Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BANKOVNÍ SLUŽBY Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BANKOVNÍ SLUŽBY Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 BANKOVNÍ SLUŽBY Mgr. Michal Oblouk

2 ÚROK peněžitá odměna za půjčení peněz
věřitel, který může dočasně postrádat nějakou finanční částku, ji půjčí dlužníkovi, jenž s ní může disponovat, do určité sjednané lhůty musí být zapůjčená částka –jistina – navrácena spolu s navýšením, úrokem velikost úroku se obvykle vyjadřuje pomocí úrokové míry (sazby), která je procentním vyjádřením zvýšení půjčené částky za určité časové období

3 ÚROKOVÁ SAZBA měřítko ceny peněz, procentní vyjádření zvýšení půjčené částky za určité časové období určuje, kolik z jistiny musí dlužník za předem smluvně stanovenou dobu věřiteli za půjčku či úvěr zaplatit procentní vyjádření úrokové sazby vyčísluje, jakou částku finanční instituci, která úvěr (půjčku) poskytla, zaplatí dlužník navíc, ve většině případů se jedná o procento fixní (stálé), ale může být někdy i úroková sazba proměnlivá, tzn. že poskytující finanční instituce může toto procento v průběhu úvěru měnit, snižovat či zvyšovat typy: nominální - sazby uváděné ve smlouvách o úvěrech u sazebních bank nebo v reklamách na spoření či půjčky reálná - sazba, která ukazuje, jak se změní kupní síla vložených nebo půjčených peněz, počítá se tak, že se od nominálních úrokových sazeb odečte míra inflace (když jsou nominální úrokové sazby nízké a inflace vyšší, mohou být reálné úrokové sazby záporné, tzn. že hodnota peněz díky úročení roste, ale neroste tak rychle, aby tento růst byl roven tempu, jakým peníze ztrácejí hodnotu kvůli inflaci - ve výsledku vložená nebo půjčená suma ztrácí kupní sílu, tento výsledek je výhodný pro dlužníky, kterým klesá reálná hodnota dluhu - na druhou stranu je nevýhodný pro věřitele, kterým klesá reálná hodnota půjčených peněz)

4 úrok = jistina*sazba*čas
VÝPOČET ÚROKU obvykle je úrok, jímž bude uložený kapitál úročen, uváděn v procentech za rok a zapisuje se x % p.a. (např. 4 % p.a.) 1) doba úročení v letech úrok = jistina*sazba*čas 100 úrok = úroková míra, jíž bude kapitál úročen jistina = kapitál, z něhož je úrok počítán sazba = úroková sazba (v procentech za rok) čas = délka úročení (v letech) př. zjištění úroku z částky , pokud bude 1 rok úročena částkou 4 % p.a. úrok = *4*1 = = 6000 Kč 2) doba úročení menší než rok - pokud období, po které je jistina úročena, je kratší, než jeden rok (tj. například čtvrtletí, měsíce či dny atp.), používají se upravené vzorce, liší se mezi sebou podle toho, jakým způsobem je stanovován počet dní v měsíci – německý způsob (u nás nejpoužívanější, dále existuje francouzský a anglický způsob) uvažuje každý měsíc s délkou 30 dní př. zjištění úroku z částky , pokud bude 3 měsíce (leden, únor a březen) přestupného roku úročena sazbou 4 % p.a. úrok = *4*( ) = *4*(90) = = 1500 Kč 100* 3) doba úročení ve dnech - je-li počet dnů úročení kratší jak jeden celý měsíc nebo je třeba uvažovat přesně s jednotlivými dny, je počet dnů roven skutečnému počtu dnů, po nějž je vklad úročen př. zjištění úroku (při německém způsobu úročení) z částky , pokud bude od 1. ledna do 12. dubna téhož roku úročena sazbou 4 % p.a. úrok = *4*( ) = *4*(102) = = 1700 Kč 100*

