Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická archivace Telefónica O2 Czech Republic 14. sympozia EDI (FACT a eB) Praxe elektronické komunikace v obchodních vztazích Tomáš Trejbal, Head.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická archivace Telefónica O2 Czech Republic 14. sympozia EDI (FACT a eB) Praxe elektronické komunikace v obchodních vztazích Tomáš Trejbal, Head."— Transkript prezentace:

1 Elektronická archivace Telefónica O2 Czech Republic 14. sympozia EDI (FACT a eB) Praxe elektronické komunikace v obchodních vztazích Tomáš Trejbal, Head of corporate product markering

2 2 Agenda 2 Představení spol. Telefónica O2 Czech Republic Pojmem “elektronický dokument” (ED) Pojem „ výměna elektronických dokumentů“ (EDI) Legislativa a EDI Principy elektronické archivace Trendy v EDI a EDI archivaci Možnosti elektronické archivace s Telefónica O2 Jak O2 EDI Archiv funguje Možnosti O EDI Archivu

3 3 Telefónica O2 přináší svým klientům zkušenosti a znalosti světového hráče… …působící ve 23 zemích China El Salvador USA Mexico Guatemala Nicaragua Panama Puerto Rico Ecuador Peru Chile Argentina Uruguay Brazil Colombia Venezuela Spain Morocco Ireland United Kingdom Germany Czech Rep. Slovakia Italy Alaska

4 4 Telefónica O2 v České republice Preferovaný ICT partner zákazníků v komerčním prostředí i veřejné správě První skutečně plně integrovaný Telco & IT poskytovatel Nabízející ucelené hlasové a datové portfolio v České Republice Provozující největší fixní a mobilní sítí Jeden ze strategický základních kamenů pro budovaní konvergence v rámci Telefónica group

5 5 Společnost Telefónica O2 svým obchodním partnerům přináší oborová řešení pro pokrytí konkrétních potřeb Fixní a mobilní hlas Fixní a mobilní data EDI EDI Fakturace EDI Archiv Telefónica O2 váš obchodní partner Konverze & inovativní řešení Zkušenosti s trhem Integrované celkové řízení Mobillní služby Hlasové služby příští generace Data IT Řízené služby Profesionální služby

6 6 Elektronický dokument (ED) Výměna elektronických dokumentů (EDI) 3 Elektronický dokument soubor digitálních záznamů, které zprostředkovávají textové (alfanumerické), obrazové a zvukové informace a které vznikají, uchovávají se a využívají se pouze prostřednictvím výpočetní techniky EDI (Electronic Data Interchange) – elektronická výměna dat (zpráv) Jedná se o elektronickou výměnu strukturovaných standardních zpráv mezi dvěma aplikacemi dvou nezávislých subjektů Dokumenty jsou posílány přes schránky od odesilatele k příjemci a naopak Informační systémy komunikují automatizovaně s minimem lidských zásahů Hlavním cílem EDI je postupné nahrazování papírových dokumentů elektronickými se stejnou právní váhou

7 7 Legislativa a EDI 4 Od 1.5.2004 je možné používat EDI faktury bez elektronického podpisu Elektronickou fakturaci upravuje Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Konkrétně vystavování daňových dokladů je řešeno v odstavci 4 § 26. Zjednodušený výklad tohoto odstavce říká: „ Elektronická faktura, která má sloužit jako plnohodnotný elektronický doklad, je nutné buď opatřit přesně definovaným typem elektronického podpisu nebo ji vytvořit v přesně definovaném formátu EDI a předat předepsaným způsobem (čl. 2 Doporučení komise 1994/820/ES ze dne 19. října 1994 o právních aspektech elektronické výměny informací.“

8 8 Předpokládaný vývoj e-Fakturace a e-Archivace 6 36% společností již využívá elektronickou fakturaci v komunikaci se svými dodavateli a zákazníky. 29% plánuje implementovat elektronickou fakturaci v následujících 12 měsících Pricewaterhousecoopers,2005

9 9 Přínosy e-Fakturace a e-Archivace 2 Snížení nákladů (61 %) Zvýšení výkonnosti (71 %) Rychlejší proplácení faktur (38%) Snížení množství sporů mezi dodavateli a odběrateli (21 %) * Zdroj: Pricewaterhousecoopers 2005

10 10 Nejčastější způsoby provádění archivace 7 Z průzkumu vyplynulo, že přes využívání elektronické fakturace 80% archivuje faktury papírově 72% archivuje i elektronicky (na serverech) Pricewaterhousecoopers,2005

