Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrotechnika, energetika a management Komunikace, multimédia a elektronika Kybernetika a robotika Otevřená informatika Softwarové inženýrství a technologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrotechnika, energetika a management Komunikace, multimédia a elektronika Kybernetika a robotika Otevřená informatika Softwarové inženýrství a technologie."— Transkript prezentace:

1

2 Elektrotechnika, energetika a management Komunikace, multimédia a elektronika Kybernetika a robotika Otevřená informatika Softwarové inženýrství a technologie Otevřené elektronické systémy

3 Technicko-ekonomické vzdělání Budoucnost je o energetických zdrojích – hledání nových způsobů a cest získávání elektrické energie Naučíme vás, jak elektrickou energii vyrobit, rozvést a efektivně využívat Proniknete do principů funkce výkonových elektrických zařízení Současné i budoucí technologie – jaderné elektrárny, solární články, moderní motory, lasery, nanotechnologie Velký důraz na praktické znalosti a dovednosti – v projektech si můžete hrát, bastlit, programovat, tvořit Aplikovaná elektrotechnika Elektrotechnika a management Elektrotechnika, energetika a management

4 Výuku zajišťují přední odborníci s bohatými zkušenostmi z praxe Nebudete mít nouzi o nalezení dobře placeného zaměstnání kdekoliv po světě – absolventů z našeho oboru je celosvětově velký nedostatek Absolventi se uplatní při návrhu, realizaci a řízení procesů výroby, rozvodu, přenosu a užití elektrické energie, při návrhu, realizaci a řízení technologických zařízení, výrobních procesů, výkonových elektrotechnických polovodičových systémů, elektrických strojů, pohonů a jiných elektrotechnických zařízení Aplikovaná elektrotechnika Elektrotechnika a management Elektrotechnika, energetika a management

5 Interdisciplinární program – teoretický a aplikační základ – komunikace – přenos informace – multimédia – interakce s lidským subjektem a s fyzikální realitou – elektronika – konstrukce zařízení – moderní elektronické technologie zpracování informace z hlediska hardwaru i softwaru Možnost výběrového studia s individuálním přístupem pro nadané studenty Síťové a informační technologie Multimediální technika Komunikační technika Aplikovaná elektronika Komunikace, multimédia a elektronika

6 Spolupráce na projektech s řadou významných společností v oboru, a to i v rámci řešení bakalářských a diplomových prací Absolventi bakalářského studia se uplatní především v pracovních a nižších manažerských funkcích v oblasti výroby, vývoje, řešení projektů a technické podpory prodeje podle zvoleného oboru Program poskytuje absolventům široký pohled na celou oblast, který je nezbytný pro systémového koordinátora jednotlivých technologií v reálné praxi Příprava pro navazující magisterské studium Síťové a informační technologie Multimediální technika Komunikační technika Aplikovaná elektronika Komunikace, multimédia a elektronika

7 Motivační předmět: Komunikace a multimédia Seznámení studentů 1. semestru bakalářského studia s oblastí komunikační a multimediální techniky a elektroniky Interdisciplinární charakter předmětu – ukazuje studentům širokou škálu možností uplatnění absolventů v celé šíři informačních, asistivních, biomedicínských a dalších technologií Komunikace, multimédia a elektronika

8 Propojení informatiky s reálným světem – kybernetika, robotika, automatické řízení, měřicí technika, letecké a kosmické systémy Špičkový výzkum na světové úrovni Spolupráce s průmyslem i ve výuce Pevný teoretický základ Tvůrčí práce v laboratořích – experimenty ovládané přes internet Robotika Senzory a přístrojová technika Systémy a řízení Kybernetika a robotika

9 Profil absolventa vychází ze souboru zajímavých a podnětných předmětů, které připravují studenty na řešení teoretických i aplikačních úloh z oblasti využití informačních technologií v technické praxi Příprava absolventů na řešení širokého spektra úloh jednoduchou automatizací počínaje, přes sběr, měření a přenos technologických dat a jejich zpracování v systémech automatického řízení, až po projektování a aplikace robotických systémů Komparativní výhodou je interdisciplinearita – absolventi se uplatní prakticky ve všech oborech, zejména technických, ale např. i v ekonomice a medicíně Robotika Senzory a přístrojová technika Systémy a řízení Kybernetika a robotika

