Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I."— Transkript prezentace:

1 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I.
LITERATURA ZÁKLADNÍ LITERATURA: Bělohlávek, F., Košťan P., Šuleť O.: Management, Rubico, Olomouc 2001. Porvazník, J.: Celostní management, Sprint, Bratislava 2003. Plamínek, J.: Synergický management, Argo, Praha 2003. DOPORUČENÁ LITERATURA: Veber, J. a kol.: Management, Základy, Prosperita, Globalizace, Management Press, Praha 2000. Donnely, J.H., Gibson, J.L., Ivancevich, J.M.: Management, Grada Publishing, Praha 1997. Porvazník, J.: Management I, Studijní pomůcka pro distanční studium, UTB, Zlín 2003. Zelený, M.: Cesty k úspěchu: trvalé hodnoty soustavy řízení Baťa, UTB, Zlín 2001.

2 I. PŘEDMĚT, KOŘENY, ŠKOLY A ROZVOJ MANAGEMENTU
prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I (struktura části předmětu a jeho tématických okruhů) I. PŘEDMĚT, KOŘENY, ŠKOLY A ROZVOJ MANAGEMENTU

3 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 1. část
1. Předmět managementu a jeho rozvoj pojem řízení: - tradiční přístup - kybernetický přístup - pragmatický přístup pojem management: - klasický přístup - celostní přístup předmět managementu: - jednodušší vymezení - komplexnější vymezení kompetentnost subjektů managementu a její hodnocení metody hodnocení kompetentnosti subjektů managementu

4 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 1. část
2. Kořeny managementu potřeba studia – osvojování si kořenů managementu dělba práce a vznik managementu přínosy jednotlivých civilizací pro vznik managementu přínosy organizací a institucí pro vznik managementu historické osobnosti a jejich přínos pro vznik managementu

5 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 1. část
3. Vznik managementu, školy managementu a jejich představitelé potřeby, důvody a období vzniku managementu jako vědy klasifikace škol managementu z časového hlediska jejich vývoje představitelé jednotlivých škol managementu a jejich přínosy

6 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 1. část
4. Baťova škola managementu (podnikání) a její odkaz pro dnešek plánování a cíle podnikání v ponímání T. Bati organizace a organizační struktura Baťových podniků kontrola práce a jakosti komunikace a motivace vedoucí pracovníci, jejich spolupráce a porady příprava lidí na zaměstnání a podnikání služby městu, regionu - mravní síla Baťova podnikání budování baťových podniků na Slovensku a ve světe

7 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 1. část
5. Základní charakteristiky evropského, amerického a asijského managementu vysvětlení charakteristik podle jednotlivých oblastí poznatků: - rozvojové kořeny managementu na jednotlivých kontinentech - plánování a rozhodování - organizování - kontrola - vztahy manažerů a zaměstnanců - pracovní kariéra

8 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 1. část
6. Manažerské teorie, koncepce a metody v posledních 20 letech 80. léta: - řízení nákladů - hodnotová analýza - portfoliová analýza - strategická konkurenční výhoda - kaizen a TQM - just in time 90. léta: - reenginering - shareholder value - benchmarking - balanced scorecard - globalizace - fůzie a akvizice - core business - corporate governance

9 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 1. část
6. Manažerské teorie, koncepce a metody v posledních 20 letech začátek nového tisíciletí: - obchodování on-line - CRM - řízení vztahů se zákazníky - znalostní management - stakeholders view - celostní management

10 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 1. část
7. Předpokládané trendy rozvoje managementu v novém tisíciletí modelové směrování celostní kompetence vliv informačních a komunikačních technologií (homeworking) síťové struktury kompetence subjektů managementu a jejich hodnocení změna cílů podnikání změna přístupů k přípravě subjektů managementu potřeby vypořádat se s nepředvídatelnými změnami - přírodní, technické a společenské změny vyčerpatelnost zdrojů přírody a potřeba jejich nahrazování - důraz na ekologii budování otevřené společnosti, změna postavení mezinárodních institucí zvyšování výkonnosti spoluprací, nejen soupeřením

11 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I
prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I (struktura části předmětu a jeho tématických okruhů) II. MANAGEMENT JAKO VĚDA poznatky o požadavcích na odbornou zdatnost subjektů managementu

