Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak správně interpretovat ukazatele způsobilosti a výkonnosti RNDr. Jiří Michálek, CSc CQR při ÚTIA AVČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak správně interpretovat ukazatele způsobilosti a výkonnosti RNDr. Jiří Michálek, CSc CQR při ÚTIA AVČR."— Transkript prezentace:

1 Jak správně interpretovat ukazatele způsobilosti a výkonnosti RNDr. Jiří Michálek, CSc CQR při ÚTIA AVČR

2 UKAZATELE ZPŮSOBILOSTI A VÝKONNOSTI

3 UKAZATELE ZPŮSOBILOSTI Předpokládá se :  normální rozdělení N( ,  ) sledovaného znaku jakosti;  k podskupin stejného rozsahu n jednotek ( k*n = N ). Průměrná směrodatná odchylka s charakterizuje variabilitu uvnitř k podskupin stejného rozsahu n. Rozptyl pro j = 1, 2,..., k je rozptylem j-té podskupiny a je průměrná směrodatná odchylka v k podskupinách.

4

5 Odhad inherentní variability závisí na použité statistice, rozsahu podskupiny a počtu podskupin v případě rozsahu podskupiny alespoň 2

6 Odhad inherentní variability závisí na použité statistice, rozsahu podskupiny a počtu podskupin V případě individuálních hodnot v podskupinách se směrodatná odchylka inherentní variability odhaduje nejčastěji od průměrného klouzavého rozpětí

7 OVĚŘOVÁNÍ PŘEDPOKLADU NORMALITY

8 Používané metody statistické testy: –Chí-kvadrát test dobré shody –Kolmogorov - Smirnov –Shapiro - Wilks –Anderson - Darling –Ryan - Joiner grafické metody: –Histogram –Pravděpodobnostní graf –Q - Q graf –P - P graf

9 Jak se vyrovnat s nenormálním rozdělením? 1.Jiný model – Weibull, lognormal, překlopené normální 2. Transformace dat – Box-Cox Johnsonovy transformace 3.Směsi normálních rozdělení stratifikace dat

10 Příklad na nerespektování normality Pokud není předpoklad normality ověřen, odhady ukazatelů způsobilosti mohou vyjadřovat jak horší stav procesu, tak i lepší stav nežli je skutečnost

11 Analýza způsobilosti Předpokládejme USL = 9 a LSL = 0.Analýza způsobilosti provedená nesprávně za předpokladu normálního rozdělení pozorovaných dat, který není evidentně splněn

12 Analýza způsobilosti provedená správně s použitím transformovaných dat. Rozdílné hodnoty ukazatelů C p..

13 UKAZATEL ZPŮSOBILOSTI C p nepřihlíží k otázce centrování procesu. Charakterizuje pouze ČEHO JSME SCHOPNI DOSÁHNOUT UKAZATEL ZPŮSOBILOSTI C pk přihlíží k dosaženému stupni centrování procesu. Charakterizuje ČEHO JSME SKUTEČNĚ DOSÁHLI

14 UKAZATELE VÝKONNOSTI Předpokládá se :  normální rozdělení N( ,  ) sledovaného znaku jakosti;  jeden náhodný výběr rozsahu N. Celková směrodatná odchylka s tot charakterizuje celkovou variabilitu ve výběru N pozorování (pokud je výběr rozdělen do k podskupin stejného rozsahu n je N = k*n).

15

16 Příklad proti používání Pp Data – směs dvou normálních rozdělení α*100% z N(μ 1,σ 2 ) a (1-α)*100% z N(μ 2,σ 2 ) E(směsi) = α μ 1 + (1-α) μ 2 D(směsi) = σ 2 + α 2 μ 1 2 + (1- α) 2 μ 2 2 - ( E(směsi)) 2

17 Příklad proti používání Pp Hodnota ukazatele Pp Pp = (USL – LSL)/ 6√D(směsi) Aby odhad totální směrodatné odchylky konvergoval ke správné hodnotě Pp, musí náhodný výběr být složen z α*100% hodnot z 1. složky směsi a (1-α)*100% ze druhé složky směsi – tento poměr nemusí být vždy zachován při odběru dat

18 Kdy má smysl používat ukazatele Pp? Jedině tehdy, když lze odebraná data bez respektování podskupin vysvětlit nějakým typem rozdělení pravděpodobnosti, které je ale stabilní v čase (např. normálním rozdělením). To ale znamená, udržet proces ve stabilním stavu, aby byl predikovatelný, tj. mít ho pod kontrolou.


Stáhnout ppt "Jak správně interpretovat ukazatele způsobilosti a výkonnosti RNDr. Jiří Michálek, CSc CQR při ÚTIA AVČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google