Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osnova Autoři Autoři Zaměření příspěvku Zaměření příspěvku Výsledky Výsledky Závěr Závěr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osnova Autoři Autoři Zaměření příspěvku Zaměření příspěvku Výsledky Výsledky Závěr Závěr."— Transkript prezentace:

1

2 Osnova Autoři Autoři Zaměření příspěvku Zaměření příspěvku Výsledky Výsledky Závěr Závěr

3 Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D. Ing. Jiří Dušek Katedra evropských studií a veřejné správy Vysoké školy evropských a regionálních studií Katedra evropských studií a veřejné správy Vysoké školy evropských a regionálních studií výzkum byl realizován ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě v rámci realizace projektu „Blíže k zelenému stromu, registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1/0126. Tento projekt je spolufinancován z ESF. výzkum byl realizován ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě v rámci realizace projektu „Blíže k zelenému stromu, registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1/0126. Tento projekt je spolufinancován z ESF.

4 Zaměření příspěvku název výzkumu „Analýza zájmu a potřeb organizací o společné vědecké a výzkumné projekty s vysokými školami“ název výzkumu „Analýza zájmu a potřeb organizací o společné vědecké a výzkumné projekty s vysokými školami“ výzkum byl realizován na území Jihoč. kraje, Vysočiny, Středoč. kraje a Prahy výzkum byl realizován na území Jihoč. kraje, Vysočiny, Středoč. kraje a Prahy zkoumaným vzorkem byla rozsáhlá cílová skupina 825 respondentů (k 12. 5. 2006), kterým byli tazateli – zaškolenými laiky, kladeny pevně stanovené formulace dotazů dle přesně stanovených kritérií. zkoumaným vzorkem byla rozsáhlá cílová skupina 825 respondentů (k 12. 5. 2006), kterým byli tazateli – zaškolenými laiky, kladeny pevně stanovené formulace dotazů dle přesně stanovených kritérií.

5 Zaměření příspěvku data za Plzeňský kraj se v současné době zpracovávají data za Plzeňský kraj se v současné době zpracovávají celková skupina respondentů by měla po skončení výzkumu dosáhnout 1000-1200 respondentů celková skupina respondentů by měla po skončení výzkumu dosáhnout 1000-1200 respondentů v příspěvku je hodnocena část C) Regionální rozvojová agentura, zaměřená na spolupráci organizací s regionální rozvojovou agenturou v příspěvku je hodnocena část C) Regionální rozvojová agentura, zaměřená na spolupráci organizací s regionální rozvojovou agenturou

6 Kontakt s reg. rozvojovou agenturou

7 Na otázku, zda přišla Vaše organizace do kontaktu s regionální rozvojovou agenturou, odpovědělo kladně 22,8 % všech respondentů. Na otázku, zda přišla Vaše organizace do kontaktu s regionální rozvojovou agenturou, odpovědělo kladně 22,8 % všech respondentů. Pokud se podíváme na strukturu odpovědí respondentů, dojdeme ke zjištění, že nejvíce organizací, které přišly do kontaktu s regionální rozvojovou agenturou je z oblasti veřejné správy (města a obce atd.). Pokud se podíváme na strukturu odpovědí respondentů, dojdeme ke zjištění, že nejvíce organizací, které přišly do kontaktu s regionální rozvojovou agenturou je z oblasti veřejné správy (města a obce atd.). Nejméně se s regionálními rozvojovými agenturami setkaly obchodní společnosti (82,2 %) a jiné organizace (84,4 %), kam patří hlavně OSVČ, příspěvkové organizace a družstva. Nejméně se s regionálními rozvojovými agenturami setkaly obchodní společnosti (82,2 %) a jiné organizace (84,4 %), kam patří hlavně OSVČ, příspěvkové organizace a družstva. Nejvíce respondentů, kteří na tuto otázku neodpověděli, bylo z neziskových organizací – 5,7 %. Nejvíce respondentů, kteří na tuto otázku neodpověděli, bylo z neziskových organizací – 5,7 %.

8 Spokojenost s činností

9 Převážná část organizací (obchodní společnosti, veřejná správa a neziskové organizace) je se službami regionálních rozvojových agentur z více než 50 % spíše spokojena. Převážná část organizací (obchodní společnosti, veřejná správa a neziskové organizace) je se službami regionálních rozvojových agentur z více než 50 % spíše spokojena. Hodnocení velmi nespokojen uvedlo pouze 4,8 % respondentů z oblasti obchodních společností. Nejvyšší počet respondentů, kteří jsou velmi spokojení (21,7 %), jsou jiné organizace, kam patří hlavně OSVČ, příspěvkové organizace a družstva. Hodnocení velmi nespokojen uvedlo pouze 4,8 % respondentů z oblasti obchodních společností. Nejvyšší počet respondentů, kteří jsou velmi spokojení (21,7 %), jsou jiné organizace, kam patří hlavně OSVČ, příspěvkové organizace a družstva. Nejužší spektrum odpovědí na otázku uvedly neziskové organizace, kde je 60 % respondentů velmi spokojeno, 30 % spíše nespokojeno a 10 % respondentů uvedlo, že nemohou danou otázku kvalifikovaně posoudit. Nejužší spektrum odpovědí na otázku uvedly neziskové organizace, kde je 60 % respondentů velmi spokojeno, 30 % spíše nespokojeno a 10 % respondentů uvedlo, že nemohou danou otázku kvalifikovaně posoudit.