10 Motivační předmět: Roboti Návrh a konstrukce jednoduchého autonomního mobilního robota ze stavebnice LEGO Mindstoms Řešení různých úloh – hledání cesty v bludišti – balancování s míčky – zápasy Závěrečný turnaj robotů – soutěž o ceny Kybernetika a robotika

11 Orientace na výzkum Moderní, dynamické obory – umělá inteligence, počítačové vidění, grafika, softwarové inženýrství, vestavěné systémy Tým kvalitních odborníků s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi Silný teoretický základ, univerzální matematické znalosti doplněné praktickými předměty Softwarové systémy Informatika a počítačové vědy Počítačové systémy Otevřená informatika

12 Volitelnost a univerzálnost – prostor pro profilování volbou volitelných předmětů, minor obory – široký základ pro možnost pokračovat magisterským studiem kdekoli v ČR i v zahraničí Kompatibilita se standardem GRE/CS Softwarové systémy Informatika a počítačové vědy Počítačové systémy Otevřená informatika

13 Programování zajímavých úloh, velká volnost v řešení Praktické úlohy – hledání nejkratší cesty v bludišti – spam filtr s učením – hráč pro reversi Předmět naučí studenty přemýšlet o problémů inženýrským způsobem Motivační předmět: Řešení problémů a hry Otevřená informatika

14 Nově akreditovaný program připravující odborníky s dobře vybalancovanými teoretickými i praktickými schopnostmi a znalostmi Program se nedělí na obory – je tvořen početnou základní skupinou povinných předmětů, které pokrývají všechny důležité oblasti ze softwarového inženýrství – další, specializované znalosti lze získat volbou předmětů z několika zaměření nebo prohlubujících teoretických předmětů – ekonomické a právní základy Webové technologie Počítačové sítě Informační systémy Multimediální technologie Softwarové inženýrství a technologie

15 Každý absolvent programu získá dostatečně široké zázemí k přímému úspěšnému uplatnění na trhu práce Výzkumné a vývojové zázemí na odborných katedrách – Studenti se mohou podílet na vývoji a výzkumu – Projektově orientovaná výuka napříč celým studiem Plnohodnotný softwarový „inženýr“ za 3 roky Webové technologie Počítačové sítě Informační systémy Multimediální technologie Softwarové inženýrství a technologie

16 Nový výběrový studijní program pro nadané studenty Oblast moderní elektroniky, komunikační techniky, rádiových a elektronických systémů a progresivních technologií Bakalářská etapa – univerzálně průpravná pro širokou škálu navazujících magisterských programů Navazující magisterské studium v oborech o Komunikace a zpracování signálu o Vysokofrekvenční a digitální technika o Integrované elektronické systémy Odlišnost od prakticky-profesních programů Předměty obecného základu Předměty profesních základů Humanitní a soft-skills předměty Otevřené elektronické systémy

17 Univerzitní hloubka a excelence – nadčasové znalosti teoretických základů Pyramida vzdělání – široký základ a hodinová dotace pro základní patra vzdělání – vyšší patro může stát jen nad širším a bytelnějším nižším patrem Mezinárodní otevřenost – otevřené a společné pro místní i zahraniční studenty a učitele Koncepce programu Proč být studentem OES? Otevřené elektronické systémy

18 stát se exkluzivním a žádaným na trhu práce obstát v mezinárodní soutěži být mezi svými – nadaní menší počet studentů umožňuje individuální přístup start pro kariéru v high-tech průmyslu příprava pro vědeckou práci a doktorské studium podílet se na projektové práci vědeckých týmů během studia bakalářský studijní program vytvoří bytelný základ pro následující oborovou specializaci Koncepce programu Proč být studentem OES? Otevřené elektronické systémy

