Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MANAGEMENT 1 - cvičení1 ORGANIZOVÁNÍ MANAGEMENT 1 - 3. CVIČENÍ Navrátilová, Pavlíčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MANAGEMENT 1 - cvičení1 ORGANIZOVÁNÍ MANAGEMENT 1 - 3. CVIČENÍ Navrátilová, Pavlíčková."— Transkript prezentace:

1 MANAGEMENT 1 - cvičení1 ORGANIZOVÁNÍ MANAGEMENT 1 - 3. CVIČENÍ Navrátilová, Pavlíčková

2 MANAGEMENT 1 - cvičení2 ORGANIZACE a ORGANIZOVÁNÍ Organizace =uspořádaný celek (struktura, systém) =aktivní organizační činnost (organizování) Organizování =vytvoření vnitřní organizační struktury určitého celku

3 MANAGEMENT 1 - cvičení3 VÝCHODISKA  snaha o synergický efekt u činnosti vykonávané více lidmi  omezené schopnosti člověka  řídit lze jen určitý počet lidí a činností  potřeba vytvořit a vymezit vzájemné vztahy mezi pracovníky a stanovit způsob komunikace

4 MANAGEMENT 1 - cvičení4 ZÁKLADNÍ PRVKY ORGANIZOVÁNÍ  specializace  koordinace  vytváření útvarů/úseků  stanovení vztahů nadřízenosti/podřízenosti

5 5 ČINNOSTI spojené s organizováním identifikace a klasifikace požadovaných činností seskupování činností  pracovní skupiny manažer – zodpovědnost/pravomoci dělba kompetencí MANAGEMENT 1 - cvičení

6 6 FAKTORY ovlivňující volbu organizační struktury  velikost firmy  optimální rozpětí řízení  náklady spojené s organizačními úrovněmi  úrovní X  komunikace

7 MANAGEMENT 1 - cvičení7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12 OPTIMALIZACE organizační struktury  růst firmy (počet pracovníků, rozsah činností)  nové aktivity, nové segmenty trhu  změna strategie řízení  nevyjasněná zodpovědnost/pravomoci  nesoulad mezi zodpovědností a pravomocemi  váznoucí komunikace MANAGEMENT 1 - cvičení

13 13 Účel optimalizace org.str.  maximální soulad firemních procesů se systémem řízení  jasné stanovení odpovědností a pravomocí  maximální flexibilita systému řízení  lepší služby zákazníkům

14 MANAGEMENT 1 - cvičení14 PRACOVNÍ MÍSTO definováno:  organizační strukturou (vztahy nadřízenosti/podřízenosti)  popisem práce (zodpovědnost, povinnosti)

15 MANAGEMENT 1 - cvičení15 Současné trendy  časté změny popisu práce  specializace X široký rozhled, systémové myšlení  interdisciplinární týmy  funkční flexibilita pracovníků  organizace

16 MANAGEMENT 1 - cvičení16 Humanizace práce  rozšíření práce: -doplnění rutinní práce o další aktivity -horizontální posun (stejná úroveň náročnosti)  obohacení práce: -doplnění práce o odpovědnější a náročnější aktivity -vertikální posun (vyšší úroveň náročnosti, zodpovědnost)

17 17 Optimalizace pracovních míst  snížení osobních nákladů  růst produktivity  stanovení optimálního počtu pracovníků k vykonávaným činnostem  odstranění duplicit  zefektivnění vykonávaných činností MANAGEMENT 1 - cvičení

18 18 Typická nákladová struktura výrobní firmy

19 MANAGEMENT 1 - cvičení19 Přístupy k optimalizaci prac.m.  jednorázová exekutivní redukce  optimalizace pracovních míst s předchozí analýzou vykonávaných činností  postupná optimalizace „zevnitř“ formou neustálého kontinuálního zlepšování

20 MANAGEMENT 1 - cvičení20 Jednorázová exekutivní redukce (1/3)  stanovené % / počet  jednotně pro celou organizaci nebo zvlášť pro jednotlivé úseky  bez specifických analýz

