Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA MODEL REFORMNÍ MATURITY. NOVÝ MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY LEGISLATIVNÍ PODKLAD 1. 1.Základní legislativní normou nové maturitní zkoušky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA MODEL REFORMNÍ MATURITY. NOVÝ MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY LEGISLATIVNÍ PODKLAD 1. 1.Základní legislativní normou nové maturitní zkoušky."— Transkript prezentace:

1 NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA MODEL REFORMNÍ MATURITY

2 NOVÝ MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY LEGISLATIVNÍ PODKLAD 1. 1.Základní legislativní normou nové maturitní zkoušky je zákon 561/2004 Sb. 2. 2.Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou Paragrafy školského zákona týkající se maturitní zkoušky se zapracovanou novelou naleznete zde.zde PŘÍPRAVA NOVÉHO MODELU - přípravy upraveného modelu proběhly v období červen-listopad 2007 - nový model v lednu 2008 schvaluje ministr Ondřej Liška - počínaje lednem 2008 se rozbíhá příprava legislativního procesu novelizace školského zákona - model maturitní zkoušky schválen prezidentem republiky a zapracován do školského zákona přípravy upraveného modelu proběhly v období červen-listopad 2007 - 10. 6. 2009 vydána Vyhláška č. 177/2009 Sb s účinností od 1. 9. 2009 ( Změny a doplňky předpisu: vyhláškou č. 90/2010 Sb. s účinností dnem 31.3.2010) - realizace nového modelu maturitních zkoušek několikrát odložena

3 NOVÝ MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY Start nové maturitní zkoušky proběhne dle zákona ve dvou fázích v roce 2011 – tzv. náběhová fáze, rok 2012 a dále. Náběhová fáze obsahuje několik úlev, aby přechod na novou maturitu proběhl plynule a bez větších komplikací a aby všichni zúčastnění během těchto let snáze přivykli této bezesporu velké změně. Náběhová fáze obsahuje dvě povinné zkoušky společné části maturity. Zavedením třetí povinné zkoušky až v roce 2012 se tak vychází vstříc zejména připomínkám ze strany odborného školství.

4 NOVÝ MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY STRUKTURA MATURITNÍ ZKOUŠKY Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Ve společné části maturitní zkoušky žák volí mezi dvěma úrovněmi obtížnosti: a) základní (např. CZJ odpovídá ERR – B 1) b) vyšší (např. CZJ odpovídá ERR – B 2)

5 NOVÝ MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY Všechny zkušební předměty mají svůj „manuál“ – tzv. katalog požadavků, a to pro základní a vyšší úroveň zvlášť. Tyto katalogy poskytují svým čtenářům informace o požadavcích kladených na žáky středních škol s maturitní zkouškou. Katalogy ke stažení naleznete v sekci Katalogy požadavků. Obsah a rozsah maturitních zkoušek je vymezen Všechny zkušební předměty mají svůj „manuál“ – tzv. katalog požadavků, a to pro základní a vyšší úroveň zvlášť. Tyto katalogy poskytují svým čtenářům informace o požadavcích kladených na žáky středních škol s maturitní zkouškou. Katalogy ke stažení naleznete v sekci Katalogy požadavků. Obsah a rozsah maturitních zkoušek je vymezen Katalogy požadavků Katalogy požadavků

6 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 dvě povinné zkoušky společné části MZ (zkoušky z českého jazyka a literatury a volitelné zkoušky s možností volby 5 cizích jazyků nebo matematiky), dvě povinné zkoušky společné části MZ (zkoušky z českého jazyka a literatury a volitelné zkoušky s možností volby 5 cizích jazyků nebo matematiky), dvě až tři profilové zkoušky (dle rozhodnutí ředitele školy), dvě až tři profilové zkoušky (dle rozhodnutí ředitele školy), až tři nepovinné zkoušky společné části MZ (možnost volby z portfolia matematika, fyzika, chemie, biologie, občanský a společenskovědní základ, cizí jazyk, dějepis, dějiny umění a zeměpis), až tři nepovinné zkoušky společné části MZ (možnost volby z portfolia matematika, fyzika, chemie, biologie, občanský a společenskovědní základ, cizí jazyk, dějepis, dějiny umění a zeměpis), až dvě nepovinné profilové zkoušky dle rozhodnutí ředitele školy. až dvě nepovinné profilové zkoušky dle rozhodnutí ředitele školy.

