Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

klasifikace anamnéza vyšetření

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "klasifikace anamnéza vyšetření"— Transkript prezentace:

1 klasifikace anamnéza vyšetření
Novorozenec klasifikace anamnéza vyšetření

2 Novorozenecké období od narození do 28.dne života
0 - 7 dní tzv.užší novorozenecké období

3 Klasifikace novorozence
1. podle délky gestace 2. podle vztahu porodní hmotnosti ke gestačnímu věku 3. novorozenci s nízkou porodní hmotností

4 Podle délky gestace předčasně narozené (gestační věk <38.TT)
narozené v termínu ( TT) přenášené (gestační věk > 42.TT)

5 Podle vztahu p.h. ke gestačnímu věku
eutrofický (p.h. mezi percentilem odpovídajícího gestačního věku) hypertrofický (p.h. nad 95.percentil) hypotrofický (p.h. pod 5.percentil)

6 Novorozenec s nízkou p.h.
porodní hmotnost < 2 500g novorozenec s velmi nízkou p.h.<1500g (VLBW) novorozenec s extrémně nízkou p.h.<1000g (ELBW)

7 Donošený fyziologický novorozenec
průměrná p.h. 3500g, délka 50 cm dobře vyvinutý tukový polštář kůže růžová, krytá mázkem nehty přesahují konce špiček prstů, vyvinuté prsní areoly, rýhování plosek nohou po celé ploše dobře vyvinutá chrupavka ušního boltce zralý genitál (chlapci sestouplá varlata, u dívek labia majora kryjí labia minora)

8 Perinatální anamnéza rizikové faktory v těhotenství
rizikové faktory za porodu

9 Rizikové faktory v těhotenství
diabetes mellitus matky hypertenze matky chronické onem. matky (kardiovaskulární, neurolog., plicní, renální) předchozí úmrtí plodu nebo novorozence krvácení ve II. nebo III.trimestru infekce matky (Streptokok sk. B) polyhydramnion, oligohydramnion předčasný odtok plodové vody (PROM)

10 Rizikové faktory v těhotenství
přenášení mnohočetné těhotenství růstová retardace plodu (IUGR) užívání některých léků před porodem (lithium, magnezium, adrenergní blokátory) matka závislá na drogách, alkoholu zjištěná malformace plodu věk matky pod 16 nebo nad 35 let matka bez prenatální péče (nesledované těhotenství)

11 Rizikové faktory za porodu
akutní císařský řez klešťový porod porod koncem pánevním předčasný porod chorioamniitis bradykardie plodu

12 Vyšetření novorozence
vitální známky vlastní somatické vyšetření

13 Vitální známky a) teplota b) dýchání c) tepová frekvence

14 Teplota normální teplota v rektu 36,5 - 37,5oC
hypotermie:rektální teplota < 36oC hypertermie:rektální teplota > 37,5oC

15 Dýchání normální dechová frekvence 40 - 60/min.
abnormální: apnoe (20 sec.) tachypnoe (RR >60/min.) dyspnoe (alární souhyb, vpadávání jugula, mezižebří, podžebří, grunting)

16 Tepová frekvence normální 100-160/min.
fyziologická variabilita (dle stavu bdělosti): - křičící /min. - spící /min. abnormální: tachykardie >160/min. bradykardie <100/min. další arytmie (A-V blok)

17 Vyšetření novorozence
a) růstové parametry b) gestační věk c) Apgar skóre d) somatické vyšetření

18 Růstové parametry váha délka obvod hlavy popř.obvod hrudníku

19 Tělesná hmotnost percentilové grafy
porodní hmotnost podle gestačního věku (5.až 95.percentil) hmotnostně-výškový poměr (3.až 97.percentil) zvlášť pro chlapce x dívky

20 Porodní hmotnost eutrofický novorozenec (5. až 95.percentil)
hypotrofický ( pod 5.percentil) hypertrofický (nad 95.percentil) nízká porodní hmotnost (pod 2500g,NNPH) velmi nízká p.h.(pod 1500g,VLBW) extrémně nízká p.h.(pod 1000g,ELBW)

21 Tělesná délka percentilové grafy 3.až 97.percentil
zvlášť chlapci x dívky dědičnost (konstitučně dlouhý x krátký )

22 Obvod hlavy percentilové grafy 3.až 97.percentil mikrocefalie
makrocefalie proporcionalita ( hlava x trup ) dědičnost (konstitučně malá x velká )

23 Gestační věk donošený (38.-42. týden těhotenství=TT)
nedonošený ( pod 38.TT) přenášený ( nad 42.TT)

24 Určení gestačního věku a zralosti
1) orientační schéma určení g.v.na PS (dle Riegela) 2) schéma určení zralosti a g.v. dle Ballardové

25 Rychlé určení g.v.na PS ucho resp.chrupavka areola prsní
varlata x labia majora rýhy na ploskách nohou kůže

26 Boltec <36.TT chybí chrupavka 37.-38.TT částečně chrupavka
>39.TT boltec zcela chrupavčitý

27 Prsní dvorec <33.TT není hmatný <36.TT 2 mm 37.-38.TT 4 mm

28 Rýhy na ploskách DK <36.TT 1 až 2 transvers. rýhy, 3/4 plosky hladká TT mnohočetné rýhy, 1/3 hladká >39.TT rýhy po celé plosce

