Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vykazování zdravotní péče z pohledu zdravotnického zařízení Libor Straka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vykazování zdravotní péče z pohledu zdravotnického zařízení Libor Straka."— Transkript prezentace:

1 Vykazování zdravotní péče z pohledu zdravotnického zařízení Libor Straka

2 Vykazování je prodej vykonaného Zdravotnické zařízení musí dobře pracovat – Kvalitně – Levně – Extenzivně Za tuto práci dostane zaplaceno, pokud – Tyto práci prokáže – Prokáže nárůst výkonnosti – Umí získat a interpretovat klinické informace Špatné vykazování péče může způsobit, že drahá péče je prodána zdravotní pojišťovně „pod cenou“

3 výhodné pro ZP výhodné pro LZZ inliers Nemocnice versus ZP rozsah úhrady 1 CW rozsah LOS LOS

4 Složení úhrad dle vyhlášky 2009 Individuální platby (čočky, TEP….) Paušál Ambulance (výkonově) DRG (Dle Case Mix) Úhrada

5 Individuální platby Dle smlouvy se ZP – Operace katarakt, implantace čoček – Odečítá se z paušálu – Pokud nejsou smlouvy se ZP, je součástí paušálu Problémem je jak určit cenu.

6 Paušál Navýšení proti 2008 o 5% Jinak nelze ovlivnit Paušál z roku 2008 je snížen o -individuální platby -DRG alfa -ambulance

7 DRG Kalkulováno dle tzv. CM alfa – Musí být na 115 % a více proti 2008 Podmínka počet hospitalizací – Musí být více než 98 % roku 2008

8 Ambulance Hrazeno výkonově – Lze získat 109 % loňského roku Je třeba mít více bodů proti r. 2008 Je třeba mít více unictiních pojištěnců proti r. 2008

9 O jakou jde částku 1.Nemocnice s výnosem r. 2008 300 mil. Kč 1.Obvykle je 1/3 za ambulantní výkonovou platbu 2.Podíl DRG může být 25 % na celkové úhradě za hospitalizace. 3.Není individuální platba

10 O jakou jde částku 15 % … 7,5 mil. Kč 9 % … 9 mil. Kč 5 % … 12,5 mil. Kč Celkem 29 mil. Kč. Rozdíl proti 5% navýšení celého paušálu tj. 5 % z 300 mil. = 15 mil. Kč Činí 14 mil. Kč to je částka, o kterou lze zlepšit výnos nemocnice.

11 Cena individuální platby Z celkového výkonu nemocnice vyčlení se výkony na daný typ výkonu TEP, katarakty… včetně ZUM, ZULP Tím se určí jaká část paušálu přísluší nadému výkonu Tato částka se podělí počtem provedených výkonu Získá se minimální cena jednoho výkonu. Celkem bylo provedeno 300 operací TEP Minimální cena jedné je TEP je 50 000 Kč Celkem bylo provedeno 300 operací TEP Minimální cena jedné je TEP je 50 000 Kč

12 Model výkonů dle úhradové vyhlášky Model K – dávky 2008 Pravidla vyhlášky 24 vzorců 40 proměnných řada výjimek Pravidla vyhlášky 24 vzorců 40 proměnných řada výjimek Předpokládaný výnos 2009 Minimální ceny Individuálně hrazených výkonů Minimální ceny Individuálně hrazených výkonů On-line konzultace

13 Co je to klinické kódování? překlad psaného záznamu v běžné lékařské terminologii (obtíže, nálezy, diagnózy, léčba a důvod kontaktu se zdravotnickými službami) do kódovaného formátu – alfanumerický kód+ popis (titulek)

14 Vymezení mezi kódováním a souvisejícími oblasti

15 Kódování a hodnocení kvality Kvalita se hodnotí ze speciálně sbíraných dat, ale také z rutinně sbíraných dat Měření kvality je citlivější na nekvalitu kódování MKN-10 než jiné oblasti (např. DRG) Je třeba počítat se zvyšujícím se tlakem na hodnocení kvality

16 Definice DRG DRG je schéma klasifikace pacientů, které dává do vztahu typ pacientů léčených v nemocnici - t.j. směs případů / Case-Mix /, a náklady nemocnice tak, že klasifikuje pacienty na základě diagnózy

17 Data potřebná pro klasifikaci hlavní diagnóza výkony - operace komplikace a komorbidity věk a pohlaví porodní hmotnost stav při propuštění

18 Účely klinického kódování Přepis - úplný, přesný a smysluplný. Informace - standardizovaná a porovnatelná Účely: vykázání provedené práce, vyúčtování statistické analýzy manažerské potřeby; hodnocení kvality a výkonnosti klinické analýzy

19 Nemocnice – 2 úrovně odpovědnosti Oddělení – kompletnost dat – doložitelnost dat – správná volba hlavní diagnózy OIS – kompletnost dávky – prevalidace – reklamace vůči oddělení

20 Organizace uvnitř nemocnice

21 Modelový případ E115 DM s periferními oběhovými komplikacemi I214 Akutní infarkt myokardu C329 ZN - hrtan - larynx, NS 71733 LARYNGEKTOMIE TOTÁLNÍ J370 Chronická laryngitida Muž 55 let, kuřák, diabetik PřijetíPropuštění

