Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní infrastruktura na Moravě současnost a budoucnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní infrastruktura na Moravě současnost a budoucnost"— Transkript prezentace:

1 Dopravní infrastruktura na Moravě současnost a budoucnost
MORAVSKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM Dopravní infrastruktura na Moravě současnost a budoucnost Libor Lukáš předseda Regionální centrum Olomouc

2 Sdružení – aktivity a cíle
Sdružení – základní cíle: Občanská platforma pro řešení nejpalčivějších problémů v oblasti dopravní infrastruktury na Moravě, podporována zástupci významných měst, obcí a řadou klíčových podnikatelských subjektů, Cílem Sdružení je zlepšení dopravní dostupnosti, jako nezbytné podmínky pro hospodářské oživení a další rozvoj oblasti střední a východní Moravy, Spolupráce a partnerství s orgány státní správy, orgány krajů, samospráv obcí a měst při rozhodovacích procesech umožňujících plynulou přípravu dopravních staveb Účast a organizace jednání k podpoře aktivit směřujících k urychlení přípravy a realizace infrastruktury (např. k přípravě R55 Uherské Hradiště,…) Lobbing a působení na ústřední orgány, vládu, ministerstva i jednotlivé politiky s cílem podpory infrastruktury silniční a železniční dopravy v oblasti střední a východní Moravy Nabízíme pomoc a podporu v partnerství s odborníky a dalšími profesními sdruženími v oblasti spojených s výstavbou a údržbou dopravní sítě. Jsme pro podporu „něčeho“ na rozdíl od jiných občanských sdružení, které se profilují „proti“ něčemu.

3 Současný návrh EU k politice TEN-T
Multimodální spojení České republiky a Slovenska v západovýchodním směru revize sítě TEN-T ( ) návrh Bílé knihy EU jako základní strategie politiky TEN-T návrh metodiky pro stanovení revidované sítě TEN-T konzultace o transevropské síti a sběr dat + návrh map sítě zpracování nového evropského nařízení EU  ČR (2P ≈ peníze a postoje) Naše role v EU a její budoucnosti Využití kohezních fondů dnes a v budoucnu

4 Návrh budoucí transevropské sítě
Finální podoba mapových podkladů k návrhu Nařízení o hlavních zásadách EU pro rozvoj TEN-T zařazuje západovýchodní multimodální propojení ČR a SR do hlavní „core“ sítě TEN-T.

5 Návrh budoucí transevropské sítě
západovýchodní multimodální propojení ČR a SR do hlavní „core“ sítě TEN-T.

6 Současný návrh kohezní politiky po roce 2014 „doprava”
Hlavní cíle OPD: zajistit dobudování páteřních komunikací v ČR (v síti TEN-T) - jako podmínky pro zajištění udržitelné konkurenceschopnosti ČR, dobudovat hlavní multimodální sítě dopravní infrastruktury z hlediska evropského, celostátního a krajského významu včetně zajištění interoperability a vybavení moderními technologiemi, zajistit propojení dopravních systémů pomocí terminálů osobní a nákladní dopravy a podpora logistických procesů. Podpora udržitelné dopravy, modernizace vozidlového parku veřejné dopravy a počátečních fází provozu linek multimodální dopravy, Hlavní cíle nového programu IROP (nahradí současný ROP – SM) jako regionální program, který bude tematicky propojen na téměř všechny ostatní OP s cílem: posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel prostřednictvím propojení intervencí národního i regionálního charakteru s významným dopadem do území. využití místního potenciálu regionů se zřetelem na problémová území, venkovské oblasti a zanedbané městské a venkovské komunity Nové programové období 2014 – 2020 je hlavní zdroj pro investice do dopravní infrastruktury (cca 100 mld. Kč) - pro příští programovací období  podporujeme takový způsob rozdělování prostředků z EU fondů, respektující potřebu zajistit konkurenceschopnost Střední Moravy a její vyvážený rozvoj v rámci ČR a EU. Důležitá bude implementace a měřitelný výsledek intervenční strategie fondů EU