29 Varlata a skrótum <36.TT varlata částečně sestouplá, skrótum malé, jemně rýhované >39.TT varlata sestouplá, skrótum normální velikosti s prominujícím rýhováním

30 Labia majora <36.TT labia majora<labia minora

31 Schéma dle Ballardové Hodnocení:
a) neuromuskulární zralost (6 kritérií) b) somatická zralost (6 kritérií)

32 Neuromuskulární kritéria zralosti (dle Ballardové)
poloha (postura) úhel zápěstí návrat předloktí popliteální úhel šálový příznak pata - ucho

33 Somatická kritéria zralosti (dle Ballardové)
kůže lanugo plantární rýhy prsní areola ucho genitál chlapce genitál dívky

34 Hodnocení stavu novorozence po porodu
Apgar skóre ( dle dr.Virginie Apgarové, 1953)

35 Apgar skóre 1) dýchání 2) srdeční frekvence 3) svalový tonus
4) reakce na podráždění 5) barva kůže

36 Apgar skóre

37 Apgar skóre zhodnocení: 0-3 b. = těžce deprimovaný novorozenec
4-6 b. = značně deprimovaný 7-10b.= v dobrém stavu

38 Somatické vyšetření novorozence
a) kůže b) hlava, krk, uši, oči, nos, obličej c) hrudník d) břicho e) genitál e) končetiny f) nervový systém

39 Kůže 1) barva 2) benigní afekce a exantémy 3) kožní infekce
4) hemangiomy, pigmentové névy 5) ostatní

40 Barva kůže růžová - fyziologicky
pletora (polycytémie, přehřátí, hyperoxie) ikterus (fyziologický,kojených,ABO nebo Rh inkompatibilita,infekce,VVV) bledost (anémie, asfyxie, šok) cyanóza (centrální, periferní, stagnační) mramorovaná (podchalzení, hypovolémie, sepse, trisomie 13,18,21, i fyziologicky)

41 Benigní afekce a exantémy
1) milia (retenční cystičky-nos, čelo, brada) 2) toxoalergický exantém ( malé červené skvrny s centrální bílo-žlutou papulkou)

42 Kožní infekce stafylodermie kvasinkové ( candida )

43 Kožní hemangiomy 1)makulární hemangiom=nevus teleangiectaticus medialis=Unnův névus ( záhlaví, víčka, glabela, mízí spontánně během 1 roku života) 2)nevus flammeus=nevus teleangiectaticus lateralis (+ glaukom, příznaky neurologické a psychiatrické = Sturge-Weber syndrom)

44 Kožní hemangiomy 3) mongolská skvrna (tmavě modrá skvrna nad kostí křížovou, 90% asiatů černochů, mizí v průběhu 4 let života) 4) kavernosní hemangiom (+trombocytopenie = Kasabach-Merritt syndrom)

45 Vrozené vady kůže ichtyosis (vrozená porucha keratinizace s abnormální epidermální diferenciací a deskvamací ) epidermolysis bullosa (vrozená porucha dermoepidermálního spojení)

46 Hlava novorozence 1) tvar 2) fontanela 3) caput succedaneum
4) kefalhematom

47 Tvar hlavy mezocefalická dolichocefalická brachycefalická

48 Velká fontanela uzavírá se mezi 9.-18.měsícem života
vyklenutá ( edém, hydrocefalus, meningitis) vpadlá ( dehydratace)

49 Malá fontanela při porodu uzavřená nebo se uzavírá do 2.-4.měsíce
široce otevřená ( jeden z př. hypotyreózy)

50 Caput succedaneum otok měkkých tkání překračující hranici lebečních švů ( porodní nádor )

51 Kefalhematom subperiostální krvácení nepřekračující nikdy hranici lebečních švů

52 Krk celistvost klíčních kostí zvětšení štítné žlázy
torticollis (spasmus m.STKLM, forceps, KP) pterygium colli ( Turnerův sy) krvácení do m.STKLM

53 Obličej hypertelorismus (Noonanové sy)
asymetrie úst při pláči (paréza n.facialis) rozštěp rtu popř. dásně, patra nízko posazené uši ( trisomie 18)

54 Uši tvar posazení kožní výrůstky před tragem

55 Oči epikantus ( např. trisomie 21) subkonjunktivální hemoragie
konjunktivitis vrozená katarakta (červený reflex)

56 Nos atrézie choan (jednostranná, oboustranná, kostěná, membranózní)
alární souhyb ( RDS )

57 Ústa rozštěpy (rtu, dásně, tvrdého, měkkého patra) frenulum breve
neonatální zub (riziko aspirace) makroglosie (hypothyreoza, hemangiom) soor ( candidová infekce) nadměrné slinění ( atrésie jícnu )

