Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kristus přišel obnovit lidství “Skrze hřích se stal celý lidský organismus vyšinutým.”(MH 451) „Vše, co bylo ztraceno díky prvnímu Adamovi, bude obnoveno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kristus přišel obnovit lidství “Skrze hřích se stal celý lidský organismus vyšinutým.”(MH 451) „Vše, co bylo ztraceno díky prvnímu Adamovi, bude obnoveno."— Transkript prezentace:

1 Kristus přišel obnovit lidství “Skrze hřích se stal celý lidský organismus vyšinutým.”(MH 451) „Vše, co bylo ztraceno díky prvnímu Adamovi, bude obnoveno druhým Adamem.“ (PP 67)

2 Kristus zvrátil cyklus hříchu Vzal na sebe lidskou přirozenost a byl pokoušen ve všech bodech, ve kterých jsou pokoušeni lidé.“(13MR 18) Nezhřešil ani myšlenkou ani pocitem.

3 Měl Kristus před námi výhodu? Kdybychom v jakémkoliv smyslu měli těžší zkoušku než Kristus, pak by nám nebyl schopen pomoci. Ale náš Spasitel vzal na sebe lidství se všemi jeho slabostmi. Vzal na sebe přirozenost člověka s možností poddat se pokušení. (DA 117)

4 Vzal naši přirozenost po 4,000 letech hříchu Pro Syna Božího by bylo téměř nekonečným pokořením, kdyby na sebe vzal lidství v původní nevinnosti, jakou měl Adam v ráji. Ale Kristus přijal lidství oslabené 4 000 lety hříchu. Jako každý Adamův potomek, přijal i On následky působení velkého zákona dědičnosti. Jaké byly tyto výsledky, zjevují dějiny jeho pozemských předků. (DA 49)

5 Ellen White je empatická Do světa, o kterém Satan prohlašoval, že je jeho panstvím, dovolil Bůh, aby přišel Jeho Syn, jako bezmocné miminko poddané slabostem lidství. Dovolil Mu aby se setkával s nebezpečím života, která jsou běžná pro každého člověka a aby bojoval boj, který musí bojovat každý potomek člověka a to s rizikem pádu a věčné ztráty. (DA 49)

6 Protiřečí si Ellen White? Na jedné straně představuje Krista jako toho, který „vzal lidskou přirozenost v jeho padlém [nebo hříšném] stavu,“ Na druhé straně důrazně prohlašuje, že „ bychom neměli mít žádné pochybnosti, ohledně Kristovy dokonalé bezhříšnosti lidské přirozenosti.” (5SDABC 1131) Obě musí platit, ale jak? Jak mohou platit oba tyto protiklady?

7 Moje otázka v 15 letech Jestliže Kristus na sebe vzal naši hříšnou přirozenost, jestliže čelil pokušením, jakým musíme i my a jestliže On zvítězil, jak i my musíme – používáním své vůle, jak mohl bezhříšně projít dětstvím, než se dostal do věku, kdy mohl dělat vědomá porální rozhodnutí ? Trvalo to 9 let, než jsem našel odpověď

8 Židům 2 zdůrazňuje skutečnost padlé přirozenosti & její příčinu Žid 2:14:Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla.

9 Židům 10 řeší problem Heb 10:5-9“Oběti ani dary jsi nechtěl, ale dal jsi mi tělo. 7 Proto jsem řekl: Zde jsem, abych konal, Bože, tvou vůli, jak je o mně psáno.´ Říká: `Oběti ani dary… jsi nechtěl… Potom však řekne: `Zde jsem, abych konal tvou vůli.´ Tak ruší prvé, aby ustanovil druhé.Tou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo. Stejný princip je objasněn u Římanům

10 Semeno Davidovo - kata sarka Řím 1:3 evangelia Ježíše Krista, našeho Pána, který tělem pocházel z rodu Davidova; Synové Boží - kata pneuma Řím 1:4 ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna

11 Davidův stav ( kata sarka) Vyšší síly Vůle Duch svatý / Slovo Nadvláda Satana skrze Nižší síly

12 Kata Pneuma Kata Sarka Tělesná Mysl Duchovní Mysl Duch svatý Satan

13 Rom. 8:3-4 Neboť to, co zákon nemohl učinit, protože byl slabý díky tělu… Vůle Duch Svatý Satan

14 Rom. 8:3-4 …Bůh učinil tím, že poslal svého vlastního Syna v podobě hříšného těla, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha. Duch svatý Vůle Satan

15 Ellen White si neprotiřečí Perfektní Harmonie : Na jedné straně opakovaně představuje, že Kristus přijal lidskou přirozenost ve svém padlém-hříšném stavu Na druhé straně důrazně prohlašuje, že„bychom neměli mít pochybnosti ohledně dokonalé bezhříšnosti Kristovy lidské přirozenosti.” (5SDABC 1131) Obě prohlášení jsou pravdivá Mozek= přirozenost; Mysl = její funkce, buď pod vedením Ducha Božího nebo Satana

16 Bezhříšný díky neporušenému spojení Tím, že vzal na sebe lidskou přirozenost ve svém padlém stavu, se Kristus ani v nejmenším nepodílel na jejím hříchu. Byl podroben slabostem a neduhům, jímž je podřízen i člověk… a přesto „ nepoznal hřích.”… Neměli bychom mít žádné pochybnosti ohledně dokonale bezhříšné Kristovy přirozenosti. (5SDABC 1131)

17 Hříšná přirozenost neznamená hříšnost Hříšná přirozenost se týká dědičnosti a zahrnuje fyziologické a neurologické impulsy, jež jsou následkem 4000 let hříchu. Bezhříšnost = jednota lidského a Božského, která působí v morální přirozenosti takový odpor k hříchu, že v ní nevznikne ani nejmenší chuť odpovídat na impulsy hříšné přirozenosti. Hřích je funkce mysli, ne lidství samotného. I když zkažený stav lidské přirozenosti má k hříchu sklon, to co dělá, není samotné hřích.

18 Vyšší přirozenost Vůle Duch svatý/slovo Nižší přirozenost Satan Klíč k přirozenosti Kristově Tělesná mysl versus Duchovní mysl

19 Kristus zvítězil tím, že spojil svoji vůli s Boží vůlí. Tak musíme zvítězit i my.


Stáhnout ppt "Kristus přišel obnovit lidství “Skrze hřích se stal celý lidský organismus vyšinutým.”(MH 451) „Vše, co bylo ztraceno díky prvnímu Adamovi, bude obnoveno."

Podobné prezentace


Reklamy Google