12 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 2. část
8. Věda, její místo při poznávání a využívání objektů. Mechanistický a systémový přístup ve vědě. klasifikace objektů a klasifikace věd smysl vědy a jeho naplňování. krize vědy metody vědy cíl managementu jako vědy mechanistický (fragmentaristický) a systémový přístup ve vědě

13 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 2. část
9. Základní předpoklady definování systému na objekt. Subjekt, objekt, systém a model v systémovém myšlení. tři podmínky definování systému na objekt subjekt v systémovém a manažerském pojímání objekt jako předmět poznávání a využívání subjektu systém - abstraktní pojem model - vyjadřovací, zobrazovací prostředek

14 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 2. část
10. Problémy určení části v celku při systémovém zkoumání, typy vazeb a vztahů ve struktuře systému, stabilita a rovnovážný stav při fungování systému určování (vymezování) častí v celku a budování celku charakter a typy vztahů mezi částmi celku charakter a typy vazeb ve struktuře systému stabilita a rovnovážný stav systému udržitelný rozvoj systému

15 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 2. část
11. Druhy systémů a modelů - klasifikace a její význam v systémovém poznávání a využívání objektů smysl klasifikace a popisu systémů a modelů všeobecná teorie systémů, její vznik a rozvoj druhy systémů modely podle formy zobrazení modely podle zobrazovaného obsahu

16 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 3. část
12. Podnikání jako objekt řízení, jeho vymezení a cíle vymezení podnikání marketingová, manažerská a ekonomická podstata podnikání, podnikatelské projekty podnikatel a živnostník podnikatelská charakteristika práce lidí cíle podnikání

17 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 3. část
13. Části a činnosti hospodářského objektu a tvorba hospodářského celku části (zdroje) hospodářského objektu a jejich modelové zobrazení změny ve vývoji jednotlivých částí (zdrojů) a jejich vliv na rozvoj hospodářského objektu vznik a klasifikace aktivit a činností hospodářského objektu změny a vliv jednotlivých aktivit a činností na rozvoj hospodářského objektu tvorba hospodářského celku

18 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 3. část
14. Charakteristiky hospodářského celku (podniku), jejich vymezení a využívání v managementu vymezení charakteristik hospodářského celku klasifikace charakteristik hospodářského celku a její vyjadření příklady sukcesivní (postupná) návaznost hospodářského objektu faktory vyvolávající změny charakteristik hospodářského celku a jejich důsledky potřeba komplexního a celostního řešení změn charakteristik hospodářského objektu

19 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 3. část
15. Principy a metody řízení hospodářskych celků (podniků) klasický přístup k vymezení principů řízení systémový přístup k vymezení principů řízení vymezení pojmu metoda řízení podniku klasifikace metod řízení podle exaktnosti klasifikace metod řízení podle věcnosti popis uplatňování jednotlivých metod řízení podniků

20 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 3. část
16. Vlastnictví, jeho vymezení, druhy, způsoby nabývání a vliv na udržitelný rozvoj hospodářských celků (podniků) vymezení pojmu vlastnictví druhy vlastnictví způsoby nabývání vlastnictví vliv jednotlivých druhů vlastnictví na udržitelný rozvoj podniků nové formy vlastnictví v informační společnosti

21 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 4. část
17. Funkce řízení - podstata a přístupy k jejímu vymezení funkce řízení - vymezení rozlišení funkcí řízení H. Fayolem američtí autoři rozlišují čtyři funkce řízení rozlišení základních funkcí řízení rozlišení rozvojových (doplňkových) funkcí řízení

22 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 4. část
18. Modelové zobrazení základních a rozvojových funkcí řízení

23 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 4. část
19. Modelové zobrazení orgánů podniku a státu ve vztahu k základním funkcím řízení VALNÁ HROMADA VLASTNÍCI - VŠICHNI ZÁKONODÁRNÁ MOC NR (PARLAMENT) (CÍLE) PŘEDSTAVENSTVO, VÝKONNÉ ORGÁNY, MANAŽEŘI VÝKONNÁ MOC VLÁDA (IMPLEMENTACE) MINISTERSTVA PRODUKCE ZAMĚSTNANCI PŘEŽÍVÁNÍ (PRODUKOVÁNÍ) OBJEKT DOZORČÍ RADA ROZHODUJÍCÍ VLASTNÍCI SOUDNÍ MOC HIERARCHIE (HODNOCENÍ) SOUDŮ