10 Zkušenosti s prací RERY

11 Pozitivní zkušenosti či negativní nejvíce uváděli respondenti z oblasti obchodních společností (6,5 % a 6,7 %). Pozitivní zkušenosti či negativní nejvíce uváděli respondenti z oblasti obchodních společností (6,5 % a 6,7 %). Téměř u všech typů organizací je poměr pozitivních a negativních zkušeností vyrovnán, pouze u veřejné správy významněji převládají pozitivní zkušenosti (o 2,2 %). Téměř u všech typů organizací je poměr pozitivních a negativních zkušeností vyrovnán, pouze u veřejné správy významněji převládají pozitivní zkušenosti (o 2,2 %).

12 POZITIVNÍNEGATIVNÍ Aktivní přístupNepřehlednost informací Dobré vztahy, ochota pomoci a poraditVšechno je na dlouhou dobu Spíše pozitivníŠpatná informovanost Firma zpracovala žádost o grant a obec jej dostala Prakticky nulová prezentace – neslyšel jsem o ní Významná pomoc při spolupráciMěla by se více prezentovat a být v podvědomí veřejnosti Příjemné jednání, poradenství v oboruPod záštitou seriózní organizace vystupují nefundovaní lidé Odborná úroveňSložitost, malá osvěta Poradenství, spolupráce v oblasti projektového řízení, tvorby projektů. V oboru soc. služeb není nikdo v Jihočeském kraji certifikovaný Strategie rozvoje, poradenství, vzdělávání-semináře V našem oboru nemá hlavní zaměř.činnosti

13 Zpravidla vysoká odbornost zaměstnanců a znalost problematiky Při realizaci některých projektů si dostatečně nezmapovaly stav dané problematiky v regionu Spolupráce na projektech byla na profesionální úrovni Malá prezentace Pomoc při zpracování studiíPoměrně vysoká flustrace zaměstnanců Informovanost, profesionální přístup, pružnost Zdlouhavé řešení Příprava strategieOdborná nezpůsobilost v tech. oblasti Předává informaceAdministrativa, nekompetentnost, nezodpovědnost Vzdělávací akce na míruSoustředění více na byrokracii než problematiku

14 Oblasti působnosti RERY dle respondentů

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Závěr Nejčastěji respondenti uvádí, že nepřišli do kontaktu s regionální rozvojovou agenturou (75,9 %). 70,7 % respondentů z oblasti veřejné správy přišlo do kontaktu s RRA. Nejčastěji respondenti uvádí, že nepřišli do kontaktu s regionální rozvojovou agenturou (75,9 %). 70,7 % respondentů z oblasti veřejné správy přišlo do kontaktu s RRA. Respondenti jsou se službami spíše spokojeni, záporné hodnocení nepřevažuje u žádné skupiny respondentů. Respondenti jsou se službami spíše spokojeni, záporné hodnocení nepřevažuje u žádné skupiny respondentů. Názory respondentů jsou mnohdy velmi odlišné – profesionální lidé X nefundovaní lidé, špatná informovanost X aktivní přístup atd. Názory respondentů jsou mnohdy velmi odlišné – profesionální lidé X nefundovaní lidé, špatná informovanost X aktivní přístup atd. Lépe hodnoceny jsou agentury založené obcemi a jejich sdruženími než agentury založené státem či krajem. Nejčastěji zaznívá kritika na adresu komerčního přístupu RRA, a to především ze strany obcí, které nejsou zvyklé za informace a poradenství platit. Lépe hodnoceny jsou agentury založené obcemi a jejich sdruženími než agentury založené státem či krajem. Nejčastěji zaznívá kritika na adresu komerčního přístupu RRA, a to především ze strany obcí, které nejsou zvyklé za informace a poradenství platit.

26 Závěr Přes všechny výtky měst a obcí na adresu RRA, je jasné, že RRA se pro většinu z těchto měst a obcí staly nenahraditelnými partnery spolu s krajským úřadem. Problematickou otázkou do budoucna zůstává i nadále financování činnosti RRA, od kterého se bude odvíjet i konkrétní činnost a působení dané RRA v regionu. Přes všechny výtky měst a obcí na adresu RRA, je jasné, že RRA se pro většinu z těchto měst a obcí staly nenahraditelnými partnery spolu s krajským úřadem. Problematickou otázkou do budoucna zůstává i nadále financování činnosti RRA, od kterého se bude odvíjet i konkrétní činnost a působení dané RRA v regionu.

27 Kontakt Ing. Jiří Dušek asistent výzkumu Tel: + 420 386 116 821 Mail: dusek@vsers.cz Vysoká škola evropských a regionálních studií Žižkova 4 370 01 České Budějovice Česká republika

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Osnova Autoři Autoři Zaměření příspěvku Zaměření příspěvku Výsledky Výsledky Závěr Závěr."

Podobné prezentace


Reklamy Google