Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace ve fyzice52/F28/8.4.2013,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Rovinná zrcadla Autor: Bc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace ve fyzice52/F28/8.4.2013,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Rovinná zrcadla Autor: Bc."— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace ve fyzice52/F28/8.4.2013,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Rovinná zrcadla Autor: Bc. Jana Slabá Janoutová P ř edm ě t: Fyzika T ř ída: VII. Tématický okruh: Sv ě telné jevy Téma: Rovinná zrcadla Druh výukového materiálu: prezentace Pou ž ití ICT:interaktivní tabule,interaktivita Didaktické,metodické poznámky (popis pou ž ití výukového materiálu ve výuce): výklad je v ě nován rovinnému zrcadlu a odrazu sv ě tla. Pomocí fotografií si osvojí vlastnosti obrazu p ř i zobrazování p ř edm ě t ů rovinným zrcadlem.Zákon lomu si zopakují pomocí interaktivity. Odhalí tajemství n ě kterých kouzelnických efekt ů a trik ů za vyu ž ití rovinných zrcadel. Výklad navazuje na u č ebnici Fyzika FRAUS str.107-108. Pou ž ité zdroje: http://www.fyzika.webz.cz/zigi/Image7.gif http://www.fyzika.webz.cz/zigi/Image7.gif http://www.obrazky.cz/detail?q=z%C3%A1kon%20odrazu%20sv%C4%9Btla&offset=37&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=42&ref=http%3A//w ww.obrazky.cz/%3Fq%3Dz%25C3%25A1kon%2Bodrazu%2Bsv%25C4%259Btla%26from%3D19&resID=1HiaPXBS7IhtHZtERt50dbUe0pcbdvd4rspvTjYq OTk&imgURL=http%3A//www.aetherwavetheory.info/images/physics/blackhole/total_reflection.jpg&pageURL=http%3A//petrik.bigbloger.lidovky.cz /c/105679/Eter-a-teorie-cernych- der.html&imgX=268&imgY=201&imgSize=22&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3F1HiaPXBS7IhtHZtERt50dbUe0pcbdvd4rspvTjYqOTk&thX =128&thY=96&qNoSite=z%C3%A1kon%2Bodrazu%2Bsv%C4%9Btla&siteWWW=&sId=CKD7ToK9wwfi4AlwoFCe.com/is%3F1HiaPXBS7IhtHZtERt50dbUe0pcbdvd4rspvTjYqOTk&thX =128&thY=96&qNoSite=z%C3%A1kon%2Bodrazu%2Bsv%C4%9Btla&siteWWW=&sId=CKD7ToK9wwfi4AlwoFCe http://www.obrazky.cz/detail?q=rovinn%C3%A9%20zrcadlo&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=4&ref=http%3A//www.obrazky.cz/%3 Fq%3Dz%25C3%25A1kon%2Bodrazu%2Bsv%25C4%259Btla%26from%3D163&resID=9BU3JHmAdxSPwANG6FHhmK2vd4URuOsD5RzP3N5RS- U&imgURL=http%3A//www.gjs.cz/fyzika/projekty/optika/images/obr_025_m.jpg&pageURL=http%3A//www.gjs.cz/fyzika/projekty/optika/zrc_rovinn e.htm&imgX=400&imgY=165&imgSize=9&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3F9BU3JHmAdxSPwANG6FHhmK2vd4URuOsD5RzP3N5RS- U&thX=128&thY=53&qNoSite=rovinn%C3%A9%2Bzrcadlo&siteWWW=&sId=CKD7ToK9wpeE4AlidMb-%3F9BU3JHmAdxSPwANG6FHhmK2vd4URuOsD5RzP3N5RS- U&thX=128&thY=53&qNoSite=rovinn%C3%A9%2Bzrcadlo&siteWWW=&sId=CKD7ToK9wpeE4AlidMb- http://www.gymhol.cz/projekt/fyzika/04_zrcadla/04_zrcadla_soubory/image004.jpg http://fyzika.jreichl.com/main.article/gallery/473-zobrazeni-rovinnym-zrcadlem/folder/kouzla http://fyzika.jreichl.com/main.article/gallery/473-zobrazeni-rovinnym-zrcadlem/folder/bezna_zrcadla

2 Rovinná zrcadla

3 Rovinné zrcadlo hladký povrch odrážející světlo za vzniku obrazu předmětu před zrcadlem první zrcadla tvořila obvykle deska z leštěného kovu na zadní stranu skleněné tabule je nanesena tenká vrstva hliníku ÚKOL: kde se používají rovinná zrcadla ………………………………………………………………………………………….. domácnosti, dopravních prostředcích, zdravotnictví, optických zařízeních, osvětlovacích tělesech či v měřicích přístrojích

4 Zákon odrazu světla k….kolmice dopadu α ….úhel dopadu α ´…úhel odrazu rozhraní dvou prostředí (vzduch – sklo, vzduch – voda) Zákon odrazu světla: Úhel odrazu se rovná úhlu dopadu. Odražený paprsek leží v rovině dopadu.