24 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 4. část
20. Funkce plánování a její využívání v řízení obsah funkce plánování a její vztah k strategickému managementu vztahy rovnosti druhy plánů principy a metody využívané v plánování druhy, zdroje a vlastnosti informací pro plánování požadavky na subjekty, které zabezpečují funkci plánování

25 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 4. část
21. Funkce organizování a její využívání v řízení obsah funkce organizování - vztahy nadřízenosti a podřízenosti činnosti a úlohy spojené s organizační strukturou: A. 1. tvorba organizační struktury 2. zdokonalování organizačních struktur B. implementace, realizace plánů – vedení lidí druhy, zdroje a vlastnosti informací pro organizování požadavky na subjekty, které zabezpečují funkci organizování

26 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 4. část
22. Funkce kontroly a její využívání v řízení obsah funkce kontroly vztahy kontroly různá interpretace funkce kontroly principy a druhy kontroly metody kontroly druhy, zdroje a vlastnosti informací pro kontrolu požadavky na subjekty managementu vykonávající kontrolu

27 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 4. část
23. Funkce rozhodování a její využívání v řízení obsah funkce rozhodování principy a kritéria rozhodování rizika v rozhodování, druhy rizik metody rozhodování druhy, zdroje a vlastnosti informací pro rozhodování a požadavky na subjekty, které rozhodují

28 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 4. část
24. Funkce regulace a její využívání v řízení obsah funkce regulace principy regulace a její základní vzorec metody regulace druhy, zdroje a vlastnosti informací pro regulaci požadavky na subjekty managementu zabezpečující regulaci

29 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 4. část
25. Funkce koordinování a její využívání v řízení obsah funkce koordinování principy koordinace metody koordinace druhy, zdroje a vlastnosti informací pro koordinaci požadavky na subjekty managementu zabezpečující koordinaci

30 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 5. část
26. Podstata informačního působení v řízení, architektura informačních pojmů, fondů a systémů využívaných v řízení informační působení v řízení - vznik a rozvoj informační teorie architektura informačních pojmů informační fondy informační systémy semiotická koncepce informací

31 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 5. část
27. Druhy, zdroje a metody zaznamenávání informací pro řízení klasifikace druhů informací klasifikace zdrojů informací metody zaznamenávání informací

32 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 5. část
28. Vlastnosti informací a problémy jejich využívání a zneužívání v organizacích informace jako funkce systému definovaném subjektem na objektu subjektivní vlastnosti informací objektivní vlastnosti informací vědomé zneužívání informací nevědomé zneužívání informací

33 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I
prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I (struktura části předmětu a jeho tématických okruhů) III. MANAGEMENT JAKO FILOZOFIE poznatky o požadavcích na sociální zralost subjektů managementu

34 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 6. část
29. Vnímání a význam sociální zralosti subjektů managementu a struktura jejich vlastností vnímání sociální zralosti subjektů managementu různými autory význam a potřeba vymezení sociální zralosti subjektů managementu struktura vlastností subjektů managementu získávání vlastností subjektů managementu potřeby a možnosti ohodnocování vlastností subjektů managementu

35 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 6. část
30. Charakterové vlastnosti subjektů managementu, jejich rozlišení a popis vymezení charakteru různými autory a jeho význam pro řízení klasifikace projevů charakteru aktivizační charakterové vlastnosti pudové charakterové vlastnosti lidské (humánní) charakterové vlastnosti biologicko-konzumní charakterové vlastnosti formování a rozvoj charakteru

36 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 6. část
31. Poznávací-tvořivé vlastnosti subjektů managementu, jejich popis a význam pro řízení vymezení poznávacích - tvořivých vlastností a jejich význam pro management typy poznávacích vlastností typy kreativních vlastností charakteristika chování se kreativních lidí formování a rozvoj poznávacích a kreativních vlastností

37 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 6. část
32. Vlastnosti temperamentu a jejich význam v managementu vymezení vlastností temperamentu a jejich význam pro řízení klasifikace vlastností temperamentu modelové směrování využívaní temperamentu v řízení charakteristika pracovníků s přímým a nepřímým temperamentem s orientací na úlohy a vztahy

38 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 6. část
33. Somatické vlastnosti, jejich podpora a rozvoj vymezení somatických vlastností a jejich význam pro řízení projevy somatických vlastností v manažerské praxi životospráva a její význam pro řízení přístupy a metody zvyšování výkonnosti