21 MANAGEMENT 1 - cvičení21 Jednorázová exekutivní redukce (2/3) Výhody: -rychlost (dny) -jednoduchost Nevýhody: -riziko odchodu schopných pracovníků -riziko ohrožení fungování některých oddělení -obtížné prosazení rozhodnutí -negativní vnímání, demotivace, odpor

22 MANAGEMENT 1 - cvičení22 Jednorázová exekutivní redukce (3/3) Situace použití: - výrazně vyšší počet pracovníků než je zapotřebí -výrazný trvalejší pokles produkce -v krizi

23 MANAGEMENT 1 - cvičení23 Optimalizace s analýzou (1/3)  poradenská firma / tým expertů  zmapování a kvantifikace činností  návrh řešení expertů X oponentura interních pracovníků

24 MANAGEMENT 1 - cvičení24 Optimalizace s analýzou (2/3) Výhody: -relativní rychlost (měsíce) -vysoká přesnost a spolehlivost -průkaznost a věrohodnost -snadnější prosazení rozhodnutí -další možnosti využití analýzy Nevýhody: -riziko odchodu schopných pracovníků (osobní spory) -v případě krize příliš zdlouhavé

25 MANAGEMENT 1 - cvičení25 Optimalizace s analýzou (3/3) Situace použití: -mimokrizová období -nutnost opatření v relativně krátkém období -interní analýza personálního řízení

26 26 Postupná optimalizace zlepšováním (1/3)  snaha o zlepšování a zvyšování produktivity vychází od pracovníků (kaizen)  předávání znalostí, školení technik a dovedností  každodenní zlepšování všech pracovníků  poradenská firma v roli kouče

27 MANAGEMENT 1 - cvičení27 Postupná optimalizace zlepšováním (2/3) Výhody: -maximální ztotožnění pracovníků se změnami -nízké riziko chyb a problémů -dlouhodobý efekt (motivace k udržení zlepšení a jejich dalším vývoji) Nevýhody: -dlouhá doba implementace a projevení výsledků -optimalizace není primárním cílem (X zlepšování) -absence nezávislého pohledu a srovnání

28 MANAGEMENT 1 - cvičení28 Postupná optimalizace zlepšováním (3/3) Situace použití: -relativně stabilní prostředí -relativně vysoká úroveň znalostí a schopností pracovníků -cílem není pouze optimalizace

29 MANAGEMENT 1 - cvičení29 PRODUKTIVITA (1/2) = návratnost na jednotku kapitálových investic  tvorba optimálních prodejních výstupů z minimálních vstupů  efektivní využívání všech zdrojů při dosahování cílů

30 30 PRODUKTIVITA (2/2)  lepší využívání zdrojů  soustavné uspokojování zákazníků při nižších nákladech  redukce plýtvání ukazatelé: -tržby / pracovník -člověkohodiny / projekt -náklady / produkt -spotřebovaný / plánovaný čas -uskutečněná práce / počet pracovníků

31 31 Překážky růstu produktivity (dle mezinárodní studie produktivity – situace v ČR)  nedostatečné manažerské řízení a plánování (43%)  nedostatečný dohled (34%)  špatná pracovní morálka (6%)  nevhodná kvalifikace pracovníků (6%)  problémy s informačními technologiemi (6%)  nedostatečná informovanost (6%)

32 32 Štíhlé řízení (1/2)  jeden ze způsobů zvyšování produktivity  vykonávání pouze těch činností, které vytvářejí hodnotu pro zákazníka  snaha o eliminaci ztrát snižujících produktivitu MANAGEMENT 1 - cvičení

33 33 Štíhlé řízení (2/2) oblasti ztrát (více v předmětu Logistický mng.):  nadprodukce  čekání  transport  nevhodné zpracování  zbytečné zásoby  zbytečné pohyby  nekvalita  neefektivní využívání potenciálu lidských zdrojů

34 Děkuji za pozornost! 34


Stáhnout ppt "MANAGEMENT 1 - cvičení1 ORGANIZOVÁNÍ MANAGEMENT 1 - 3. CVIČENÍ Navrátilová, Pavlíčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google