7 MATURITNÍ ZKOUŠKA OD ROKU 2012 druhou povinnou zkouškou společné části se stává zkouška z cizího jazyka; druhou povinnou zkouškou společné části se stává zkouška z cizího jazyka; společná část MZ se rozšiřuje o třetí povinnou (volitelnou) zkoušku, jejíž nabídkové portfolio bude obsahovat předměty matematika (v obou úrovních obtížnosti), občanský a společenskovědní základ (v obou úrovních obtížnosti) a informatika (v obou úrovních obtížnosti). společná část MZ se rozšiřuje o třetí povinnou (volitelnou) zkoušku, jejíž nabídkové portfolio bude obsahovat předměty matematika (v obou úrovních obtížnosti), občanský a společenskovědní základ (v obou úrovních obtížnosti) a informatika (v obou úrovních obtížnosti).

8 ZÁSADNÍ ROZDÍL MEZI MODELY 2011 A 2012 Počet zkoušek ve společné části maturitní zkoušky Počet zkoušek ve společné části maturitní zkoušky Možnost v období 2011 konat nepovinnou zkoušku společné části i z téhož předmětu, z něhož žák konal zkoušku povinnou Možnost v období 2011 konat nepovinnou zkoušku společné části i z téhož předmětu, z něhož žák konal zkoušku povinnou (vsadit v rámci povinných zkoušek na jistotu a konat zkoušku v základní úrovni obtížnosti, a to i v případě, že se z těch či oněch důvodů rozhodnou vykonat zkoušku ve vyšší obtížnosti. Tu by pak mohli „bezpečně“ vykonat v rámci nepovinných zkoušek, které nemají vliv na to, zda žák u maturitní zkoušky uspěje či nikoli) (vsadit v rámci povinných zkoušek na jistotu a konat zkoušku v základní úrovni obtížnosti, a to i v případě, že se z těch či oněch důvodů rozhodnou vykonat zkoušku ve vyšší obtížnosti. Tu by pak mohli „bezpečně“ vykonat v rámci nepovinných zkoušek, které nemají vliv na to, zda žák u maturitní zkoušky uspěje či nikoli) Tato možnost má omezenou platnost pro první dva roky reformní maturity a od roku 2012 již platí, že žák nemá možnost konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož konal zkoušku povinnou. Tato možnost má omezenou platnost pro první dva roky reformní maturity a od roku 2012 již platí, že žák nemá možnost konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož konal zkoušku povinnou.

9 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Český jazyk a literatura Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury má charakter komplexní zkoušky, která se skládá ze tří dílčích zkoušek: ústní zkoušky ústní zkoušky ústní zkoušky ústní zkoušky didaktického testu didaktického testu didaktického testu didaktického testu písemné práce písemné práce písemné práce písemné práce Podrobnější informace: http://www.novamaturita.cz/cesky-jazyk-a-literatura 1404033218.html

10 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – SPOLEČNÁ ČÁST PŘÍPRAVA ZADÁNÍ ZKOUŠKY Z ČJL Škola stanoví a zveřejní školní seznam literárních děl, určený pro dílčí ústní zkoušku; školní seznam je určen žákům k vytvoření vlastního seznamu literárních děl Škola stanoví a zveřejní školní seznam literárních děl, určený pro dílčí ústní zkoušku; školní seznam je určen žákům k vytvoření vlastního seznamu literárních děl Termín: do 30. září příslušného školního roku Termín: do 30. září příslušného školního roku Vlastní žákův seznam literárních děl určí seznam zadání, z něhož si příslušný žák losuje zadání „své“ ústní zkoušky. Vlastní žákův seznam literárních děl určí seznam zadání, z něhož si příslušný žák losuje zadání „své“ ústní zkoušky. Termín: do 31. března

11

12 CIZÍ JAZYK – SPOLEČNÁ ČÁST Maturitní zkouška z cizího jazyka má ve společné části MZ vždy (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná) charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek : ústní zkoušky, ústní zkoušky, ústní zkoušky ústní zkoušky didaktického testu (obsahuje dva subtesty – čtení a poslech) didaktického testu (obsahuje dva subtesty – čtení a poslech) didaktického testu didaktického testu písemné práce. písemné práce. Podrobnější informace: http://www.novamaturita.cz/cizi-jazyk-1404033464.html