5 ÚROČENÍ jednoduché úročení = způsob úročení, při kterém se úroky počítají stále z počátečního kapitálu Pan Novák zakoupil dluhopis za Kč s dobou splatnosti tří let a s úrokovou sazbou 2,5 %. Na konci prvního a druhého roku bude dostávat úrok, který před zdaněním činí 2,5 % z vloženého kapitálu. Na konci třetího roku mu bude vyplacena vložená částka spolu s úrokem za třetí rok. Daň z úroku je 15 %. a) určete úrok za jeden rok před zdaněním b) vypočítejte úrok za jeden rok po zdanění c) určete celkový součet úroků po zdanění za tři roky (tzv. čistý výnos z dluhopisu) vložený kapitál Kč, úroková sazba ... 0,025, úrokovací období dní = 1 rok, daň z úroků %, zdaňovací koeficient ... 0,85 a) úrok za jeden rok před zdaněním činí: 0,025 · Kč = 500 Kč b) úrok po zdanění za jeden rok je 85 % z úroku před zdaněním: 0,85 · 500 Kč = 425 Kč c) součet úroků po zdanění za tři roky: 3 · 425 Kč = Kč složené úročení = způsob úročení, při kterém se úrok na konci každého úrokovacího období přičítá k již dosažené hodnotě kapitálu a spolu s ním se dále úročí Paní Nováková vložila do banky Kč na termínovaný účet na 3 roky. Banka používá složené úročení, úrokovací období je 1 rok, úroková sazba je 2,5 %. Daň z úroku činí 15 %. a) vypočítejte, kolik korun paní Nováková obdrží při výběru peněz na konci třetího roku b) určete, kolik korun činí celkový úrok po zdanění za tři roky a) kapitál na konci prvního úrokovacího období po zdanění úroku: Kč + 0,85 * 0,025 * Kč = * (1 + 0,85 * 0,025) = Kč kapitál na konci druhého úrokovacího období po zdanění úroku: Kč + 0,85 * 0,025 * Kč = * (1 + 0,85 * 0,025) = Kč kapitál na konci třetího úrokovacího období po zdanění úroku: Kč + 0,85 * 0,025 * Kč = * (1 + 0,85 * 0,025) = Kč b) celkový úrok po zdanění za tři roky: Kč – Kč = Kč

6 ÚVĚR forma dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok ve formě peněžité prémie poskytování úvěru patří mezi základní činnosti bank - je to hlavní položka jejich aktiv (všechno, co vlastní a v budoucnu jim to přinese ekonomický prospěch, opakem jsou pasiva - závazky, zisky a ztráty minulých let a výsledek hospodaření běžného roku), která jim zajišťuje příjmy uzavře se mezi bankou (popř. jiným poskytovatelem) a fyzickou/právnickou osobou většinou uzavřením úvěrové smlouvy, u standardizovaných úvěrů jsou podmínky, které musí žadatel o úvěr splnit (banka si např. zjistí u klienta jeho osobní údaje a finanční situaci, u právnických osob se zkoumá podíl krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých zdrojů), nakonec je pak proveden tzv. přepočet bonity, tj. přepočtou se různé analýzy, a ten se srovná s ostatními výsledky a poskytovatel rozhodne, zdali může bezpečně úvěr poskytnout – o tom, zdali bude úvěr poskytnut, nakonec výbor buď rozhodne (hlasování), nebo vydá doporučení, zdali úvěr poskytnout má, v rozhodování se kromě již provedené analýzy klienta zohledňuje také i teritoriální příslušnost klienta a další kritéria, po sepsání a podpisu smlouvy pak může klient čerpat podle uvedených podmínek (poskytovatel úvěru sleduje plnění těchto podmínek)

7 DRUHY ÚVĚRŮ zbožové úvěry – poskytnuté a splácené ve zboží
obchodní úvěry – poskytnuté ve zboží a splácené v penězích revolvingové úvěry – úvěry, kde postupné splácení ovlivňuje možnost opětovného čerpání pronájem placený dopředu nebo předplatné – poskytnut v penězích a splácen ve zboží nebo službách peněžní úvěry – skutečné poskytnutí peněz, i když nejčastěji v bezhotovostní podobě kontokorentní úvěr provozní úvěr investiční úvěr eskontní úvěr hypoteční úvěr spotřebitelský úvěr závazkové úvěry a závazky – ručení banky za svého klienta a případné zaplacení jeho závazku akceptační úvěr avalový úvěr bankovní záruka alternativní formy financování – klient získává finanční prostředky za určitých specifických podmínek faktoring forfaiting leasing

8 DRUHY ÚVĚRŮ KONTOKORENT = bankovní služba sjednaná k běžnému účtu, která klientovi dovoluje čerpat z účtu peníze i v případě, že na účtu nemá dostatečnou hotovost, banka tedy klientovi v takovém případě operativně potřebné finanční prostředky půjčí a klient smí „jít do mínusu“ INVESTIČNÍ = zpravidla používán pro financování investic, věřitel (většinou banka) půjčuje na základě investičního záměru a další projektové dokumentace a údajů ESKONTNÍ = využívá se pro krátkodobé financování potřeb podniků, podstatou je odkup směnky obchodní bankou před lhůtou její splatnosti SPOTŘEBITELSKÝ = jeden z úvěrů určený pro jednotlivce na nepodnikatelské účely, typicky nákup spotřebního zboží, automobilu, vybavení domácnosti apod. – smlouva o spotřebitelském úvěru: jaké jsou strany smlouvy (příjemce půjčky musí být starší 18 let) výše půjčeného finančního obnosu věc, na kterou je půjčka poskytována výše úroku, RPSN (příp. rozepsaná do jednotlivých splátek) datum první splátky výše a perioda dalších splátek (popř. kompletní splátkový kalendář) podmínky předplatného splacení řešení neplnění smlouvy (smluvní pokuty, případně i osud věci, která byla na úvěr pořízena) další případné náležitosti RPSN = roční procentní sazba nákladů, číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru, udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru

