Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S OUČASNÁ A FRIKA MAHB 2. K ONEC STUDENÉ VÁLKY Huntington: Afrika postrádá skutečnou mocnost mocenská vyprázdněnost byla v 90. letech nahrazována tím,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S OUČASNÁ A FRIKA MAHB 2. K ONEC STUDENÉ VÁLKY Huntington: Afrika postrádá skutečnou mocnost mocenská vyprázdněnost byla v 90. letech nahrazována tím,"— Transkript prezentace:

1 S OUČASNÁ A FRIKA MAHB 2

2 K ONEC STUDENÉ VÁLKY Huntington: Afrika postrádá skutečnou mocnost mocenská vyprázdněnost byla v 90. letech nahrazována tím, co například Cyril I. Obi nazývá „politickou ekonomií strachu“ především západní svět začal utvářet politicky konstruovanou image Afriky jako potenciálního místa strachu média velmi často hovořila o nástupu Číny v Africe jako o další z možných hrozeb Čínští badatelé pak chápou Afriku ve třech konceptech: (1) Afrika jako slibný kontinent, (2) partnerství, a nikoliv vztah „donor – příjemce“, (3) Afrika jako kontinent velkých úspěchů a nikoliv „zaostalý kontinent“

3 F RANCOUZSKÉ ZÁJMY Z hlediska Francie můžeme vypozorovat dvě základní sféry zájmu, kterými byly (a jsou) Guinejský záliv a západní Afrika s velkým množstvím někdejších francouzských kolonií a rovníková Afrika v čele s Kongem a Gabonem Francouzská podpora dlouhotrvajících a relativně stabilních režimů v Senegalu (Leopold Sédar Senghor) a na Côte d’Ivoire (Félix Houphouët-Boigny) byla způsobena jednak strategickou polohou obou zemí, jednak jejich ekonomickým potenciálem a v neposlední řadě osobními vazbami tamních prezidentů na bývalou metropoli. Kongo a Gabon pak představují země s nezměrným ekonomickým potenciálem, jakož i strategickou polohou

4 H OSPODÁŘSTVÍ Exploatace surovin dosáhla svého vrcholu během WWII např. Belgické Kongo v době dekolonizace a africké nezávislosti zůstal v řadě zemí průmysl v rukou Evropanů, kteří se zároveň formou různých programů podíleli na jeho stratifikaci dominance jedné monokultury, fluktuace cen na světových trzích vedla k propadu ekonomik ropa – fenomén 21. století v AFR nerostné suroviny obvykle zdrojem válek

5 Z DRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ Afrika proslula v posledních 50 letech jako kontinent s obrovskou mírou odlivu mozků (tzv. brain drain) výjimky tvoří země s nízkým počtem obyvatel a vysokým standardem demokracie a pluralitní vlády (např. Botswana a Namibie) HIV/AIDS jako jedna ze základních překážek ekonomického růstu v Africe v některých zemích doslova kritická čísla (Botswana, Namibie, JAR, Lesotho) kampaň na prevenci HIV/AIDS zejména ve venkovských oblastech selhává, způsobeno mnoha sociokulturními, náboženskými a jinými faktory

6 M EZINÁRODNÍ POSTAVENÍ A FRIKY od dob dekolonizace skupina panafrikanistů, o naplnění ideálu jednotné Afriky, která by se opírala o svébytné kulturní dědictví kontinentu a jež by se zbavila evropského imperialismu 1963 založena Organizace africké jednoty (OAU) Addis Abeba nebyla vybrána náhodou Afrika díky 54 členům významný potenciál na půdě OSN Čína, prostřednictvím ekonomické spolupráce o diplomatickou podporu Afriky na mezinárodním poli Nové partnerství pro africký rozvoj (New Partnership for Africa’s Development – NEPAD)

7 E VROPA A A FRIKA Tony Blair 1997 britská „africká politika“ se dostávala stále více do popředí i na půdě EUa dalších mezinárodních organizací „Etická dimenze“: angažovanost v rozvoji míru, redukci chudoby, konfliktů a strádání FRA neopatrimonialismus, USA „neoimperialismus“ a ekonomický nástup CHN

8 E VROPA A A FRIKA FRA politika vůči Africe byla v 90. letech zasažena 2 událostmi: 1) genocida ve Rwandě v roce 1994 2) absolutní podpora Mobutu Sese Seka Jacques Chirac: „demokracie je pro Afriku luxusem“

9 E VROPA A A FRIKA Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium development goals) napomoci vybudovat strategické partnerství pro budoucnost, které by mohlo bojovat s výzvami 21. století boj s chudobou, přístup k pitné vodě, redukce nakažlivých nemocí, rozvoj vzdělávání, budování demokratické společnosti a vlády práva, prosperity a rozvoje.

10 USA A A FRIKA USA po příchodu Číny usilují o to demonstrovat, že jsou v Africe stále přítomny jako spolehlivý ekonomický a politický partner, což se týká zejména Jižní Afriky, Nigérie, Angoly, Etiopie aj. po většinu 90. let tzv. „somálský syndrom“, konec 90. let a počátek 21. století přinesl zásadní obrat po 11. září došlo k přehodnocení americké strategie ve třech oblastech, které Bílý dům označil za základní pilíře své Africa Policy :

11 USA A A FRIKA (1) strategický přístup: - spolupráce s klíčovými aktéry ; podpora regionálních organizací; - zapojení AU (2) politické priority: - boj s HIV/AIDS; polit. a ekonom. svobody; podpora míru a regionální stability (3) principy bilaterální angažovanosti: - dobré vládnutí; ekonom. reformy; zdravotnictví

12 Č ÍNA A A FRIKA princip číslo 1: Tchaj-wan China–Africa Cooperation Forum Čína od roku 1993 také dovozcem ropy především z BV; diverzifikovat „ropnou politiku“ Čína je jako jeden z hlavních podílníků Africké rozvojové banky (AfDB) zainteresována v otázce bezpečnosti na celém kontinentu, vzhledem ke svým dlouhodobým ekonomickým zájmům

13 I NDIE A A FRIKA Indie „vstoupila“ na počátku 21. století na africký kontinent jako nový strategický partner s mnoha představami o vzájemné spolupráci IBSA (India, Brasil, South Africa) a uspořádání summitu Indie – Afrika, který se konal 8. – 9. dubna 2008 v Novém Dillí ekonomická a politická spolupráce: zemědělství, finance, malé a střední podnikání, doprava

14 R USKO A A FRIKA V 50. letech došlo k velkému rozvoji sovětsko-afrických vztahů vyvolaných podporou protikoloniálních hnutí v Africe a šíření protizápadního vlivu v zemích se socialistickou orientací během 80. let již byly podepsány doslova stovky smluv s africkými zeměmi, které se týkaly vzájemné spolupráce v oblasti hospodářství, vojenství a dalších priorit nadstandardní vztahy byly rozvíjeny se zeměmi, jejichž vůdci přijali ideologii socialismu za státní

15 R USKO A A FRIKA Putin: Rusko iniciovalo svůj návrat do Afriky, 2000 Zahraničněpolitický koncept Ruské federace, ve kterém se Rusko zavazuje „rozšířit vztahy s africkými státy a rozvinout politický dialog s OAUa subregionálními organizacemi a využívat jejich schopnosti pro vstup Ruska do multilaterálních ekonomických projektů


Stáhnout ppt "S OUČASNÁ A FRIKA MAHB 2. K ONEC STUDENÉ VÁLKY Huntington: Afrika postrádá skutečnou mocnost mocenská vyprázdněnost byla v 90. letech nahrazována tím,"

Podobné prezentace


Reklamy Google