Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrotechnika, energetika a management Komunikace, multimédia a elektronika Kybernetika a robotika Otevřená informatika Softwarové inženýrství a technologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrotechnika, energetika a management Komunikace, multimédia a elektronika Kybernetika a robotika Otevřená informatika Softwarové inženýrství a technologie."— Transkript prezentace:

1

2 Elektrotechnika, energetika a management Komunikace, multimédia a elektronika Kybernetika a robotika Otevřená informatika Softwarové inženýrství a technologie Otevřené elektronické systémy

3 Technicko-ekonomické vzdělání Budoucnost je o energetických zdrojích – hledání nových způsobů a cest získávání elektrické energie Naučíme vás, jak elektrickou energii vyrobit, rozvést a efektivně využívat Proniknete do principů funkce výkonových elektrických zařízení Současné i budoucí technologie – jaderné elektrárny, solární články, moderní motory, lasery, nanotechnologie Velký důraz na praktické znalosti a dovednosti – v projektech si můžete hrát, bastlit, programovat, tvořit Aplikovaná elektrotechnika Elektrotechnika a management Elektrotechnika, energetika a management

4 Výuku zajišťují přední odborníci s bohatými zkušenostmi z praxe Nebudete mít nouzi o nalezení dobře placeného zaměstnání kdekoliv po světě – absolventů z našeho oboru je celosvětově velký nedostatek Absolventi se uplatní při návrhu, realizaci a řízení procesů výroby, rozvodu, přenosu a užití elektrické energie, při návrhu, realizaci a řízení technologických zařízení, výrobních procesů, výkonových elektrotechnických polovodičových systémů, elektrických strojů, pohonů a jiných elektrotechnických zařízení Aplikovaná elektrotechnika Elektrotechnika a management Elektrotechnika, energetika a management

5 Interdisciplinární program – teoretický a aplikační základ – komunikace – přenos informace – multimédia – interakce s lidským subjektem a s fyzikální realitou – elektronika – konstrukce zařízení – moderní elektronické technologie zpracování informace z hlediska hardwaru i softwaru Možnost výběrového studia s individuálním přístupem pro nadané studenty Síťové a informační technologie Multimediální technika Komunikační technika Aplikovaná elektronika Komunikace, multimédia a elektronika

6 Spolupráce na projektech s řadou významných společností v oboru, a to i v rámci řešení bakalářských a diplomových prací Absolventi bakalářského studia se uplatní především v pracovních a nižších manažerských funkcích v oblasti výroby, vývoje, řešení projektů a technické podpory prodeje podle zvoleného oboru Program poskytuje absolventům široký pohled na celou oblast, který je nezbytný pro systémového koordinátora jednotlivých technologií v reálné praxi Příprava pro navazující magisterské studium Síťové a informační technologie Multimediální technika Komunikační technika Aplikovaná elektronika Komunikace, multimédia a elektronika

7 Motivační předmět: Komunikace a multimédia Seznámení studentů 1. semestru bakalářského studia s oblastí komunikační a multimediální techniky a elektroniky Interdisciplinární charakter předmětu – ukazuje studentům širokou škálu možností uplatnění absolventů v celé šíři informačních, asistivních, biomedicínských a dalších technologií Komunikace, multimédia a elektronika

8 Propojení informatiky s reálným světem – kybernetika, robotika, automatické řízení, měřicí technika, letecké a kosmické systémy Špičkový výzkum na světové úrovni Spolupráce s průmyslem i ve výuce Pevný teoretický základ Tvůrčí práce v laboratořích – experimenty ovládané přes internet Robotika Senzory a přístrojová technika Systémy a řízení Kybernetika a robotika

9 Profil absolventa vychází ze souboru zajímavých a podnětných předmětů, které připravují studenty na řešení teoretických i aplikačních úloh z oblasti využití informačních technologií v technické praxi Příprava absolventů na řešení širokého spektra úloh jednoduchou automatizací počínaje, přes sběr, měření a přenos technologických dat a jejich zpracování v systémech automatického řízení, až po projektování a aplikace robotických systémů Komparativní výhodou je interdisciplinearita – absolventi se uplatní prakticky ve všech oborech, zejména technických, ale např. i v ekonomice a medicíně Robotika Senzory a přístrojová technika Systémy a řízení Kybernetika a robotika