11 11 Výzvy v EDI archivaci Hlavní problém e-archivace není ve výběru vhodného (legislativně uznatelného) řešení… …největší problém cítí dotázaní manageři právě v garanci úschovy za zachování integrity dokumentů v souladu se zákonem o DPH (10 let v ČR) Bylo by chybou využívat běžné systémy, které nevyhovují požadavkům legislativy (backup systémy) Budování důvěryhodného úložiště EDI dokumentů často rozhodujícím faktorem pro přechod na elektronickou komunikaci

12 12 O2 EDI Archiv 10 Zcela outsourcované a transparentní řešení bez nutnosti investic do HW a SW, využití síťové a hostingové infrastruktury O2 Vysoká připadaná hodnota ke stávající službě EDI (Electronic Data Interchange), centrální sdílený archiv elektronických faktur ve formátu EDI Zabezpečení v souladu s platnou legislativou a všeobecně uznávanými bezpečnostními standardy, právní záruka za obsah archivu Napojení na centrální transakční systém O2 beze změn v systému zákazníka, služba je součástí B2B solutions

13 13 Možnosti elektronické archivace s Telefónica O2 Bylo rozhodnuto, že kvalita řešení bude stvrzena nezávislým auditem KPMG O spolehlivosti komunikační EDI infrastruktury vypovídá auditní zpráva EDI systému za uplynulých 12 měsíců. Za uvedenou dobu bylo posláno více než 4 500 000 zpráv a služba EDI byla dostupná v 99,993% do 38 sekund. Počet obsluhovaných schránek dosáhl více než 1000 s nepřetržitým připojením všech obchodních řetězců operující v ČR a SR a více než 100 významných zahraničních sítí.

14 14 Unikátní konkurenční výhoda nabídky O2 11 Právní záruka uchovaných daňových dokladů Telefónica O2 Czech Republic ručí za obsah archivu a přebírá odpovědnost za prokázání správnosti a úplnosti v plném rozsahu včetně náhrady případné vzniklé škody (pokuty, neuznané DPH, soudní výlohy) Zákazník získá elektronickou fakturaci BEZ NÁRŮSTU RIZIKA, které je u konkurenčních inhouse řešení značné bývá často důvodem pro zachování papírové fakturace

15 15 EDI ve společnosti Telefónica O2 12 Služby a produkty v oblasti EDI Konektivita do největší EDI sítě MARK400 (GXS (dříve General Electric) a IBM) Tvorba překladových map (EDIFACT a.j.). Outsourcing překladů EDI – inhouse Překladové programy (lokální instalace) Archivační a podpisové programy SLA na dostupnost služby (konektivita, EDIswitch, mezinárodní síť X.400) Dohled a Call Center 24x7 Od roku 1999 jsme získali partnerství s GEIS (nyní GXS) V rámci výběrového řízení (zajištění profesionálních služeb v oblasti EDI) vyhrála společnost PROFINIT s.r.o., která se podílí na instalacích služby u našich zákazníků

16 O2 EDI Archiv Nástroj pro správu a archivaci obchodních dokumentů RNDr. Jaroslav Flejberk, senior konzultant. Profinit s.r.o. Mgr. Zbyněk Lauer, specialista pro zákaznická řešení, Telefónica O2 Czech Republic

17 17 Profinit – základní informace Profinit = Professionals in IT Od roku 2007 člen New Frontier Holdingu (NFH) 90 zaměstnanců, 212 Mil CZK Pobočky: Praha, Bratislava Více než 10 let zkušeností v oblasti IT služeb Celosvětové zkušenosti Klíčové kompetence Vývoj softwarových systémů Data Warehousing / Business Intelligence Enterprise Content Management

18 18 Jak pracuje O2 EDI Archiv 15

19 19 O2 EDI Archiv SW Aplikace Archiv EDI zpráv ORACLE 10g RHEL 4 U2 HP Hardware Logování na úrovni aplikace Logování na úrovni databáze Logování na úrovni operačního systému Dle certifikované konfigurace Aplikační log Warning logy Error logy Exception logy SQL logy DEBUG logy VAS/log/EDI archiv LOG 4 Knihovna VAS/log Aplikační log Warning log Error log Systém Exception log SQL log EDI archiv log EDI archiv log 1 Third part y log 16

20 20 Vyhledávání v O2 EDI Archiv 17

21 21 Vyhledávání O2 EDI Archiv 18

22 22 Telefónica O2 je významný EDI VAN poskytovatel EDI služeb 19 EDI programové vybavení Telefónicy O2 zajišťuje pro více než 2000 zákazníků přenos obchodních dokumentů v elektronické podobě je zapojeno do celosvětové sítě O2 (přes propojení do dítě X400 přes GXS) umožňuje zákazníkům překlady obchodních dokumentů mezi formáty XML, iDOC, INHOUSE do standardního formátu EDIFAKT a naopak zjišťuje bezpečný přenos servery iGate na bázi HTTPs umožňuje svým klientům využití elektronického podpisu kvalifikovaným certifikátem obchodního dokumentu v EDIFAKT formátu.

