Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Autor: Mgr. Ilona Sadílková Materiál: VY_52_INOVACE_PV18.25 Téma: Paliva – zdroj energie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Autor: Mgr. Ilona Sadílková Materiál: VY_52_INOVACE_PV18.25 Téma: Paliva – zdroj energie."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Autor: Mgr. Ilona Sadílková Materiál: VY_52_INOVACE_PV18.25 Téma: Paliva – zdroj energie Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1826 Klíčová slova: ropa, uhlí, zemní plyn Anotace: Tato prezentace žáky devátých ročníků upoutá na téma paliva v chemii. Žáci si ujasní druhy paliv, druhy obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, zpracování ropy, informace o zemním plynu a v neposlední řadě uhlí. Na závěr malá křížovka s tajenkou, která prozradí, odkud se bere většina energie na Zemi s řešením.

2 VY_52_INOVACE_PV18.25

3  přírodní (např. hnědé uhlí, zemní plyn, ropa)  vyrobená (propan-butan,svítiplyn, benzín) D ĚLENÍ PALIV DLE OBDOBÍ VZNIKU Fosilní (pravěká)- vznik geochemickými procesy v průběhu milionů let Současná( recentní)- stále se tvoří a mají stále větší váhu s úbytkem fosilních paliv D ĚLENÍ PALIV DLE SKUPENSTVÍ o TUHÁ - DŘEVO, UHLÍ, KOKS o KAPALNÁ - TOPNÉ OLEJE o PLYNNÁ PALIVA - ZEMNÍ PLYN

4  patří mezi tzv. fosilní, tuhá paliva  směs látek (hlavně uhlík, a další prvky: vodík, kyslík, síra, dusík,aj.)  získává se dolováním z povrchových nebo hlubinných dolů Typy dle obsahu uhlíku: rašelina (55-60%) hnědé uhlí (75-60%) černé uhlí (75-95%) antracit (92-98%)

5 = děj, při kterém se zahřívá černé uhlí na teplotu kolem 900°C (tzv. zuhelnatění) Karbonizace se provádí v koksovnách a plynárnách pro výrobu: o svítiplynu (obsahuje vodík a jedovatý CO) o dehet (obsahuje spousta různých látek př. benzen,naftalen) o koks (obsahuje téměř čistý uhlík) použití výroba železa

6  je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina  je to směs uhlovodíků, především alkanů  vznikla rozkladem zbytků pravěkých rostlin a živočichů  při těžbě vyvěrá pod tlakem nebo je čerpána  vyskytuje se společně se zemním plynem  je základní surovinou petrochemického průmyslu

7 Surová ropa se po zbavení hrubých příměsí a vody zpracovává metodou frakční destilace = metoda založená na oddělení frakcí na základě rozdílných teplot varu. Frakční destilací ropy se získávají: -plynné produkty (propan-butan) -benzín (palivo do aut) - petrolej (palivo letadel, rozpouštědlo, dříve ke svícení -plynový olej (s petrolejem motorová nafta) -mazut (k topení, nebo dále vakuová destilace- asfalt)

8  přírodní hořlavý plyn  jeho hlavní složkou je methan CH4  má při spalování nejmenší podíl CO 2 než ostatní fosilní paliva – je považován za ekologické palivo  použití jako palivo (nahrazuje v domácnostech jedovatý svítiplyn) Označené ropovody a plynovody v Evropě

9  M.C.Sklodowská,P.Curie (Jáchymov,ze smolince nové radioaktivní prvky radium a polonium) jaderná energie= energie, uvolněná štěpením jader atomů radioaktivních prvků Jaderná elektrárna využívá energii uvolňovanou z atomového jádra na výrobu elektrické energie. Výhody: nevypouští do ovzduší škodlivé látky jako oxid siřičitý, popílek, těžké kovy nebo oxid uhličitý Nevýhody: velká finanční nákladovost a doba likvidace jaderného odpadu,obava z nehody

10  Vodní toky  sluneční záření  rostlinné, živočišné produkty (biopaliva, binafta, bioethanol) o uhlí o ropa o zemní plyn o jaderná energie Obnovitelné zdroje se v přírodě samovolně regenerují ze zdrojů s velkým horizontem vyčerpání. Neobnovitelné zdroje jsou v přírodě omezené množství, regenerují dlouhodobě a hrozí úplné vyčerpání.

11 1.Jaký projev přírodní elektřiny můžeme pozorovat při bouřce? 2. Jaké zařízení slouží k výrobě mouky a dříve se pro jeho pohon využívala voda a vítr? 3. Je to černé a topí se s tím v kamnech. 4.Co musíme natankovat do auta, aby mohlo jet? 5. Je to sladké, prodává se to v obchodě jako kostky nebo krystal a rostliny to vyrábí při fotosyntéze z vody a CO2? 6. Jakou surovinu získáme pokácením stromu? X XX XX XX X 1. 2. 3. 4. 5. 6.