9 HYPOTÉKA úvěr určený fyzickým i právnickým osobám
vždy musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti na území ČR - obvykle se jako zástava využívá financovaná nemovitost, ale není to podmínkou, ručit lze i objektem jiným účel: např. koupě nemovitosti do osobního vlastnictví (bytu, rodinného domu, stavebního pozemku), financování výstavby nemovitosti, případně i nástavby, vestavby, přístavby, financování rekonstrukcí, modernizace a oprav nemovitosti, koupě podílu nemovitostí za účelem vypořádání spoluvlastnických, dědických podílů, společného jmění manželů, koupě družstevního podílu a úhrada členského podílu žadatelem se může stát zletilý občan České republiky, ale i cizinec, který zde má dlouhodobý nebo trvalý pobyt - banka u žadatele posuzuje zejména jeho schopnost splácet úvěr, je tedy nutné prokázat dostatečnou výši příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání), podnikání, nájemného nebo různých sociálních dávek podle zákona č. 84/1995 Sb. je stanovená hranice poskytnutí hypotečního úvěru ve výši 70 % ceny zastavěné nemovitosti – min ,- Kč pro hypoteční úvěr je typické splácení pravidelnými splátkami, minimální splatnost je většinou 5 let, maximální až 30 let, čím je delší doba splatnosti úvěru, tím je nižší splátka a naopak (optimální doba je 15 – 20 let) pokud je hypoteční úvěr čerpán postupně, splácí se nejprve měsíčně pouze úrok z vyčerpané částky až do doby, než je vyčerpán celý úvěr, po ukončení čerpání začne dlužník hypoteční úvěr splácet měsíčními splátkami, které již obsahují jistinu a úrok 2 základní typy: účelová neúčelová - americká hypotéka, nemá pro klienta žádná omezení, na co peníze z hypotéky použije, může tak tímto úvěrem financovat i movité věci, jako je třeba automobil, studium dětí v zahraničí nebo třeba cestu kolem světa způsoby splácení: anuitní – klient celou dobu trvání úvěru platí stejnou výši měsíční splátky progresivní – klient ze začátku platí nižší měsíční splátky, které se mu postupně v průběhu let zvyšují degresivní – klient platí z počátku vyšší měsíční splátku, která se mu postupně snižuje

10 LEASING finanční produkt, kterým je možné financovat pořízení většinou movité věci finanční - financovaný předmět je po celou dobu majetkem financující (leasingové) společnosti a teprve na konci leasingu přechází vlastnictví na zákazníka, vlastnictví předmětu financování významně snižuje riziko leasingové společnosti (ta má v případě nedobytnosti pohledávky v ruce silný nástroj, umožňující využít §185 trestního zákoníku o „neoprávněném užívání cizí věci“), riziko odcizení nebo zničení při havárii je kryto havarijním pojištěním operativní - předmět nájmu (nejčastěji vozidlo) zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy, v ČR je využíván v naprosté většině pouze živnostníky nebo společnostmi, minimální délka OL je 12 měsíců, maximální je 60 měsíců, pro výpočet výše splátky je důležitý i počet km, které klient s vozem během leasingu najezdí americký leasing = forma operativního leasingu většinou užitkových nákladních vozidel, při které se poskytuje vozidlo obvykle včetně paliva a je zahrnut kompletní servis poskytovatelé operativního leasingu v ČR: Arval, ČSOB Leasing, HertzLease, LeasePlan, SixtLease, ŠkoFIN

11 SPLÁTKOVÝ PRODEJ pořízení si movitého majetku na úvěr přímo u prodejce
nejčastěji se používá v situacích, kdy není dostatek finančních prostředků na pořízení bílého zboží, nábytku, či elektroniky a prodejce nabízí zafinancování pomocí úvěru – ten sice nabízí prodejce daného zboží, nicméně úvěr poskytuje vybraná splátková společnost doporučuje se nakupovat na splátky jeden druh produktu, příp. více produktů v jednom místě prodeje, snažit se zajistit co nejnižší RPSN a úrok z úvěru podmínky: minimální věk 18 let potvrzení o příjmu, příp. čestné prohlášení o dostatečném příjmu doklady totožnosti minimální akontace (platba předem) 10 % minimální částka nákupu 3000,- Kč doklad k ověření trvalého pobytu u částek vyšších jak ,- může být vyžadován ručitel maximální výše věku 70 let zaměstnanec nesmí být ve zkušební ani výpovědní době

12 PRODUKTY FINANČNÍHO TRHU
bankovní účty - osobní účty , účty pro mladé, spořicí účty, podnikatelské účty, přímé bankovnictví platební karty - debetní karty, kreditní karty, charge karty půjčky - spotřebitelské úvěry, půjčky před výplatou, hypotéky, stavební spoření spoření - spořicí účty, stavební spoření, termínované vklady, vkladní knížky pojištění - cestovní pojištění, havarijní pojištění, penzijní připojištění, pojištění domácnosti, povinné ručení, úrazové pojištění, životní pojištění

13 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Arok


Stáhnout ppt "BANKOVNÍ SLUŽBY Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google