22

23

24

25

26

27

28

29 Nejhorší varianta – 7.425 Kč Správná varianta – 95.700 Kč Finanční důsledky kódování

30 Jeden se nestačí divit – např. u MRSA Špatně: Hlavní diagnóza: Stafylokoková infekce A 49.0 Operace: Choledochotomie 51379 DRG 18011 rel. váha 0,372 Správně: Hlavní diagnóza: Cholangoitis K 83.0 Vedlejší diagnóza: u nosiče Z 22.3 + MRSA U 80.1 Operace: choledochotomie 51379 DRG 07023 (1) rel. váha 5,484 nebo Hlavní diagnóza: Stafylokoková infekce A 49.0 Vedlejší diagnóza: MRSA K 81.0 + U 80.1 Operace: choledochotomie 51379 DRG 18013 (1) rel. váha 10,236

31 Co se vyplatí ? Zkracovat dobu hospitalizace (ne pod LTP) Propouštět domů mezi jednotlivými překlady v rámci ZZ domů Snižovat počet vyšetření a vyšetření, která nejsou nezbytná, provést až po propuštění ambulantně Optimalizovat a zlevňovat léčbu (pozitivní lékové listy) Vyvarovat se nozokomiálním infekcím! Vyjednávat o cenách za skupiny alfa DRG

32 Změny DRG pro rok 2009 Změna metodiky – nová definice výběru hlavní diagnózy Používání MKN 10 akt. 2. verze 2009 Rozšíření počtu DRG skupin – hlavně pre DRG – větší diferenciace dle délky ventilace a náročných operačních výkonů Změna úhrady - rozšíření alfa DRG Nové váhy na rok 2009

33 Hlavní diagnóza Hlavní diagnóza: stav diagnostikovaný na konci akutní lůžkové péče, který byl primárně zodpovědný za potřebu nemocného léčit se a být vyšetřován v daném zdravotnickém zařízení. Pokud existuje více takových stavů, na první místo se uvede ten, který je nejvíce zodpovědný za čerpání prostředků. Pokud se nedospělo k dg, má se vybrat hlavní příznak, patologický nález nebo obtíž. Jako hlavní diagnózu nelze kódovat ta onemocnění a stavy, které nastaly v průběhu hospitalizace

34 Výpočet relativní váhy případu krátké hospitalizace Délka hospitalizace kratší než hodnota dolního mezního bodu pro danou diagnosticko-terapeutickou skupinu: K rv = LOS/LTP K rv - koeficient relativní váhy LOS - délka hospitalizace (lenght of stay) LTP - dolní mezní bod pro délku ošetřovací doby (low trim point) Proplacená cena = RV* K rv

35 Výpočet relativní váhy případu dlouhé hospitalizace Délka hospitalizace je větší než hodnota horního mezního bodu pro danou diagnosticko-terapeutickou skupinu: K rv= 1 + (LOS - HTP/ALOS) * 0,6 K rv - koeficient relativní váhy LOS - délka hospitalizace (lenght of stay) HTP - horní mezní bod pro délku ošetřovací doby (high trim point) ALOS - průměrná délka hospitalizace pacienta ve skupině DRG (average length of stay) Proplacená cena je RV x K rv

36 Změna v MKN Pravidla kódování dle MKN-10, tj. 10. revize, 2. vydání, aktualizovaná verze platná od 1. 1. 2009 Kódování pro účely národního registru hospitalizovaných, DRG, hlášení úmrtnosti, novorozenosti

37 Trojmístné diagnózy se mění na čtyřmístné Průjem Dříve: A 09 Průjem – diarrhoea a gastronetritida předpokládaného infekčního původu Nyní: A 09.0 Jiná a nespecifikovaná gastroenteritida a kolitida infekčního původu A09.9 Gastroenteritida a kolitida nespecifikovaného původu Horečka Dříve: R 50 Horečka NS Nyní: R 50.2 Horečka způsobená léky R 50.8 Jiná horečka R 50.9 Horečka NS

38 Nově přidané diagnózy zvyšující CMI Syndrom systémové zánětové odpovědi (SIRS) – SIRS bez orgánového selhání R 65.0 – SIRS infekčního původu s orgánovým selháním R 65.1 – SIRS neinfekčního původu bez orgánového selhání R 65.2 – SIRS neinfekčního původu s orgánovým selháním R 65.3 vše MCC Dekubitus – L 89.1 II. st. CC – L 89.2 III. st. MCC – L 89.3 IV. st. MCC – (L 89.9 bez CC a MCC) Imobilita R 26.3 MCC Sklon k pádům R 29.6 CC Zanedbání stravy R 63.6 CC

39 Práce s komplikacemi

40

41 Lékař nebo sestra ? Tmavě červená – výsledky průměrného CMI po nasazení „supervizního týmu sester“ výsledky středně velké nemocnice

42 Analýza nestačí Nabídka provedené analýzy nebo manažerský informační systém, který poskytne data nestačí Je třeba systematicky pracovat na zlepšení vykazování a tím lépe prodat to co bylo vytvořeno Nejde o podvod, jde o přesnou klasifikaci a zápis medicínské skutečnosti....vyplatí se to.... finančně

43 DĚKUJI ZA POZORNOST MITECO.eu, a.s. Roháčova 188/37 130 00, Praha 3 Tel.: +420 226 002 330 E-mail: miteco@miteco.eu, info@miteco.eu


Stáhnout ppt "Vykazování zdravotní péče z pohledu zdravotnického zařízení Libor Straka."

Podobné prezentace


Reklamy Google