provozují systém) nezávisle na ostatních účastnících trhu  zcela základním úkolem provozovatelů je zajistit spolehlivý provoz systému a jeho rozvoj

25 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 25 Velcí zákazníci IFIEC – International Federation of Industrial Energy Consumers  tato skupina, a to jak v EU tak konkrétně i v ČR není spokojena se současnou situací na trhu s elektřinou  opatření, která navrhují směřují k dalšímu rozvoji trhu s elektřinou: administrativní omezení podílu na trhu velkých elektrárenských společností úplné oddělení sítí integrace (spojování) trhů s elektřinou zvýšení transparentnosti trhu v ČR upozorňují na možnost zavedení regulace ceny, z důvodu neexistence převahy nabídky nad poptávkou

26 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 26 Obyvatelstvo do této skupiny řadíme i malé podnikatele je těžké zjistit určité celoevropské reprezentativní stanovisko (různá situace v jednotlivých státech) pokud můžeme udělat zjednodušený závěr, pak obyvatelstvo se touto otázkou zatím příliš nezabývá, protože podíl nákladů na elektřinu zatím netvoří tak významnou položku a to zvláště v EU 15 pro obyvatelstvo se stává elektřina „zajímavou“ v okamžiku kdy je jí nedostatek nebo pokud dojde k jejímu zdražení nad úroveň „nevýznamné“ položky

27 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 27 Vlády  projevují svou vůli hlavně prostřednictvím orgánů EU  EU je autorem myšlenky zavedení jednotného trhu s elektřinou  na druhé straně dostávají vlády v direktivách EU „úkoly“, které ve svých důsledcích znamenají zodpovědnost za zajištění elektřiny  jsou politicky odpovědné za případné problémy (technické i ekonomické) při zajištění elektřiny

28 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 28 Závěry z názorů hlavních hráčů (jejich profesních organizací) na trhu o dalším rozvoji obchodování elektřinou VLÁDY REGULAČNÍ ÚŘADY VÝROBCI (VELKÉ ENERGETICKÉ SPOLEČNOSTI) OBCHODNÍCI BURZY DALŠÍ ROZVOJ TRHU S ELEKTŘINOU PROVOZOVATELÉ PŘENOSOVÝCH A DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ROZVOJ TRHU POKUD NEVADÍ SPOLEHLIVOSTI PROVOZU SOUSTAV VELCÍ ZÁKAZNÍCI NESPOKOJENI S VÝVOJEM TRHU, ZVLÁŠTĚ CEN NÁZORY NA ŘEŠENÍ SE LIŠÍ OD PROHLOUBENÍ TRHU PO ZAVEDENÍ REGULACE OBYVATELSTVO NEVYHRANĚNÝ NÁZOR (DO DOBY ZVÝŠENÍ SVÉ FINANČNÍ ZÁTĚŽE)

29 Aktuální stav České energetiky z pohledu OTE Strana: 29 Budoucí trh s elektřinou? předpoklad dalšího rozvoje trhu s elektřinou snaha o regionální, resp. evropské řešení neměl by být v rozporu s provozuschopností přenosových a distribučních soustav měl by přinést zvýšení transparentnosti a snížení nákladů v rámci „evropského trhu“ měl by směřovat ke zlepšení postavení zákazníků měl by zpomalit (zastavit ? ) růst cen elektrické energie


Stáhnout ppt "Vývoj obchodování s elektřinou v ČR Jiří Šťastný X. jarní konference energetických manažerů 22. března 2006 Poděbrady."

Podobné prezentace


Reklamy Google