5 Doplň tabulku úhel dopaduúhel odrazu 45° 82° 23° 46° 3° 16° 38° úhel dopaduúhel odrazu 45° 82° 23° 46° 3° 16° 38°

6 Obraz v rovinném zrcadle Nakresli svůj obraz v zrcadle: Podle obrázku urči obraz v rovinném zrcadle: zdánlivý stejně velký vzpřímený a stranově převrácený vzniká ve stejné vzdálenosti za zrcadlem, v jaké je předmět před zrcadlem

7 Důkaz vlastností obrazu předmětu rovinným zrcadlem *stejně velký *vzpřímený a stranově převrácený *zdánlivý *stejná vzdálenost před a za zrcadlem

8 Užití rovinných zrcadel mnohostranné z důvodu odrazu světla dekorace, součást nábytku, zadní stěna regálů v obchodech součást optických přístrojů, dalekohledů součást měřících přístrojů součást kouzelnických triků a efektů součást osvětlovacích těles

9 Kouzelnické triky a rovinná zrcadla

10 Použité zdroje http://www.fyzika.webz.cz/zigi/Image7.gif http://www.obrazky.cz/detail?q=z%C3%A1kon%20odrazu%20sv%C4%9Btla&offset=37&limit=20&bUrlP ar=filter%3D1&resNum=42&ref=http%3A//www.obrazky.cz/%3Fq%3Dz%25C3%25A1kon%2Bodrazu%2 Bsv%25C4%259Btla%26from%3D19&resID=1HiaPXBS7IhtHZtERt50dbUe0pcbdvd4rspvTjYqOTk&imgUR L=http%3A//www.aetherwavetheory.info/images/physics/blackhole/total_reflection.jpg&pageURL=htt p%3A//petrik.bigbloger.lidovky.cz/c/105679/Eter-a-teorie-cernych- der.html&imgX=268&imgY=201&imgSize=22&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3F1HiaPXBS 7IhtHZtERt50dbUe0pcbdvd4rspvTjYqOTk&thX=128&thY=96&qNoSite=z%C3%A1kon%2Bodrazu%2Bsv% C4%9Btla&siteWWW=&sId=CKD7ToK9wwfi4AlwoFCe.com/is%3F1HiaPXBS 7IhtHZtERt50dbUe0pcbdvd4rspvTjYqOTk&thX=128&thY=96&qNoSite=z%C3%A1kon%2Bodrazu%2Bsv% C4%9Btla&siteWWW=&sId=CKD7ToK9wwfi4AlwoFCe http://www.obrazky.cz/detail?q=rovinn%C3%A9%20zrcadlo&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&r esNum=4&ref=http%3A//www.obrazky.cz/%3Fq%3Dz%25C3%25A1kon%2Bodrazu%2Bsv%25C4%259Bt la%26from%3D163&resID=9BU3JHmAdxSPwANG6FHhmK2vd4URuOsD5RzP3N5RS- U&imgURL=http%3A//www.gjs.cz/fyzika/projekty/optika/images/obr_025_m.jpg&pageURL=http%3A// www.gjs.cz/fyzika/projekty/optika/zrc_rovinne.htm&imgX=400&imgY=165&imgSize=9&thURL=http%3 A//media2.picsearch.com/is%3F9BU3JHmAdxSPwANG6FHhmK2vd4URuOsD5RzP3N5RS- U&thX=128&thY=53&qNoSite=rovinn%C3%A9%2Bzrcadlo&siteWWW=&sId=CKD7ToK9wpeE4AlidMb-%3F9BU3JHmAdxSPwANG6FHhmK2vd4URuOsD5RzP3N5RS- U&thX=128&thY=53&qNoSite=rovinn%C3%A9%2Bzrcadlo&siteWWW=&sId=CKD7ToK9wpeE4AlidMb- http://www.gymhol.cz/projekt/fyzika/04_zrcadla/04_zrcadla_soubory/image004.jpg http://fyzika.jreichl.com/main.article/gallery/473-zobrazeni-rovinnym-zrcadlem/folder/kouzla http://fyzika.jreichl.com/main.article/gallery/473-zobrazeni-rovinnym-zrcadlem/folder/bezna_zrcadla


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace ve fyzice52/F28/8.4.2013,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Rovinná zrcadla Autor: Bc."

Podobné prezentace


Reklamy Google