Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ORGANIZOVÁNÍ MANAGEMENT CVIČENÍ Navrátilová, Pavlíčková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ORGANIZOVÁNÍ MANAGEMENT CVIČENÍ Navrátilová, Pavlíčková"— Transkript prezentace:

1 ORGANIZOVÁNÍ MANAGEMENT 1 - 3. CVIČENÍ Navrátilová, Pavlíčková

2 ORGANIZACE a ORGANIZOVÁNÍ
= uspořádaný celek (struktura, systém) = aktivní organizační činnost (organizování) Organizování = vytvoření vnitřní organizační struktury určitého celku MANAGEMENT 1 - cvičení

3 VÝCHODISKA snaha o synergický efekt u činnosti vykonávané více lidmi
omezené schopnosti člověka  řídit lze jen určitý počet lidí a činností potřeba vytvořit a vymezit vzájemné vztahy mezi pracovníky a stanovit způsob komunikace MANAGEMENT 1 - cvičení

4 ZÁKLADNÍ PRVKY ORGANIZOVÁNÍ
specializace koordinace vytváření útvarů/úseků stanovení vztahů nadřízenosti/podřízenosti MANAGEMENT 1 - cvičení

5 ČINNOSTI spojené s organizováním
identifikace a klasifikace požadovaných činností seskupování činností  pracovní skupiny manažer – zodpovědnost/pravomoci dělba kompetencí MANAGEMENT 1 - cvičení

6 FAKTORY ovlivňující volbu organizační struktury
velikost firmy optimální rozpětí řízení náklady spojené s organizačními úrovněmi  úrovní X  komunikace MANAGEMENT 1 - cvičení

7 MANAGEMENT 1 - cvičení

8 MANAGEMENT 1 - cvičení

9 MANAGEMENT 1 - cvičení

10 MANAGEMENT 1 - cvičení

11

12 OPTIMALIZACE organizační struktury
růst firmy (počet pracovníků, rozsah činností) nové aktivity, nové segmenty trhu změna strategie řízení nevyjasněná zodpovědnost/pravomoci nesoulad mezi zodpovědností a pravomocemi váznoucí komunikace MANAGEMENT 1 - cvičení

13 Účel optimalizace org.str.
maximální soulad firemních procesů se systémem řízení jasné stanovení odpovědností a pravomocí maximální flexibilita systému řízení  lepší služby zákazníkům MANAGEMENT 1 - cvičení

14 PRACOVNÍ MÍSTO definováno: organizační strukturou
(vztahy nadřízenosti/podřízenosti) popisem práce (zodpovědnost, povinnosti) MANAGEMENT 1 - cvičení

15 Současné trendy časté změny popisu práce
specializace X široký rozhled, systémové myšlení interdisciplinární týmy  funkční flexibilita pracovníků  organizace MANAGEMENT 1 - cvičení

16 Humanizace práce rozšíření práce: obohacení práce:
- doplnění rutinní práce o další aktivity - horizontální posun (stejná úroveň náročnosti) obohacení práce: - doplnění práce o odpovědnější a náročnější aktivity - vertikální posun (vyšší úroveň náročnosti, zodpovědnost) MANAGEMENT 1 - cvičení

17 Optimalizace pracovních míst
snížení osobních nákladů růst produktivity stanovení optimálního počtu pracovníků k vykonávaným činnostem odstranění duplicit zefektivnění vykonávaných činností MANAGEMENT 1 - cvičení

18 Typická nákladová struktura výrobní firmy
MANAGEMENT 1 - cvičení

19 Přístupy k optimalizaci prac.m.
jednorázová exekutivní redukce optimalizace pracovních míst s předchozí analýzou vykonávaných činností postupná optimalizace „zevnitř“ formou neustálého kontinuálního zlepšování MANAGEMENT 1 - cvičení

20 Jednorázová exekutivní redukce (1/3)
stanovené % / počet jednotně pro celou organizaci nebo zvlášť pro jednotlivé úseky bez specifických analýz MANAGEMENT 1 - cvičení