10 Motivační předmět: Roboti Návrh a konstrukce jednoduchého autonomního mobilního robota ze stavebnice LEGO Mindstoms Řešení různých úloh – hledání cesty v bludišti – balancování s míčky – zápasy Závěrečný turnaj robotů – soutěž o ceny Kybernetika a robotika

11 Orientace na výzkum Moderní, dynamické obory – umělá inteligence, počítačové vidění, grafika, softwarové inženýrství, vestavěné systémy Tým kvalitních odborníků s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi Silný teoretický základ, univerzální matematické znalosti doplněné praktickými předměty Softwarové systémy Informatika a počítačové vědy Počítačové systémy Otevřená informatika

12 Volitelnost a univerzálnost – prostor pro profilování volbou volitelných předmětů, minor obory – široký základ pro možnost pokračovat magisterským studiem kdekoli v ČR i v zahraničí Kompatibilita se standardem GRE/CS Softwarové systémy Informatika a počítačové vědy Počítačové systémy Otevřená informatika

13 Programování zajímavých úloh, velká volnost v řešení Praktické úlohy – hledání nejkratší cesty v bludišti – spam filtr s učením – hráč pro reversi Předmět naučí studenty přemýšlet o problémů inženýrským způsobem Motivační předmět: Řešení problémů a hry Otevřená informatika

14 Nově akreditovaný program připravující odborníky s dobře vybalancovanými teoretickými i praktickými schopnostmi a znalostmi Program se nedělí na obory – je tvořen početnou základní skupinou povinných předmětů, které pokrývají všechny důležité oblasti ze softwarového inženýrství – další, specializované znalosti lze získat volbou předmětů z několika zaměření nebo prohlubujících teoretických předmětů – ekonomické a právní základy Webové technologie Počítačové sítě Informační systémy Multimediální technologie Softwarové inženýrství a technologie

15 Každý absolvent programu získá dostatečně široké zázemí k přímému úspěšnému uplatnění na trhu práce Výzkumné a vývojové zázemí na odborných katedrách – Studenti se mohou podílet na vývoji a výzkumu – Projektově orientovaná výuka napříč celým studiem Plnohodnotný softwarový „inženýr“ za 3 roky Webové technologie Počítačové sítě Informační systémy Multimediální technologie Softwarové inženýrství a technologie

16 Nový výběrový studijní program pro nadané studenty Oblast moderní elektroniky, komunikační techniky, rádiových a elektronických systémů a progresivních technologií Bakalářská etapa – univerzálně průpravná pro širokou škálu navazujících magisterských programů Navazující magisterské studium v oborech o Komunikace a zpracování signálu o Vysokofrekvenční a digitální technika o Integrované elektronické systémy Odlišnost od prakticky-profesních programů http://oes.fel.cvut.cz Předměty obecného základu Předměty profesních základů Humanitní a soft-skills předměty Otevřené elektronické systémy

17 Univerzitní hloubka a excelence – nadčasové znalosti teoretických základů Pyramida vzdělání – široký základ a hodinová dotace pro základní patra vzdělání – vyšší patro může stát jen nad širším a bytelnějším nižším patrem Mezinárodní otevřenost – otevřené a společné pro místní i zahraniční studenty a učitele http://oes.fel.cvut.cz Koncepce programu Proč být studentem OES? Otevřené elektronické systémy

18 stát se exkluzivním a žádaným na trhu práce obstát v mezinárodní soutěži být mezi svými – nadaní menší počet studentů umožňuje individuální přístup start pro kariéru v high-tech průmyslu příprava pro vědeckou práci a doktorské studium podílet se na projektové práci vědeckých týmů během studia bakalářský studijní program vytvoří bytelný základ pro následující oborovou specializaci http://oes.fel.cvut.cz Koncepce programu Proč být studentem OES? Otevřené elektronické systémy

19 Elektrotechnika, energetika a management Komunikace, multimédia a elektronika Kybernetika a robotika Otevřená informatika Otevřené elektronické systémy Biomedicínské inženýrství a informatika Inteligentní budovy

