Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace produktu Microsoft Excel. ČAS Vrátí číslo, které představuje určitý čas. Toto číslo vrácené funkcí ČAS je desetinné číslo v rozmezí od 0 do.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace produktu Microsoft Excel. ČAS Vrátí číslo, které představuje určitý čas. Toto číslo vrácené funkcí ČAS je desetinné číslo v rozmezí od 0 do."— Transkript prezentace:

1 Prezentace produktu Microsoft Excel

2 ČAS Vrátí číslo, které představuje určitý čas. Toto číslo vrácené funkcí ČAS je desetinné číslo v rozmezí od 0 do 0,99999999, pro čas od 0:00:00 (12:00:00 dop.) do 23:59:59 (11:59:59 odp.).

3 ČAS(hodina;minuta;sekunda) Hodina je číslo od 0 do 23 představující hodinu. Minuta je číslo od 0 do 59 představující minutu. Sekunda je číslo od 0 do 59 představující sekundu.

4 Poznámka Aplikace Microsoft Excel pro Windows a Microsoft Excel pro Macintosh používají odlišné výchozí systémy kalendářních dat. Časový údaj je součástí data a je představován desetinným číslem (například 12:00 odp je představováno číslem 0,5, protože jde o polovinu dne).

5 Příklady

6 ČAS(12; 0; 0) rovná se pořadové číslo 0,5, které je ekvivalentní s 12:00:00 odp.

7 ČAS(16; 48; 10) rovná se pořadové číslo 0,700115741, které je ekvivalentní 4:48:10 odp.

8 ČAS(ČAS(23; 18; 14); "h:mm:ss dop./odp.") rovná se "11:18:14 odp."

9 ZRYCHLENÝ ODPIS Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí degresivní metody odpisu s pevným zůstatkem.

10 Syntaxe ODPIS.ZRYCH(náklady;zůstatek;životnost; období;měsíc)

11 Náklady je pořizovací cena aktiva. Zůstatek je zůstatková cena na konci období odpisu (někdy se nazývá zůstatková hodnota aktiva). Životnost je počet období, po které je aktivum odepisováno (někdy se nazývá životnost aktiva). Období je období, za které chcete vypočítat odpis. Argument Období musí být ve stejných jednotkách jako argument Životnost. Měsíc je počet měsíců v prvním roce odepisování. Jestliže argument Měsíc vynecháte, bude jeho hodnota 12.

12 Degresivní metoda s pevným zůstatkem počítá odpis při pevné sazbě. Funkce ODPIS.ZRYCH používá k výpočtu odpisu za určité období následující vzorce: (náklady - celkový odpis za předchozí období) * sazba kde: sazba = 1 - ((zůstatek / náklady) ^ (1 / životnost)), zaokrouhleno na tři desetinná místa. Odpis pro první a poslední období je vypočítán zvláštním způsobem. Pro první období používá funkce ODPIS.ZRYCH tento vzorec: náklady * sazba * měsíc / 12 Pro poslední období používá funkce ODPIS.ZRYCH tento vzorec: ((náklady - celkový odpis za předchozí období) * sazba * (12 - měsíc)) / 12

13 Příklady Předpokládejme, že chcete pro podnik koupit nový stroj. Stroj stojí 1 000 000 Kč a má životnost šest let. Zůstatková cena stroje je 100 000 Kč. Následující příklady ilustrují odpis stroje během jeho životnosti. Výsledky jsou zaokrouhleny na celá čísla.

14 (1 000 000;100 000;6;1;7) = 186 083 Kč ODPIS.ZRYCH(1 000 000;100 000;6;2;7) = 259 639 Kč ODPIS.ZRYCH(1 000 000;100 000;6;3;7) = 176 814 Kč ODPIS.ZRYCH(1 000 000;100 000;6;4;7) = 120 411 Kč ODPIS.ZRYCH(1 000 000;100 000;6;5;7) = 82 000 Kč ODPIS.ZRYCH(1 000 000;100 000;6;6;7) = 55 842 Kč ODPIS.ZRYCH(1 000 000;100 000;6;7;7) = 15 845 Kč

15 DETERMINANT Vrátí determinant matice (pole).

16 SYNTAXE DETERMINANT(pole)

17 Pole je matice se stejným počtem řádků i sloupců. Pole může být zadáno jako oblast buněk, například A1:C3, jako maticová konstanta, například {1;2;3|4;5;6|7;8;9}, nebo jako příslušný název. Pokud je některá z buněk pole prázdná nebo obsahuje text, vrátí funkce DETERMINANT chybovou hodnotu #HODNOTA!. Chybová hodnota #HODNOTA! je také vrácena, pokud není stejný počet řádků i sloupců.

18 Poznámky Determinant matice je číslo vypočtené z hodnot v matici (poli). Pro pole se třemi sloupci a řádky (A1:C3) je determinant definován jako: DETERMINANT(A1:C3) rovná se A1*(B2*C3-B3*C2) + A2*(B3*C1-B1*C3) + A3*(B1*C2-B2*C1) Determinanty matice se nejčastěji používají k řešení soustav matematických rovnic. Funkce DETERMINANT počítá s přesností přibližně 16 míst a vykazuje tedy velmi malé numerické chyby. Například determinant singulární matice se může od nuly lišit o hodnotu 1E-16.

19 Příklady DETERMINANT({1;3;8;5|1;3;6;1|1;1;1;0| 7;3;1;2}) rovná se 88 DETERMINANT({3;6;1|1;1;0|3;10;2}) rovná se 1 DETERMINANT({3;6|1;1}) rovná se -3 DETERMINANT({1;3;8;5|1;3;6;1}) rovná se #HODNOTA!, protože pole nemá stejný počet řádků a sloupců.

20 Sestavil: Zdeněk Pečenka, DiS. V Praze 12. 2. 2003


Stáhnout ppt "Prezentace produktu Microsoft Excel. ČAS Vrátí číslo, které představuje určitý čas. Toto číslo vrácené funkcí ČAS je desetinné číslo v rozmezí od 0 do."

Podobné prezentace


Reklamy Google