39 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 6. část
34. Charisma, jeho vymezení, dosahování a využívání v řízení vymezení charisma a jeho význam pro řízení možnosti ohodnocování charisma jako rozvinuté celostní kompetentnosti využívaní charismatických osobností v managementu

40 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I
prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I (struktura části předmětu a jeho tématických okruhů) IV. MANAGEMENT JAKO UMĚNÍ poznatky o požadavcích na praktickou zručnost subjektů managementu

41 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 7. část
35. Vymezení, význam, úlohy, rizika a klasifikace druhů komunikace v řízení vymezení komunikace význam komunikace úlohy komunikace rizika v komunikaci klasifikace druhů komunikace

42 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 7. část
36. Aktivní formy verbální komunikace a jejich využívání v řizení vymezení aktivních forem verbální komunikace, jejich význam a rizika v řízení příležitosti a problémy účinného verbálního vystupování pravidla (principy) účinného vystupování druhy písemných řídících dokumentů a problémy jejich účinného psaní pravidla (principy) účinného psaní řídících dokumentů

43 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 7. část
37. Pasivní formy verbální komunikace a jejich využívání v řízení vymezení pasivních forem verbální komunikace, jejich význam a rizika v řízení příležitosti a problémy účinného poslouchání pravidla (principy) účinného poslouchání příležitosti a problémy účinného čtení pravidla (principy) účinného čtení

44 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 7. část
38. Neverbální komunikace a její využívaní v řízení vymezení neverbální komunikace a její význam pro řízení vizuální komunikace, bariéry a možnosti jejího využití v řízení formy vizuální komunikace a jejich možná interpretace vokální komunikace, bariéry a možnosti jejího využití v řízení charakteristiky vokální komunikace a jejich možná interpretace

45 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 7. část
39. Konflikty v komunikaci, jejich důsledky a přístupy k řešení vymezení konfliktu druhy konfliktů pozitiva a negativa konfliktů pro řízení přístupy a metody řešení konfliktů

46 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 7. část
40. Řízení komunikace uvnitř organizace základní problémy v komunikaci uvnitř organizací audit komunikace uvnitř organizace formy komunikace uvnitř organizace organizační a personální řešení komunikace uvnitř organizace

47 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 7. část
41. Řízení komunikace organizace s vnějším prostředím praktické problémy komunikace organizace s vnějším prostředím audit komunikace organizace s vnějším prostředím formy komunikace organizace s vnějším prostředím organizační a personální zabezpečení komunikace organizace s vnějším prostředím

48 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 8. část
42. Vymezení, význam, druhy, úlohy a školy motivace v řízení vymezení, podstata motivace význam motivace druhy motivace úlohy motivace školy motivace

49 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 8. část
43. Hmotná motivace a její využívání v řízení mzda odměny prémie vlastnictví akcií podíly na zisku další hmotné motivační nástroje

50 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 8. část
44. Nehmotná motivace a její využívání v řízení pochvaly a uznání zvyšování kvalifikace dobré pracovní podmínky image a goodwill organizace možnosti povýšení další nehmotné motivační nástroje

51 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 9. část
45. Vymezení a význam týmů (pracovních skupin) v řízení a jejich druhy vymezení týmové práce a týmu vymezení pracovní skupiny efekty (synergie) týmové práce bariéry týmové práce druhy týmů a pracovních skupin

52 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 9. část
46. Vlastnosti týmů (pracovních skupin), role (pozice) jejich členů. Formování týmů (skupin) a pravidla jejich práce vlastnosti týmů (pracovních skupin) role (pozice) členů týmu (pracovních skupin) formování týmů podle Belbina pravidla práce týmů týmová komunikace

53 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 9. část
47. Styly a metody vedení týmů (pracovních skupin) a metody motivace jejich práce vymezení stylu vedení týmu (skupiny) druhy stylů vedení týmu (skupiny) vymezení metody vedení týmu (skupiny) druhy metod vedení týmu (skupiny) metody motivace výkonnosti týmů (skupin)

54 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 9. část
48. Pracovní porady týmů (pracovních skupin), jejich vymezení, poslání, problémy, pravidla účinného vedení vymedzenie porady tímu (skupiny) vymezení porady týmu (skupiny) poslání porad problémy při organizování a vedení porad principy a pravidla účinného vedení porad

55 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 10. část
49. Vymezení self a time managemntu. Funkce self managemntu. vymezení self managementu vymezení time managementu vznik a význam self a time managementu funkce self managementu modelové vyjádření funkcí self managementu