21 Jednorázová exekutivní redukce (2/3)
Výhody: - rychlost (dny) - jednoduchost Nevýhody: - riziko odchodu schopných pracovníků - riziko ohrožení fungování některých oddělení - obtížné prosazení rozhodnutí - negativní vnímání, demotivace, odpor MANAGEMENT 1 - cvičení

22 Jednorázová exekutivní redukce (3/3)
Situace použití: - výrazně vyšší počet pracovníků než je zapotřebí - výrazný trvalejší pokles produkce - v krizi MANAGEMENT 1 - cvičení

23 Optimalizace s analýzou (1/3)
poradenská firma / tým expertů zmapování a kvantifikace činností návrh řešení expertů X oponentura interních pracovníků MANAGEMENT 1 - cvičení

24 Optimalizace s analýzou (2/3)
Výhody: - relativní rychlost (měsíce) - vysoká přesnost a spolehlivost - průkaznost a věrohodnost - snadnější prosazení rozhodnutí - další možnosti využití analýzy Nevýhody: - riziko odchodu schopných pracovníků (osobní spory) - v případě krize příliš zdlouhavé MANAGEMENT 1 - cvičení

25 Optimalizace s analýzou (3/3)
Situace použití: - mimokrizová období - nutnost opatření v relativně krátkém období - interní analýza personálního řízení MANAGEMENT 1 - cvičení

26 Postupná optimalizace zlepšováním (1/3)
snaha o zlepšování a zvyšování produktivity vychází od pracovníků (kaizen) předávání znalostí, školení technik a dovedností každodenní zlepšování všech pracovníků poradenská firma v roli kouče

27 Postupná optimalizace zlepšováním (2/3)
Výhody: - maximální ztotožnění pracovníků se změnami - nízké riziko chyb a problémů - dlouhodobý efekt (motivace k udržení zlepšení a jejich dalším vývoji) Nevýhody: - dlouhá doba implementace a projevení výsledků - optimalizace není primárním cílem (X zlepšování) - absence nezávislého pohledu a srovnání MANAGEMENT 1 - cvičení

28 Postupná optimalizace zlepšováním (3/3)
Situace použití: - relativně stabilní prostředí - relativně vysoká úroveň znalostí a schopností pracovníků - cílem není pouze optimalizace MANAGEMENT 1 - cvičení

29 PRODUKTIVITA (1/2) = návratnost na jednotku kapitálových investic
tvorba optimálních prodejních výstupů z minimálních vstupů efektivní využívání všech zdrojů při dosahování cílů MANAGEMENT 1 - cvičení

30 PRODUKTIVITA (2/2) ukazatelé: lepší využívání zdrojů
soustavné uspokojování zákazníků při nižších nákladech redukce plýtvání ukazatelé: - tržby / pracovník - člověkohodiny / projekt - náklady / produkt - spotřebovaný / plánovaný čas - uskutečněná práce / počet pracovníků

31 Překážky růstu produktivity
(dle mezinárodní studie produktivity – situace v ČR) nedostatečné manažerské řízení a plánování (43%) nedostatečný dohled (34%) špatná pracovní morálka (6%) nevhodná kvalifikace pracovníků (6%) problémy s informačními technologiemi (6%) nedostatečná informovanost (6%)

32 Štíhlé řízení (1/2) jeden ze způsobů zvyšování produktivity
vykonávání pouze těch činností, které vytvářejí hodnotu pro zákazníka snaha o eliminaci ztrát snižujících produktivitu MANAGEMENT 1 - cvičení

33 Štíhlé řízení (2/2) oblasti ztrát (více v předmětu Logistický mng.):
nadprodukce čekání transport nevhodné zpracování zbytečné zásoby zbytečné pohyby nekvalita neefektivní využívání potenciálu lidských zdrojů

34 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "ORGANIZOVÁNÍ MANAGEMENT CVIČENÍ Navrátilová, Pavlíčková"

Podobné prezentace


Reklamy Google