Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy administrativy Nebankovní produkty – leasingy, půjčky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy administrativy Nebankovní produkty – leasingy, půjčky."— Transkript prezentace:

1 Základy administrativy Nebankovní produkty – leasingy, půjčky

2 Leasing Slovo "leasing" se převzalo do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele a leasingového nájemce zajistit pořízení majetkové hodnoty pronajímatelem podle potřeb a požadavků nájemce po určité období za úplatu s možností jejího přechodu do vlastnictví nájemce po ukončení doby trvání leasingové smlouvy.

3 Leasing  Leasing je forma podnikání, jehož podstatou je pronájem výrobků a výrobních prostředků na určité období na základě úhrady leasingových poplatků formou splátek.  Uplatňuje se zejména u předmětů dlouhodobé spotřeby, ale i ve službách.

4 Co vše lze pořídit? Předměty leasingu jsou: osobní a užitkové automobily, osobní a užitkové automobily, nemovitosti, nemovitosti, stroje a zařízení, stroje a zařízení,

5 Kdo leasing poskytuje?  Leasing je prováděn buď speciálními útvary bank, kde je tento produkt alternativním způsobem poskytnutí úvěru, nebo dceřinými leasingovými společnostmi bank, které od nich získávají finanční zdroje, nebo soukromé firmy zřizují leasingové společnosti, které zajišťují odbyt jejich sortimentu i sortimentních řad.

6 Výhody leasingu vyřízení leasingové smlouvy může být rychlejší než získání úvěru vyřízení leasingové smlouvy může být rychlejší než získání úvěru riziko inflace - proces znehodnocování peněz projevující se poklesem jejich kupní síly nese obvykle leasingová firma riziko inflace - proces znehodnocování peněz projevující se poklesem jejich kupní síly nese obvykle leasingová firmaproces při pořizování předmětu leasingu není nutný kapitál na jednorázové vynaložení všech prostředků na investici, kapitál pak můžete použít na jiné účely při pořizování předmětu leasingu není nutný kapitál na jednorázové vynaložení všech prostředků na investici, kapitál pak můžete použít na jiné účely předmět leasingu vydělává v průběhu splácení na pokrytí své pořizovací ceny předmět leasingu vydělává v průběhu splácení na pokrytí své pořizovací ceny leasingové splátky mohou být při domluvě s leasingovou společností shodné se skutečnými výkonovými parametry. Tak může nájemce splácet jen tolik, kolik předmět leasingu produkuje, nebo jaký finanční objem realizuje leasingové splátky mohou být při domluvě s leasingovou společností shodné se skutečnými výkonovými parametry. Tak může nájemce splácet jen tolik, kolik předmět leasingu produkuje, nebo jaký finanční objem realizujeleasingu jestliže se předmět využívá jen během sezóny, je možné po dohodě s leasingovou společností sjednat nepravidelné splátky jestliže se předmět využívá jen během sezóny, je možné po dohodě s leasingovou společností sjednat nepravidelné splátky

7 Nevýhody leasingu v leasingových splátkách je nutno zaplatit úrok leasingové společnosti, a proto pořízení na leasing může být dražší než pořízení na úvěr či za hotové v leasingových splátkách je nutno zaplatit úrok leasingové společnosti, a proto pořízení na leasing může být dražší než pořízení na úvěr či za hotovéúvěr výrazně omezená vlastnická práva k předmětu leasingu, neboť po celou dobu pronájmu patří leasingové společnosti, a nájemce tak nemůže provádět úpravy bez jejího souhlasu výrazně omezená vlastnická práva k předmětu leasingu, neboť po celou dobu pronájmu patří leasingové společnosti, a nájemce tak nemůže provádět úpravy bez jejího souhlasu některá vlastnická rizika jsou přenášena na nájemce, například v případě odcizení nebo totálního zničení předmětu, pokud není poskytnuta náhrada od pojišťovny v plné výši některá vlastnická rizika jsou přenášena na nájemce, například v případě odcizení nebo totálního zničení předmětu, pokud není poskytnuta náhrada od pojišťovny v plné výšipojišťovny nájemce nemůže vypovědět smlouvu, popř. může tak učinit s rizikem dosti vysokého penále nájemce nemůže vypovědět smlouvu, popř. může tak učinit s rizikem dosti vysokého penále v případě, že by se leasingová společnost dostala do špatné finanční situace nebo až do bankrotu, musí nájemce vrátit předmět pronajímateli a jednat o vyrovnání v případě, že by se leasingová společnost dostala do špatné finanční situace nebo až do bankrotu, musí nájemce vrátit předmět pronajímateli a jednat o vyrovnání

8 Než uzavřete smlouvu, zjistěte si... jaké má společnost finanční zázemí, jaké má společnost finanční zázemí, jaké jsou její finanční výsledky, jaké jsou její finanční výsledky, jak dlouho působí na leasingovém trhu, jak dlouho působí na leasingovém trhu, kolik leasingových smluv již uzavřela, kolik leasingových smluv již uzavřela, kdo je jejím vlastníkem, atd., kdo je jejím vlastníkem, atd., jak vypadají její internetové stránky. jak vypadají její internetové stránky.