58 Hrudník - aspekce eupnoe, tachypnoe, dyspnoe, pulzace prekordia
zduření prsní žlázy (hormonální reakce) deformity hrudníku

59 Hrudník - auskultace srdce plíce

60 Hrudník-auskultace srdce
1) pravidelná akce srdeční (sinus.rytmus /min.) 2) tachykardie ( nad 160/min.) 3) bradykardie (pod 100/min.) 4) arytmie (extrasystoly, A-V blok) 5) srdeční šelest

61 Srdce-arytmie 1) benigní ( přechodné epizody <15 sec. sinusové brady- nebo tachykardie) 2) patologická ( supraventrikulární tachykardie, fibrilace nebo flutter síní, A-V blok) 3) sekundární ( sepse, postižení CNS, hypoglykémie, iontová dysbalance, metabolická acidoza)

62 Srdce-šelest obvykle spojený s vrozenou srdeční vadou (VSV)
nejčastější VSV v novorozeneckém období ( VSD, PDA, ASD, TGA, COA, PS, AS)

63 Hrudník-auskultace plíce
eupnoe ( 40-60/min.) tachypnoe ( nad 60/min.) dyspnoe ( zatahování podžebří, mezižebří, jugula, alární souhyb, grunting) apnoe (bezdeší, zástavu dechu na 20 sec.)

64 Hrudník-auskultace plíce
oslabené dýchání (RDS,apsirace,pneumonie, atelektása) symetrické asymetrické (brániční kýla, pneumothorax)

65 Břicho-aspekce v úrovni vzedmuté (osbtrukce GIT)
pod úrovní ( člunkovité - brániční kýla) VVV (omphalokéle, gastroschisis, extrofie moč. měchýře) pupečník ( asymetrie pupeč. cév, zánět) pupeční kýla, tříselná kýla

66 Břicho-aspekce 1) omphalocéle ( exomphalos) - kýlní vak v místě pupečníku obsahuje střevní kličky event.žaludek, játra, slezina, krytý průhledným amniem, Warthonovým rosolem někdy i peritoneem, často sdružené malformace srdce, uropoetického systému 2)gastroschisis (laparoschiza) - defekt v břišní stěně většinou vpravo od úponu pupečníku nekrytý peritoneem

67 Břicho-palpace vždy jemná a šetrná!
hepatomegalie (sepse, srdeční selhání) splenomegalie (CMV, sepse) rezistence (hydronefróza, polycystická ledvina) pulzace a.femoralis-PAF (CoA)

68 Břicho-auskultace Peristaltika: a) živá
b) oslabená (nezralý novorozenec, incip.sepse) c)neslyšitelná (ileus,sepse)

69 Genitál-chlapecký varlata sestouplá x nesestouplá hypospadie fimóza
hydrokéla

70 Genitál-dívčí velikost klitoris (kongenitální adrenogenitální syndrom, CAH) hormonální reakce (hlenový výtok, popř.slabé krvácení) zralost resp.nezralost (labia major x minor)

71 Anus, rektum průchodnost ( atrézie ) poloha vůči genitálu

72 končetiny fraktury (porodní trauma, osteopenie)
VVV ( polydaktilie, syndaktilie, pes equinovarus,redukční deformity,příčná dlaňová-opičí rýha= m.Down) vrozená luxace kyčlí

73 páteř meningo (encephalo,myelo) kéla sakrální teratom

74 Nervový systém 1) postura 2) spontánní pohyblivost 3) svalový tonus
4) přítomnost novorozeneckých reflexů 5) paréza periferních nervů 6) obecné příznaky nervového postižení

75 Nervový systém-postura
zralý novorozenec ( flekční držení HK i DK) nezralý novorozenec (dle stupně nezralosti různý stupeň extenze HK a DK) symetrické x asymetrické držení končetin

76 Nervový systém-spontánní hybnost
nekoordinované pohyby bez záškubů novorozenecké křeče

77 Nervový systém-svalový tonus
normotonie hypotonie (fyziologicky nedonošený) hypertonie (asfyxie, krvácení do CNS)

78 Nervový systém-novorozenecké reflexy
hledací, sací, polykací Moroův ( mizí ve 3.-4.měsíci) úchopový (mizí na HK do 3 měs., na DK do 9 měs.)

79 Nervový systém-paréza periferních nervů
nervus facialis (asymetrie obličeje a úst) plexus brachialis ( paréza HK většinou jako následek porodního traumatu)

80 Poruchy nervového systému-obecné příznaky
1. hypotonie nebo hypertonie 2. zvýšená dráždivost 3. špatné sání a polykací reflex 4. mělké, nepravidelné dýchání 5. apnoe 6. apatie

81 Poruchy nervového systému-obecné příznaky
7. křeče 8. nevýbavné reflexy, hypo- nebo hyperreflexie 9. příznaky zvýšeného nitrolebního tlaku ( vyklenutá VF, dilatace žil na hlavě, příznak zapadajícího slunce )


Stáhnout ppt "klasifikace anamnéza vyšetření"

Podobné prezentace


Reklamy Google