56 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 10. část
50. Uplatňování funkcí sebeakceptování v self managementu obsah funkce sebeakceptování sebeakceptování reálného "já" v rovině psychické sebeakceptování reálného "já" v rovině sociální (sociologické) sebeakceptování chtěného "já" v rovině psychologické sebeakceptování chtěného "já" v rovině sociální

57 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 10. část
51. Uplatňování funkcí sebeuplatňování v self managementu struktura funkcí sebeuplatňování obsah funkce sebeuplatňování a problémy s jejím uplatňováním metody a přístupy k funkci sebeplánování obsah a metody funkce sebeorganizování obsah a metody funkce sebekontroly

58 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 10. část
52. Uplatňování funkce seberozvoje v self managementu obsah funkce seberozvoje v self managementu metody sebevýchovy metody samostudia metody sebetréningu

59 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 10. část
53. Podstata, úlohy a problémy v time managementu subjektů managementu podstata time managementu úlohy time managementu problémy time managemntu subjektů managementu věcné a časové problémy světových a slovenských manažerů

60 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 10. část
54. Techniky a generace time managementu vývoj technik a generací time managementu známé a nejvíc využívané techniky time managementu: - Paretovo pravidlo - pohled z helikoptéry - sloní technika - delegování úloh - plánování a softwarové nástroje - určování priorit

61 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 10. část
55. Principy účinného řízení a využívání času (time management) a modelové vyjádření budoucího time managemntu manažerů principy účinného řízení využívání času: - přehled aktivit - určení priorit pro aktivity - agregování příbuzných aktivit - určení času na agregované aktivity - monitorování skutečného a plánovaného času přijímání opatření - počítání s časovými rezervami - další principy a nástroje modelové vyjádření budoucího time managementu top manažerů

62 V. PŘÍPRAVA LIDÍ NA MANAŽERSKOU KOMPETENTNOST
prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I (struktura části předmětu a jeho tématických okruhů) V. PŘÍPRAVA LIDÍ NA MANAŽERSKOU KOMPETENTNOST

63 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 11. část
56. Podstata, přístupy, formy a potřeby přípravy (vzdělávání) subjektů managementu. Knowledge management. podstata procesů vzdělávání přístupy k přípravě subjektů managementu formy přípravy na manažerskou kompetentnost analýza potřeb přípravy subjektů managementu knowledge management

64 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 11. část
57. Význam a metody výchovy subjektů managementu podstata a význam (potřeba) výchovy manžerů výchova na rozvinutou manažerskou kompetentnost jako celoživotní proces přístupy k výchově subjektů managementu metody výchovy subjektů managementu

65 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 11. část
58. Přístupy, zásady a metody výuky a studia poznatků managementu poznatky managementu - vymezení přístupy osvojování si poznatků managementu zásady studia poznatků managementu metody výuky poznatků managementu

66 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 11. část
59. Tréning, jeho podstata, možnosti a metody při přípravě vymezení pojmu tréning podstata tréningu možnosti tréningu metody tréningu

67 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 11. část
10 deset principů rozvinuté manažerské kompetentnosti 1. neustále se vzdělávej, a tím rozvíjej manažerské kompetence svoje a jiných 2. mysli celostně, konej systémově a dosahuj synergických efektů 3. pamatuj, že pro neustálý rozvoj a dlouhodobý úspěch jsou podstatné hodnoty, které vyznáváš a postoje, které zaujímáš 4. rozvíjej tvořivé zdatnosti, untuici a dobrou paměť svoji i jiných 5. správně využívej svůj temperament a dbej o svoje zdraví >>

68 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 11. část
10 deset principů rozvinuté manažerské kompetentnosti 6. stanovuj sobě i jiným náročné, a přitom splnitelné cíle 7. dělej všechno pro to, aby jsi stanovené cíle každodenními aktivitami naplňoval 8. pouč se z chyb, které děláš při stanovování celků a jejich naplňování, aby ses jich opětovně nedopouštěl 9. buď důvěryhodný v komunikaci a spravedlivý v motivaci při vedení a práci v týmu 10. neustále si uvědomuj, kdo jsi, co víš a dokážeš, abys zodpovědně využíval příležitosti a čas a uměl to vyžadovat i od jiných


Stáhnout ppt "prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I."

Podobné prezentace


Reklamy Google