12 BLESKX MLÝNXX XUHLÍX BENZÍN CUKRXX DŘEVOX 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tajenka zní: SLUNCE

13 Použité zdroje:  Vacík: Přehled středoškolské chemie, SPN  Beneš, Pumpr, Banýr: Základy chemie II,Fortuna  Zbirovský: Chemická technologie I,SNTL  Beneš, Pumpr: Minimum chemie, Kvarta  Obrázky: http://www.google.cz/imgres?q=vtipy+tuh%C3%A9+palivo&um=1&hl=cs&sa=N&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=cJ0r8YR- JHT6ZM:&imgrefurl=http://moreamorea.blog.cz/rubrika/s-duvtipem-aneb-odlehcete-si-prosim/9&docid=eTmryHHyhl0kXM&w=604&h=537&ei=r- qGTtqXLOP74QSIosi7Dw&zoom=1&iact=rc&dur=109&page=1&tbnh=145&tbnw=163&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:19,s:0&tx=89&ty=62 http://www.google.cz/imgres?q=hn%C4%9Bd%C3%A9+uhl%C3%AD&um=1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=4KSnxbzgk4hpCM:&imgref url=http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/energsur/hn%25C4%259Bd%25C3%25A9%2520uhl%25C3%25AD.html&docid=JWIhPg07bXxlGM&w=600&h=450 &ei=L-iGTsmDFKqP4gSTpozCDw&zoom=1&iact=rc&dur=104&page=1&tbnh=136&tbnw=181&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=120&ty=105 http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8Dern%C3%A9+uhl%C3%AD&um=1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=y2dNJt5fx16eQM:&imgrefu rl=http://www.cerneuhli.cz/&docid=7YR8jl_Utpx5QM&w=1168&h=876&ei=SuiGTuCOKZD54QS57uGYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=207&vpy=182&dur=496& hovh=194&hovw=259&tx=135&ty=100&page=1&tbnh=132&tbnw=237&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=ropa&um=1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=Cf6EdLvKIpMV0M:&imgrefurl=http://geologie.vsb.cz/lozi ska/loziska/energsur/ropa.html&docid=zdYu3vSPHDsKvM&w=300&h=400&ei=rOiGTvr2AuqF4gTohOGMDw&zoom=1&iact=rc&dur=539&page=1&tbnh=137 &tbnw=98&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=79&ty=100 http://www.google.cz/imgres?q=destilace+ropy&um=1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=DsjwMTaW0I0Z4M:&imgrefurl=http://www.ko menskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE9/paliva.html&docid=qVu9jVXCJjdmIM&w=400&h=650&ei=z- iGTvKcBOH44QShsrioDw&zoom=1&iact=rc&dur=313&page=1&tbnh=142&tbnw=87&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:5,s:0&tx=20&ty=78 http://www.google.cz/imgres?q=zemn%C3%AD+plyn&um=1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=Qm6loRd6MQ7AuM:&imgrefurl=http://ica tlarvebuluslar.blogspot.com/2010/11/dogalgazn- tarihcesi.html&docid=cicDRBJ0PGZecM&w=230&h=230&ei=8eiGTpmPMJDN4QT8sLjODw&zoom=1&iact=rc&dur=137&page=2&tbnh=139&tbnw=156&start =20&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:20&tx=50&ty=68 http://www.google.cz/imgres?q=zemn%C3%AD+plyn&um=1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=BRV6mD3PXGwfLM:&imgrefurl=http://ww w.cpu.cz/zemni-plyn/dodavky-do- cr&docid=SCFnsLu2_QdoIM&w=450&h=357&ei=8eiGTpmPMJDN4QT8sLjODw&zoom=1&iact=rc&dur=185&page=5&tbnh=137&tbnw=173&start=83&ndsp =20&ved=1t:429,r:16,s:83&tx=103&ty=61 http://www.google.cz/imgres?q=%C5%A1t%C4%9Bpen%C3%AD+uranu&um=1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=9mkmRRpil4pcxM:&im grefurl=http://fyzika.jreichl.com/index.php%3Fsekce%3Dbrowse%26page%3D818&docid=xSqwLscRpJMXhM&w=252&h=236&ei=Z- mGTqyHFYjc4QSskuXFDw&zoom=1&iact=rc&dur=404&page=1&tbnh=152&tbnw=162&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:6,s:0&tx=130&ty=88 Klipart: http://www.google.cz/imgres?q=slunce+zdroj+energie&um=1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=kjutwsHb8IUPpM:&imgre furl=http://www.ekostrazce.cz/texty/obnovitelne-zdroje&docid=_TUFlEzDJN- RvM&w=97&h=200&ei=mOuGTu6NDqnS4QTst7WuDw&zoom=1&iact=rc&dur=164&page=1&tbnh=138&tbnw=67&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:9,s:0&t x=34&ty=90

14 Tato prezentace žáky devátých ročníků upoutá na téma paliva v chemii. Žáci si ujasní druhy paliv, druhy obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, zpracování ropy, informace o zemním plynu a v neposlední řadě uhlí. Na závěr malá křížovka s tajenkou, která prozradí odkud se bere většina energie na Zemi s řešením. Člověk a příroda, chemie, paliva


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Autor: Mgr. Ilona Sadílková Materiál: VY_52_INOVACE_PV18.25 Téma: Paliva – zdroj energie."

Podobné prezentace


Reklamy Google