7 Zpoplatnění silniční sítě v ČR
 konec smlouvy se současným provozovatelem mýtného systému (Kapsch) Rozsah zpoplatnění dnes: časové zpoplatnění (kupony) D + R (do 3,5 t) ≈ cca 1150 km → 3 mld. Kč výkonové zpoplatnění (mýtné) D + R + vybraná síť silnic I. třídy (nad 3,5 t) ≈ cca 1300 km ↓ 2012 se nenaplnil 10 mld. plán SFDI, který stavěl na zvýšení sazeb mýta, které se nedotklo dopravců s vozidly v Euro 5. Projeví se také zvýhodňování autobusové dopravy a množstevní slevy, které mohou dopravci čerpat zpětně již za část roku 2012.

8 Zpoplatnění silniční sítě v ČR
do  odpovědět na otázky: Rozsah zpoplatnění: výkonové zpoplatnění (mýtné) D + R + celá síť silnic I. třídy ≈ cca 7000 km (všechna vozidla?) silnice II. třídy = vybraná síť ↔ silnice III. třídy = neefektivní finanční toky k zajištění údržby a obnovy silnic dotčených zpoplatněním definice hlavních rizik s hodnotícími kritérii → fiskálních dopadů a efektivity mýtného regulační funkčnost objíždění zpoplatněných úseků Časový plán: legislativní průchodnosti harmonogram realizace projektu smluvních vztahů jednotlivých účastníků projektu Výběr technologie: mikrovlnný satelitní hybridní systém

9 Témata k další diskuzi Prosazujeme koncepci dlouhodobého a stabilního financování dopravní infrastruktury jako důležitého předpokladu udržitelného rozvoje regionu. Realizace jednotlivých projektů dopravní infrastruktury je proto důležitou podmínkou pro budoucí rozvoj a prosperitu  regionu. Konečně se uvolnilo dostatek zdrojů SFDI na obnovení přípravy staveb, která v minulých letech stagnovala PPP a investice do potřeb státu především v oblasti dopravní infrastruktury – dosud v ČR přetrvává absence modelu realizace soukromých investic do veřejného kapitálu Vláda ČR nedoporučila PPP na D3 a upřednostnila klasický model financování Posílení oblasti financování oprav a údržby dopravní infrastruktury především silnic nezařazených do TEN-T a zabránit tak dalšímu znehodnocování. Pokračování v přípravě souboru legislativních opatření směřujících ke snížení nákladů při budování dopravní infrastruktury - od zmírnění např. technických požadavků staveb, přes splnění požadavků zachování ochrany životního prostředí, po omezení obstrukčnímu prodlužování povolovacích řízení a pravomocných rozhodnutí nutných pro realizaci.

10 Priority střední a východní Moravy
urychlení přípravy a realizace dálnice D1 Říkovice - Přerov – Lipník (stavby 136 a 137) a návazného křížení s R55, včetně průtahu městem Přerov realizace západovýchodního multimodálního spojení České a Slovenské republiky - 9. železničním koridorem a rychlostní silnicí R49/R6 v “core“ síti TEN-T zahájit výstavbu rychlostní silnice R49 stavbu v úseku Hulín – Fryšták a učinit tak první krok k postupné výstavbě přímého spojení regionu střední a východní Moravy se sousedními regiony Slovenské republiky urychlit přípravu a realizaci rychlostní komunikace R35 jako součást multimodálního spojení regionů v západovýchodním směru zahájit a urychleně realizovat rekonstrukci a zkapacitnění železničního uzlu Olomouc, jako významné dopravní křižovatky umožňující kapacitní propojení hlavních tratí západovýchodním a severojižním směru podporovat závěry „Luhačovické výzvy 2012“, které přijali účastníci mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“, konané v měsíci září v Luhačovicích Studie Mott MacDonald ke stažení:

11 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Dopravní infrastruktura na Moravě současnost a budoucnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google