19 Elektrotechnika, energetika a management Komunikace, multimédia a elektronika Kybernetika a robotika Otevřená informatika Otevřené elektronické systémy Biomedicínské inženýrství a informatika Inteligentní budovy

20 Přijetí na studijní program – první ročník společný pro všechny obory daného programu – od druhého ročníku volba studijního oboru obory se liší skladbou povinných předmětů Informace o studiu Studijní programy a obory Předměty Zpětná vazba

21 Předměty – přednášky, cvičení a laboratoře individuální tvorba rozvrhu podle časových preferencí – rozdělení do skupin – různé typy společné předměty pro studijní program povinné předměty studijního oboru volitelné, humanitní a manažerské, tělesná výchova – ohodnoceny kredity, které odpovídají náročnosti kreditní systém ECTS – přenositelnost kreditů v EU Informace o studiu Studijní programy a obory Předměty Zpětná vazba

22 Předměty – hodnocení individuální a týmové úlohy semestrální práce testy, zkouška – zakončení zkouškou, klasifikovaným zápočtem – známka A–F zápočtem Informace o studiu Studijní programy a obory Předměty Zpětná vazba

23 Anketa hodnocení výuky – studenti mají možnost anonymně ohodnotit předměty a vyučující po každém semestru – výstupy se zabývá vedení FEL Možnost podílet se na podobě a průběhu studia Další dotazníky a ankety v rámci studijních programů Informace o studiu Studijní programy a obory Předměty Zpětná vazba

24 Přijímací řízení Podmínky pro přijetí – přihláška – do podává se elektronicky na – SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou – přijímací zkouška test z matematiky (informace a vzor na webu FEL) 10 bodů z 20 garantuje přijetí do zvoleného programu přípravné kurzy – únor až květe n Podmínky pro přijetí Prominutí přijímací zkoušky

25 Přijímací řízení Přijetí bez přijímací zkoušky – 1 z maturity z matematiky – průměr známek z matematiky nebo fyziky do 1,5 – SCIO test MAT nebo OSP R – percentil 90 a výše – úspěch v olympiádách z matematiky či fyziky olympiády vyhlášené MŠMT, kategorie A, B, C, D, P úspěšní řešitelé v okresním nebo vyšším kole – středoškolská odborná činnost Podmínky pro přijetí Prominutí přijímací zkoušky

26 Volitelná tělesná výchova – výběr z více než 40 druhů sportu – florbal, tenis, squash, budo, geocaching, lukostřelba, posilování, lezecká stěna, plavání, stolní tenis, badminton, jóga, irské tance,... Volitelné tělovýchovné kurzy – turistické, cyklistické, vodácké, lyžařské,... Sporty Široká nabídka sportů pro celé ČVUT

27 Projekty Studentské projekty Eurobot CTU CarTech

28 Erasmus – smlouvy se stovkami škol po celé EU – předměty absolvované v zahraničí se započítají do studia – přijímací řízení – prospěch, jazykové testy Mimoevropské smlouvy (USA, Rusko, Asie) Další programy – např. GFPS – desítky univerzit v Německu Studium v zahraničí Možnosti studia v zahraničí

29 Stipendium pro přijaté studenty Kč – 1 z maturitní zkoušky z matematiky nebo fyziky – nebo výborné umístění v olympiádách Prospěchová a ubytovací stipendia Stipendium Otevřená informatika Další speciální a účelová stipendia – např. odměny za výborné bakalářské práce,... Stipendia Finanční motivace

30 Špičkoví vyučující se zahraniční praxí – umístění na 1. místě ve srovnání výzkumu v ČR CERGE v 5 kategoriích Možnost zapojení do zajímavých projektů – brigády na katedrách – výzkumné projekty Vysoká úspěšnost absolventů na trhu práce Proč FEL? Proč si vybrat ke studiu právě FEL ČVUT?

31 Den otevřených dveří – a Kde nás najdete Těšíme se na Vás!

32


Stáhnout ppt "Elektrotechnika, energetika a management Komunikace, multimédia a elektronika Kybernetika a robotika Otevřená informatika Softwarové inženýrství a technologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google