13 MATEMATIKA – SPOLEČNÁ ČÁST Maturitní zkouška z matematiky didaktický test didaktický test Podrobnější informace: http://www.novamaturita.cz/matematika-1404033114.html

14 MATURITNÍ ZKOUŠKA – SPOLEČNÁ ČÁST Odkaz na ilustrační testy http://www.novamaturita.cz/ilustracni testy-a-zadani-1404033125.html

15

16

17 TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 2011 DUBEN 123 45678910 11121314151617 18192021222324 2526272829301 KVĚTEN 2345678 9101112131415 16171819202122 23242526272829 ČERVEN 303112345 6789101112 13141516171819 20212223242526 27282930 ústní zkoušky společné části MZ testy a písemné práce společné části MZ

18 ZDROJE INFORMACÍ A MATERIÁLŮ KE STAŽENÍ http://www.novamaturita.cz/ http://www.novamaturita.cz/ http://www.novamaturita.cz/ www.msmt.cz www.msmt.cz www.msmt.cz www.cermat.cz www.cermat.cz www.cermat.cz www.edu.cz www.edu.cz www.edu.cz  Struktura, obsah, legislativa a logistika nové maturitní zkoušky  Katalogy ke stažení  Ukázky seznamů četby, pracovních listů, didaktických testů v září 2010 se počítá se zahájením generální zkoušky na maturity 2011 v září 2010 se počítá se zahájením generální zkoušky na maturity 2011 (Maturitní generálka) Maturitní generálkaMaturitní generálka http://www.novamaturita.cz/maturitni-generalka-1404034139.html

19 Profilová část maturitní zkoušky Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou až tří povinných zkoušek Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou až tří povinných zkoušek Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek podle rámcového vzdělávacího programu, dále stanoví formu, témata a termíny konání těchto zkoušek. Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek podle rámcového vzdělávacího programu, dále stanoví formu, témata a termíny konání těchto zkoušek. Zkoušky se konají formou Zkoušky se konají formou a) vypracování maturitní práce a její obhajoby před a) vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí b) ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, c) písemné zkoušky, d) praktické zkoušky, nebo e) kombinací dvou nebo více forem podle písmen a) až d). zkušební maturitní komisí b) ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, c) písemné zkoušky, d) praktické zkoušky, nebo e) kombinací dvou nebo více forem podle písmen a) až d). Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí. Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí.

20 Obsah profilové části maturitní zkoušky Ředitel určí nabídku povinných zkoušek stejně jako formu, témata a termíny konání těchto zkoušek. Ředitel určí nabídku povinných zkoušek stejně jako formu, témata a termíny konání těchto zkoušek. Zkoušky, zařazené do profilové části maturitní zkoušky, zohledňují především odborný profil škol a zároveň profesní a vzdělávací záměry žáků. Zkoušky, zařazené do profilové části maturitní zkoušky, zohledňují především odborný profil škol a zároveň profesní a vzdělávací záměry žáků. Profilová část maturitní zkoušky má 2 až 3 povinné zkoušky a může mít až 2 zkoušky nepovinné. Nepovinné zkoušky si žák může zvolit například z důvodu větších šancí na trhu práce nebo z důvodu možného zohlednění výsledků těchto zkoušek v přijímacím řízení na vysoké školy. Profilová část maturitní zkoušky má 2 až 3 povinné zkoušky a může mít až 2 zkoušky nepovinné. Nepovinné zkoušky si žák může zvolit například z důvodu větších šancí na trhu práce nebo z důvodu možného zohlednění výsledků těchto zkoušek v přijímacím řízení na vysoké školy. Nabídka může být úzká a představovat pevné určení předmětu všech tří zkoušek, ale i široká, tak aby si žák mohl předmět jedné nebo více z těchto povinných profilových zkoušek volit z více možností. Nabídka může být úzká a představovat pevné určení předmětu všech tří zkoušek, ale i široká, tak aby si žák mohl předmět jedné nebo více z těchto povinných profilových zkoušek volit z více možností.

