Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115"— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115
Autor: Mgr. Ilona Sadílková Materiál: VY_52_INOVACE_PV18.25 Téma: Paliva – zdroj energie Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Klíčová slova: ropa, uhlí, zemní plyn Anotace: Tato prezentace žáky devátých ročníků upoutá na téma paliva v chemii. Žáci si ujasní druhy paliv, druhy obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, zpracování ropy, informace o zemním plynu a v neposlední řadě uhlí. Na závěr malá křížovka s tajenkou, která prozradí, odkud se bere většina energie na Zemi s řešením.

2 VY_52_INOVACE_PV18.25 Paliva-zdroj energie

3 Dělení paliv dle původu
Dělení paliv dle skupenství tuhá - dřevo, uhlí, koks kapalná - topné oleje plynná paliva - zemní plyn Dělení paliv dle původu přírodní (např. hnědé uhlí, zemní plyn, ropa) vyrobená (propan-butan,svítiplyn, benzín) Dělení paliv dle období vzniku Fosilní (pravěká)- vznik geochemickými procesy v průběhu milionů let Současná( recentní)- stále se tvoří a mají stále větší váhu s úbytkem fosilních paliv

4 Uhlí „hořlavý kámen“ patří mezi tzv. fosilní, tuhá paliva směs látek (hlavně uhlík, a další prvky: vodík, kyslík, síra, dusík,aj.) získává se dolováním z povrchových nebo hlubinných dolů Typy dle obsahu uhlíku: rašelina (55-60%) hnědé uhlí (75-60%) černé uhlí (75-95%) antracit (92-98%)

5 Karbonizace uhlí = děj, při kterém se zahřívá černé uhlí na teplotu kolem 900°C (tzv. zuhelnatění) Karbonizace se provádí v koksovnách a plynárnách pro výrobu: svítiplynu (obsahuje vodík a jedovatý CO) dehet (obsahuje spousta různých látek př. benzen,naftalen) koks (obsahuje téměř čistý uhlík) použití výroba železa

6 Ropa „kapalné a plynné zlato země“
je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina je to směs uhlovodíků, především alkanů vznikla rozkladem zbytků pravěkých rostlin a živočichů při těžbě vyvěrá pod tlakem nebo je čerpána vyskytuje se společně se zemním plynem je základní surovinou petrochemického průmyslu

7 Zpracování ropy Surová ropa se po zbavení hrubých příměsí a vody zpracovává metodou frakční destilace = metoda založená na oddělení frakcí na základě rozdílných teplot varu. Frakční destilací ropy se získávají: -plynné produkty (propan-butan) benzín (palivo do aut) petrolej (palivo letadel, rozpouštědlo, dříve ke svícení plynový olej (s petrolejem motorová nafta) mazut (k topení, nebo dále vakuová destilace- asfalt)

8 Zemní plyn přírodní hořlavý plyn jeho hlavní složkou je methan CH4
má při spalování nejmenší podíl CO2 než ostatní fosilní paliva – je považován za ekologické palivo použití jako palivo (nahrazuje v domácnostech jedovatý svítiplyn) Označené ropovody a plynovody v Evropě

9 Jaderná energie-hrozba či naděje?
M.C.Sklodowská,P.Curie (Jáchymov,ze smolince nové radioaktivní prvky radium a polonium) jaderná energie= energie, uvolněná štěpením jader atomů radioaktivních prvků Jaderná elektrárna využívá energii uvolňovanou z atomového jádra na výrobu elektrické energie. Povědět výhody a nevýhody Jaderné energie. Jaké máme jaderné elektrárny v ČR? Výhody: nevypouští do ovzduší škodlivé látky jako oxid siřičitý, popílek, těžké kovy nebo oxid uhličitý Nevýhody: velká finanční nákladovost a doba likvidace jaderného odpadu,obava z nehody

10 Obnovitelné a neobnovitelné zdroje
Vodní toky sluneční záření rostlinné, živočišné produkty (biopaliva, binafta, bioethanol) uhlí ropa zemní plyn jaderná energie Obnovitelné zdroje se v přírodě samovolně regenerují ze zdrojů s velkým horizontem vyčerpání. Neobnovitelné zdroje jsou v přírodě omezené množství, regenerují dlouhodobě a hrozí úplné vyčerpání.

11 Na závěr otázka…… Odkud pochází většina energie na Zemi?
1.Jaký projev přírodní elektřiny můžeme pozorovat při bouřce? 2. Jaké zařízení slouží k výrobě mouky a dříve se pro jeho pohon využívala voda a vítr? 3. Je to černé a topí se s tím v kamnech. 4.Co musíme natankovat do auta, aby mohlo jet? 5. Je to sladké, prodává se to v obchodě jako kostky nebo krystal a rostliny to vyrábí při fotosyntéze z vody a CO2? 6. Jakou surovinu získáme pokácením stromu? 1. 2. 3. 4. 5. 6. X

12 Na závěr otázka…… Odkud pochází většina energie na Zemi?
1. 2. 3. 4. 5. 6. B L E S K X M Ý N U H Í Z C R D Ř V O Tajenka zní: SLUNCE

13 Vacík: Přehled středoškolské chemie, SPN
Použité zdroje: Vacík: Přehled středoškolské chemie, SPN Beneš, Pumpr, Banýr: Základy chemie II,Fortuna Zbirovský: Chemická technologie I,SNTL Beneš, Pumpr: Minimum chemie, Kvarta Obrázky: Klipart:

14 Didaktické poznámky: Tato prezentace žáky devátých ročníků upoutá na téma paliva v chemii. Žáci si ujasní druhy paliv, druhy obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, zpracování ropy, informace o zemním plynu a v neposlední řadě uhlí. Na závěr malá křížovka s tajenkou, která prozradí odkud se bere většina energie na Zemi s řešením. Člověk a příroda, chemie, paliva


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115"

Podobné prezentace


Reklamy Google