23 23 Telefónica O2 je významný EDI VAN poskytovatel EDI služeb 20 umožňuje šifrování obchodního dokumentu v EDIFAKT formátu na bázi umožňuje převod dokumentů v rámci kódových stránek. umožňuje zákazníkům archivaci obchodních dokumentů na jejich HW umožňuje zákazníkům archivaci obchodních dokumentů na HW TO2 a garantuje úschovu a nezměnitelnost dokumentů po dobu vyžadovanou státní správou

24 24 EDI programové vybavení Telefónica O2 – interní 21

25 25 EDI programové vybavení Telefónica O2 – u zákazníků 22 Komunikační modul iGate klient slouží pro HTTPs komunikaci s EDISWITCHem Modul EDIARCHIV Slouží k ukládání a archivaci EDI dokumentů (faktura, objednávka, dodací list) Umožňuje zobrazení, vyhledávání, třídění a filtrování EDI dokumentů Bezpečně prokazuje věrohodnost a neporušenost EDI dokumentů v čase

26 26 EDI programové vybavení Telefónica O2 – u zákazníků 23 Modul EDISIGN Základní modul pro podepisování EDI zprávy privátním klíčem majitele certifikátu Kontroluje certifikát zda privátní klíčem vytváří zaručený elektronický podpis Kontroluje platnost certifikátu v čase, vztah na kořenové certifikáty certifikační autority Přidaná utilita EDICHECK kontroluje pravost podpisu EDI zprávy

27 27 EDI programové vybavení Telefónica O2 – u zákazníků 24 Modul EDICRYPT Šifruje veřejným klíčem certifikátu obchodního partnera dokument v EDI formátu Zašifrovaný dokument lze přečíst pouze privátního klíčem majitele certifikátu. Modul EDICONVERT překládá obchodní dokumenty v EDI formátu z jednoho módu češtiny do druhého.

28 28 EDISIGN 25

29 29 EDICONVERT 26

30 30 EDIARCHIV 27

31 31 EDIARCHIV ukázka kontroly Certifikátu 28

32 32 Hostovaný O2 EDI Archiv 29 HOSTOVANÝ EDIARCHIV Strategickým cílem mnoha společností je snížení headcount podpůrných činností V Evropě neexistuje kromě archivu O2 - komerční elektronický archiv EDI dokumentu Archivace elektronických faktur je u O2 postavena na: Telefónica O2 řešení bez nutnosti investovat u zákazníka do nového HW a SW Telefónica O2 nese právní záruku za obsah archivu Napojení na centrální transakční a EDI systém Telefónicy O2 bez potřeby změn v systému zákazníka Vývoj a architektura systému EDI ARCHIV dle EAL2+, ITSEM a CSN OS Redhat Linux, databáze Oracle, aplikační server Tomcat

33 33 Výhody Hostovaného O2 EDI Archivu 30 Elektronická archivace faktur v hostovaném EDIARCHIVu Telefónicy O2 Archivace po zákonem určenou dobu (v současnosti 10 let po ukončení účetního období) Přístup k uschovaným dokumentům dle auditovaného procesu na Read Only nosiči Uživatelské oprávněni jsou omezené na čtení Zabezpečeni dokumentu proti smazání jak na nosiči tak na EDI archivu Hledání dokumentu dle kritérií

34 34 Výhody Hostovaného O2 EDI Archivu 31 Export dokumentu do PDF je možný (zákon nevyžaduje urcitý formát, pouze citelnou podobu) Tisk dokumentu v čitelné podobě a v originální podobě (daňový doklad ve formátu EDIFACT) Logování aktivity a evidence přístupu je prováděna na EDI archivu dle bezpečnostní dokumentace Prohlášení o shodě s legislativou, vydané KPMG Advisory, s.r.o. Odpadá nutnost zasílání papírových tištěných FAKTUR k odběrateli zákazníka O2

35 35 32 Děkujeme za pozornost Prostor pro dotazy


Stáhnout ppt "Elektronická archivace Telefónica O2 Czech Republic 14. sympozia EDI (FACT a eB) Praxe elektronické komunikace v obchodních vztazích Tomáš Trejbal, Head."

Podobné prezentace


Reklamy Google