21 Termín profilové části maturitní zkoušky Termíny pro konání zkoušek profilové části určuje § 2 maturitní vyhlášky: V jarním zkušebním období se zkoušky profilové části před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací) uskuteční v období od 2. května a musí být ukončeny do začátku didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky. Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části se mohou konat od 15. dubna (u oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění se praktické zkoušky mohou konat již od 1. dubna). U oborů, kde to jejich povaha vyžaduje, lze konat praktickou zkoušku i v dřívějším termínu.

22 Maturitní zkouška na OA 2011 Obor: Obchodní akademie Společná část Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk nebo matematika Cizí jazyk nebo matematika

23 Maturitní zkouška na OA 2011 Obor: Obchodní akademie Profilová část – povinné zkoušky 1. zkouška – ekonomika (ústní zkouška) 1. zkouška – ekonomika (ústní zkouška) 2. zkouška (z nabídky ředitele školy): 2. zkouška (z nabídky ředitele školy): - MAT (ústní zkouška) - 2. CZJ (ústní zkouška) - UČE (ústní zkouška) - INT (ústní zkouška) - Odborné předměty (praktická zkouška)

24 Maturitní zkouška na OA 2011 Obor: Obchodní akademie Profilová část – nepovinné zkoušky Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky - MAT (ústní zkouška) - 2. CZJ (ústní zkouška) - UČE (ústní zkouška) - INT (ústní zkouška) - Odborné předměty (praktická zkouška)

25 Maturitní zkouška na SPgŠ 2011 Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika Společná část Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk nebo matematika Cizí jazyk nebo matematika

26 Maturitní zkouška na SPgŠ 2011 Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika Profilová část – povinné zkoušky 1. zkouška – pedagogika (ústní zkouška) 1. zkouška – pedagogika (ústní zkouška) 2. zkouška – (z nabídky ředitele školy): 2. zkouška – (z nabídky ředitele školy): - MAT (ústní zkouška) - PSY (ústní zkouška) - CZJ (ústní zkouška) - BIH (ústní zkouška) - VVM (praktická zkouška) - HVM (praktická zkouška) - TVM (praktická zkouška)

27 Maturitní zkouška na SPgŠ 2011 Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika Profilová část – nepovinné zkoušky Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky - MAT (ústní zkouška) - PSY (ústní zkouška) - CZJ (ústní zkouška) - BIH (ústní zkouška) - VVM (praktická zkouška) - HVM (praktická zkouška) - TVM (praktická zkouška)

28 Maturitní zkouška na SPgŠ 2011 Obor: Pedagogické lyceum Společná část Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk nebo matematika Cizí jazyk nebo matematika

29 Maturitní zkouška na SPgŠ 2011 Obor: Pedagogické lyceum Profilová část – povinné zkoušky 1. zkouška – pedagogika (ústní zkouška) 1. zkouška – pedagogika (ústní zkouška) 2. zkouška – (z nabídky ředitele školy): 2. zkouška – (z nabídky ředitele školy): - MAT (ústní zkouška) - PSY (ústní zkouška) - CZJ (ústní zkouška) - BIO (ústní zkouška) - VVS (praktická zkouška) - HVS (praktická zkouška) - TVS (praktická zkouška) - DĚJ (ústní zkouška) - OBN (ústní zkouška) - Obhajoba maturitní práce (dle zadaných témat)

30 Maturitní zkouška na SPgŠ 2011 Obor: Pedagogické lyceum Profilová část – nepovinné zkoušky Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky - MAT (ústní zkouška) Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky - MAT (ústní zkouška) - PSY (ústní zkouška) - CZJ (ústní zkouška) - BIO (ústní zkouška) - VVS (praktická zkouška) - HVS (praktická zkouška) - TVS (praktická zkouška) - DĚJ (ústní zkouška) - OBN (ústní zkouška) - Obhajoba maturitní práce (dle zadaných témat)

31 Maturitní zkouška na SPgŠ 2011 Obor: Sociální péče - sociálněsprávní činnost Společná část Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk nebo matematika Cizí jazyk nebo matematika