9 Předložení základních informací a podkladů Pro uzavření leasingové smlouvy a ověření potenciálního nájemce leasingovou společností je třeba předložit tyto dokumenty: Pro uzavření leasingové smlouvy a ověření potenciálního nájemce leasingovou společností je třeba předložit tyto dokumenty:leasingovou společnostíleasingovou společností Podnikatel - fyzická osoba: doklad o registraci, doklad o registraci, živnostenský list a jeho kopii nebo koncesní listinu a jeho kopii nebo doklad o přidělení IČ a jeho kopii nebo jiný platný doklad o registraci spolu s kopií, živnostenský list a jeho kopii nebo koncesní listinu a jeho kopii nebo doklad o přidělení IČ a jeho kopii nebo jiný platný doklad o registraci spolu s kopií, občanský průkaz a jeho kopii, občanský průkaz a jeho kopii, daňová přiznání, obvykle za uplynulé dva roky. daňová přiznání, obvykle za uplynulé dva roky.

10 Uzavření leasingové smlouvy mezi nájemcem a pronajímatelem  V leasingové smlouvě mezi nájemcem (zákazníkem) a pronajímatelem (leasingovou společností) by neměly chybět následující náležitosti: leasingovou společnostíleasingovou společností identifikace pronajímatele i nájemce (název, adresa, sídlo, jméno a příjmení fyzické osoby, bydliště, DIČ) identifikace pronajímatele i nájemce (název, adresa, sídlo, jméno a příjmení fyzické osoby, bydliště, DIČ) popis předmětu popis předmětu cena, resp. vstupní cena předmětu, výše leasingové splátky a údaj o výši kupní ceny při řádném ukončení leasingové smlouvy cena, resp. vstupní cena předmětu, výše leasingové splátky a údaj o výši kupní ceny při řádném ukončení leasingové smlouvy identifikace první zvýšené splátky či zálohy na nájemné, zálohy na kupní cenu identifikace první zvýšené splátky či zálohy na nájemné, zálohy na kupní cenu datum platnosti a datum účinnosti smlouvy datum platnosti a datum účinnosti smlouvy den předání předmětu leasingu ve stavu způsobilém obvykle užívání, může být později den předání předmětu leasingu ve stavu způsobilém obvykle užívání, může být později datum ukončení nájemního vztahu datum ukončení nájemního vztahu termíny předepsaných leasingových splátek, tj. splátkový kalendář termíny předepsaných leasingových splátek, tj. splátkový kalendář způsob placení pojistného způsob placení pojistnéhopojistného opravy a technické zhodnocení, užívání předmětu, vlastnická práva, údržba a ošetřování předmětu opravy a technické zhodnocení, užívání předmětu, vlastnická práva, údržba a ošetřování předmětu penále z prodlení a smluvní pokuty za porušení podmínek penále z prodlení a smluvní pokuty za porušení podmínek

11 Uzavření kupní smlouvy mezi pronajímatelem a dodavatelem, resp. výrobcem předmětu Kupní smlouvu uzavírá leasingová společnost s dodavatelem s tím, že předmět a technické podmínky dodávky sjednává nájemce s dodavatelem přímo. Kupní smlouvu uzavírá leasingová společnost s dodavatelem s tím, že předmět a technické podmínky dodávky sjednává nájemce s dodavatelem přímo.

12 Převzetí předmětu a uvedení předmětu do provozu  O převzetí předmětu je obvykle sepsán zápis nebo přejímací protokol. Přejímací protokol je rozhodný pro zaplacení ceny dodavateli a pro zahájení leasingu jako takového.

13 Spotřebitelské úvěry  Spotřebitelské úvěry poskytují komerční banky v různých podobách klientům na řešení jejich nenadálé finanční potřeby. komerční bankykomerční banky  Spotřebitelské úvěry jsou půjčky fyzickým osobám na financování jejich nepodnikatelských potřeb.  Slouží především k nákupu spotřebního zboží, k financování různých služeb (školné, dovolená) a mohou také sloužit k financování nákupu či rekonstrukci nemovitostí.

14 Kdo může o úvěr žádat ?  Spotřebitelský úvěr je bankami nabízen fyzickým osobám občanům starším 18 let, se státním občanstvím ČR a trvalým bydlištěm na území ČR.

15 Někdy je třeba splnit tuto podmínku ! Poskytnutí některých úvěrů může být vázáno na vedení účtu v bance, a to po určitou stanovenou dobu (např. 3 měsíce), nebo si jej založit při kladném vyřízení žádosti o úvěr. Poskytnutí některých úvěrů může být vázáno na vedení účtu v bance, a to po určitou stanovenou dobu (např. 3 měsíce), nebo si jej založit při kladném vyřízení žádosti o úvěr.účtu Naopak některé banky tuto podmínku nemají a žadatel o úvěr nemusí být jejich klientem. Naopak některé banky tuto podmínku nemají a žadatel o úvěr nemusí být jejich klientem.banky

16 A co úroková sazba ? Výše úrokové sazby závisí na typu úvěrů na době splatnosti úvěru, případně i na jiných okolnostech, které banka při stanovení výše úrokové sazby zohledňuje. Výše úrokové sazby závisí na typu úvěrů na době splatnosti úvěru, případně i na jiných okolnostech, které banka při stanovení výše úrokové sazby zohledňuje. V současné době se úroková sazba spotřebitelských úvěrů pohybuje v rozpětí od 9,5 až do 19% p.a. V současné době se úroková sazba spotřebitelských úvěrů pohybuje v rozpětí od 9,5 až do 19% p.a.

17 Nemyslíš, zaplatíš!


Stáhnout ppt "Základy administrativy Nebankovní produkty – leasingy, půjčky."

Podobné prezentace


Reklamy Google