20 Přijetí na studijní program – první ročník společný pro všechny obory daného programu – od druhého ročníku volba studijního oboru obory se liší skladbou povinných předmětů Informace o studiu Studijní programy a obory Předměty Zpětná vazba

21 Předměty – přednášky, cvičení a laboratoře individuální tvorba rozvrhu podle časových preferencí – rozdělení do skupin – různé typy společné předměty pro studijní program povinné předměty studijního oboru volitelné, humanitní a manažerské, tělesná výchova – ohodnoceny kredity, které odpovídají náročnosti kreditní systém ECTS – přenositelnost kreditů v EU Informace o studiu Studijní programy a obory Předměty Zpětná vazba

22 Předměty – hodnocení individuální a týmové úlohy semestrální práce testy, zkouška – zakončení zkouškou, klasifikovaným zápočtem – známka A–F zápočtem Informace o studiu Studijní programy a obory Předměty Zpětná vazba

23 Anketa hodnocení výuky – studenti mají možnost anonymně ohodnotit předměty a vyučující po každém semestru – výstupy se zabývá vedení FEL Možnost podílet se na podobě a průběhu studia Další dotazníky a ankety v rámci studijních programů Informace o studiu Studijní programy a obory Předměty Zpětná vazba

24 Přijímací řízení Podmínky pro přijetí – přihláška – do 31. 3. podává se elektronicky na http://prihlaska.cvut.cz – SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou – přijímací zkouška test z matematiky (informace a vzor na webu FEL) 10 bodů z 20 garantuje přijetí do zvoleného programu přípravné kurzy – únor až květe n Podmínky pro přijetí Prominutí přijímací zkoušky

25 Přijímací řízení Přijetí bez přijímací zkoušky – 1 z maturity z matematiky – průměr známek z matematiky nebo fyziky do 1,5 – SCIO test MAT nebo OSP R – percentil 90 a výše – úspěch v olympiádách z matematiky či fyziky olympiády vyhlášené MŠMT, kategorie A, B, C, D, P úspěšní řešitelé v okresním nebo vyšším kole – středoškolská odborná činnost Podmínky pro přijetí Prominutí přijímací zkoušky

26 Volitelná tělesná výchova – výběr z více než 40 druhů sportu – florbal, tenis, squash, budo, geocaching, lukostřelba, posilování, lezecká stěna, plavání, stolní tenis, badminton, jóga, irské tance,... Volitelné tělovýchovné kurzy – turistické, cyklistické, vodácké, lyžařské,... Sporty Široká nabídka sportů pro celé ČVUT

27 Projekty Studentské projekty Eurobot CTU CarTech

28 Erasmus – smlouvy se stovkami škol po celé EU – předměty absolvované v zahraničí se započítají do studia – přijímací řízení – prospěch, jazykové testy Mimoevropské smlouvy (USA, Rusko, Asie) Další programy – např. GFPS – desítky univerzit v Německu Studium v zahraničí Možnosti studia v zahraničí

29 Stipendium pro přijaté studenty 7 000 Kč – 1 z maturitní zkoušky z matematiky nebo fyziky – nebo výborné umístění v olympiádách Prospěchová a ubytovací stipendia Stipendium Otevřená informatika Další speciální a účelová stipendia – např. odměny za výborné bakalářské práce,... Stipendia Finanční motivace

30 Špičkoví vyučující se zahraniční praxí – umístění na 1. místě ve srovnání výzkumu v ČR CERGE v 5 kategoriích Možnost zapojení do zajímavých projektů – brigády na katedrách – výzkumné projekty Vysoká úspěšnost absolventů na trhu práce Proč FEL? Proč si vybrat ke studiu právě FEL ČVUT?

31 Den otevřených dveří – 28. 11. 2014 a 12.2.2015 http://www.facebook.com/cvutfel http://www.youtube.com/cvutfel http://twitter.com/cvutfel Kde nás najdete Těšíme se na Vás!

32 http://www.fel.cvut.cz


Stáhnout ppt "Elektrotechnika, energetika a management Komunikace, multimédia a elektronika Kybernetika a robotika Otevřená informatika Softwarové inženýrství a technologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google