32 Maturitní zkouška na SPgŠ 2011 Obor: Sociální péče-sociálněsprávní činnost Profilová část – povinné zkoušky 1. zkouška – sociální péče (ústní zkouška) 1. zkouška – sociální péče (ústní zkouška) 2. zkouška – (z nabídky ředitele školy): 2. zkouška – (z nabídky ředitele školy): - SOZ (ústní zkouška) - PRA (ústní zkouška) - Obhajoba maturitní práce (dle zadaných témat)

33 Maturitní zkouška na SPgŠ 2011 Obor: Sociální péče-sociálněsprávní činnost Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky - SOZ (ústní zkouška) - PRA (ústní zkouška) - Obhajoba maturitní práce (dle zadaných témat) Profilová část – nepovinné zkoušky

34 Maturitní zkouška na SPgŠ 2011 Obor: Sociální péče – pečovatelská činnost Společná část Společná část Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk nebo matematika Cizí jazyk nebo matematika

35 Maturitní zkouška na SPgŠ 2011 Obor: Sociální péče-pečovatelská činnost Profilová část – povinné zkoušky 1. zkouška – sociální péče (ústní zkouška) 1. zkouška – sociální péče (ústní zkouška) 2. zkouška – (z nabídky ředitele školy): 2. zkouška – (z nabídky ředitele školy): - PSY (ústní zkouška) - SPG (ústní zkouška) - Obhajoba maturitní práce (dle zadaných témat)

36 Maturitní zkouška na SPgŠ 2011 Obor: Sociální péče-pečovatelská činnost Profilová část – nepovinné zkoušky Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky - PSY (ústní zkouška) - SPG (ústní zkouška) - Obhajoba maturitní práce (dle zadaných témat)

37 Maturitní zkouška na SPgŠ 2011 Obor: Pedagogika pro asistenty ve školství Společná část Společná část Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk nebo matematika Cizí jazyk nebo matematika

38 Maturitní zkouška na SPgŠ 2011 Obor: Pedagogika pro asistenty ve školství Profilová část – povinné zkoušky 1. zkouška – pedagogika (ústní zkouška) 1. zkouška – pedagogika (ústní zkouška) 2. zkouška – (z nabídky ředitele školy): 2. zkouška – (z nabídky ředitele školy): - PSY (ústní zkouška) - MPM (ústní zkouška) - Obhajoba maturitní práce (dle zadaných témat)

39 Maturitní zkouška na SPgŠ 2011 Obor: Pedagogika pro asistenty ve školství Profilová část – nepovinné zkoušky Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky - PSY (ústní zkouška) - MPM (ústní zkouška) - Obhajoba maturitní práce (dle zadaných témat)

40 Maturitní zkouška na SZŠ 2011 Obor: Zdravotnický asistent, denní forma Společná část Společná část Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk nebo matematika Cizí jazyk nebo matematika

41 Maturitní zkouška na SZŠ 2011 Obor: Zdravotnický asistent, denní forma Profilová část – povinné zkoušky 1. zkouška – ošetřování nemocných (praktická zkouška) 2. zkouška – ošetřovatelství (ústní zkouška)

42 Maturitní zkouška na SZŠ 2011 Obor: Zdravotnický asistent Profilová část – nepovinné zkoušky Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky - PSK (ústní zkouška) - SPV (ústní zkouška)

43 Maturitní zkouška na SZŠ 2011 Obor: Zdravotnické lyceum Společná část Společná část Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk nebo matematika Cizí jazyk nebo matematika

44 Maturitní zkouška na SZŠ 2011 Obor: Zdravotnické lyceum Profilová část – povinné zkoušky 1. zkouška – obhajoba maturitní práce 2. zkouška – (z nabídky ředitele školy): - BIO (ústní zkouška) - CHE (ústní zkouška) - FYZ (ústní zkouška) - zkouška z odborných předmětů: KLP,OŠP (ústní zkouška)

45 Maturitní zkouška na SZŠ 2011 Obor: Zdravotnické lyceum Profilová část – nepovinné zkoušky Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky - BIO (ústní zkouška) - CHE (ústní zkouška) - FYZ (ústní zkouška) - zkouška z odborných předmětů: KLP,OŠP (ústní zkouška)


Stáhnout ppt "NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA MODEL REFORMNÍ MATURITY. NOVÝ MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY LEGISLATIVNÍ PODKLAD 1. 1.Základní legislativní normou nové maturitní zkoušky."

Podobné prezentace


Reklamy Google